Monday, December 5, 2016

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းက ဘာပါလဲ?

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ (ဘားမားလင့္ခ္)

NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအာဏာစရလာခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္    ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားကိုဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္မွႈပဋိပကၡမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ၿပန္႔ျဖစ္ပြားေနခဲ့ျပီးု ကြဲျပားေသာ အရပ္ဘက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႏွ င့္ လူအခြင့္အေရးလွုုပ္ရွားမွုုအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ မွတ္တမ္းမွတ္ရာရယူခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္မွုုအတြက္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခုခံမူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ၿပန္႔ရွိေနခဲ့ျပီး လေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုု႔ဘက္မွ စိတ္ရွည္ႏွုုတ္ဆိတ္မွုၿပဳေနျခင္းကို အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းလူထုမ်ားစြာမွ သူမအားေျပာၾကားေစခ်င္တယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္ေသာ KIA /KIO ၊ PSLF/TNLA ၊ AA ႏွင့္ MNDAA တိုု႔ဘက္မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနၿခင္းကို အစိုးရဘက္မွဖိအားေပးမွုုအေပၚ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ပူးေပါင္းထိုးစစ္ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဒီလိုရက္စက္ေသာ အျပဳအမူေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေနေသးသ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕  ျပန္ၾကားႏူတ္ဆိတ္မူ၊တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရးထုိးမွုု ဖယ္ထုတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို၊ PSLF/TNLT ၏ ႏိုင္ငံၿခားေရးဌာနခ်ဳပ္၊ တာပန္လ (Tar Parn La, Head of Foreign Department of the PSLF/TNLA) မွ ဘားမားလင့္ခ္ (Burma Link) ကို ထိုးစစ္ဆင္မူရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း၊ မဟာမိတ္၏ လူထုအေပၚ ကာကြယ္မူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ စစ္တပ္ႏွင့္အတူတြဲသေဘာရွိမွုပံုစံအၿဖစ္ သူရဲ႕ အျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ေၿပာၿပခဲ့ပါတယ္။

(ေမး) ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းက ဘာပါလဲ။ အခုမွဘာေၾကာင့္လဲ။

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ (၁) တအာင္းေဒသ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္စတင္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္က မိမိတို႔ TNLA ကို ထိုးစစ္ျပင္းထန္စြာ ဆင္ေနခဲ့တယ္၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တပ္မအားလုံးနီးပါး တအာင္းေဒသကို လာေရာက္ထိုးစစ္ဆင္ေနခဲ့တယ္။ လတ္တေလာမွာဆိုရင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မိမိိတို႔ TNLA ေျပာက္ၾကားတပ္ေတြကို ရွာမရတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အရပ္သားေတြေနတဲ့ ရပ္ရြာေတြ ေနအိမ္ေတြ လက္နက္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဦးတည္တိုက္ခိုက္ေနၾကတယ္။

(၂) ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္လည္း ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအလြန္မွာ ေတာက္ေရွာက္စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးမားတဲ့ ေခ်မွဳန္းေရးထိုးစစ္ေတြ ဆင္ေနတာ ၃ လေက်ာ္သြားခဲ့ပါၿပီ၊ ထိုနည္းတူစြာပင္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတြမွာလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေန ထိုးစစ္ေတြေတာက္ေလွ်ာက္ ဆင္ႏြဲေနပါတယ္။ ဒီေဒသမ်ားမွာလည္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အရပ္သားေတြကိုဦးတည္ၿပီး တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္တာေတြ အဆက္မျပတ္ရွိေနခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္းေတြမရွိဘူး။ အျခားေသာ ပရဟိတအေရး လွဳပ္ရွားမွုေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရတဲ့ အရပ္သားေတြကို အေရးတယူကူညီေဖးမတာမ်ဳိးလည္း မလုပ္ၾကဘူး။

ဒါေၾကာင့္မိမိတို႔အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ကဒီလမ္းလြဲေနတဲ့ျမန္မာႏိုုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကေနအားလုံးကျပန္လည္သတိရ ႏွိဳးထၿပီး လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းတည့္မတ္ပို႔ေဆာင္ေပးေစေရး၊ ထိုးစစ္ဆင္မွုေတြ  ေလ်ာ့က်သြားေစၿပီး စစ္မွန္တဲ့ တစ္ႏိုင္လုံးအတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေပၚလာေရး တို႔အတြက္ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ ယခု ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ Northern Alliance (Burma) ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထ႔ိုေနာက္ယခုအခ်ိန္ဟာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရက လက္ခံျခင္းမျပဳပဲ သူတို႔အေနျဖင့္လည္း ႏွဳတ္ဆိတ္ေနျခင္းအားျဖင့္တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိုးစစ္မ်ားနဲ႔ အရပ္ေၾကာင့္၊ အတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မေတာ္ကေန ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိုးစစ္မ်ားကို အားေပးေနသည့္ကာလ ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ဒီအခ်ိန္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း လမ္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္လာမယ္လိုု႔ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(ေမး) အဓိကပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာပါလဲ။

အဓိကရည္ရြယ္တာကေတာ့ ပထမအခ်က္ကေတာ့ မိမိတို႔ေဒသမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိုးစစ္ဆင္ေနမွဳေတြ ရပ္တန္႔သြားေစဖို႔၊ ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြ သူတို႔ရဲ႕ မိခင္ဌာန၊ တပ္ရင္းဌာနရွိရာကို ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားေစဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဒုတိယကေတာ့လမ္းေၾကာင္းလႊဲမွားေနတဲ့ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔အစိုးရေတြရဲ႕ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ အားလုံးကေနမွ ဝိုင္းဝန္းတည့္မတ္ေပးေစဖို႔ ရည္ရြယ္လိုပါတယ္၊ အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔အစိုးရကေနမွ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရးကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳတဲ့ကိစၥရပ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ EAO အဖြဲ႔အားလုံးကို ပါဝင္ရန္လက္မခံသည့္ကိစၥရပ္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ က်င္းပၿပီးသြားေသာ္လည္း EAO အဖြဲ႔အားလုံး ပါဝင္ခြင့္မျပဳတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြဟာ အျမန္ဆုံး မျဖစ္မေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒါေတြကို ေျပာင္းလဲေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

(ေမး)သင့္အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိပဋိပကၡအေျခအေနကိုေျပာျပႏိုင္မလား။

ဒီႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ကေနစတင္ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မုံးကိုးဗ်ဴဟာစခန္း၊ ေဖာင္းဆိုင္စခန္း၊ ၾကဴကုတ္ – ပန္ဆိုင္းစခန္း၊ ၁၀၅-မိုင္ လုံၿခဳံေရးစခန္းမ်ားႏွင့္အျခား လုံၿခဳံေရး စစ္စခန္း၊ တပ္စခန္းအမ်ားအျပားႏွင့္ စစ္ကူလာသည့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ကြတ္ခိုင္-ဗ်ဴဟာစခန္းစသည္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တရုပ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ယာယီပိတ္ထားရပီး လားရွိဳးမွ ကြမ္းလုံလမ္းေၾကာင္း၊ လားရွိဳးမွ မူဆယ္လမ္းေၾကာင္းတို႔သည္ အသုံးျပဳရန္ ခရီးသြားရန္ မလုံၿခဳံေတာ့ပါ၊ မိမိတို႔မွလည္း ၂၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လမ္းခရီးလုံၿခဳံမရွိေတာ့ပါသျဖင့္ ခရီးမသြားၾက ရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားရသည္။

အထက္နယ္ပယ္ေဒသအားလုံးတို႔သည္ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သြားသည့္အတြက္ ကုန္စည္စီဆင္းမွဳမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ လူေနမွဳဘဝတို႔ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေနရသည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္  တစ္ေသာင္း ထက္မနည္းလည္း             လုံၿခဳံရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကရပါတယ္။

၂ဝ ရက္မွ ၂၈  ရက္အထိ မိမိတို႔မဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔ စုစုေပါင္းတိုက္ပြဲအႀကိမ္ ၂၀ ရက္ (၁၅) ႀကိမ္၊ ၂၁ ရက္(၈)ႀကိမ္၊ ၂၂ ရက္ (၁၀)ႀကိမ္၊ ၂၃ ရက္(၁၄)ႀကိမ္၊ ၂၄ ရက္(၁၁)ႀကိမ္၊ ၂၅ ရက္ (၈)ႀကိမ္၊ ၂၆ ရက္ (၆)ႀကိမ္၊ ၂၇ ရက္(၈)ႀကိမ္၊ ၂၈ ရက္(၈)ႀကိမ္၊စုစုေပါင္း ၂၀ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ တိုက္ပြဲေပါင္း (၈၈)ႀကိမ္ထက္ မနည္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာတပ္တို႔၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲဆက္လက္ၿပီး ျပင္းထန္လာႏိုင္ပါတယ္။

(ေမး) ထိုးစစ္ဆင္မူေတြကလူထုကို ဘယ္လိုမ်ဳိးသက္ေရာက္မူရွိလည္း။ လူထုကို ကာကြယ္မူယူျခင္းရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဘာပါလဲ။

၂၀ ရက္ေန႔မွာ မုံးကိုးဗ်ဴဟာစခန္းကို မိမိတို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြြားၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္ကေန ေလတပ္အကူမ်ားျဖင့္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မွဳေၾကာင့္ အရပ္သား ၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိၿပီးေတာ့ လင္မယားႏွစ္ဦး   ေသဆုံး သြြားခဲ့ပါတယ္။ အစကနဦးမွာ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ဝန္းက်င္ရွိ လူထုမ်ားနဲ႔ မုံးကိုး ပန္ဆိုင္းရွိ ျပည္သူေတြ ၅၀၀၀ ထက္မနည္း လုံၿခဳံရာေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ၾကရပါတယ္။

တေန႔က ၂၅ နဲ႔ ၂၆ ရက္တိုက္ပြဲေတြမွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္က မီးၿမိွဳက္လိုက္လို႔ မုံးကိုးရွိ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္အမ်ားအျပား ဆုံးရွဳံးခဲ့ရပါတယ္။ အျခားတိုက္ခိုက္မွဳေတြမွာလည္း အရပ္သားေတြထိခိုက္က်ဆုံးတာရွိတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ စစ္ေျမျမင္ပ႗ိပကၡေဒသအတြင္းမွာ ဘယ္သူက ပစ္ခတ္လိုက္တာလဲ ဘယ္သူ႔က်ည္ဆံလဲဆိုတာ ေဝခြဲပိုင္းျခားရခက္တယ္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ အရပ္သားထိခိုက္မွဳနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး     ေလ့လာသူလိုမ်ားရွိပါက လာေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါေၾကာင္း မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

မိမိတို႔အေနနဲ႔ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္မွဳမရွိေစရန္အတြက္ ၂၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ခရီးမသြားၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ထားသလိုအလ်ဥ္းသင့္သလိုလည္းအသိေပးႏွဳိးေဆာ္ျခင္းေမတၱာရပ္ခံျခင္းျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

(ေမး)ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ႏွင့္ UWSA ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကဘယ္လိုပါလဲ။

UWSA နဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးသာရွိၿပီး Northern Alliance အေနနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတာ့ မရွိပါဖူး။ သို႔ေသာ္မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း PSLF/TNLA အေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းလည္းဟုတ္၊ ေသြးညီအကိုလည္းဟုတ္၊ ဘဝတူလည္း ဟုတ္သည့္အတြက္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။

(ေမး)ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ႏွင့္ အျခား EAO ဆက္ဆံေရးကဘယ္လိုလည္း။

Northern Alliance သည္ EAO မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းသစ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ၊ လက္ရွိအေနအထားမ်ား အရ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ထိုးစစ္မ်ားကို ခုခံႏုိင္ဖို႔အတြက္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အားလုံးသည္လည္း UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ေနသည့္အားေလ်ာ္စြာ UNFC မူကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေနာက္ထပ္ EAO တပ္ေပါင္းစုတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းရန္ မလိုအပ္ဟုလည္း ျမင္တယ္။

(ေမး) ျမန္မာႏိုင္ငံျဖင့္ ေရရွည္တည့္တံ့သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုဘယ္လိုေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲ။

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဖာက္ဖို႔ရန္ဆိုရင္ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္း အားလုံး ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚလမ္းဖြင့္ထားရပါမယ္၊ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ အေျဖေကာင္းရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ၊ ႏွစ္ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္သမိုင္းျဖတ္သန္းမွုက စစ္ေရးအရေျဖရွင္းျခင္းသည္ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆုံညွိႏွဳိင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာလ်င္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသသို႔ ထိုးစစ္မ်ား စစ္ေရးအစီအမံမ်ား ဆက္လက္ၿပီး ျပဳလုပ္ေနပါကလည္း ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  ထိုးစစ္မ်ား စစ္ေရးအစီအမံမ်ားရုပ္သိမ္းၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးပါမွ ေရရွည္တည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ေမး) လူအဖြဲ႕အစည္း၊ သင့္၏သတင္းစကားျဖင့္ EAO ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျမန္မာျပည္က လူထုေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ

က်ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီစစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏြဲျခင္းဟာ စစ္ေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္တယ္၊ က်ေတာ္တို႔ေဒသအႏွံ႔အျပားမွာ ေတာက္ေရွာက္ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးစစ္မ်ားကို ခုခံေနၾကရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲသို႔ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔စုေပါင္းၿပီး တန္ျပန္ခုခံစစ္ ဆင္ႏြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိပါတယ္။

အရပ္သားျပည္သူမ်ားထံ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တုန္းမွာလည္း ရွမ္းေျမာက္ကို ခရီးမသြားၾကဖို႔ ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ အခုတခါ ထပ္မံၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ရွမ္းေျမာက္ေဒသမွာ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လူထုမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမရွိသည့္ အတြက္ မသြားလာၾကဖို႔လည္းထပ္မံ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုမ်ားအေနျဖင့္လည္းျမန္မာတပ္မေတာ္မွ EAO ေဒသရွိ ထိုးစစ္မ်ားကို ရုပ္သိမ္း၍ မိခင္ဌာေနတပ္ရင္းသို႔ ျပန္ေစၿပီး စစ္မွန္ေသာ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

(ေမး) ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕ကထုတ္ျပန္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအ ေပၚႏႈတ္ဆိတ္ေနမူ၊ ခ်က္ျခင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းမူႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ထိုးမူတိုကို သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ။
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အေနနဲ႔ သူ႔မရဲ႕ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတဲ့ စစ္ရာဇာဝတ္မွဳမ်ားက်ဴးလြန္ေနတဲ့ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ သတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ခ်ွီးမႊမ္းထာပနာျပဳၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳတာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းပါေပတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ NCA ထိုးဖို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းတို႔သည္လည္း လက္ေတြ႔ ပကတိအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ကင္းကြာေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ  ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ လမ္းမဖြင့္ေပးပဲ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ထားေနမယ္ဆိုရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွု မပါရွိတဲ့ ႏွဳတ္ခြန္းစကားပဲ ျဖစ္ေနပါမယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အထူးအားျဖင့္ မိမိတို႔ AA MNDAA PSLF/TNLA အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လုိေၾကာင္း၊ NCA ကိုလည္း UNFC ညွိႏွဳိင္းခ်က္ (၉)ခ်က္နဲ႔အတူ ပါဝင္လိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ထားေပးမယ့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက မိမိတို႔ သုံးဖြဲ႔ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ထားၿပီး ပါဝင္ခြင့္မေပးသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွဳျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေနေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ မိမိတို႔အား ေန႔စဥ္ရက္စက္ ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးအရဖိအားေပးၿပီး အျပဳတ္ေခ်မွဳန္းေရးတိုက္ပြဲကိုသာလ်င္ ဆင္ႏြဲေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္၊ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒေပၚလစီကိုသာ လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေနမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္၊ NLD ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္အနစ္ခံခဲ့သည့္ သမုိင္းရုပ္ပုံလႊာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

 

(ေမး) ေနာက္ထက္တစ္ခုခုမ်ားေျပာစရာရွိေသးလား။

က်ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ AA ၊ MNDAA ၊ PSLF/TNLA အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ၿပီး စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ႔တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္လိုပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔က မိမိတို႔ပါဝင္မွု ပိတ္ပင္ထားၿပီး ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးအရသာ ဖိအားေပးေနသည့္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေပးေစလိုပါေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

 

Tar Parn La

Head of Foreign Department

Palaung State Liberation Front – PSLF

Ta’ang National Liberation Army – TNLA

0 comments: