Monday, November 21, 2016

“ျမန္မာစစ္တပ္ထုိးစစ္ဆင္မႈမွာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးကအာေစးမိေနၿပီးတုိင္းရင္းသားလက္ကိုင္ထိုးစစ္ဆင္မႈမွာက်ေတာ့၊ဘာျဖစ္လုိ႕အာသြက္ေနရသလဲ”KIA(ကခ်င္လက္နက္ကိုိင္အဖြဲ႕)၊TNLA(တေအာင္းလက္နက္အဖြဲ႕)ႏွင့္MNDAA (ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီတပ္မေတာ္တုိ႕ပူးေပါင္းၿပီးကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိျမန္မာတပ္စခန္းေတြ၊ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းေတြႏွင့္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္တုိ႕ကုိတ
ၿပိဳ႕္နက္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈနဲ႕ပက္သက္ၿပီးႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးကႏုိ၀င္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႕မွာဒီလိုတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြမ်ားအပါအ၀င္အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားထိခုိက္ေသဆုံးဒဏ္ရာမားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာငး္၊ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္းရုပ္သံမီဒီယာေတြမွာေရာ၊ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစားေတြမွာပါအားျခင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္၊ဒါ့အျပင္အင္တာနက္လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာလည္း၊(NLD)ပါတီနဲ႕အစုိးရကုိေထာက္ခံသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတြဘက္ကအျပစ္သေဘာမ်ိဳးလိုက္လံေရးသားလာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာေ၀ဖန္ေထာက္ျပစရာရွိလာတာက၊(၂၁)ရာစုၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ
ႀကီးကိုဦးေဆာင္က်င့္ပခဲ့ေသာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံၿပီးက်င္းပၿပီးရုံရွိေသး၊ျမန္မာစစ္တပ္ကေနတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြရွိရာထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ကခ်င္၊ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ရခုိင္နဲ႕ကရင္ျပည္နယ္တို႕မွာစစ္ေဘးေရွာင္ေဒသခံျပည္သူေတြေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊အိုးအိမ္၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြစြန္႕ပစ္ကာအသက္လုထြက္ေျပးခဲ့ရ၊မိသားစုေတြဖရုိဖရနဲ႕တကြဲတျပားေသကြဲရွင္ကြဲခဲ့ရ၊သူမ်ားေပးစာကမ္းစာကုိေမွ်ာ္ကိုၿပီးစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေတြမွာအေနဆင္ရဲအစားဆင္းရဲ၊က်န္းမာေရးဒုကၡ၊လူမႈေရးဒုကၡဗရပြနဲ႕ေနလာခဲ့ရ၊ေျမျမဳပ္မိႈင္းမိလို႕ေျချပတ္လက္ျပတ္၊မ်က္လုံးထြက္နဲ႕အသက္ေသဆုံးခဲ့ရသူေတြ၊ေဒသခံျပည္သူေတြ၊ေျမျမဳပ္မိႈင္းအႏၱရယ္ေၾကာင့္၊သီးႏွံခင္းေတြဆီမသြားရတာေတြ၊စစ္ပြဲရဲ႕အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႕၊နယ္စပ္ထြက္ေျပးခုိလႈံရင္းလူကုန္ကူးခံရသူေတြ၊ေဒသခံကေလးငယ္ေတြေသဆုံးရမႈေတြ၊ေက်ာင္းမတက္နုိင္မႈေတြမွာက်ေတာ့၊အားေစးမိေနၿပီး၊အခုတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္ကေနျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ဆီထုိးစစ္ဆင္လာမႈမွာက်
ေတာ့၊ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းလူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိတဲ့ၾသဇာကုိသုံးၿပီးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ေတြရဲ႕ထုိးစစ္ေၾကာင့္ျမန္မာစစ္သားတဦး၊ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သုံးဦး၊နယ္ေျမခံျပည္သူ႕စစ္တဦးႏွင့္အရပ္သားသုံးဦးေသဆုံခဲ့ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလာ
ျခင္းပါပဲ။

ဒါဟာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိိဳးစုေတြဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့၊လက္ရွိအစိုးရသစ္နဲ႕ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႕ဟာျမန္မာစစ္တပ္နဲ႕ျမန္မာလူမ်ိဳးစုေတြအေပၚကေနဘက္လိုက္ၿပီးေျပာတဲ့အျမင္မိ်ဳးလို႕ပဲသတ္မွတ္ၾကမွာပါပဲ၊ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေအာက္မွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ခါးစည္းခံလာရေသာတုိင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈဒုကၡေတြဟာၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေတြ(၀ါ)ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးေတြထက္ပိုဆုိးရြားခါးသီးခဲ့လို႕ပါပဲ၊ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့၊ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေတြဟာစစ္အာဏာရွင္အစုိးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ညံ့ဖ်င္းေသာစီးပြားေရးေပၚလစီ၊အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈနဲ႕ကုိယ္က်ိဳးရွာအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတို႕ေၾကာင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုခံစားရေပမယ့္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြလို၊ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေတြကုိတုိက္ရုိက္ခံစားရေလ့မရွိပါဘူး။
ေနာက္တခ်က္ကျမန္မာႏုိင္ငံမွာေနထုိင္လာေနသူေတြဟာျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းမဟုတ္ပဲဆုိတာကိုသူတုိ႕ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္၊ေနထုိင္ရွင္သန္ခြင့္၊လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ႏုိင္ခြင့္၊မိမိကံၾကမၼာကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းနုိင္ခြင့္နဲ႕မိမိယဥ္ေက်းမႈ၊ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ဘာသာစကားက်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္တုိ႕နဲ႕ဘယ္ေတာ့မွမစဥ္းစားမစာနာပဲအ
ျမင္က်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႕စဥ္းစားခဲ့တာမ်ားလို႕ပါပဲ၊ဒါဟာဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့(၁၉၆၂)ခုႏွစ္စစ္အာဏာရွင္ေန၀င္းလက္လက္ထက္ကတည္းက၊ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးဆုိတဲ့အမ်ားစုရာခုိင္ႏူန္းနဲ႕ဗုဒၶဘာသာကို္းကြယ္မႈရာခုိင္ႏူန္းအေပၚအသုံးခ်မႈလုပ္ၿပီး၊ စစ္အာဏာရွင္အယူအဆကိုစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားမ်ိဳးဆက္အလုိက္သာမက၊ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြထဲမွာေရာသမေမြသြတ္သြင္းခဲ့ျခင္းပါပဲ၊တကယ္ေတာ့
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာတရား၀င္အားျဖင့္လူမ်ိဳးႏြယ္စု(၈)မ်ိဳးကေန၊ျမန္မာအစိုးရ၀ါဒျဖန္႕ထားေသာလူမ်ိဳးကြဲ(၁၃၅)အပါ၀င္မွာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စုလူဦးေရဟာ(၃၂)ရာခုိ္င္ႏူန္းေလာက္ရွိေနပါတယ္။

ဒီလိုဗမာလူမ်ိဳးစုအမ်ားစုရာခို္င္ႏူန္းနဲ႕ဗုဒၶဘာသာကို္းကြယ္မႈရာခုိင္ႏူန္းကိုခုတုံး လုပ္ၿပီးစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားဟာသူရဲ႕စစ္အာဏာရွင္အယူအဆကုိေရာသမေမြအသုံးခ်ရျခင္းဟာ၊ျမန္မာလူမႈအေဆာက္အအုံမွာဘယ္လူမ်ိဳး၊ဘယ္ကို္းကြယ္မႈဘာသာဟာျပည္သူရဲ႕စိတ္ႏွလုံံးနဲ႕ဦးေႏွာက္သိမ္းႀကဳံဖမ္းယူငင္ႏုိင္မႈရွိသလဲဆုိတာအေပၚမွာ၊လူမ်ိဳးေရးအေျခခံနဲ႕ဘာသာေရးအေျခခံေရးတဖက္ပိတ္က်ဥ္းေျမာင္းေသာအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး(၀ါ)လူမ်ိဳးႀကီးနဲ႕တျခားလူမ်ိဳးစု၀င္ေတြအေပၚလိုအပ္ရင္လိုအပ္သလုိ၊ခြဲျခားမႈနဲ႕ျဖစ္ေစ၊ရန္တုိိက္ေပးမႈနဲ႕ျဖစ္ေစ၊အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ႏုိင္ငံတြင္းလူမ်ိဳးႀကီးစစ္အာဏာရွင္အလႊာကိုလိုနီမႈျပဳႏုိင္ငံေရးကုိစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားစစ္မ်ိဳးစစ္ႏြယ္အဆက္ဆက္ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕အာဏာတည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ရာသက္ပန္က်င့္သုံးခ်င္လုိ႕ပါပဲ။

ဒီအခ်က္ကုိျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႕စစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားရဲ႕စနစ္တက်ပါးနပ္စြာအသုံးခ်မႈကိုမခံရဖို႕၊ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ဖို႕လုိသလို၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအေနနဲ႕လည္း၊အဲဒီလိုအသုံးခ်ခံေနမႈဟာျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကိုယ္တုိင္ကအလိုတူအလိုပါလို႕မဟုတ္ပဲ၊ျမန္မာ/ဗမာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားအဆက္ဆက္ ရဲ႕၊စစ္အာဏာရွင္အယူအဆ၊အေလ့အထကုိသူတို႕ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လႊမ္းမုိးစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လုံးမွာယေနထတုိင္၊ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အစိုးရ၊အစိုးရယႏၱရားဌာနအသီးသီးေတြ၊စာသင္ေက်ာင္းနဲ႕သင္ရုိးညႊန္းတမ္းပညာေရးစနစ္ေတြ၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႕အလုပ္အကုိင္၊စစ္တပ္နဲ႕စစ္တကၠသိုလ္၊စစ္သင္တန္းေတြ၊ဘာသာေရးနဲ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ၊တရားစီရင္ေရးနဲ႕ဥပေဒျပ႒န္းမႈ(ဥပမာ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ)ေတြ၊မွတ္ပုံတင္၊သန္းေခါင္းစာရင္းတို႕မွာေဖာ္ျပခ်က္၊ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊သ တင္းမီဒီယာနဲ႕စာအုပ္စာတမ္းေတြ၊အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႕မိသားစုဘ၀ေတြစတဲ့လူမႈအေဆာက္အအုံတခုလုံးမွာကိုစနစ္တက်သြတ္သြင္းခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ဆုိတာကုိသ
ေဘာထားႀကီးနားလည္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာသင္ၾကားပုိ႕ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ျမန္မာ့သင္ရုိးညႊန္တမ္းနဲ႕ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရေသာ၊မ်ိဳးဆက္တဆက္ၿပီးတဆက္နားလည္ေနမႈကိုေလ့လာၾကည့္ရင္၊စစစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးပါ၀င္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးဆုိတာတုိင္းရင္းလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕သူတုိရဲ႕ရာခုိင္ႏူန္းနဲ႕ဆုံးရႈံးခဲ့ရမႈအလိုက္ေပးအပ္ရမႈအျပင္၊တန္းတူညီမွ်လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈအေရးပါထပ္ဆင့္ေပးေဆာင္ရမယ့္ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ေတေရးေစခူဆဲေရးေသာျပည္ေထာင္စုသီခ်င္းေလာက္နဲ႕တုိင္းရင္းသားရုိးရာအကေတြကၾကတဲ့၊တုိင္းရင္းလူမိ်ဳးုစုံနာမည္စုံေလာက္ရုံမပုိ႕မစုိ႕ပါ၀င္ၿပီးတကယ့္အႏွစ္သာရမွာျမန္မာ/ဗမာစကားတမ်ိဳး တည္း၊ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဗုဒၶဘာသာတမ်ိဳးတည္းကုိသာအားက်ေက်နပ္ပီတီျဖစ္
ေသာစစ္၀ါဒီအေျခခံ(၀ါ)စစ္ကၽြန္ခံလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒေတြသာမသိစိတ္ထဲမွာစိုးမုိးေနတာမ်ားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္းျမန္မာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားစစ္တပ္ကသူတုိ႕အစဥ္အလာအဆက္သုံးႏူန္းလာတဲ့စကားအတုိင္း၊စစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားအက်ိိဳးစီးပြားအတြက္လက္ကို္င္တုတ္လုပ္ခံထားရတဲ့ျမန္မာစစ္တပ္ဟာႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြကေနေႏွာက္ယွက္လုိ႕ျဖစ္ေစ၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြကပုန္ကန္လို႕
ျဖစ္ေစျပည္ေထာင္စုႀကီးမၿပိဳကြဲေအာင္ကာကြယ္ေပးေနတဲ့တခုတည္းေသာကိုယ္ခံအားတရပ္၊အသက္ကယ္ေဆးတဖုံျဖစ္တယ္၊ျမန္မာစစ္တပ္ဟာႏုိင္ငံေျခာက္ထဲမက်ေအာင္သက္စြန္႕ႀကိဳးပမ္းေဆာက္ရြက္ခဲ့သူ၊ေနရသူျဖစ္တယ္(အမွတ္ကတယ္သမုိင္းအစစ္အမွန္မွာေတာ့၊ႏုိင္ငံကုိျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ဆင္ရဲမြဲေတမႈေခ်ာက္ထဲလုပ္ခဲ့တာသူကိုယ္တုိင္လုပ္ၿပီးသူကိုယ္တုိင္ကယ္တင္ရွင္လုပ္ခဲ့တာ၊(ဒါကိုသ မုိင္းဆုိတာအုပ္က်င္းနားမွာလည္းဆုိေလာက္ေအာင္မ်က္စီပိတ္နားပိတ္ျဖစ္ခဲ့ရ
ေသာျပည္သူ႕အဆက္ဆက္ကုိအသိညဏ္ဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ၿပီး၀ါဒျဖန္႕ခ်ီခဲ့လို႕အခုခ်ိန္ထိနေ၀တိမ္ေတာင္ျဖစ္လာေနတုန္း)၊အသက္ေပါင္းမ်ားစြာေပးဆပ္စြန္႕လႊတ္ခဲ့ၿပီးရယူခဲ့ရတဲ့လြတ္လပ္ေရးကုိ(တကယ္ေတာ့အဲဒီလြတ္လပ္ေရးဟာ၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရာ၊ျမန္မာ/ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ၊ျပည္ေထာင္စုဘြားတုိင္းရင္းသားအားလုံးပါစည္းလုံးညီညြတ္မႈေၾကာင့္ရခဲ့တာပါ)ျပည္လည္မဆုံးရႈံးေအာင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ဖို႕အတြက္ႏုိင္ငံေရးအာဏာ(၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒစစ္တပ္က (၂၅)ရာခုိင္ႏူန္းနဲ႕အာဏာရယူထားခြင့္၊ျပည္ထဲေရး၊ကာကြယ္ေရး၊နယ္စပ္လုံၿခဳံ
ေရးႏွင့္အဆုိတင္သြင္းမႈေတြဟာပယ္ခ်ႏုိင္ခြင့္၊ခြင့္ျပဳႏုိင္ခြင့္တုိ႕ဥပေဒအရေရာ၊ဥပေဒျပဳမႈအရေရာ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရေရာအသားစီးရယူထာျခင္း)နဲ႕စီးပြားေရးအာဏာ(စစ္တပ္နဲ႕ပက္သက္ေသာဘတ္ဂ်သုံးစြဲမႈေတြကိုစိတ္ႀကိဳက္သုံးစြဲခြင့္နဲ႕စစ္တပ္ပို္င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုစိတ္ႀကိဳက္တည္ေထာင္ခြင့္)တုိ႕မွာျမန္မာစစ္တပ္ဟာအၿမဲတေစပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ရွိရမႈတုိ႕ကုိတဖက္လည့္နဲ႕အေျခခံလူတန္းစားေတြအပါအ၀င္၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြအေပၚေျပာဆုိျပဳမႈက်င့္သုံးလာ တုိ္င္း၊ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ(ပညာတတ္လူတန္းစားေတြ
ေတာင္ပါ၀င္ၾကတယ္)ဒါဟာအားလုံးေသာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြအေပၚစစ္ကၽြန္ကိုလိုနီျပဳမႈက်င့္သုံးခ်င္လို႕ျမန္မာစစ္အာာဏာရွင္လူတန္းစားအဆက္ဆက္ရဲ႕
ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီးခ်က္ပဲလို႕ထင္းကနဲလင္းကနဲျမင္ေသာတလုံးတစည္း တည္းေသာႏုိင္ငံေရးအျမင္မေပၚလာခဲ့တာမ်ားပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးစုေတြအေနနဲ႕ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႕တျခားမည္သည့္တုိင္းရင္းသားလုမိ်းစုလက္နက္ကိုင္ေတြမဆုိတုိက္ပြဲေတြကုိေလ့လာရာမွာ၊မိမိရဲ႕ကိုးကြယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၊မိမိျဖစ္တည္ေနတဲ့လူမ်ိဳး၊သုံးစြဲေနတဲ့ဘာသာစကား၊ကုိးကြယ္မႈဘာသာဆုိတဲ့အျမင္ထက္ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရျခင္းဇစ္ျမစ္သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာရလဒ္အျမင္နဲ႕ပုိေလ့လာၾကည့္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ျမန္မာႏုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းစစ္အာကမာၻေပၚမွာအရွည္ၾကားဆုံးစစ္ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ႏုိင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳးအသီးသီးရဲ႕ဆုံးရႈံနစ္မႈမွာလည္းေျပာမျပေလာက္ေအာင္ပါပဲ၊အထူးသျဖင့္စစ္ပြဲဒဏ္ေရာ၊လူမႈဘ၀၊လူမႈစီးပြား၊လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဖ်က္ဆီးယုိယြင္းမႈဒဏ္ကိုၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြထက္ပုိခံရတာဟာေဒသခံျပည္သူေတြပဲဆုိတာပဲ၊ဒါေၾကာင့္လည္းျမန္မာႏုိင္င့ံဟာအာရွမွာ ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံးနုိင္ငံျဖစ္ေနေပမယ့္၊အဲဒီႏုိင္ငံအတြင္းမွာပင္ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လွ်ပ္စစ္မီး၊လမ္းတံတား၊စီးပြားေရးေစ်းကြက္တုိ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႕မွာတေျပးညီ မရွိေနပဲနယ္ေျမအလိုက္ေရာ၊လူတန္းစားအလိုက္ေရာဆင္းရဲခ်မ္းသားကြာဟမႈဟာမုိးနဲ႕ေျမပမာျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာစစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာလုံၿခဳံေရးရႈေထာင့္ကေနအစဥ္တစိုက္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ
(၁)တုိင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအတြင္းအဆက္အသြယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ာကုိ
ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆုိ႕ျခင္း
(၂)တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားသုိ႕လူမ်ားႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေသာကုန္စည္းမ်ား၊မ၀င္ေရာက္ေစရန္ပိတ္ပင္ျခင္း
(၃)ရိကၡာေထာက္ပ့ံျခင္း၊သတင္းေပးျခင္း၊ရံပုံေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္တပ္သားသစ္စုောဆင္းေပးျခင္းစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္တာ၀န္ရွိေသာအမာခံမ်ားကုိရွင္းလင္းသုတ္သင္ျခင္း
(၄)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၀င္ေငြေလွ်ာ့ပါးေစရန္ကုန္သြယ္မႈကိုျဖတ္
ေတာက္ျခင္းဆုိတဲ့ျဖတ္ေလးျဖတ္ကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအျပင္၊တုိင္းရင္သာေဒသရွိလယ္္ယာေျမေတြကုိလုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပကာမတရားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ေျမေပၚ
ေျမေအာက္သယံဇာတပစၥည္းေတြကိုမတရားသိမ္းပိုက္ျခင္း၊ေဒသခံျပည္သူ
ေတြကိုအတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းကာစီမံကိန္းနယ္ေျမနဲ႕တပ္စခန္းခ်ရာနယ္ေျမလုပ္ပစ္ျခင္း၊မူးယစ္ေဆး၀ါးစိုိက္ပ်ိဳးမႈကိုတဖက္လွည့္နဲ႕လက္ခံအားေပးျခင္း(အထူသျဖင့္ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႕ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႕မွာမူးယစ္ေဆး၀ါးကိုစိုက္ပ်ိဳးမႈကုိလ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းမွာ၊တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြပ်က္ဆီးၿပီးမိမိလူမ်ိဳးနဲ႕မိမိႏုိင္ငံကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းစိတ္ေလ်ာ့ပါးပ်က္ဆီးကာ၊တုိင္းရင္းသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းထဲ၀င္ေရာက္မရွိပဲ၊ဘိန္စားအျဖစ္နဲ႕လူညႊန္တုံးေစဖို႕)တို႕ေၾကာင့္ပါပဲ။

ဒီလိုအေၾကာင္းအရာအေျခခံဆုိးသြမ္းမႈကုိျမန္မာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားအဆက္ဆက္၊ဟာျမန္မာစစ္တပ္ကိုိအာဏာရွင္လူတန္းစားလက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္အသုံးခ်ကာ၊သူတုိ႕ရဲ႕အာဏာရွင္လူတန္းစားအက်ိဳးစီးပြားနဲ႕အာဏာတည္တံံ့ခုိင္
ၿမဲေစဖို႕တုိင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအားလုံးနဲ႕၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအားလုံးကုိ၊သူတုိ႕အမည္ေကာင္းဟစ္ေနတဲ့၊အတုအေယာင္စစ္ကၽြန္ခံျမန္မာ/ဗမလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒလက္ေအာက္သုိ႕တဆင့္ခံလူမ်ိဳးအျဖစ္သြင္းသြတ္ဖို႕ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနတာဟာလက္ရွိျပည္သူေထာက္ခံတဲ့အစုိးရသစ္လက္ထိပါပဲ၊ဒါေၾကာင့္ဒီေနရာမွာႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာဒီလိုအမႈအက်င့္အထင္အရွားနဲ႕ပါးပါးနပ္နပ္က်င့္သုံးေနတဲ့ျမန္မာစစ္တပ္ကုိကၽြန္မေဖေဖတည္
ေထာင္ခဲ့တဲ့စစ္တပ္ပမာအခုခ်ိန္ထိသူမထင္ျမင္ယူဆေနမယ္၊သူမအေနနဲ႕ဒီလို
ေျပာဆုိေနမႈဟာေခြးၿမီးေကာက္က်ည္ေတာက္စြပ္သလုိျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႕၊ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားအေဆာက္အအုံကုိစည္းရုံးႏုိင္မယ္လို႕ယုံၾကည္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ဒါဟာသူမကိုျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္အေန နဲ႕ယုံၾကည္ကုိးစားေနတဲ့၊မဲေပးတင္ေျမာက္လိုက္တဲ့ျပည္သူေတြ၊သမုိင္းအလိမ္အညာအတုအေယာင္ေတြ၊စစ္အာဏာရွင္အေလ့အထေတြနဲ႕မသိမသာ၊သိသိသာသာမ်က္စီပိတ္နားပိတ္ေနလာရတဲ့ျပည္သူေတြအေပၚသူမရဲ႕လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈၾသဇာနဲ႕ျမန္မာစစ္တပ္အလိုက်၊လိုလိုလားလားသူမကိုင္တုိင္အသုံးခ်ခံျခင္း(၀ါ)သူမ၊မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ၊သူမအေပၚႏုိင္ကြက္ကိုင္ထားေသာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားေၾကာင့္အားမတန္မာန္ေလ်ာ့ကာသူမကိုယ္တုိင္အညံ့ခံျခင္းတုိ႕အနက္တခုခုပဲလို႕သုံးသပ္ယူဆရမွာပါပဲ။
သီဟနာဒ
ကိုးကား။     ။ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပုံေဖာ္ျခင္း(လမ္းညံြန္အကိုးအကား(၂၀၁၃)
The Journal of Human Rihts &Democracy ,Ethinid  Conflict and Peacebuliding,Volume.1,No.2,August.2013)
Weekly Eleven ,No.5,Vol.12,November.21,Monday ,2016
ပုံကုိ(Aung Naing Moe)ေ့ဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေနကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 comments: