Thursday, November 17, 2016

ငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္မွ ငိုုေၾကြးသံ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထြက္ရွိႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္မွ ငိုုေၾကြးသံ ဟုုအမည္ေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ အစိုုးရလက္ထက္ ျမန္မာနိုု္င္ငံေျမာက္ပိုုင္းအတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ တပ္မေတာ္၏ ထိုုးစစ္ဆင္မွဳမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕အေျခစိုုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုုး (ထိုုင္းႏိုုင္ငံ) KWAT အဖြဲ႕မွ ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ထုုတ္ေ၀လိုုက္သည္။

အစိုုးရစစ္တပ္၏ ထိုုးစစ္ဆင္မွဳမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ႏိုု၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ပိုုင္း ထိုုးစစ္ဆင္မွဳ ပိုုမိုုျပင္းထန္လာ၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အိုုးအိမ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးရမွဳမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံတကာမွ သိရွိႏိုုင္ရန္ ျဖန္႕ေ၀လိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု KWAT အဖြဲ႕၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ေဒၚရွယ္လီဆိုုင္း မွ ေျပာသည္။

အဓိကကေတာ့ အဲ့ဒီ စစ္ ေတြပိုုၿပီးမွ ကခ်င္ေဒသ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းေဒသေတြမွာ ရွမ္းျပည္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့ ေဒသေတြေရာ ရခိုုင္ျပည္တိုု႕ဆိုုရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားၿပီေလ အဲ့ဒါ ပိုုၿပီးမွ ညွဥ္းပန္းမွဳေတြျဖစ္လာတယ္ စစ္ေတြပိုုျဖစ္လာတာကိုု မီးေမာင္းထိုုးျပခ်င္တာပါ၊ အေနာက္ႏိုုင္ငံက လူေတြက က်မတိုု႕ NLD တက္ၿပီး ဒီမိုုကေရစီတိုုင္းျပည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုုတဲ့ဟာမ်ိဳး ေျပာေနၾကတာေကာ၊ ဆိုုေတာ့ က်မတိုု႕ အျမင္ကေတာ့ မဟုုတ္ေသးဘူးေလ၊ ပိုုၿပီးမွ တိုုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတာ။

ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လံုုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားကိုု အဓိက ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ NLD အစိုုးရသစ္ လက္ထက္ တိုုက္ခိုုက္မွဳမ်ား အဆံုုးသတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္တိုုးႏိုုင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုုးရ စစ္တပ္ရဲ့ ထုုိးစစ္ဆင္မွဳေတြ ပိုုျပင္းထန္လာေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

ထိုုအစီရင္ခံစာတြင္ အရွိန္ျမင့္လာသည့္ အစိုုးရစစ္တပ္၏ စစ္ေရးထိုုးစစ္မ်ား ၊ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာ သည့္ အိုုးအိမ္မဲ့စြန္ခြာထြက္ေျပးမွဳမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ လြဲမွားျခင္းႏွင့္ အကူအညီမ်ား ပိတ္ပင္ဟန္႕တား ျခင္း၊ တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအား ထိထိမိမိ တရားဥပေဒအရ အေရးယူမွဳ ကင္းမဲ့ျခင္း ႏွင့္ KWAT အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အစိုုးရစစ္တပ္၏ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား ကိစၥေတြကိုု အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၃၁ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ ထိုုအစီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္ႏိုုင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလ မွ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာလ အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေဒၚရွယ္လီဆိုုင္း မွ ဆက္ေျပာသည္။

ညင္းပန္းႏွိမ္စက္မွဳေတြ႕ရတယ္၊ တရားကိုုလည္း မလုုိက္နာဘူးေပါ့ တရားစြဲမွဳေတြ ဟိုုအမွဳေတြ ေျပာတာလည္း လက္မခံတဲ့ဟာေတြ၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မွဳ မတရာဖမ္းဆီးမွဳ ထိန္းသိမ္းခ်ဴပ္ေႏွာင္မွဳေတြ လုု႕ယက္မွဳ ပိုုင္ဆိုုင္မွဳပစၥည္းမ်ား ဖ်က္စီးမွဳ အိမ္မီးရွိဳ႕မွဳ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကိုု ပစ္မွတ္ထားျခင္း ျပည္သူလူထုုေနတဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ႀကီး ျဖင့္ပစ္ခတ္လိုု႕ ေပါက္ကြဲၿပီး ကေလး သံုုးေယာက္ထဲမွာ တစ္ေယာက္ေသသြားတယ္

KWAT အဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့မွဳတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူေပါင္း ၂၁ ဦး၊ တရားလက္လြတ္သက္ျဖတ္မွဳတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး နဲ႕ အမ်ိဳးသား ၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ခံရသူေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးႏွင့္ အိုုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ မိသားစုုေပါင္း ၆၀ ပါ၀င္သည္ဟုု သိရသည္။

ထိုုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုုးစစ္ဆင္မွဳမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ေပးရန္ အပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီမ်ား ပိတ္ပင္ထားမွဳမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုုးစတင္ႏိုုင္ရန္ ေတာင္းဆိုုထားသည့္ ေတာင္းဆိုုအႀကံျပဳခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကိုု KWAT အဖြဲ႕မွ ထုုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုုထားသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး (ထိုုင္းႏိုုင္ငံ) KWAT အဖြဲ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမွဳပံုုစံအားလံုုးကိုု တိုုက္ဖ်က္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုုင္ေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ကေလးငယ္တိုုင္း ၄င္း တိုု႕၏ အစြမ္းအစ မ်ား ထုုတ္ေဖၚႏိုုင္ ေသာ အခြင့္အလမ္းရရွိရန္အတြက္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။

သတင္းရင္းျမစ္ - သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။0 comments: