Saturday, August 13, 2016

၂၁- ရာစု ပင္လံု နဲ႔ ၂၁ - ရာစု လက္နက္ခ်ည္း ********


 အုပ္စိုးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ကေခၚဆုိခဲ့ၾကတဲ့ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ” ဆုိတာမွာ သူတုိ႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေၾကာင္း ျပည္သူလူထုကိုလွည့္စားဖုိ႔နဲ႔ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြ လက္နက္ခ်လာေစဖို႔ ဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာစာ၂ ဖက္ ပါဝင္စၿမဲျဖစ္ တယ္။ ဒါ့အျပင္ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့၊ တစ္ဖက္သတ္အေပၚစီးယူတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ေတာင္းဆိုၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တဖက္ သတ္ဖ်က္ဆီးပစ္သူ/ ရုပ္သိမ္းသြားသူဟာ အုပ္စုိးသူအစုိးရေတြပဲျဖစ္တယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းထဲကေန တခ်ိဳ႕ခြဲထြက္၊ ပ့ဲထြက္သြားၿပီး အစိုးရထံလက္နက္ခ် သြားတယ္။ ဒါကို အုပ္စုိးသူေတြက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” လို႔ နာမည္တပ္တယ္။ “အလင္းဝင္ျခင္း၊ လက္နက္ခ်ျခင္း၊ လက္နက္နဲ႔ဒီမိုကေရစီ လဲလွယ္ျခင္း၊ လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ျခင္း၊ လက္နက္စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံျခင္း၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားအမွန္ကို သိျမင္သေဘာ ေပါက္လာျခင္း” စသျဖင့္ ေဝါဟာရမ်ိဳးစံုသံုးေလ့ရွိတယ္။ ဘယ္စကားလံုးသံုးသံုး အႏွစ္သာရက လက္နက္ခ်တာပဲျဖစ္တယ္။ လက္နက္ခ် ခုိင္းတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္စိုးသူအစုိးရရဲ႕ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ဆုိတဲ့ အေပၚယံစကားလံုးကို ဘယ္လိုမိတ္ကပ္ေတြလိမ္းျခယ္ဖံုးကြယ္ထားေနပါ ေစ “လက္နက္ခ်ေရး” ဆုိတဲ့ အႏွစ္သာရကို ဖံုးကြယ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းမွာ လက္နက္ခ်ခ်င္ရင္ လြတ္လပ္စြာလက္နက္ခ်ခြင့္ ရွိပါတယ္။ လက္နက္မခ်ပါနဲ႔၊ လက္နက္ခ်လိုက္ပါလို႔ ဘယ္သူကမွ တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုလို႔မရပါဘူး။ မိမိယံုၾကည္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔အညီ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ၾကရမွာပါ။ အခုေနာက္ဆံုးေပၚနည္းက ယခင့္ယခင္နည္းေတြနဲ႔ အႏွစ္သာရအရေတာ့ ဘာမွ်သိပ္မျခားနားပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ လက္နက္ကုိင္ထားႏုိင္ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ “လက္ခ်ပါ့မယ္ ကတိျပဳေၾကာင္း တုိင္းသိျပည္သိ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာေပးရမယ့္” နည္းျဖစ္တယ္။ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြဲကုိင္လာရတဲ့သမုိင္းကို အၾကမ္းဖ်င္းစိစစ္ၾကည့္ရင္ ယံုၾကည္ရာႏုိင္ငံေရးအေတြး အေခၚအယူအဆတစ္ခုခု(သုိ႔မဟုတ္) ရပ္တည္ကုိယ္စားျပဳရာ လူမ်ိဳးရဲ႕တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ အတြက္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာကို လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တာခံရလို႔လက္နက္ စြဲကုိင္ၿပီး ျပန္လည္ခုခံေတာ္လွန္ရတာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သမုိင္းအခ်က္အလက္ကို အထင္အရွားေတြ႔ရမွာပါ။ “လက္နက္နဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တာကို လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီးခုခံေတာ္လွန္တာဟာ တရားမွ်တၿပီး ဘယ္ေတာ့မဆုိ မွန္ကန္တယ္” ရန္လုိမုန္းတီးမႈ သက္သက္နဲ႔ “ေသြးဆာ” လို႔ လက္နက္ကုိင္ခဲ့ၾကတာေတာ့မဟုတ္ပါ။ အနီးကပ္ဆံုးသာဓကျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ အသီးအပြင့္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ (ABSDF)ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္လာရပံု ကိုၾကည့္ပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ “လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး” ဆုိတဲ့ အလံကို လႊင့္ခဲ့ၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ အရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ “ လက္နက္ကုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အလမ္း ေတာင္းဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကို စြန္႔လႊတ္ပါတယ္” လို႔ ပထမ တစ္ခ်က္ ကတိကဝတ္ျပဳရမယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ဒီလိုကတိျပဳထားတာကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒီနည္းလမ္းက ယံုၾကည္ခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္လက္ကုိင္ျပဳထားတာရွိတယ္ဆုိရင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္အရ ဒူးေထာက္၊အညံ့ခံခုိင္းတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ “၂၁ ရာစု ပင္လံု” တက္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ “၂၁ ရာစု လက္နက္ခ်နည္း” လို႔ ဆုိရင္ ရမယ္ထင္ပါရဲ႕။ ဒီလိုလက္နက္ခ်နည္းကို လက္ခံလိုက္နာဖို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေတာင္းဆို ေနပါတယ္။ လက္နက္ခ်မွ၊ လက္နက္ခ်ပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳေၾကညာမွသာ “၂၁ ရာစုပင္လံု” တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဗိုလ္သိန္းေဇာ္၊ဗိုလ္ခင္ေဇာ္ဦး၊ ဗိုလ္ေအာင္ၾကည္တို႔ပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ကိုင္စြဲေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဒီသေဘာထား နဲ႔ရပ္တည္ခ်က္ဟာ စစ္တပ္က ကုိင္စြဲထားတဲ့ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့မူဝါဒ ၆ ရပ္” ဆိုတာကို ပဲ့တင္ထပ္လိုက္ျခင္း၊ ကုိယ္စား ျပဳလုိက္ျခင္းပဲမဟုတ္ပါလား။ တခ်ိဳ႕က “တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ဆန္႔က်င္တာ မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္” – “ ေက်ာက္နံရံကို ေခါင္းနဲ႔ တုိက္တာျဖစ္တယ္” လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ေက်ာက္နံရံကို ေခါင္းနဲ႔တုိက္တာဟာ ဦးေႏွာက္ပံုမွန္မရွိသူရဲ႕ အျပဳအမူပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတဲ့ “ပဝါလွလွေလး”နဲ႔ ကာဗာယူထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နံရံကို တုိက္ဖ်က္ၿဖိဳ ခ်ေနၾကတာပါ။ ဖြင့္ခ်ေနရတာပါ။ ပဝါေလးကို အသာမၿပီး ေနာက္ကြယ္က အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေျခလွမ္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်တုိက္ခုိက္ဆန္႔က်င္ေနတာပါ။ ဒီပဝါေလးက အဲဒီအရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္မႈေတြကို ကာဆီး ကာဆီးလုပ္ေပးေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ပြတ္တိုက္မိတာေတြေတာ့ ရွိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ပကတိသေဘာထား အမွန္ကေတာ့ လွပတဲ့ပဝါေလး ညစ္ေပစြန္းထင္းသြားမွာ သိပ္စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပဝါေလးကို လႊဲဖယ္လို႔ရသမွ် လႊဲဖယ္၊ ေရွာင္ လႊဲၿပီး စစ္အုပ္စုကို ထိုးႏွက္ေနတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတဲ့ ပဝါေလးကို ျပည္သူလူထုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားနဖူးျပင္မွာ အစဥ္ထာဝရ ခ်ည္ေႏွာင္ထား ႏုိင္ဖိ႔ုပဲ အစဥ္အၿမဲလုိလားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဒီ “ပဝါေလး” ကို ဗန္းျပၿပီး စစ္အုပ္စုရဲ႕ “ဒီမုိကေရစီအတုနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အတု” အစြံထုတ္ ေနတာမ်ိဳး၊ လက္နက္ခ်ခုိင္း ေနတာမ်ိဳးလည္း ဘယ္လို နည္းနဲ႔မွ် မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။

မိုးမခ

Monday, August 1, 2016

မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမွသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသုိ႕(၁) ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံကို အတည္ျပဳ

မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္ေန႕မွ စၿပီး ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္ေန႕အထိ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ(၈)မ်ဳိးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ေတာင္ႀကီးမူ(၆)ခ်က္အနက္ ခြဲထြက္ေရးကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး က်န္(၅)ခ်က္ကို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုၾကမည္ဟု သိရသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္၊ ပင္လုံကို အေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူမ်ဳိးတန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႕ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားေသာ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)” ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ FCDCC ၏ ပထမမူၾကမ္းကို UNFC က အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ၿပီး တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသည္ တန္းတူေသာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားကို အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။

(၂) ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည့္ မူ(၅)ခ်က္

ေတာင္ႀကီးမူထဲက အခ်က္(၅)ခ်က္ကို အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပလိုသည္။

၁။ ျပည္မကို ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး၊
၂။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို အာဏာတူေပးေရး၊
၃။ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္သို႕ ျပည္နယ္တိုင္းမွ တူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ေစလႊတ္ေရး၊
၄။ ျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႕ဆႏၵအေလ်ာက္ လႊဲအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႕ ကန္႕သတ္၍ က်န္ရွိေသာ အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားထံတြင္ ထားရွိေရး၊
၅။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာ(၃)ရပ္စလုံး အပ္ႏွင္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္္းခြင့္အျပည့္အဝ က်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံႏွင္႕ ဆန္႕က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းခြင့္ရွိေရး

ဟူေသာ (၅)ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႕အတြက္ သတင္းေကာင္းမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုမထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ(၅)ခ်က္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ရန္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

(၃) သုံးပြင့္ဆိုင္ကို စြဲကိုင္ထားဆဲ

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႕က သုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမူကို ကိုင္စြဲထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးက႑နွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္း၍ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ထားရွိရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ က်န္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္၌ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤေနရာ၌ သုံးပြင့္ဆိုင္ဟု ဆိုရာမွာ ယခင္ရွိခဲ့ဖူးသည့္ (၁) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ (၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ (၃) တိုင္းရင္းသားမ်ားအစား (၁) ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ+ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္+ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခု (၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ (၃) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုတို႕ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္သည္။

(၄) မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမွသည္ 

ဤမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႕ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္လည္း ရွိသည္။ ဝနဲ႕ မိုင္လားအဖြဲ႕၊ ပေလာင္အဖြဲ႕၊ ကိုးကန္႕အဖြဲ႕ႏွင့္ နာဂအဖြဲ႕တို႕သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဤအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အကယ္၍ အဆိုပါမတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသေဘာတူခဲ့လွ်င္ မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသည္ ညီၫြတ္ေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအစည္းအေဝးတက္ရင္း မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ပီေဂ် နမ္ဘီယားကလည္း ခက္ခဲ့သည့္ အလုပ္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ယူညွိႏႈိင္းရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးသံတမန္ မစၥတာဇြန္ေဂါင္ဇင္ကလည္း ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစုအဖြဲ႕ (၃)ခုအနက္ အစုိးရ၏ NRPC အဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီဟု ခန္႕မွန္းရသည္။ အလားတူစြာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕သည္လည္း ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ထားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို အေျချပဳ၍ အပစ္ရပ္မရပ္၊ အစည္းအေဝးတက္မတက္ ပတ္သက္သမွ် တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးမူေဘာင္မ်ားကို အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားႏွင့္ပါၿပီ။

(၅) စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီသို႕

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႕သေဘာတူညီထားသည့္ FCDCC + UNFC ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္+ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအစုအဖြဲ႕က လက္ခံလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္သင့္သည့္အခ်ိန္မွာ ျပင္မည္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရလွ်င္ တပ္မေတာ္က စစ္တန္းလ်ားကို ျပင္မည္ဟု ဝန္ခံကတိျပဳထားသည္ရွိ၍ မ႑ဳိင္ႀကီး(၃)ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သို႕မည္ပုံ အေပးအယူလုပ္ၾကမည္၊ မည္သို႕မည္ပုံ ေဆြးေႏြးၾကမည္ကို ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္း စိတ္ဝင္တစား ရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းသာ ထားရွိၾကလွ်င္ ကမၻာ႕အရွည္ၾကာဆုံး သမုိင္းဝင္ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးတစ္ခုကို အဆုံးသတ္ၿပီး ျပည္နယ္ေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမရ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးမၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခရွိမရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲ၌သာ ရွိသည္။

I Ravika