Wednesday, June 28, 2017

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဖိအားေပးခံေနရသလားျမန္မာနိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းကို လႈပ္ခါခဲ့သည့္ ကိုးကန႔္ ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားက ပဋိပကၡ ျမင့္မားလာျခင္း၏ အေတြ႕ အႀကဳံသစ္ဟု ဆိုနိုင္ၿပီး သိသာသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲကို လ်စ္လ်ဴရႈ႕ထား၍ မရေတာ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၆ရက္ေန႕က လက္နက္ အျပည့္ အစုံ တပ္ဆင္ ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔က  ေလာက္ကိုင္ ၿမိဳ႕ကိုဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရာ နာရီပိုင္းအတြင္း လူ ၃၀ခန႔္ ေသဆုံးခဲ့သလို ေျမာက္ပိုင္း ပိုက်ေသာ စစ္စခန္းမ်ားလည္း တၿပိဳင္နက္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖင့္ တေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာသည္။

တခ်ိန္ထဲမွာ မဟာမိတ္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္(TNLA) ကလည္း သံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ကာ စခန္းမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ၿပီး မႏၲေလး-မူဆယ္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကို ပိတ္ဆို႔လိုက္သည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အေျခအေနကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစား တိုက္ခိုက္ေနရၿပီး၊ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီကာ က်ဆံုးမႈမ်ား ရွိသလို ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕မွလည္း အတည္မျပဳနိုင္ သည့္ အေရအတြက္မ်ား က်ဆဳံးခဲ့ရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုးကန႔္တိုက္ပြဲမ်ား၌  ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ အခ်က္ အခ်ာက် သည့္ ေတာင္ ကုန္းမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ၃လခန႔္ ၾကာျမင္ခဲ့သလို ရာႏွင့္ခ်ီေသဆုံး ကာ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယခုတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလက  ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုးကန႔္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း ကြဲျပား ျခားနားသည့္ အခ်က္မွာ စစ္ေရး၊ နိုင္ငံေရး အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။

ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕(MNDAA) ၊ ပေလာင္(တအာင္း) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ၊ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ AA ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA တို႔ ပါဝင္ သည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာ အင္အား ၁ ေသာင္းခန႔္ ရွိေနၿပီး နယ္ေျမ လက္လွမ္းမီမႈ၊ စစ္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အသင့္ျဖစ္မႈတို႔က မႀကဳံစဖူး ျမင့္မားေနသည္။

ထိုေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို  ၂၀၁၆  နိုဝင္ဘာလတြင္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး အခ်က္အျခာက်သည့္ မူဆယ္ႏွင့္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းၿမိဳ႕ အမ်ားအျပားကို အခ်ိန္ကိုက္တိုက္ခိုက္ၿပီး၊ မႏၲေလး- မူဆယ္ လမ္းမႀကီး ယာယီျဖတ္ေတာက္နိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မျမင္သာသည့္ အခ်က္က ျမန္မာ စစ္တပ္၏ တ ျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ စြမ္းရည္ အၾကပ္အတည္းပင္ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ေျမျပင္လက္ဦးမႈ ဆုံးရႈံးကာ ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ မစဥ္းစားနိုင္ဘဲ အရည္အခ်င္းမီ တုန႔္ျပန္ ရန္ ျပင္ဆင္မထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အဓိကလူမ်ိဳးစုမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း အင္အားပြန္းပဲ့ေအာင္ တိုက္ေသာစစ္မွာ ေသြးခြဲေရး အေပၚ တြင္အေျခခံၿပီး၊ ၎၏အင္အားမ်ားကို ရန္သူတဦးထံတြင္အာ႐ုံစိုက္ တိုက္ခိုက္ကာ က်န္သူမ်ားကို တရားဝင္ ႏွင့္တရားမဝင္ အပစ္ရပ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ၾကားေနျပဳလုပ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ကိုတိုက္စဥ္ KIA ႏွင့္အပစ္ရပ္ထားၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း KIA ကိုတိုက္စဥ္ KNU ႏွင့္အပစ္ရပ္သည္။ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA ကိုလည္းအပစ္ရပ္ကာ စီးပြားေရး လုပ္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာေခတ္မွာ ကုန္ဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းက ယင္းေသြးခြဲ ေရး လမ္းစဥ္ကို အၿပီးသတ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ထို႔အတြက္ UWSA “ဝ” သည္ နိုင္ငံေရး အမာခံျဖစ္လာၿပီး အင္အားစုငယ္ မ်ားကို ပိုမိုေထာက္ပံ့ေနသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ လာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖၚဝါရီလက UWSA သည္ လူမ်ိဳးစု တပ္ဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံကို ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ က်င္းပၿပီး၊ တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ကို ဖ်က္သိမ္းကာ ကုလသမဂၢႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ဦးေဆာင္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ လူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ား၏ အမည္မခံေသာ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။

ဤႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားၾကား ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ စြမ္းမွာ ခ်ိနဲ႕လာကာ စစ္တပ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံ၏ က်ယ္ျပန႔္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားနည္းေစသည္။

ေထာက္ပံေရးလမ္းေၾကာင္းအေနျဖင့္ ၾကည့္ပါက ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း လားရွိုးတြင္ ေလဆိပ္တခု သာရွိျခင္း၊ အဓိက လမ္းမႀကီး ၂ခုမွာ သူပုန္မ်ား မၾကာခဏပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း၊ စစ္သည္ႏွင့္  လက္နက္ႀကီးမ်ားကို စစ္မ်က္ႏွာအေရာက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပို႔ေဆာင္ေနရျခင္းမ်ားက အႏၲရာယ္ႀကီးကာ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည္။

ထိုျပႆနာကို ကိုးကန႔္တြင္ အဆိုးဆုံးရင္ဆိုင္ေနရကာ ေလဆိပ္မရွိသည့္ ေလာက္ကိုင္သို႔ အင္အားျဖည့္ရန္ လမ္း မႀကီး တခုႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုသာ အားကိုးေနရသည္။

စတုရန္ ကီလိုမီတာ ၁ေသာင္းေက်ာ္ က်ယ္ၿပီး နိုင္ငံေရးအရ အေရးပါေသာ ကိုးကန႔္ ေဒသ၌ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေခ်ာင္ ပိတ္မိကာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္း မတိုက္နိုင္၊ ဆုတ္ခြာ ၍လည္း မျဖစ္သည့္ အေျခအေနဟု ဆိုရမည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ဒုတိယ စိန္ေခၚမႈမွာ လူအင္အား ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ တြင္ အင္အား ၃ သိန္းရွိေသာ္လည္း တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိ သည့္ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ခ်ိနဲ႕ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ တပ္ရင္း တရင္းလွ်င္ ယခင္က စစ္သည္အင္အား ၈၀၀ နီးပါးရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ၂၀၀ခန႔္သာ ရွိသည္။

ထိုတပ္မ်ား၏ တာဝန္ ၂ရပ္မွာ  အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပရန္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တပ္စြဲေရး၊ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေရး၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေသာ ထိုးစစ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ တုန႔္ျပန္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုးကန႔္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေျခလ်င္ တပ္မ်ား အေသအေပ်ာက္မ်ားၿပီး၊ ခြင့္ရက္မရသည့္အတြက္ တိုက္ခိုက္နိုင္မႈ စြမ္းရည္အကန႔္အသတ္ထက္ ပိုရွည္ကာ အေျခအေန ကို တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ပဲျဖစ္ေနသည္။

ထိုသို႔ လႈပ္ရွားနိုင္စြမ္းႏွင့္ လူအင္အား ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္ ၂ ခု ျဖစ္လာကာ ပထမ အခ်က္မွာ ထိုးစစ္ဆင္ နိုင္မႈ က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ေလေၾကာင္းခအင္အားအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခိုလာျခင္းသည္လည္း ဒုတိယ အခ်က္ျဖစ္လာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက စကာ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၏ အနီးကပ္ပစ္ကူကို ယူလာရၿပီး၊ ေခတ္မမွီေတာ့သည့္ တ႐ုတ္ လုပ္  A-5 ႏွင့္ F-7 ေလယာဥ္မ်ားကို သုံး၍ တိုက္ရျခင္းက တ႐ုတ္ပိုင္နက္ကို က်ည္က်ေရာက္ေစၿပီး သံတမန္ေရးျပႆနာ ျဖစ္နိုင္သည္ကလည္း အဟန႔္အတားျဖစ္ေနသည္။

တတိယအခ်က္မွာကား ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႀကီးမားေသာ ေထာက္လွမ္းေရး စြမ္းရည္ အက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆိုင္ေနရ ကာ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ရာခ်ီသည့္  သူပုန္တို႔၏ ထိုးစစ္ကို ျမန္မာတပ္မေတာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အငိုက္မိ ေနျခင္းက ထိုအခ်က္ကို ျပေနသည္။

စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး စြမ္းရည္ကင္းမဲ့ေနကာ ရန္သူက စိတ္ႀကိဳက္လႈပ္ရွားေနၿပီး အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ရာ ၿမိဳ႕ မ်ားကိုပါ တိုက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာမီလာေတာ့မည့္ ေမလ မိုးက်ပါက ျမန္မာတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ခဏတာ သက္သာရာရမည္ျဖစ္ရာ ပြင့္လင္းရာသီ မတိုင္မီ နည္းဗ်ဴအဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးေစကာမူ ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း၏ လက္ေတြ႕အေျခအေနမွာ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ မႀကဳံစဖူး ဖိအားေပးခံေနရသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ ၿပီး၊ နိုဝင္ဘာလ ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ပါ  ယခုခံစားေနရ သည့္ အေတြ႕အႀကဳံသစ္မ်ားကို ထပ္မံခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

[Nikkei Asian Review တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ Anthony Davis ၏ Military under increasing strain in northern Myanmar ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး Anthony Davis သည္ ထိုင္းအေျခစိုက္ စာေရးဆရာ တဦးျဖစ္ၿပီး လုံၿခဳံေရး သုေတသနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစာေစာင္ Jane’s အတြက္ ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။]

By ဧရာဝတီ 30 March 2017

မူရင္း Link -

http://asia.nikkei.com/Features/The-lady-in-question/Military-under-increasing-strain-in-northern-Myanmar

ဧရာဝတီ မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။#BurmaDemocracy

0 comments: