Monday, December 5, 2016

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းက ဘာပါလဲ?

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ (ဘားမားလင့္ခ္)

NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအာဏာစရလာခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္    ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားကိုဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္မွႈပဋိပကၡမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ၿပန္႔ျဖစ္ပြားေနခဲ့ျပီးု ကြဲျပားေသာ အရပ္ဘက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႏွ င့္ လူအခြင့္အေရးလွုုပ္ရွားမွုုအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ မွတ္တမ္းမွတ္ရာရယူခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္မွုုအတြက္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခုခံမူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ၿပန္႔ရွိေနခဲ့ျပီး လေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုု႔ဘက္မွ စိတ္ရွည္ႏွုုတ္ဆိတ္မွုၿပဳေနျခင္းကို အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းလူထုမ်ားစြာမွ သူမအားေျပာၾကားေစခ်င္တယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္ေသာ KIA /KIO ၊ PSLF/TNLA ၊ AA ႏွင့္ MNDAA တိုု႔ဘက္မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနၿခင္းကို အစိုးရဘက္မွဖိအားေပးမွုုအေပၚ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ပူးေပါင္းထိုးစစ္ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဒီလိုရက္စက္ေသာ အျပဳအမူေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေနေသးသ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕  ျပန္ၾကားႏူတ္ဆိတ္မူ၊တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရးထုိးမွုု ဖယ္ထုတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို၊ PSLF/TNLT ၏ ႏိုင္ငံၿခားေရးဌာနခ်ဳပ္၊ တာပန္လ (Tar Parn La, Head of Foreign Department of the PSLF/TNLA) မွ ဘားမားလင့္ခ္ (Burma Link) ကို ထိုးစစ္ဆင္မူရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း၊ မဟာမိတ္၏ လူထုအေပၚ ကာကြယ္မူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ စစ္တပ္ႏွင့္အတူတြဲသေဘာရွိမွုပံုစံအၿဖစ္ သူရဲ႕ အျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ေၿပာၿပခဲ့ပါတယ္။

(ေမး) ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းက ဘာပါလဲ။ အခုမွဘာေၾကာင့္လဲ။

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ (၁) တအာင္းေဒသ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္စတင္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္က မိမိတို႔ TNLA ကို ထိုးစစ္ျပင္းထန္စြာ ဆင္ေနခဲ့တယ္၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တပ္မအားလုံးနီးပါး တအာင္းေဒသကို လာေရာက္ထိုးစစ္ဆင္ေနခဲ့တယ္။ လတ္တေလာမွာဆိုရင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မိမိိတို႔ TNLA ေျပာက္ၾကားတပ္ေတြကို ရွာမရတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အရပ္သားေတြေနတဲ့ ရပ္ရြာေတြ ေနအိမ္ေတြ လက္နက္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဦးတည္တိုက္ခိုက္ေနၾကတယ္။

(၂) ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္လည္း ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအလြန္မွာ ေတာက္ေရွာက္စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးမားတဲ့ ေခ်မွဳန္းေရးထိုးစစ္ေတြ ဆင္ေနတာ ၃ လေက်ာ္သြားခဲ့ပါၿပီ၊ ထိုနည္းတူစြာပင္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတြမွာလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေန ထိုးစစ္ေတြေတာက္ေလွ်ာက္ ဆင္ႏြဲေနပါတယ္။ ဒီေဒသမ်ားမွာလည္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အရပ္သားေတြကိုဦးတည္ၿပီး တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္တာေတြ အဆက္မျပတ္ရွိေနခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္းေတြမရွိဘူး။ အျခားေသာ ပရဟိတအေရး လွဳပ္ရွားမွုေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရတဲ့ အရပ္သားေတြကို အေရးတယူကူညီေဖးမတာမ်ဳိးလည္း မလုပ္ၾကဘူး။

ဒါေၾကာင့္မိမိတို႔အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ကဒီလမ္းလြဲေနတဲ့ျမန္မာႏိုုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကေနအားလုံးကျပန္လည္သတိရ ႏွိဳးထၿပီး လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းတည့္မတ္ပို႔ေဆာင္ေပးေစေရး၊ ထိုးစစ္ဆင္မွုေတြ  ေလ်ာ့က်သြားေစၿပီး စစ္မွန္တဲ့ တစ္ႏိုင္လုံးအတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေပၚလာေရး တို႔အတြက္ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ ယခု ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ Northern Alliance (Burma) ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထ႔ိုေနာက္ယခုအခ်ိန္ဟာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရက လက္ခံျခင္းမျပဳပဲ သူတို႔အေနျဖင့္လည္း ႏွဳတ္ဆိတ္ေနျခင္းအားျဖင့္တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိုးစစ္မ်ားနဲ႔ အရပ္ေၾကာင့္၊ အတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မေတာ္ကေန ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိုးစစ္မ်ားကို အားေပးေနသည့္ကာလ ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ဒီအခ်ိန္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း လမ္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္လာမယ္လိုု႔ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(ေမး) အဓိကပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာပါလဲ။

အဓိကရည္ရြယ္တာကေတာ့ ပထမအခ်က္ကေတာ့ မိမိတို႔ေဒသမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိုးစစ္ဆင္ေနမွဳေတြ ရပ္တန္႔သြားေစဖို႔၊ ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြ သူတို႔ရဲ႕ မိခင္ဌာန၊ တပ္ရင္းဌာနရွိရာကို ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားေစဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဒုတိယကေတာ့လမ္းေၾကာင္းလႊဲမွားေနတဲ့ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔အစိုးရေတြရဲ႕ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ အားလုံးကေနမွ ဝိုင္းဝန္းတည့္မတ္ေပးေစဖို႔ ရည္ရြယ္လိုပါတယ္၊ အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔အစိုးရကေနမွ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရးကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳတဲ့ကိစၥရပ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ EAO အဖြဲ႔အားလုံးကို ပါဝင္ရန္လက္မခံသည့္ကိစၥရပ္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ က်င္းပၿပီးသြားေသာ္လည္း EAO အဖြဲ႔အားလုံး ပါဝင္ခြင့္မျပဳတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြဟာ အျမန္ဆုံး မျဖစ္မေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒါေတြကို ေျပာင္းလဲေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

(ေမး)သင့္အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိပဋိပကၡအေျခအေနကိုေျပာျပႏိုင္မလား။

ဒီႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ကေနစတင္ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မုံးကိုးဗ်ဴဟာစခန္း၊ ေဖာင္းဆိုင္စခန္း၊ ၾကဴကုတ္ – ပန္ဆိုင္းစခန္း၊ ၁၀၅-မိုင္ လုံၿခဳံေရးစခန္းမ်ားႏွင့္အျခား လုံၿခဳံေရး စစ္စခန္း၊ တပ္စခန္းအမ်ားအျပားႏွင့္ စစ္ကူလာသည့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ကြတ္ခိုင္-ဗ်ဴဟာစခန္းစသည္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တရုပ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ယာယီပိတ္ထားရပီး လားရွိဳးမွ ကြမ္းလုံလမ္းေၾကာင္း၊ လားရွိဳးမွ မူဆယ္လမ္းေၾကာင္းတို႔သည္ အသုံးျပဳရန္ ခရီးသြားရန္ မလုံၿခဳံေတာ့ပါ၊ မိမိတို႔မွလည္း ၂၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လမ္းခရီးလုံၿခဳံမရွိေတာ့ပါသျဖင့္ ခရီးမသြားၾက ရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားရသည္။

အထက္နယ္ပယ္ေဒသအားလုံးတို႔သည္ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သြားသည့္အတြက္ ကုန္စည္စီဆင္းမွဳမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ လူေနမွဳဘဝတို႔ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေနရသည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္  တစ္ေသာင္း ထက္မနည္းလည္း             လုံၿခဳံရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကရပါတယ္။

၂ဝ ရက္မွ ၂၈  ရက္အထိ မိမိတို႔မဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔ စုစုေပါင္းတိုက္ပြဲအႀကိမ္ ၂၀ ရက္ (၁၅) ႀကိမ္၊ ၂၁ ရက္(၈)ႀကိမ္၊ ၂၂ ရက္ (၁၀)ႀကိမ္၊ ၂၃ ရက္(၁၄)ႀကိမ္၊ ၂၄ ရက္(၁၁)ႀကိမ္၊ ၂၅ ရက္ (၈)ႀကိမ္၊ ၂၆ ရက္ (၆)ႀကိမ္၊ ၂၇ ရက္(၈)ႀကိမ္၊ ၂၈ ရက္(၈)ႀကိမ္၊စုစုေပါင္း ၂၀ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ တိုက္ပြဲေပါင္း (၈၈)ႀကိမ္ထက္ မနည္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာတပ္တို႔၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲဆက္လက္ၿပီး ျပင္းထန္လာႏိုင္ပါတယ္။

(ေမး) ထိုးစစ္ဆင္မူေတြကလူထုကို ဘယ္လိုမ်ဳိးသက္ေရာက္မူရွိလည္း။ လူထုကို ကာကြယ္မူယူျခင္းရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဘာပါလဲ။

၂၀ ရက္ေန႔မွာ မုံးကိုးဗ်ဴဟာစခန္းကို မိမိတို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြြားၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္ကေန ေလတပ္အကူမ်ားျဖင့္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မွဳေၾကာင့္ အရပ္သား ၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိၿပီးေတာ့ လင္မယားႏွစ္ဦး   ေသဆုံး သြြားခဲ့ပါတယ္။ အစကနဦးမွာ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ဝန္းက်င္ရွိ လူထုမ်ားနဲ႔ မုံးကိုး ပန္ဆိုင္းရွိ ျပည္သူေတြ ၅၀၀၀ ထက္မနည္း လုံၿခဳံရာေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ၾကရပါတယ္။

တေန႔က ၂၅ နဲ႔ ၂၆ ရက္တိုက္ပြဲေတြမွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္က မီးၿမိွဳက္လိုက္လို႔ မုံးကိုးရွိ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္အမ်ားအျပား ဆုံးရွဳံးခဲ့ရပါတယ္။ အျခားတိုက္ခိုက္မွဳေတြမွာလည္း အရပ္သားေတြထိခိုက္က်ဆုံးတာရွိတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ စစ္ေျမျမင္ပ႗ိပကၡေဒသအတြင္းမွာ ဘယ္သူက ပစ္ခတ္လိုက္တာလဲ ဘယ္သူ႔က်ည္ဆံလဲဆိုတာ ေဝခြဲပိုင္းျခားရခက္တယ္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ အရပ္သားထိခိုက္မွဳနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး     ေလ့လာသူလိုမ်ားရွိပါက လာေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါေၾကာင္း မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

မိမိတို႔အေနနဲ႔ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္မွဳမရွိေစရန္အတြက္ ၂၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ခရီးမသြားၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ထားသလိုအလ်ဥ္းသင့္သလိုလည္းအသိေပးႏွဳိးေဆာ္ျခင္းေမတၱာရပ္ခံျခင္းျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

(ေမး)ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ႏွင့္ UWSA ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကဘယ္လိုပါလဲ။

UWSA နဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးသာရွိၿပီး Northern Alliance အေနနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတာ့ မရွိပါဖူး။ သို႔ေသာ္မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း PSLF/TNLA အေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းလည္းဟုတ္၊ ေသြးညီအကိုလည္းဟုတ္၊ ဘဝတူလည္း ဟုတ္သည့္အတြက္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။

(ေမး)ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ႏွင့္ အျခား EAO ဆက္ဆံေရးကဘယ္လိုလည္း။

Northern Alliance သည္ EAO မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းသစ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ၊ လက္ရွိအေနအထားမ်ား အရ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ထိုးစစ္မ်ားကို ခုခံႏုိင္ဖို႔အတြက္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အားလုံးသည္လည္း UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ေနသည့္အားေလ်ာ္စြာ UNFC မူကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေနာက္ထပ္ EAO တပ္ေပါင္းစုတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းရန္ မလိုအပ္ဟုလည္း ျမင္တယ္။

(ေမး) ျမန္မာႏိုင္ငံျဖင့္ ေရရွည္တည့္တံ့သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုဘယ္လိုေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲ။

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဖာက္ဖို႔ရန္ဆိုရင္ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္း အားလုံး ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚလမ္းဖြင့္ထားရပါမယ္၊ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ အေျဖေကာင္းရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ၊ ႏွစ္ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္သမိုင္းျဖတ္သန္းမွုက စစ္ေရးအရေျဖရွင္းျခင္းသည္ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆုံညွိႏွဳိင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာလ်င္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသသို႔ ထိုးစစ္မ်ား စစ္ေရးအစီအမံမ်ား ဆက္လက္ၿပီး ျပဳလုပ္ေနပါကလည္း ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  ထိုးစစ္မ်ား စစ္ေရးအစီအမံမ်ားရုပ္သိမ္းၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးပါမွ ေရရွည္တည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ေမး) လူအဖြဲ႕အစည္း၊ သင့္၏သတင္းစကားျဖင့္ EAO ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျမန္မာျပည္က လူထုေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ

က်ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီစစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏြဲျခင္းဟာ စစ္ေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္တယ္၊ က်ေတာ္တို႔ေဒသအႏွံ႔အျပားမွာ ေတာက္ေရွာက္ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးစစ္မ်ားကို ခုခံေနၾကရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲသို႔ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔စုေပါင္းၿပီး တန္ျပန္ခုခံစစ္ ဆင္ႏြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိပါတယ္။

အရပ္သားျပည္သူမ်ားထံ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တုန္းမွာလည္း ရွမ္းေျမာက္ကို ခရီးမသြားၾကဖို႔ ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ အခုတခါ ထပ္မံၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ရွမ္းေျမာက္ေဒသမွာ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လူထုမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမရွိသည့္ အတြက္ မသြားလာၾကဖို႔လည္းထပ္မံ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုမ်ားအေနျဖင့္လည္းျမန္မာတပ္မေတာ္မွ EAO ေဒသရွိ ထိုးစစ္မ်ားကို ရုပ္သိမ္း၍ မိခင္ဌာေနတပ္ရင္းသို႔ ျပန္ေစၿပီး စစ္မွန္ေသာ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

(ေမး) ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕ကထုတ္ျပန္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအ ေပၚႏႈတ္ဆိတ္ေနမူ၊ ခ်က္ျခင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းမူႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ထိုးမူတိုကို သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ။
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အေနနဲ႔ သူ႔မရဲ႕ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတဲ့ စစ္ရာဇာဝတ္မွဳမ်ားက်ဴးလြန္ေနတဲ့ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ သတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ခ်ွီးမႊမ္းထာပနာျပဳၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳတာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းပါေပတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ NCA ထိုးဖို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းတို႔သည္လည္း လက္ေတြ႔ ပကတိအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ကင္းကြာေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ  ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ လမ္းမဖြင့္ေပးပဲ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ထားေနမယ္ဆိုရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွု မပါရွိတဲ့ ႏွဳတ္ခြန္းစကားပဲ ျဖစ္ေနပါမယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အထူးအားျဖင့္ မိမိတို႔ AA MNDAA PSLF/TNLA အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လုိေၾကာင္း၊ NCA ကိုလည္း UNFC ညွိႏွဳိင္းခ်က္ (၉)ခ်က္နဲ႔အတူ ပါဝင္လိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ထားေပးမယ့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက မိမိတို႔ သုံးဖြဲ႔ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ထားၿပီး ပါဝင္ခြင့္မေပးသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွဳျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေနေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ မိမိတို႔အား ေန႔စဥ္ရက္စက္ ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးအရဖိအားေပးၿပီး အျပဳတ္ေခ်မွဳန္းေရးတိုက္ပြဲကိုသာလ်င္ ဆင္ႏြဲေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္၊ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒေပၚလစီကိုသာ လိုက္ပါအေကာင္အထည္ေနမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္၊ NLD ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္အနစ္ခံခဲ့သည့္ သမုိင္းရုပ္ပုံလႊာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

 

(ေမး) ေနာက္ထက္တစ္ခုခုမ်ားေျပာစရာရွိေသးလား။

က်ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ AA ၊ MNDAA ၊ PSLF/TNLA အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ၿပီး စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ႔တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္လိုပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔က မိမိတို႔ပါဝင္မွု ပိတ္ပင္ထားၿပီး ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးအရသာ ဖိအားေပးေနသည့္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေပးေစလိုပါေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

 

Tar Parn La

Head of Foreign Department

Palaung State Liberation Front – PSLF

Ta’ang National Liberation Army – TNLA

Sunday, November 27, 2016

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းက စစ္ေျမျပင္


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က KIA၊ MNDAA၊ TNLA၊ AA တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ပါဝင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရး တရပ္ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

၎တို႔ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမတြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္း ေၾကာင္းတြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္ပါဝင္ၿပီး အဆိုပါ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းလည္း ယာယီ ပိတ္ဆို႔ သြားေပရာ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွပါ အထူးအာ႐ုံစိုက္မိ သြားခဲ့ေပေတာ့သည္။

တကယ္ေတာ့ အဆိုပါေဒသ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ယခုမွ မဟုတ္ေပ။ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး မေရွးမေႏွာင္း ကာလကပင္ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ေနသည့္ ေဒသ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ထိုေဒသအား ပုံေဖၚျပရလွ်င္ လားရွိုး၊ သိႏၷီ၊ ကြတ္ခိုင္၊ နန႔္ ဖတ္ကာ၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း ကားလမ္း၏ ေျမာက္ဘက္၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္၊ ေတာင္ဘက္ျခမ္း ျဖစ္ သည္။

ေဒသ ၁။ လားရွိုး သိႏၷီ ကားလမ္း သိႏၷီ ကြန္လုံ ကားလမ္းႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ၾကားရွိ မုန္းက်က္ မုန္းေယာ္ေဒသ။ ေဒသ ၂။ ကြန္လုံ ဟိုပန္ ပန္လုံ ေဒသ။ ေဒသ ၃။ ကြန္လုံ ေျမာက္ဘက္ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ ေလာက္ကိုင္ ကိုးကန႔္ေဒသ (သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျမန္ မာနယ္စပ္ၾကား)။ ေဒသ ၄။ ကြန္းလုံ သိႏၷီ ကြတ္ခိုင္ နန႔္ဖတ္ကာ မူဆယ္ ကားလမ္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ တ႐ုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္ အေရွ႕ဘက္ သံလြင္ျမစ္ၾကား (ၾကဴကုတ္ ပန္ဆိုင္း မုန္းေပၚ ေဒသ၊ မုန္းကိုး ေဖာင္းဆိုင္ေဒသ၊ မုန္းယား မုန္းေဟာင္ေဒသ၊ တာမိုးညဲေဒသ၊ မုန္းစီး နားလယ္ေဒသ)။ ေဒသ ၅။ ေျမာက္ဘက္ သိႏၷီ၊ ကြတ္ခိုင္၊ နန႔္ဖတ္ကာ၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း ကားလမ္းႏွင့္ ေတာင္ ဘက္ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ မိုး မိတ္ အေနာက္ဘက္ ေ႐ႊလီ ျမစ္ၾကား (နမ့္ဆမ္ မန္တုန္ ေဒသ ေ႐ႊလီ ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ဂြင္) ဟူ၍ လြယ္ကူစြာ ရွင္းလင္း ၾကည့္ျမင္နိုင္ရန္ အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္း အား ျဖင့္ ေဒသ ၅ ခုအျဖစ္ ပိုင္းျခားၾကည့္ျမင္နိုင္ပါသည္။

ေဒသအလိုက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး စုဖြဲ႕မႈ

ရွမ္းေျမာက္ ေဒသ တခုလုံးတြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအန္း ပေလာင္၊ ကိုးကန႔္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕အျပင္ တ႐ုတ္႐ြာ အခ်ိဳ႕လည္းရွိသည္။ ေဒသ ၁ တြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအန္း၊ ပေလာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္႐ြာမ်ား ရွိသည္။ လူဦးေရ မထူး ထပ္လွေပ။ ေဒသ ၂ တြင္ ဝ လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ရွမ္း႐ြာ ရွိသည္။ ဝ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသတြင္ ပါသည္။

ေဒသ ၃ တြင္ ကိုးကန႔္ တ႐ုတ္ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး တအန္း ပေလာင္ ႐ြာအခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။ လက္ရွိ ကိုးကန႔္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ျဖစ္သည္။ ေဒသ ၄ ၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအန္း ပေလာင္ တို႔အျပင္ တာမိုးညဲ တဝိုက္ႏွင့္ မုန္းစီး နားလယ္ အေရွ႕ သံလြင္ ျမစ္ေဘးတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုးကန႔္ တ႐ုတ္႐ြာ အနည္းငယ္ ရွိသည္။

ရွမ္းေျမာက္ ပိုင္းသည္ မူလက သိႏၷီ ေစာ္ဘြား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ထဲတြင္ ရွိသည္။ ေဒသ ၄ အတြင္း နယ္အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားမွာ ကခ်င္ ဒူဝါမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒသ ၅ အတြင္း နန႔္ဆမ္ မန္တုန္ႏွင့္ ငါးေတာင္ ကိုးေတာင္ နယ္တို႔ ပါဝင္သည္။ နမ့္ဆမ္ မန္တုန္ နယ္သည္ မူလက နမ္ဆမ္ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြား၏ နယ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ျဖစ္သည္။ ငါးေတာင္ ကိုးေတာင္ ေဒသကေတာ့ မူလ ကခ်င္ဒူဝါမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

ထိုေဒသ တခုလုံးအရ သိႏၷီ မူဆယ္ နမ့္ခမ္း ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ သိႏၷီကြင္း မူဆယ္ နမ့္ခမ္း ၾကဴကုတ္ ပန္ဆိုင္းၾကား ေတာင္ေပၚ ေျမျပန႔္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ တခုလုံးရွိ ေတာင္ၾကားေျမျပန႔္ မ်ားတြင္ ရွမ္း႐ြာမ်ား ရွိသည္။ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ တအန္း၊ ပေလာင္၊ ကခ်င္တို႔ ေနထိုင္ၾကသည္။ ကိုးကန႔္ တ႐ုတ္႐ြာ မ်ားကေတာ့ ကိုးကန႔္ေဒသႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း တဝိုက္တြင္ ရွိသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

ထိုေဒသတြင္ ပထမဆုံး လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈ သယ္ေဆာင္လာသူမွာ ဖဆပလ အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ႀကီး လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေမၿမိဳ႕ ေခၚ ျပင္ဦးလြင္ အားသိမ္းပိုက္ၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး နမ့္ခမ္းအား သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး နိုင္ငံေရး ခိုလႈံ ခြင့္ ေတာင္းခံညခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဗိုလ္ ေနာ္ဆိုင္း ၏အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ မိုးမိတ္ အထက္ ဘက္ရွိ လြယ္ရ ဒူဝါ လေထာ္ ခြန္ထြန္း ဦးစီး အင္အား ၁၀၀ ခန႔္ ပုန္ကန္ ခဲ့ၾက ေသးေသာ္ လည္း ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ မပူးေပါင္း နိုင္ဘဲ ၿဖိဳခြဲ ခံခဲ့ရသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ရွမ္း ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆုံး လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထက္ ေဖာ္ ျပပါ ေဒသ ၅ အတြင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းေျမာက္တြင္း ဒုတိယ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈမွာ ေဒသ ၃ ျဖစ္သည့္ ကိုးကန႔္ ေဒသတြင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန႔္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကိုးကန႔္ေစာ္ဘြား၏ ကာကြယ္ေရး တပ္ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားစင္း ဖုန္ၾကားဖူး တို႔မွ ပုန္ကန္ခဲ့ ၾကသည္။

ပုန္ကန္မႈ အေစာပိုင္းတြင္ ကိုးကန႔္ေစာ္ဘြား ဂ်င္မီယန္မွ ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တြင္ ဂ်င္မီယန္သည္ အစိုးရထံ အလင္းဝင္ ခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကားစင္း ညီအကိုကမူ လက္နက္ မခ်ဘဲ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကပ္၍ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကားစင္း ေခါင္း ေဆာင္သည့္ ကိုးကန႔္အဖြဲ႕သည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အစိုးရအား ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ ေနဆဲ အဖြဲ႕ျဖစ္ သည္။

ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ တတိယ ပုန္ကန္မႈသည္ ေဒသ ၅ အတြင္း ျဖစ္ပြားသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ရွမ္းတို႔၏ ႏြမ္စစ္ဟန္ လႈပ္ရွားမႈမွ အစျပဳ၍ ၁၉၆၀တြင္ ေဒသ ၅ အတြင္းရွိ နမ့္ဆမ္ တဝိုက္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းတဝိုက္တြင္ ပေလာင္ တပ္ရင္း ၅ ႏွင့္ တပ္ရင္း ၆ ဟူ၍ ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။

ထိုတပ္မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ PSLO/PSLA ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ PSLO/PSLA လက္ နက္စြန႔္ ရၿပီးေနာက္ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း တအန္း ပေလာင္ လက္နက္ကိုင္ ဖြဲ႕စည္းနိုင္ေရး ျပန္လည္လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၁ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္း မွစ၍ PSLF/TNLA ကို ဖြဲ႕စည္းနိုင္ၿပီး ယေန႔တိုင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ TNLA သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KIA/ MNDAA တို႔ႏွင့္ပါ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ခဲ့ၿပီး ေဒသ ၃ ႏွင့္ ေဒသ ၄ အတြင္း၌ပါ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
ထို႔အတူ ႏြမ္စစ္ဟန္ အတူေပၚေပါက္ လာေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ SSA သည္လည္း သိႏၷီေဒသ မူဆယ္ နမ့္ခမ္းေဒသ မိုးမိတ္ အထက္ ကြန္ခါေဒသ တို႔တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္တြင္ အင္အား နည္းသြားျခင္း အင္အားေကာင္းလာျခင္း မ်ားရွိေသာ္လည္း လႈပ္ရွားမႈကား မျပတ္ခဲ့ေပ။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ သိႏၷီကြင္း အတြင္း အစျပဳ၍ KIA အဖြဲ႕အစည္း ေပၚလာသည္။ KIA သည္ ေဒသ ၄ အတြင္းရွိ မုန္းစီး မုန္းထန္ ေဒသ မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ ေဒသ မုန္းယား မုန္းေဟာင္ေဒသ မုန္းေပၚႀကီး ေဒသတို႔အျပင္ ေဒသ ၅ အတြင္းရွိ မိုးမိတ္ အထက္ပိုင္း ကိုးေတာင္ေဒသ တို႔တြင္ လႈပ္ရွား စုဖြဲ႕သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ မုန္းကိုး ေဒသသို႔ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ ဝင္ေရာက္ လာၿပီး ေနာက္ ထိုေဒသ အခ်ိဳ႕မွ KIA တို႔ ေနာက္ဆုတ္ ေပးလိုက္ရေသာ္လည္း ၁၉၈၉ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ ျပိဳကြဲၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ထိုးေဖာက္ ေနရာယူနိုင္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေျမာက္ CPB (ဗကပ) တို႔ ေဒသ ၄ အတြင္းသို႔ မုန္းကိုးမွ စတင္ဝင္ေရာက္ လာၿပီး ေဒသ ၄ အတြင္းရွိ မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ေဒသ၊ မုန္းေပၚႀကီး ၾကဴကုန္ ပန္ဆိုင္း ေဒသ၊ မုန္းယား မုန္းေဟာင္း ေဒသ၊ ေဒသ ၃ ရွိ ကိုးကန႔္ ေဒသတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဒသ ၅ အတြင္းရွိ ေ႐ႊလီ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္ အတြင္းသို႔လည္း ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွား နိုင္ခဲ့သည္။  ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ မူလ CPB ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ေဒသ ၃ႏွင့္ ေဒသ ၄ အတြင္းအား ကိုးကန႔္ အဖြဲ႕ MNDAA မွ ထိမ္းခ်ဳပ္ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ေဒသ ၅ အတြင္းရွိ ေ႐ႊလီ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္၌ PSLO ႏွင့္ KIA တို႔မွ ထိန္းခ်ဳပ္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း MNDAA ကိုးကန႔္ အဖြဲ႕သည္ ေဒသ ၃ ရွိ ကိုးကန႔္ ေဒသကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ နိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသ ၄ အတြင္းရွိ မုန္းကိုး ေဖာင္းဆိုင္ ေဒသ မုန္းယား မုန္းေဟာင္ေဒသတို႔အား မုန္ဆာလ ၏ MDA မုန္းကိုး ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕က ျပန္လည္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မုန္ဆာလ အဖြဲ႕ ျပိဳကြဲၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္က ထိုေဒသအား ျပန္လည္ေနရာ ယူထား နိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျပာက္က်ား ပုံစံျဖင့္ ျပန္လည္ စည္း႐ုံးေနရာ ယူထားနိုင္ ခဲ့သကဲ့သို႔ ၂၀၁၃ ခန႔္ မွစ၍ MNDAA ကိုးကန႔္ အဖြဲ႕က ျပန္လည္ထိုးေဖာက္ ေနရာ ယူလာခဲ့သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ အား ရင္ဆိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထား ခဲ့သည့္ ခြန္ဆာ ဦးစီးေသာ လြယ္ေမာ္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ အစိုးရအား ပုန္ကန္ၿပီးေနာက္ ေဒသ ၁ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မုန္းက်က္ မုန္းေရာ္ ေဒသတြင္ အေျခစိုက္ ခဲ့သည္။

ခြန္ဆာ အဖြဲ႕ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ၎အဖြဲ႕မွ ဘိုမြန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ပသစ အျဖစ္ ထိုေဒသတြင္ ယခု အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားေနသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုေဒသသည္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ဆင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ရွိရာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕၊ တပ္ဖြဲ႕တိုင္း လိုလို ျဖတ္သန္းသြားလာ လႈပ္ရွားေလ့ရွိသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။

ေဒသ ၂ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကြန္လုံ ဟိုပန္ ပန္လုံေဒသတြင္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ကိုးကန႔္ေဒသ ဝ ေဒသတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ တို႔ အင္အားေကာင္း လာၿပီးေနာက္ စစ္ေရး အရ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထိုရွမ္းေျမာက္ ေဒသတြင္ ယေန႔တိုင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲ ၾကီးငယ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကြန္လုံ ဟိုက္ကဘား တိုက္ပြဲ ပန္ေကာ္ ခ်ဴးေ႐ႊ တိုက္ပြဲ စီစီဝမ္ တာပန္ တိုက္ပြဲကဲ့သို႔ လႏွင့္ခ်ီ ၍ တိုက္ရေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ထိုေဒသ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကြတ္ခိုင္ မူဆယ္ ကားလမ္းေပၚတြင္ တပ္မ ၉၉ ဒု တပ္မမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး သူရ ၫြန႔္တင္သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ တြင္ လည္းေကာင္း သိႏၷီ ကြန္လုံ ကားလမ္းမ ေပၚတြင္ တပ္မ ၆၆ စစ္ဗ်ဴဟာမႉး၊ ဗိုလ္မႉးၾကီး သူရ ေက်ာ္ေက်ာ္ခ်ိဳ သည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ တြင္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ အရာရွိ ၾကီးမ်ား က်ဆဳံးသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခင္ႏွင့္ယခု ႏွစ္ဖက္ စစ္အင္အား အေျခအေန

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗကပ မၿပိဳကြဲခင္ထိ စစ္အင္အား အေျခအေနမွာ မုန္းကိုးေဒသ ကိုးကန္႔ ေဒသရွိ ဗကပ အင္အား ၃၀၀၀ ခန႔္ PSLO/ PSLA ပေလာင္ တပ္ဖြဲ႕ အင္အား ၅၀၀ ခန႔္ KIA တပ္မဟာ ၄ အင္အား ၅၀၀ မွ ၈၀၀ ခန႔္ စုစုေပါင္း အင္အား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန႔္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သိႏၷီအနီးႏွင့္ မိုးမိတ္ ကြန္ခါ ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားသည့္ SSPP/SSA အင္အား အခ်ိဳ႕ရွိသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ ၿပိဳကြဲသည္ ႏွင့္အတူ KIA တပ္မဟာ ၄ မွ ဗိုလ္မႉး မထု ေနာ္ ႏွင့္ အင္အားအခ်ိဳ႕ ခြဲထြက္ ၿပီးေနာက္ ရွမ္းေျမာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ အင္အားမ်ား က် ဆင္းသြား ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း မွစ၍ တစတစ ျပန္လည္၍ အင္အား တိုးတက္ လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ ရွမ္းေျမာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားဂလက္နက္ကိုင္ အင္အားမ်ားမွ ခန႔္ မွန္းေျခအရ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွိမည္ဟု ယူဆရသည္။

၁။ KIA တပ္မဟာ ၄ / တပ္မဟာ ၆ အင္အား ၁၅၀၀ ခန႔္
၂။ MNDAA တပ္မဟာ၂၁၁/၃၁၁/၅၁၁ အင္အား ၂၀၀၀ ခန႔္
၃။ TNLA တပ္မဟာ ၁/၂/၃/၅ ႏွင့္ ဗ်ဴ ဟာ ၂ ခုေပါင္း အင္အား ၆၀၀၀ ေက်ာ္ခန႔္
၄။ AA တပ္ရင္း ၂ ရင္းခန႔္ အင္အား ၅၀၀ ခန႔္ (AA မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းရွိ မဟာမိတ္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နယ္စပ္တြင္ တပ္ ဖြဲ႕ၿပီး ရခိုင္ သို႔ ျပန္လည္ ထိုးေဖာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္)
၅။ ေျမာက္ပိုင္း နယ္ေျမ အခ်ိဳ႕တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ SSPP/ SSA အင္အား အခ်ိဳ႕တို႔ရွိရာ စုစုေပါင္း အင္အား ၁၀၀၀၀ ခန႔္ အထိ ရွိနိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္း ရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ တို႔ မၿပိဳကြဲမီ ကာလထက္ အင္အား ၂ ဆခန႔္ တိုးတက္လာ သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထို႔အတူ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု မ်ားကို ရင္ဆိုင္ သည့္ တပ္မေတာ္ အင္အားမွာလည္း ၁၉၈၉ မတိုင္မီက ပုံမွန္ အားျဖင့္ အင္အား ၅၀၀၀ မွ ၇၀၀၀ ခန႔္ ထိ တိုးျမႇင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆/ ၈၇ စီစီဝမ္ တာပန္ တိုက္ပြဲ ကာလက အင္အား ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ထိ တိုးျမႇင့္ သုံးစြဲခဲ့သည္။ ယေန႔ တြင္လည္း တဖက္ အင္အားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ သည့္ အင္အားကို သုံးစြဲမည္ဟု ယူဆရ ပါသည္။

အေျခအေန သုံးသပ္ခ်က္

ရွမ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ အစိုးရအား ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္သည့္ လက္နက္ကိုင္ဂအင္အားစုမ်ားတြင္ ၁၉၆၈ မွ ၁၉၈၉ ထိ ရွိခဲ့ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ တဖြဲ႕သာ အယူဝါဒ ေပၚ အေျခခံ ခဲ့ၿပီး က်န္အဖြဲ႕ အားလုံးသည္ အမ်ိဳးသားေရးေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ယေန႕ရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႕အားလုံးသည္ အမ်ိဳးသားေရး ေပၚတြင္ အေျခခံ ရပ္တည္ၿပီး သူ႔လူမ်ိဳး အလိုက္ ေထာက္ ခံမႈကို ရရွိေအာင္ အားထုတ္၍ ရပ္တည္ေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ ဗက ၿပိဳကြဲရျခင္း သည္ပင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ ရႈံးနိမ့္၍ ၿပိဳကြဲရျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသား ျပႆနာ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာကို မေျဖရွင္းနိုင္၍ ၿပိဳကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ျပႆနာအား ေျဖရွင္း ႏိုင္ ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ ျပႆနာမွာ တိုင္းရင္းသား တန္းတူေရး ျပႆနာ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ ျပႆနာ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပႆနာ ကို အားလုံး လက္ခံနိုင္ သည့္ အေျဖတခု ရွာနိုင္ေဖြနိုင္ေရး ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား စစ္ေရးအရ ထိုေဒသ၌ လႈပ္ရွား ႏိုင္ျခင္း၏ ပထမ အေၾကာင္းအခ်က္မွာ ထိုေဒသ၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအန္း ပေလာင္၊ ကိုးကန႔္ တ႐ုတ္စသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ေက်း႐ြာမ်ားသာ ရွိၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိထား ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရဘက္မွ ရပ္တည္ေသာ တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕အေနႏွင့္ နမ့္ခမ္း ပန္ေဆး ျပည္သူ႔စစ္၊ မူဆယ္ ျမိဳ႕မ ျပည္သူ႕စစ္၊ မုန္းေပၚ ျပည္သ့ူစစ္၊ ကြတ္ခိုင္ ျပည္သူ႕စစ္၊ ေဖာင္းဆိုင္ ျပည္သူ႕စစ္၊ ေကာင္းခါး ျပည္သူ႕စစ္၊ ဆင္ေက်ာ့ ျပည္သူ႕စစ္ စသည္ျဖင့္ ရွိ ေသာ္လည္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိမႈမွာ အားနည္းသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ထိုေဒသသည္ ေတာေတာင္ ထူထပ္၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲကာ ေျပာက္က်ား စစ္ဆင္ရန္ ေကာင္းမြန္သည္။ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္း၍ ေထာက္ခံမႈ ရယူထား နိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေနႏွင့္ လွည့္ လည္ ေျပာက္က်ားစစ္ ဆင္ရန္ အားသာခ်က္ ရွိသည္။

မႏၲေလး မူဆယ္ လမ္းမႀကီးသည္ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ အဓိက လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ထိုလမ္းမမွ သြားလာေနၿပီး နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ၏ ၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ထိုကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမွရရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး မဆိုထားႏွင့္ အဆိုပါ ကားလမ္းမႀကီးကိုပင္ သြားလာရ လြယ္ကူေခ်ာေမာေအာင္ ေဖာက္လုပ္ နိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ နိမ့္၍ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားသည္မွာ အံ့ၾသစရာ မရွိေပ။

နိဂုံး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ပါဝင္ ေနေသာ အဖြဲ႕အားလုံး ပါဝင္ေရး ဆိုသည့္ အေျခခံ မူေပၚမွ သြားရန္ လိုအပ္ေပမည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရး ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး
Nov: 26, 2016

*(ဦး) ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ သုေတသီတဦး ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီ မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။#BurmaDemocracy

Monday, November 21, 2016

“ျမန္မာစစ္တပ္ထုိးစစ္ဆင္မႈမွာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးကအာေစးမိေနၿပီးတုိင္းရင္းသားလက္ကိုင္ထိုးစစ္ဆင္မႈမွာက်ေတာ့၊ဘာျဖစ္လုိ႕အာသြက္ေနရသလဲ”KIA(ကခ်င္လက္နက္ကိုိင္အဖြဲ႕)၊TNLA(တေအာင္းလက္နက္အဖြဲ႕)ႏွင့္MNDAA (ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီတပ္မေတာ္တုိ႕ပူးေပါင္းၿပီးကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိျမန္မာတပ္စခန္းေတြ၊ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းေတြႏွင့္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္တုိ႕ကုိတ
ၿပိဳ႕္နက္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈနဲ႕ပက္သက္ၿပီးႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးကႏုိ၀င္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႕မွာဒီလိုတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြမ်ားအပါအ၀င္အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားထိခုိက္ေသဆုံးဒဏ္ရာမားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာငး္၊ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္းရုပ္သံမီဒီယာေတြမွာေရာ၊ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစားေတြမွာပါအားျခင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္၊ဒါ့အျပင္အင္တာနက္လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာလည္း၊(NLD)ပါတီနဲ႕အစုိးရကုိေထာက္ခံသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတြဘက္ကအျပစ္သေဘာမ်ိဳးလိုက္လံေရးသားလာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာေ၀ဖန္ေထာက္ျပစရာရွိလာတာက၊(၂၁)ရာစုၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ
ႀကီးကိုဦးေဆာင္က်င့္ပခဲ့ေသာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံၿပီးက်င္းပၿပီးရုံရွိေသး၊ျမန္မာစစ္တပ္ကေနတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြရွိရာထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ကခ်င္၊ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ရခုိင္နဲ႕ကရင္ျပည္နယ္တို႕မွာစစ္ေဘးေရွာင္ေဒသခံျပည္သူေတြေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊အိုးအိမ္၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြစြန္႕ပစ္ကာအသက္လုထြက္ေျပးခဲ့ရ၊မိသားစုေတြဖရုိဖရနဲ႕တကြဲတျပားေသကြဲရွင္ကြဲခဲ့ရ၊သူမ်ားေပးစာကမ္းစာကုိေမွ်ာ္ကိုၿပီးစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေတြမွာအေနဆင္ရဲအစားဆင္းရဲ၊က်န္းမာေရးဒုကၡ၊လူမႈေရးဒုကၡဗရပြနဲ႕ေနလာခဲ့ရ၊ေျမျမဳပ္မိႈင္းမိလို႕ေျချပတ္လက္ျပတ္၊မ်က္လုံးထြက္နဲ႕အသက္ေသဆုံးခဲ့ရသူေတြ၊ေဒသခံျပည္သူေတြ၊ေျမျမဳပ္မိႈင္းအႏၱရယ္ေၾကာင့္၊သီးႏွံခင္းေတြဆီမသြားရတာေတြ၊စစ္ပြဲရဲ႕အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႕၊နယ္စပ္ထြက္ေျပးခုိလႈံရင္းလူကုန္ကူးခံရသူေတြ၊ေဒသခံကေလးငယ္ေတြေသဆုံးရမႈေတြ၊ေက်ာင္းမတက္နုိင္မႈေတြမွာက်ေတာ့၊အားေစးမိေနၿပီး၊အခုတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္ကေနျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ဆီထုိးစစ္ဆင္လာမႈမွာက်
ေတာ့၊ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းလူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိတဲ့ၾသဇာကုိသုံးၿပီးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ေတြရဲ႕ထုိးစစ္ေၾကာင့္ျမန္မာစစ္သားတဦး၊ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သုံးဦး၊နယ္ေျမခံျပည္သူ႕စစ္တဦးႏွင့္အရပ္သားသုံးဦးေသဆုံခဲ့ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလာ
ျခင္းပါပဲ။

ဒါဟာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိိဳးစုေတြဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့၊လက္ရွိအစိုးရသစ္နဲ႕ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႕ဟာျမန္မာစစ္တပ္နဲ႕ျမန္မာလူမ်ိဳးစုေတြအေပၚကေနဘက္လိုက္ၿပီးေျပာတဲ့အျမင္မိ်ဳးလို႕ပဲသတ္မွတ္ၾကမွာပါပဲ၊ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေအာက္မွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ခါးစည္းခံလာရေသာတုိင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈဒုကၡေတြဟာၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေတြ(၀ါ)ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးေတြထက္ပိုဆုိးရြားခါးသီးခဲ့လို႕ပါပဲ၊ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့၊ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေတြဟာစစ္အာဏာရွင္အစုိးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ညံ့ဖ်င္းေသာစီးပြားေရးေပၚလစီ၊အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈနဲ႕ကုိယ္က်ိဳးရွာအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတို႕ေၾကာင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုခံစားရေပမယ့္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြလို၊ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေတြကုိတုိက္ရုိက္ခံစားရေလ့မရွိပါဘူး။
ေနာက္တခ်က္ကျမန္မာႏုိင္ငံမွာေနထုိင္လာေနသူေတြဟာျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းမဟုတ္ပဲဆုိတာကိုသူတုိ႕ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္၊ေနထုိင္ရွင္သန္ခြင့္၊လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ႏုိင္ခြင့္၊မိမိကံၾကမၼာကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းနုိင္ခြင့္နဲ႕မိမိယဥ္ေက်းမႈ၊ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ဘာသာစကားက်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္တုိ႕နဲ႕ဘယ္ေတာ့မွမစဥ္းစားမစာနာပဲအ
ျမင္က်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႕စဥ္းစားခဲ့တာမ်ားလို႕ပါပဲ၊ဒါဟာဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့(၁၉၆၂)ခုႏွစ္စစ္အာဏာရွင္ေန၀င္းလက္လက္ထက္ကတည္းက၊ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးဆုိတဲ့အမ်ားစုရာခုိင္ႏူန္းနဲ႕ဗုဒၶဘာသာကို္းကြယ္မႈရာခုိင္ႏူန္းအေပၚအသုံးခ်မႈလုပ္ၿပီး၊ စစ္အာဏာရွင္အယူအဆကိုစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားမ်ိဳးဆက္အလုိက္သာမက၊ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြထဲမွာေရာသမေမြသြတ္သြင္းခဲ့ျခင္းပါပဲ၊တကယ္ေတာ့
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာတရား၀င္အားျဖင့္လူမ်ိဳးႏြယ္စု(၈)မ်ိဳးကေန၊ျမန္မာအစိုးရ၀ါဒျဖန္႕ထားေသာလူမ်ိဳးကြဲ(၁၃၅)အပါ၀င္မွာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စုလူဦးေရဟာ(၃၂)ရာခုိ္င္ႏူန္းေလာက္ရွိေနပါတယ္။

ဒီလိုဗမာလူမ်ိဳးစုအမ်ားစုရာခို္င္ႏူန္းနဲ႕ဗုဒၶဘာသာကို္းကြယ္မႈရာခုိင္ႏူန္းကိုခုတုံး လုပ္ၿပီးစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားဟာသူရဲ႕စစ္အာဏာရွင္အယူအဆကုိေရာသမေမြအသုံးခ်ရျခင္းဟာ၊ျမန္မာလူမႈအေဆာက္အအုံမွာဘယ္လူမ်ိဳး၊ဘယ္ကို္းကြယ္မႈဘာသာဟာျပည္သူရဲ႕စိတ္ႏွလုံံးနဲ႕ဦးေႏွာက္သိမ္းႀကဳံဖမ္းယူငင္ႏုိင္မႈရွိသလဲဆုိတာအေပၚမွာ၊လူမ်ိဳးေရးအေျခခံနဲ႕ဘာသာေရးအေျခခံေရးတဖက္ပိတ္က်ဥ္းေျမာင္းေသာအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး(၀ါ)လူမ်ိဳးႀကီးနဲ႕တျခားလူမ်ိဳးစု၀င္ေတြအေပၚလိုအပ္ရင္လိုအပ္သလုိ၊ခြဲျခားမႈနဲ႕ျဖစ္ေစ၊ရန္တုိိက္ေပးမႈနဲ႕ျဖစ္ေစ၊အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ႏုိင္ငံတြင္းလူမ်ိဳးႀကီးစစ္အာဏာရွင္အလႊာကိုလိုနီမႈျပဳႏုိင္ငံေရးကုိစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားစစ္မ်ိဳးစစ္ႏြယ္အဆက္ဆက္ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕အာဏာတည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ရာသက္ပန္က်င့္သုံးခ်င္လုိ႕ပါပဲ။

ဒီအခ်က္ကုိျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႕စစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားရဲ႕စနစ္တက်ပါးနပ္စြာအသုံးခ်မႈကိုမခံရဖို႕၊ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ဖို႕လုိသလို၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအေနနဲ႕လည္း၊အဲဒီလိုအသုံးခ်ခံေနမႈဟာျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကိုယ္တုိင္ကအလိုတူအလိုပါလို႕မဟုတ္ပဲ၊ျမန္မာ/ဗမာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားအဆက္ဆက္ ရဲ႕၊စစ္အာဏာရွင္အယူအဆ၊အေလ့အထကုိသူတို႕ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လႊမ္းမုိးစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လုံးမွာယေနထတုိင္၊ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အစိုးရ၊အစိုးရယႏၱရားဌာနအသီးသီးေတြ၊စာသင္ေက်ာင္းနဲ႕သင္ရုိးညႊန္းတမ္းပညာေရးစနစ္ေတြ၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႕အလုပ္အကုိင္၊စစ္တပ္နဲ႕စစ္တကၠသိုလ္၊စစ္သင္တန္းေတြ၊ဘာသာေရးနဲ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ၊တရားစီရင္ေရးနဲ႕ဥပေဒျပ႒န္းမႈ(ဥပမာ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ)ေတြ၊မွတ္ပုံတင္၊သန္းေခါင္းစာရင္းတို႕မွာေဖာ္ျပခ်က္၊ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊သ တင္းမီဒီယာနဲ႕စာအုပ္စာတမ္းေတြ၊အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႕မိသားစုဘ၀ေတြစတဲ့လူမႈအေဆာက္အအုံတခုလုံးမွာကိုစနစ္တက်သြတ္သြင္းခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ဆုိတာကုိသ
ေဘာထားႀကီးနားလည္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာသင္ၾကားပုိ႕ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ျမန္မာ့သင္ရုိးညႊန္တမ္းနဲ႕ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရေသာ၊မ်ိဳးဆက္တဆက္ၿပီးတဆက္နားလည္ေနမႈကိုေလ့လာၾကည့္ရင္၊စစစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးပါ၀င္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးဆုိတာတုိင္းရင္းလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕သူတုိရဲ႕ရာခုိင္ႏူန္းနဲ႕ဆုံးရႈံးခဲ့ရမႈအလိုက္ေပးအပ္ရမႈအျပင္၊တန္းတူညီမွ်လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈအေရးပါထပ္ဆင့္ေပးေဆာင္ရမယ့္ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ေတေရးေစခူဆဲေရးေသာျပည္ေထာင္စုသီခ်င္းေလာက္နဲ႕တုိင္းရင္းသားရုိးရာအကေတြကၾကတဲ့၊တုိင္းရင္းလူမိ်ဳးုစုံနာမည္စုံေလာက္ရုံမပုိ႕မစုိ႕ပါ၀င္ၿပီးတကယ့္အႏွစ္သာရမွာျမန္မာ/ဗမာစကားတမ်ိဳး တည္း၊ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဗုဒၶဘာသာတမ်ိဳးတည္းကုိသာအားက်ေက်နပ္ပီတီျဖစ္
ေသာစစ္၀ါဒီအေျခခံ(၀ါ)စစ္ကၽြန္ခံလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒေတြသာမသိစိတ္ထဲမွာစိုးမုိးေနတာမ်ားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္းျမန္မာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားစစ္တပ္ကသူတုိ႕အစဥ္အလာအဆက္သုံးႏူန္းလာတဲ့စကားအတုိင္း၊စစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားအက်ိိဳးစီးပြားအတြက္လက္ကို္င္တုတ္လုပ္ခံထားရတဲ့ျမန္မာစစ္တပ္ဟာႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြကေနေႏွာက္ယွက္လုိ႕ျဖစ္ေစ၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြကပုန္ကန္လို႕
ျဖစ္ေစျပည္ေထာင္စုႀကီးမၿပိဳကြဲေအာင္ကာကြယ္ေပးေနတဲ့တခုတည္းေသာကိုယ္ခံအားတရပ္၊အသက္ကယ္ေဆးတဖုံျဖစ္တယ္၊ျမန္မာစစ္တပ္ဟာႏုိင္ငံေျခာက္ထဲမက်ေအာင္သက္စြန္႕ႀကိဳးပမ္းေဆာက္ရြက္ခဲ့သူ၊ေနရသူျဖစ္တယ္(အမွတ္ကတယ္သမုိင္းအစစ္အမွန္မွာေတာ့၊ႏုိင္ငံကုိျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ဆင္ရဲမြဲေတမႈေခ်ာက္ထဲလုပ္ခဲ့တာသူကိုယ္တုိင္လုပ္ၿပီးသူကိုယ္တုိင္ကယ္တင္ရွင္လုပ္ခဲ့တာ၊(ဒါကိုသ မုိင္းဆုိတာအုပ္က်င္းနားမွာလည္းဆုိေလာက္ေအာင္မ်က္စီပိတ္နားပိတ္ျဖစ္ခဲ့ရ
ေသာျပည္သူ႕အဆက္ဆက္ကုိအသိညဏ္ဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ၿပီး၀ါဒျဖန္႕ခ်ီခဲ့လို႕အခုခ်ိန္ထိနေ၀တိမ္ေတာင္ျဖစ္လာေနတုန္း)၊အသက္ေပါင္းမ်ားစြာေပးဆပ္စြန္႕လႊတ္ခဲ့ၿပီးရယူခဲ့ရတဲ့လြတ္လပ္ေရးကုိ(တကယ္ေတာ့အဲဒီလြတ္လပ္ေရးဟာ၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရာ၊ျမန္မာ/ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ၊ျပည္ေထာင္စုဘြားတုိင္းရင္းသားအားလုံးပါစည္းလုံးညီညြတ္မႈေၾကာင့္ရခဲ့တာပါ)ျပည္လည္မဆုံးရႈံးေအာင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ဖို႕အတြက္ႏုိင္ငံေရးအာဏာ(၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒစစ္တပ္က (၂၅)ရာခုိင္ႏူန္းနဲ႕အာဏာရယူထားခြင့္၊ျပည္ထဲေရး၊ကာကြယ္ေရး၊နယ္စပ္လုံၿခဳံ
ေရးႏွင့္အဆုိတင္သြင္းမႈေတြဟာပယ္ခ်ႏုိင္ခြင့္၊ခြင့္ျပဳႏုိင္ခြင့္တုိ႕ဥပေဒအရေရာ၊ဥပေဒျပဳမႈအရေရာ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရေရာအသားစီးရယူထာျခင္း)နဲ႕စီးပြားေရးအာဏာ(စစ္တပ္နဲ႕ပက္သက္ေသာဘတ္ဂ်သုံးစြဲမႈေတြကိုစိတ္ႀကိဳက္သုံးစြဲခြင့္နဲ႕စစ္တပ္ပို္င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုစိတ္ႀကိဳက္တည္ေထာင္ခြင့္)တုိ႕မွာျမန္မာစစ္တပ္ဟာအၿမဲတေစပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ရွိရမႈတုိ႕ကုိတဖက္လည့္နဲ႕အေျခခံလူတန္းစားေတြအပါအ၀င္၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြအေပၚေျပာဆုိျပဳမႈက်င့္သုံးလာ တုိ္င္း၊ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ(ပညာတတ္လူတန္းစားေတြ
ေတာင္ပါ၀င္ၾကတယ္)ဒါဟာအားလုံးေသာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြအေပၚစစ္ကၽြန္ကိုလိုနီျပဳမႈက်င့္သုံးခ်င္လို႕ျမန္မာစစ္အာာဏာရွင္လူတန္းစားအဆက္ဆက္ရဲ႕
ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီးခ်က္ပဲလို႕ထင္းကနဲလင္းကနဲျမင္ေသာတလုံးတစည္း တည္းေသာႏုိင္ငံေရးအျမင္မေပၚလာခဲ့တာမ်ားပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ျမန္မာ/ဗမာလူမ်ိဳးစုေတြအေနနဲ႕ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႕တျခားမည္သည့္တုိင္းရင္းသားလုမိ်းစုလက္နက္ကိုင္ေတြမဆုိတုိက္ပြဲေတြကုိေလ့လာရာမွာ၊မိမိရဲ႕ကိုးကြယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၊မိမိျဖစ္တည္ေနတဲ့လူမ်ိဳး၊သုံးစြဲေနတဲ့ဘာသာစကား၊ကုိးကြယ္မႈဘာသာဆုိတဲ့အျမင္ထက္ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရျခင္းဇစ္ျမစ္သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာရလဒ္အျမင္နဲ႕ပုိေလ့လာၾကည့္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ျမန္မာႏုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းစစ္အာကမာၻေပၚမွာအရွည္ၾကားဆုံးစစ္ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ႏုိင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳးအသီးသီးရဲ႕ဆုံးရႈံနစ္မႈမွာလည္းေျပာမျပေလာက္ေအာင္ပါပဲ၊အထူးသျဖင့္စစ္ပြဲဒဏ္ေရာ၊လူမႈဘ၀၊လူမႈစီးပြား၊လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဖ်က္ဆီးယုိယြင္းမႈဒဏ္ကိုၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြထက္ပုိခံရတာဟာေဒသခံျပည္သူေတြပဲဆုိတာပဲ၊ဒါေၾကာင့္လည္းျမန္မာႏုိင္င့ံဟာအာရွမွာ ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံးနုိင္ငံျဖစ္ေနေပမယ့္၊အဲဒီႏုိင္ငံအတြင္းမွာပင္ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လွ်ပ္စစ္မီး၊လမ္းတံတား၊စီးပြားေရးေစ်းကြက္တုိ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႕မွာတေျပးညီ မရွိေနပဲနယ္ေျမအလိုက္ေရာ၊လူတန္းစားအလိုက္ေရာဆင္းရဲခ်မ္းသားကြာဟမႈဟာမုိးနဲ႕ေျမပမာျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာစစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာလုံၿခဳံေရးရႈေထာင့္ကေနအစဥ္တစိုက္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ
(၁)တုိင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအတြင္းအဆက္အသြယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ာကုိ
ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆုိ႕ျခင္း
(၂)တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားသုိ႕လူမ်ားႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေသာကုန္စည္းမ်ား၊မ၀င္ေရာက္ေစရန္ပိတ္ပင္ျခင္း
(၃)ရိကၡာေထာက္ပ့ံျခင္း၊သတင္းေပးျခင္း၊ရံပုံေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္တပ္သားသစ္စုောဆင္းေပးျခင္းစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္တာ၀န္ရွိေသာအမာခံမ်ားကုိရွင္းလင္းသုတ္သင္ျခင္း
(၄)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၀င္ေငြေလွ်ာ့ပါးေစရန္ကုန္သြယ္မႈကိုျဖတ္
ေတာက္ျခင္းဆုိတဲ့ျဖတ္ေလးျဖတ္ကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအျပင္၊တုိင္းရင္သာေဒသရွိလယ္္ယာေျမေတြကုိလုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပကာမတရားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ေျမေပၚ
ေျမေအာက္သယံဇာတပစၥည္းေတြကိုမတရားသိမ္းပိုက္ျခင္း၊ေဒသခံျပည္သူ
ေတြကိုအတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းကာစီမံကိန္းနယ္ေျမနဲ႕တပ္စခန္းခ်ရာနယ္ေျမလုပ္ပစ္ျခင္း၊မူးယစ္ေဆး၀ါးစိုိက္ပ်ိဳးမႈကိုတဖက္လွည့္နဲ႕လက္ခံအားေပးျခင္း(အထူသျဖင့္ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႕ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႕မွာမူးယစ္ေဆး၀ါးကိုစိုက္ပ်ိဳးမႈကုိလ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းမွာ၊တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြပ်က္ဆီးၿပီးမိမိလူမ်ိဳးနဲ႕မိမိႏုိင္ငံကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းစိတ္ေလ်ာ့ပါးပ်က္ဆီးကာ၊တုိင္းရင္းသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းထဲ၀င္ေရာက္မရွိပဲ၊ဘိန္စားအျဖစ္နဲ႕လူညႊန္တုံးေစဖို႕)တို႕ေၾကာင့္ပါပဲ။

ဒီလိုအေၾကာင္းအရာအေျခခံဆုိးသြမ္းမႈကုိျမန္မာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားအဆက္ဆက္၊ဟာျမန္မာစစ္တပ္ကိုိအာဏာရွင္လူတန္းစားလက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္အသုံးခ်ကာ၊သူတုိ႕ရဲ႕အာဏာရွင္လူတန္းစားအက်ိဳးစီးပြားနဲ႕အာဏာတည္တံံ့ခုိင္
ၿမဲေစဖို႕တုိင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအားလုံးနဲ႕၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအားလုံးကုိ၊သူတုိ႕အမည္ေကာင္းဟစ္ေနတဲ့၊အတုအေယာင္စစ္ကၽြန္ခံျမန္မာ/ဗမလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒလက္ေအာက္သုိ႕တဆင့္ခံလူမ်ိဳးအျဖစ္သြင္းသြတ္ဖို႕ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနတာဟာလက္ရွိျပည္သူေထာက္ခံတဲ့အစုိးရသစ္လက္ထိပါပဲ၊ဒါေၾကာင့္ဒီေနရာမွာႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာဒီလိုအမႈအက်င့္အထင္အရွားနဲ႕ပါးပါးနပ္နပ္က်င့္သုံးေနတဲ့ျမန္မာစစ္တပ္ကုိကၽြန္မေဖေဖတည္
ေထာင္ခဲ့တဲ့စစ္တပ္ပမာအခုခ်ိန္ထိသူမထင္ျမင္ယူဆေနမယ္၊သူမအေနနဲ႕ဒီလို
ေျပာဆုိေနမႈဟာေခြးၿမီးေကာက္က်ည္ေတာက္စြပ္သလုိျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႕၊ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားအေဆာက္အအုံကုိစည္းရုံးႏုိင္မယ္လို႕ယုံၾကည္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ဒါဟာသူမကိုျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္အေန နဲ႕ယုံၾကည္ကုိးစားေနတဲ့၊မဲေပးတင္ေျမာက္လိုက္တဲ့ျပည္သူေတြ၊သမုိင္းအလိမ္အညာအတုအေယာင္ေတြ၊စစ္အာဏာရွင္အေလ့အထေတြနဲ႕မသိမသာ၊သိသိသာသာမ်က္စီပိတ္နားပိတ္ေနလာရတဲ့ျပည္သူေတြအေပၚသူမရဲ႕လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈၾသဇာနဲ႕ျမန္မာစစ္တပ္အလိုက်၊လိုလိုလားလားသူမကိုင္တုိင္အသုံးခ်ခံျခင္း(၀ါ)သူမ၊မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ၊သူမအေပၚႏုိင္ကြက္ကိုင္ထားေသာစစ္အာဏာရွင္လူတန္းစားေၾကာင့္အားမတန္မာန္ေလ်ာ့ကာသူမကိုယ္တုိင္အညံ့ခံျခင္းတုိ႕အနက္တခုခုပဲလို႕သုံးသပ္ယူဆရမွာပါပဲ။
သီဟနာဒ
ကိုးကား။     ။ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပုံေဖာ္ျခင္း(လမ္းညံြန္အကိုးအကား(၂၀၁၃)
The Journal of Human Rihts &Democracy ,Ethinid  Conflict and Peacebuliding,Volume.1,No.2,August.2013)
Weekly Eleven ,No.5,Vol.12,November.21,Monday ,2016
ပုံကုိ(Aung Naing Moe)ေ့ဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေနကူးယူေဖာ္ျပသည္

Thursday, November 17, 2016

ငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္မွ ငိုုေၾကြးသံ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထြက္ရွိႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္မွ ငိုုေၾကြးသံ ဟုုအမည္ေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ အစိုုးရလက္ထက္ ျမန္မာနိုု္င္ငံေျမာက္ပိုုင္းအတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ တပ္မေတာ္၏ ထိုုးစစ္ဆင္မွဳမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕အေျခစိုုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုုး (ထိုုင္းႏိုုင္ငံ) KWAT အဖြဲ႕မွ ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ထုုတ္ေ၀လိုုက္သည္။

အစိုုးရစစ္တပ္၏ ထိုုးစစ္ဆင္မွဳမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ႏိုု၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ပိုုင္း ထိုုးစစ္ဆင္မွဳ ပိုုမိုုျပင္းထန္လာ၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အိုုးအိမ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးရမွဳမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံတကာမွ သိရွိႏိုုင္ရန္ ျဖန္႕ေ၀လိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု KWAT အဖြဲ႕၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ေဒၚရွယ္လီဆိုုင္း မွ ေျပာသည္။

အဓိကကေတာ့ အဲ့ဒီ စစ္ ေတြပိုုၿပီးမွ ကခ်င္ေဒသ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းေဒသေတြမွာ ရွမ္းျပည္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့ ေဒသေတြေရာ ရခိုုင္ျပည္တိုု႕ဆိုုရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားၿပီေလ အဲ့ဒါ ပိုုၿပီးမွ ညွဥ္းပန္းမွဳေတြျဖစ္လာတယ္ စစ္ေတြပိုုျဖစ္လာတာကိုု မီးေမာင္းထိုုးျပခ်င္တာပါ၊ အေနာက္ႏိုုင္ငံက လူေတြက က်မတိုု႕ NLD တက္ၿပီး ဒီမိုုကေရစီတိုုင္းျပည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုုတဲ့ဟာမ်ိဳး ေျပာေနၾကတာေကာ၊ ဆိုုေတာ့ က်မတိုု႕ အျမင္ကေတာ့ မဟုုတ္ေသးဘူးေလ၊ ပိုုၿပီးမွ တိုုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတာ။

ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လံုုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားကိုု အဓိက ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ NLD အစိုုးရသစ္ လက္ထက္ တိုုက္ခိုုက္မွဳမ်ား အဆံုုးသတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္တိုုးႏိုုင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုုးရ စစ္တပ္ရဲ့ ထုုိးစစ္ဆင္မွဳေတြ ပိုုျပင္းထန္လာေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

ထိုုအစီရင္ခံစာတြင္ အရွိန္ျမင့္လာသည့္ အစိုုးရစစ္တပ္၏ စစ္ေရးထိုုးစစ္မ်ား ၊ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာ သည့္ အိုုးအိမ္မဲ့စြန္ခြာထြက္ေျပးမွဳမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ လြဲမွားျခင္းႏွင့္ အကူအညီမ်ား ပိတ္ပင္ဟန္႕တား ျခင္း၊ တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအား ထိထိမိမိ တရားဥပေဒအရ အေရးယူမွဳ ကင္းမဲ့ျခင္း ႏွင့္ KWAT အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အစိုုးရစစ္တပ္၏ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား ကိစၥေတြကိုု အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၃၁ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ ထိုုအစီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္ႏိုုင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလ မွ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာလ အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေဒၚရွယ္လီဆိုုင္း မွ ဆက္ေျပာသည္။

ညင္းပန္းႏွိမ္စက္မွဳေတြ႕ရတယ္၊ တရားကိုုလည္း မလုုိက္နာဘူးေပါ့ တရားစြဲမွဳေတြ ဟိုုအမွဳေတြ ေျပာတာလည္း လက္မခံတဲ့ဟာေတြ၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မွဳ မတရာဖမ္းဆီးမွဳ ထိန္းသိမ္းခ်ဴပ္ေႏွာင္မွဳေတြ လုု႕ယက္မွဳ ပိုုင္ဆိုုင္မွဳပစၥည္းမ်ား ဖ်က္စီးမွဳ အိမ္မီးရွိဳ႕မွဳ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကိုု ပစ္မွတ္ထားျခင္း ျပည္သူလူထုုေနတဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ႀကီး ျဖင့္ပစ္ခတ္လိုု႕ ေပါက္ကြဲၿပီး ကေလး သံုုးေယာက္ထဲမွာ တစ္ေယာက္ေသသြားတယ္

KWAT အဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့မွဳတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူေပါင္း ၂၁ ဦး၊ တရားလက္လြတ္သက္ျဖတ္မွဳတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး နဲ႕ အမ်ိဳးသား ၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ခံရသူေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးႏွင့္ အိုုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ မိသားစုုေပါင္း ၆၀ ပါ၀င္သည္ဟုု သိရသည္။

ထိုုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုုးစစ္ဆင္မွဳမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ေပးရန္ အပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီမ်ား ပိတ္ပင္ထားမွဳမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုုးစတင္ႏိုုင္ရန္ ေတာင္းဆိုုထားသည့္ ေတာင္းဆိုုအႀကံျပဳခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကိုု KWAT အဖြဲ႕မွ ထုုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုုထားသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး (ထိုုင္းႏိုုင္ငံ) KWAT အဖြဲ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမွဳပံုုစံအားလံုုးကိုု တိုုက္ဖ်က္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုုင္ေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ကေလးငယ္တိုုင္း ၄င္း တိုု႕၏ အစြမ္းအစ မ်ား ထုုတ္ေဖၚႏိုုင္ ေသာ အခြင့္အလမ္းရရွိရန္အတြက္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။

သတင္းရင္းျမစ္ - သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။Monday, October 3, 2016

ရွမ္းေျမာက္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္

လိုင္ဇာေဒသက ေကအိုင္ေအ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔အျပား မွာ ႏွစ္ဘက္တိုက္ ပဲြေတြျပင္း ထန္ေနၿပီး ျမန္မာ စစ္တပ္ဘက္က ...လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္ ကေလးငယ္တဦးေသဆံုးခဲ့သလို အရပ္သားတခ်ဳိ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။
ဒီထိုးစစ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က (၂၁)ရာစု ပင္လံုဆိုတာကို အလိုမ ရွိဘူး၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး မလိုလား ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာထားကို ျပသေနေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြ က ေျပာပါတယ္။မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုကိုဆက္ၿပီး တင္ျပမွာပါ။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔ေတြနဲ႔ တိုက္ပဲြျဖစ္တဲ့ေန ရာေတြ မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ဘက္က စစ္ေလယာဥ္နဲ႔ လက္နက္ႀကီးေတြ အသံုးျပဳတိုက္ ခိုက္လာတဲ့ အ တြက္ ကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးထိခိုက္ ဒဏ္ရာရခဲ့ တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း မွာသာမ က ႏိုင္ငံတကာေရာက္ တိုင္းရင္းသားေတြ ကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ထိုးစစ္ ကို ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မုန္းကိုးၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာတခုမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ လက္ နက္ႀကီးက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ နွစ္ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တဦး ေအာက္တိုဘာ လ (၁)ရက္ေန ႔က ေသ ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို ကခ်င္မဟာမိတ္အဖဲြ႔ရဲ႕ ဥကၠဌ Gum Sanက အခုလိုေျပာျပပါတယ္။
“ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ မနက္ ၆ နာရီနဲ႔ ၆ နာရီခြဲေလာက္မွာ ပူေအာင္ ရြာေပါ့ေနာ္၊ ပူေအာင္ရြာဆိုတာ မုန္းကိိုမွာရွိပါတယ္။ အခုက်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ ဇာတိေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ ရြာကို အေျမွာက္နဲ႔ပစ္တယ္။ ၆ ႀကိမ္ပစ္တယ္၊ အရပ္သားထိတယ္ ကေလး ၂ ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတယ္၊ ေနာက္ မန္ရွီေဆးရံုမွာ ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ေသဆံုးသြားတယ္။”
တကယ္တမ္းအဲဒီေနရာ မွာ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပဲြမ်ဳိးမ ရွိပဲ ျမန္မာ စစ္တပ္ဘက္က အရပ္ သားေတြရွိတဲ့ ရြာေတြကို တမင္သက္သက္ပစ္ခတ္ ခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔ ေဒသ ခံေတြ ကေျပာပါတယ္။ ဒီပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ အခုလို ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႕ တိုက္ ပဲြေတြ ျပင္း ထန္ေနတဲ့အေပၚမွာ Gum San ရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့-
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုခ်င္လို႔ပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က တဦးတေယာက္အဖြဲ႔အစည္းတခုကို အက်ိဳးမျပဳလို႔ သူတို႔ ဒီလိုတိုက္ရတာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေျပာေန တဲ့ဟာ က ၿမိဳ႕၊ ရြာေတြ၊ လမ္းေပၚက အခြန္ေကာက္တာတို႔ ရွိတယ္လို႔ေျပာေပမယ့္ ဒါက လမ္း နဲ႔ အင္မတန္ေ၀းတဲ့ေနရာေတြပါ။ ဆိုေတာ့ သူတို႔ ေနာက္ဆံုးကေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လံုဆိုတာကို မလိုခ်င္ဘူး၊ တကယ့္ကိုစစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္ စုဆိုတာကို စစ္တပ္က မေဖာ္ေဆာင္ခ်င္လို႔ပဲ ဒီလိုလိုက္တိုက္ေနရတယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ျမင္ပါတယ္။”
အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္ေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕မွာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပဲြျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း Gum San ကေျပာပါတယ္။
ဒီအေတာအတြင္း ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း အေျခစိုက္ မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဖဲြ႔ျဖစ္တဲ့ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး (UWSA) နဲ႔ မိုင္းလား (NDAA) ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ စစ္ေရးတင္းမာ မႈေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးေပမဲ့ UWSA တပ္ အင္အား (၆၀၀)ေက်ာ္က သံခ်ပ္ ကာ ကားငါးစီးနဲ႔ မိုင္းလားအေျခစိုက္စခန္းႏွစ္ခုကို စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔က ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္လို႔ ၾကားသိရေၾကာင္း အေျခအေနေတြ ကို ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့ လာေနတဲ့ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနကို တည္ေထာင္သူ ဦးခြန္ဆိုင္း က ေျပာပါတယ္။
“မိုင္းလားနဲ႔ က်ဳိင္းတံုၾကားမွာ ရွိတဲ့ ကတားပိ က တို႔ဆိပ္ဆိုတာ က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က ရွိတာေပါ့ေနာ္ အဲဒါေက်ာ္သြားရင္ မိုင္းလား နယ္ေျမျဖစ္တယ္။ အဲဒီနယ္ေျမမွာရွိေနတဲ့ ေတာင္ေပၚတပ္စခန္း ၂ ခုနဲ႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ကားဂိတ္ကို သူတို႔ သိမ္းလိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ တပ္ရင္း ၁၅ ဆုိတာ ေစာင့္ထားတယ္ လူအင္အားက ၁၅၁ ေယာက္ကို သူတို႔က အဲဒီမွာ ထိန္းသိမ္းထားတယ္ေပါ့ေနာ္ အဲဒီသတင္းထြက္လာပါတယ္။
ေမး။ ။ အဲဒီမဟာမိတ္ ၂ ဖြဲ႔ၾကားမွာ အဓိက ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးခန္႔မွန္းေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အနီးစပ္ဆံုးေပါ့ေနာ္ ဘယ္ဟာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေျခအေနရွိမလဲရွင့္။
ေျဖ။ ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာက တဘက္က ၀ က NCA လက္မွတ္မထိုးဘူး သူတို႔ မဟာမိတ္ေတြအကုန္လံုးလက္မွတ္မထိုးေသးပါဘူးခင္ဗ်။ ေနာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ကလည္း နည္းတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုင္းလားအေန နဲ႔ ကေတာ့ သူက မိုင္းလားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို သူက ရယူခ်င္တယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံမႈက လည္း ေတာ္ေတာ္ ၾကီးနီးနီး ကပ္ကပ္ဆက္ဆံမႈရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ၀ ဘက္ က မေၾကနပ္လို႔လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အဲဒီလိုခံယူခ်က္မ်ိဳးေတာ့ရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ ဘက္က ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ိဳင္းတံုမွာရွိတဲ့ ၀ ဆက္ဆံေရး အရာရွိကိုေမး တယ္။ အဲဒါဘာျဖစ္တာလဲဆုိေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး ဒါက က်ေနာ္တို႔ စစ္ေလ့ က်င့္ေရးလုုပ္တာပါ Exercise ေပါ့ဗ်ာ အဲဒါ လုပ္တာျဖစ္ပါ တယ္လို႔ ပဲေျပာတယ္။”
ေနာက္ဆံုးသတင္းေတြအရ UWSA ဘက္က ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ မိုင္းလား NDAA တပ္ဖဲြ႕၀င္ ၁၅၁ ဦးလံုးကိုျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး စခန္းေတြကေန ဆုပ္ခြာဖို႔ သတိေပး ထားေပမဲ့ NDAA ဘက္ကေတာ့ တစံုတရာတုန္႔ျပန္ျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ ဦးခြန္းဆိုင္း ကေျပာပါတယ္။


Copy from - voanews

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ KIA ဘာလို႔ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျပီး ျဖစ္ပြားေနတာလဲ

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ေကအိုင္ေအ ကခ်င္တပ္သားတစ္ဦးကို ေရွ႕ တန္းစစ္မ်က္နွာတြင္ေတြ႔ရစဥ္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ေကအိုင္ေအ ကခ်င္တပ္သားတစ္ဦးကို ေရွ႕ တန္းစစ္မ်က္နွာတြင္ေတြ႔ရစဥ္။


အခုရက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္က လာတဲ့ သတင္းေတြမွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္ လြတ္ လပ္ေရး အဖြဲ႕ ေကအိုင္အို ဗဟုိ အဖြဲ႕ အေျခစိုက္ ရာ ေဒသပတ္၀န္း က်င္ မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအုိင္ေအ တပ္ဖြဲ႕ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနၾကတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းပါ။ ထံုးစံအတိုင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက အတည္ျပဳလို႕ရႏိုင္မယ့္ တိက်တဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးတာေတြ မရွိေတာ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေနရာ မွာျဖစ္တယ္၊ အထိအခိုက္ အက်အဆံုး ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ စသျဖင့္ ျပည္သူေတြ မသိရွိၾကရပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕ေတြ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနၾကတယ္ ဆိုတာ သိပ္ျပီး ထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ က်င္းပျပီးသြားတဲ့ သမိုင္း၀င္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ မတုိင္ခင္ကေရာ၊ ညီလာခံ အျပီးမွာပါ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနခဲ့တာခ်ည္းပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပု ဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ျပီး ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္ စဲေရး၊ ႏိုင္ ငံေရးအရ ျပသနာေတြ ေျပလည္ေစေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး အရွိန္ အဟုန္ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ ခုလို တုိက္ပြဲၾကီးငယ္ေတြ ျဖစ္ပြားေနတာဟာ သင့္ေတာ္ပါ ရဲ႕လား၊ ဒီျပသနာေတြ ေျပလည္ေအာင္ ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းရင္ ရႏုိင္မလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးတဲ့ တုိက္ပြဲေတြ ကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ဘက္တစ္ဖက္ဖက္က လြန္တယ္၊ မွားယြင္းတယ္ ဆိုျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ အေတာ္ေလး ခက္ခဲပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္ကေန ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္းေနရာေတြကို ရွင္းလင္း သိမ္းပိုက္တာမ်ိဳး ရွိခဲ့သလို၊ ေကအိုင္ေအ ဘက္က လည္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ယဥ္ တန္းေတြကို ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္တာမ်ိဳး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တံတားေတြကို ခ်ိဳးပစ္ တာမ်ိဳး အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ စစ္ပြဲရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကလည္း ေကအိုင္ေအက ဒီေနရာမွာ တိုက္ရင္ တပ္မေတာ္ဘက္က ဒီေနရာမွာပဲ ခုခံ တုိက္မယ္၊ အျခားေန ရာေတြကို ျပန္တုိက္တာမ်ိဳး မလုပ္ဘူး ဆိုျပီး ကတိက ၀တ္ ျပဳထားတာ မ်ိဳးလည္း ရွိမေနပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္၊ တပ္ဖြဲ႕ျခင္း ထိပ္ တုိက္ေတြ႕ၾကျပီ ဆုိတာနဲ႔ အျခားေသာေနရာ၊ အျခားေသာ စစ္မ်က္ႏွာေတြမွာလည္း တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္တာခ်ည္းပါပဲ။
ေျပာရရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအ ခုလို တုိက္ ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေန တာကလည္း သိပ္ျပီး ထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္၀န္းက်င္ ႏွစ္ဖက္ တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ စတင္ျပီးကတည္း က ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအ အၾကား၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္အို အၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုတစ္ေလမွ ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္း မရွိလို႔ပါ။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ထားျပီးသား တပ္ဖြဲ႕ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာေတာင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိေတြ႕မွဳေတြ၊ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့၊ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ သာဓကေတြ ရွိခဲ့ေလေတာ့ လံုး၀ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမွဳ လုပ္မထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြအၾကား ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မွဳေတြ ျဖစ္တာကို မထူးဆန္းဘူးလို႔ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္အိုၾကား ဘာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာကို ျပန္ျပီး ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ လိုလာပါ တယ္။ ေကအိုင္ အို၊ ေကအိုင္ေအ ဟာ ၁၉၆၀ ၀န္းက်င္ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မွဳ စ တင္ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီ အခ်ိန္က ႏိုင္ ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ ပိျပားမွဳ တည္ေဆာက္္ေရး အဖြဲ႕ န၀တ စစ္အစိုးရနဲ႔ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ၁၇ ႏွစ္တာ တည္တံ့ခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ရတဲ့ လတ္တေလာ အေၾကာင္း အခ်က္ေတြ ရွိေပမယ့္ တကယ့္ျပသနာကေတာ့ ေကအိုင္အိုအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္မခံခဲ့လို႔ပါပဲ။
ျပင္းထန္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္ စဲေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကိဳးစားလာတာ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေရွ႕ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုေတြနဲ႔ မတူတဲ့၊ တကယ့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန တဆင့္ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ဆီ သြားေရး ၾကိဳးစားလာခဲ့ေပမယ့္ ေကအိုင္အို အဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထား လံုး၀ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တာေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရဖို႔ ညွိႏွိဳင္းေရး ခက္ခဲသြားေစခဲ့ပါတယ္။
အေၾကာင္းကေတာ့ ေကအိုင္အို အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အရင္ ၁၇ ႏွစ္တာကာလကို သင္ခန္းစာယူျပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားရံုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျပသနာေတြ မေျပ လည္ႏုိင္၊ ႏိုင္ငံေရး ျပသနာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရတဲ့ စစ္ပြဲေတြ ကို ႏုိင္ငံေရး အရ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏုိင္ခဲ့ရင္၊ ႏိုင္ငံေရး အရ ေျပလည္မွဳေတြ ရသြား ခဲ့ရင္ တုိက္ပြဲေတြဟာ သူ႔အလိုလို ရပ္ဆုိင္းသြားမွာပဲ ဆိုျပီး ခံယူလိုက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေကအုိင္အိုဟာ အစိုးရနဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ျခင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ထားလိုက္တဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ အခ်ိန္ထိ အပစ္ရပ္ ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စံုတရာ မရၾကေတာ့တာပါ။ တုိင္းျပည္မွာ အမ်ိဳး သားျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး အတြက္ အရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒကေတာ့ ပထမ အဆင့္ တစ္တုိင္းျပည္လံုး ဆုိင္ရာ အပစ္အ ခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္၊ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီဆုိရင္ အပစ္ရပ္ တည္ျမဲေနေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကမယ္၊ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း စာခ်ဳပ္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္သြား မယ္၊ ႏုိင္ ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ရရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္တင္၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျပီး ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္သြားမယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ တေန႔ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး အျပည့္အ၀ ရရွိေစရမယ္ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ လမ္းစဥ္ အတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အျပည့္အ ၀ ေအာင္ျမင္မွဳ မရပဲ အစိုးရသက္တန္း ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ တက္လာတဲ့အခါ မျပီးဆံုးေသး တဲ့ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္ျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ လက္ထက္က ခ်သြားတဲ့ လုပ္ငန္း လမ္းစဥ္ကို ေထြေထြ ထူးထူး ေျပာင္း လဲတာ မရွိေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ အားလံုးနဲ႔ အင္အားစု အားလံုးပါ၀င္လာေအာင္ အထူးအာရံုစိုက္ ၾကိဳးစားခဲ့ တာ ေတြ႕ႏိုင္ ပါတယ္။ အဓိက အားသာခ်က္က အရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စကား၀ိုင္းေတြ မွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဘက္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား ဘက္ႏွစ္ဖက္ပဲ ပါခဲ့ေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္း ျပည္သူလူထု ကေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုက္ တဲ့ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္ေတြ ပါ၀င္လာတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ သမိုင္းမွာ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အင္အားစု အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ၂၁ရာစုပင္ လံု၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏုိင္ျပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြဘက္ကလည္း သူတို႔ လိုလားေမွ်ာ္လင့္တာေတြကို ဘယ္ေခတ္ အခါတုန္းကနဲ႔မွမတူ တစ္တုိင္းျပည္လံုး တကမၻာလံုးက သိေအာင္ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ေျပာဆို ခ်ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီ အစည္းအေ၀း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတဲ့ အဖြင့္မိန္႕ခြန္းမွာ NCA တတုိင္းျပည္လံုးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထားထားျခင္း မရွိေသးတဲ့ ေကအိုင္အို၊ UNFC အဖြဲ႕၀င္ေတြ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးလာေအာင္ ၾကိဳးစားသြားမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါမွသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲျပီး၊ ေအးခ်မ္းတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ ရာ ေဆြးေႏြးပြဲညွိႏွိဳင္း ပြဲေတြ ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ က်င္းပႏုိင္မွာပါ။ ဒီ အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ စဥ္ ၾကီး ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ ေကအိုင္အို အဖြဲ႕အေနနဲ႔ လက္ရွိ ကိုင္စြဲထားတဲ့ မူ၀ါဒ အစား အပစ္အခတ္ေတြရပ္စဲထားတဲ့ အေျခအေနေအာက္ မွာ ႏိုင္ ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲေတြ က်င္းပႏုိင္ေအာင္၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး စိတ္ေအးခ်မ္း လံုျခံဳမွဳရေအာင္ NCA စာခ်ဳပ္ထဲ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားပြဲေတာ္ Ethnic Fashion Show 2016 ရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားပြဲေတာ္ Ethnic Fashion Show 2016 ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္ အက်ိဳးအျမတ္ထက္ က်ေနာ္တို႔ ဒီ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္။
၁, မိမိတို႔ရဲ႕ မူလ႐ိုးရာဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားကို မိတ္ဆက္ျပသ တာျဖစ္တယ္။
၂,မိမိတို႔ရဲ႕ ေဒသထြက္ အိမ္ေနဝတ္ လက္ယက္အထည္အစင္းေတြကို ဆန္းသစ္တီထြင္စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးျပသျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လက္ယက္ထည္လုပ္းငန္းေတြလဲ ပိုမိုထြင္က်ယ္ထိုးေဖါက္ခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။
...
၃, ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးတို႔၏ "Message to Japan" ဂ်ပန္ကို ဘာေျပာခ်င္သလဲ ဆိုတဲ့အစီအစဥ္မွာ တအာင္းပေလာင္လူမ်ိဳးစုမ်ားတို႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတအာင္းေဒသ ပကတိအေျခအေနကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ( ~ အစိုးရစစ္တပ္ တအာင္းေဒသ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈ ျပည္တြင္းစစ္မီးၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔ေဒသကိုစြန္႔ခြါၿပီး အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးတဲ့အေျခအေန~ ပညာေရးနိမ့္က် စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမလုံေလာက္မႈ က်မၼာေရးလုံေလာက္မႈမရွိျခင္း~ မိ႐ိုးဖလာ လၻက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားတို႔ကိုလည္း နည္းပညာအကူအညီေပးဖို႔ စသျဖင့္တိုင္းရင္းသားအသီးသီးရဲ႕ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ၾကားမွာ တအာင္းအစီအစဥ္ကိုပါ ထည့္တြင္းတင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္) ။
ဒီပြဲမွာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးကို ထုတ္ေဖၚႏိုင္ဖို႔အတြက္ ( အခ်ိန္ ေငြစိတ္ဓါတ္ လူအား ) တို႔ကို မစိုက္ထုတ္ပဲမျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားအားလုံး ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။
အားလုံးကိုေလးစားလွ်က္
မိုင္းေက်ာ္ဦး
ေခတၱ/ ဂ်ပန္

တိုင္းရင္းသားပြဲေတာ္(ဂ်ပန္) ၂၀၁၆ DVB ရုပ္သံမွတ္တမ္း


Saturday, September 10, 2016

ဖြင့္မလား ပိတ္မလား သူတို႕ႏွစ္ဦးပဲ သိမယ္ (ဒီေဆးက နည္းနည္းခါးမယ္ေနာ္)ဒီအေၾကာင္း ဘယ္သူကမွ ဆက္မေျပာေတာ့လို႕ မိမိက အမုန္းခံၿပီး ေျပာလုိက္ပါအုံးမယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဗမာမႈျပဳေရးနဲ႕၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္နက္ခ်ေရးနဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေနတဲ့အခ်ိန္္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီ္းပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈကို ျပန္ဖြင့္ဖို႕ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က အသည္းအသန္ ႀကဳိးစားေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ အမွန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္က အပိုင္စီးလို႕ ရေအာင္ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အတိအလင္း ေရးဆြဲထားပါလ်က္နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္တဲ့ အစိုးရ ရွိေနၿပီလို႕ ဆိုျခင္းမွာ လုံးဝမွားယြင္းပါတယ္။

နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ပါတဲ့ ဒီအခ်က္ေတြကို သင္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ဒါမွပဲ ဒီတိုင္းျပည္ကို ဘယ္သူက ေနာက္ကြယ္ကေန အုပ္ခ်ဳပ္ေနသလဲ သိႏိုင္မွာပါ။

(၁) အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႕ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ

အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႕ လုံျခဳံေရးေကာင္စီကို ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၁ နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပါတယ္။ ဒီကာလုံမွာ အရပ္သား(၅)ဦးနဲ႕ စစ္တပ္က (၆)ဦး ခန္႕ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သမၼတတစ္ဦး၊ ဒုသမၼတတစ္ဦး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ဦးနဲ႕ ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဟာ အရပ္သားအစိုးရက ရတဲ့ ေဝစု ျဖစ္တယ္။ ဘာေရြးေကာက္ပြဲမွ မဝင္ဘဲ စစ္တပ္က အလိုအေလ်ာက္ရမဲ့ ေဝစုကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုသမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႕ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမွာ ကာလုံအဖြဲ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ကာလုံကို ပုဒ္မ ၃၄၀ အရ "တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုံျခဳံေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးပါဝင္ေရးအတြက္ စီမံခြင့္ရွိသည္"လို႕ ဆိုပါတယ္။ ကာလုံကို ဦးေဆာင္ေနသူကလည္း ကာခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္လို႕ ကာခ်ဳပ္က ကာခ်ဳပ္ကိုပဲ "မင္းလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေပေတာ့"လို႕ ကိုယ့္ဟာနဲ႕ကိုယ္ ပါမစ္ေပးလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီမွာ ပါတဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါဝင္ေရးဆိုတဲ့စကားဟာ အင္မတန္မွ အႏၲရာယ္မ်ားပါတယ္။

ပိုရီစရာေကာင္းတာက ပုဒ္မ ၃၄၂ မွာ " ကာလုံ၏ အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ကာခ်ဳပ္ကို ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးရမည္" ေဖာ္ျပထားျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ အဆိုပါလုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို႕ ရတဲ့ ကာခ်ဳပ္ကို ဘယ္သူက ခန္႕သလဲလို႕ ေမးၾကည့္တဲ့အခါ သူ႕ဟာသူ ခန္႕လုိက္တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖကို ရတယ္။ အ႐ူးတစ္ေယာက္ေတာင္ ကာခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီး ဒီတိုင္းျပည္မွာ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို႕ ရေနတဲ့အေနအထားပါ။

ပုဒ္မ ၄၁၀၊ ပုဒ္မ ၄၁၁၊ ပုဒ္မ ၄၁၂ တို႕အရ " ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ေနရာရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံဥပေဒနဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိလွ်င္ သမၼတသည္ ကာလုံႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန ေက်ညာႏိုင္သည္၊ ထိုကာလအတြင္း ႏို္င္ငံသားတို႕၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ရပ္တန္႕ထားႏိုင္သည္၊ ကာလုံအစည္းအေဝးတြင္ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ခန္႕အပ္ထားေသာ အျခားသုံးဦးတက္ေရာက္လွ်င္ အျခားသူမ်ား အစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ႏိုင္လွ်င္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္"ဆိုၿပီး ပါရွိတယ္။ ဒါဟာ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံကို လက္ခံရင္ လက္ခံပါ၊ လက္မခံရင္ အာဏာသိမ္းစရာေတာင္ မလိုဘူး၊ သမၼတကို လာအပ္ခိုင္းလို႕ ရတဲ့အေနအထားပါ။ ပုဒ္မ ၄၁၇ (ဂ)အရ အာဏာကို တစ္ႏွစ္ လႊဲထားလို႕ ရတယ္၊ ပုဒ္မ ၄၃၁ အရ ကာခ်ဳပ္က သမၼတအမည္ကိုပါ အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္ ရရွိထားတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၂ အရ ကာခ်ဳပ္နဲ႕စစ္တပ္က အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ တရားစြဲလို႕ မရဘူးဆိုေတာ့ ကုန္ပါၿပီ။

(၂) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႕ အခြင့္အာဏာမ်ား

ပုဒ္မ ၃၄၂ အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ကာလုံကေန အဆိုျပဳရေၾကာင္း ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ကို သမၼတက ခန္႕ေပးရေၾကာင္း ပါရွိတယ္။ အမွန္မွာ သမၼတမွာ ကာလုံကို ျငင္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး မရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကာလုံလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရးမွာလညး္ပဲ ကာခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၁၄ အရ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႕ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေစလႊတ္ႏိုင္တယ္။ ပုဒ္မ ၁၇ (ခ)အရ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္မွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြကို ကာခ်ဳပ္ကပဲ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရတယ္။ ပုဒ္မ ၂၀ အရ တပ္မေတာ္ကို ကာခ်ဳပ္က ပိုင္ၿပီး တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥေတြကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ရမဲ့တာဝန္ကိုလည္း ယူထားတယ္။ ဒါဟာ သူတို႕စိတ္ႀကဳိက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္လို႕မရေအာင္ ေမာင္ပိုင္စီးထားတာပါ။ ပုဒ္မ ၄၀ (ဂ)မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ အာဏာကို လိုသလို သုံးစြဲခြင့္ျပဳတယ္။ ပုဒ္မ ၆၀ (ခ) (ဂ)အရ ဒုသမၼတတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရတယ္။ ပုဒ္မ ၂၃၂ (ခ)အရ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းလို႕ ရတယ္။ ပုဒ္မ ၂၆၂ (က)အရ  ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက ကာကြယ္ေရးနဲ႕ လုံျခဳံေရးတာဝန္အတြက္ ကာခ်ဳပ္ဆီက လူေတာင္းရမယ္။ ပုဒ္မ ၂၆၄ (က)အရ သမၼတက တပ္မေတာ္နဲ႕ ပတ္သက္မွ်ဝန္ထမ္းအေရးေတြကို အျခားနဲ႕မတိုင္ပင္ရ၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႕သာ တိုင္ပင္ရမယ္။ ပုဒ္မ ၂၈၅ အရ သမၼတက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ားကိုလည္း ကာခ်ဳပ္ဆီက ေတာင္းခံရမယ္။ ေနျပည္ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း ဆုပ္ကိုင္ထားတယ္။ တပ္မေတာ္စစ္တရား႐ုံးနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္တယ္။  ပုဒ္မ ၄၂၀ အရ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ကာခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးကို ႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ပုဒ္မ ၄၂၁၊ ၄၂၅ အရ အေရးေပၚအေျခအေန စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မူလ (၁)ႏွစ္အျပင္ (၆)လ ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္တိုးႏိုင္တယ္။

(၃) သမၼတအာဏာမ်ားဟာ မဆိုစေလာက္သာ

သမၼတကိုေတာင္ ျပည္သူတို႕က တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ရတာ မဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က တစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က တစ္ဦးနဲ႕ စစ္တပ္က တစ္ဦး သမၼတေလာင္းကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမယ္။ ဒါဟာ ပုဒ္မ ၆၀ အရပါ။ ဒီ(၃)ဦးကေန သမၼတတစ္ဦး၊ ဒုသမၼတႏွစ္ဦးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ သမၼတကို အခြင့္အာဏာ ဘယ္ေလာက္ေပးထားသလဲ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ပုဒ္မ ပုဒ္မ ၂၀၂ အရ စစ္တပ္ႀကဳိးကိုင္ထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန(၃)ခုက လြဲရင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ က်န္ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို လုိအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္တယ္။ ပုဒ္မ ၂၀၄ အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မေပးႏိုင္၊ ကာလုံ/ကာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္၊ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႕သာ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ပုဒ္မ ၂၀၅ အရ ဘာဂုဏ္မွ မေပးထားတဲ့ သမၼတကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕မ်ား ခ်ီးျမွင့္ခြင့္ေပးတယ္။ ပုဒ္မ ၂၀၈ အရ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္လို႕ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုဒ္မ ၂၆၄ အရ စစ္တပ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို မထိရ။ ပုဒ္မ ၂၀၇ အရ သံတမန္မ်ားကို ခန္႕အပ္ျခင္း၊ လက္ခံျခင္္းျပဳႏိုင္တယ္။ ပုဒ္မ ၂၀၉ အရ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္၊ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တယ္။ ဒီတစ္ခုကေတာ့ မဆိုးဘူး။ ပုဒ္မ ၂၁၀ အရ တိုင္းျပည္နဲ႕လႊတ္ေတာ္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။ 

ဒီေတာ့ ကာလုံတာဝန္နဲ႕ ကာခ်ဳပ္တာဝန္ႏွစ္ခုကို ႏႈိင္္းၾကည့္ရင္ အတူတူပဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ တကယ္လို႕ ေဒၚစုက သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အရင္က သန္းေရႊနဲ႕ ခင္ၫြန္႕ဆက္ဆံေရးပုံစံမ်ဳိးပါပဲ။ မင္းေအာင္လႈိင္ကို သြားေမးၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သူပဲ ႀကဳိးကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း မေျပာေပမဲ့ သူမပါရင္မရဘူးလို႕ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚစုကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္အျဖစ္နဲ႕ လူျမင္ကြင္းမွာ အာဏာရွိသေယာင္ ရွိေပမဲ့ တကယ့္တကယ္မွာ ဘာအာဏာမွ မရွိပါ။ ဒီရာထူးက သမၼတနဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ၾကားက ကြာဟခ်က္ကို စစ္တပ္အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခုိက္ေစဘဲ ေဒၚစုအတြက္ အခန္းက႑တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တီထြင္ထားတဲ့ ရာထူးပါပဲ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ သမၼတထက္ အာဏာမရွိဘူး။

အခု ျမန္မာႏိုင္ငံကို သံလက္သီးနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ဟာ လက္အိပ္စြပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္နည္း ေျပာင္း႐ုံပဲ ရွိပါတယ္။ ၾကားခံပါတီတစ္ခုကေန တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တာပဲ ရွိတယ္။ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိုလည္း ဂ႐ုစုိက္စရာမရွိဘူးဆိုေတာ့ စစ္တပ္အတြက္ စစ္အစိုးရလက္ထက္နဲ႕ စာရင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အနယ္က်ေအာင္ လုပ္ျပရုံနဲ႕ ဥေရာပနဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈကို ႐ုပ္သိမ္းရေအာင္ ေခါင္းမမဲ့သင့္ပါ။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဆက္ပိတ္မလား၊ ဖြင့္ေပးရမလား ေဒၚစုအေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ ဝါရွင္တန္နဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေဒၚစုက ဆက္ပိတ္ထားအုံးလို႕ ေျပာရင္ အေမရိကန္က ဆက္ပိတ္ထားပါ့မယ္။ ေဒၚစုက ဖြင့္ေပးပါေတာ့လို႕ ေျပာရင္ အေမရိကန္က နဂိုကတည္းက ဖြင့္ေပးခ်င္ေနတာ ျဖစ္လို႕ ဖြင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္အလိုက် ေျပာေလ့၊ ေရးေလ့ ရွိတဲ့ ပါေမာကၡ ေဒးဗစ္စတိန္းဘာ့ဂ္ကေတာ့ ဖြင့္ေပးဖိ႕ု ေျပာေနပါတယ္။ ဒီပါေမာကၡကေတာ့ မူမမွန္ေနတာ ၾကာလွပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဖြင့္လုိက္ရင္ ဘယ္သူကို အက်ဳိးပိုရွိေစမလဲ မိမိတို႕က သိၾကေပမဲ့ ဖြင့္မလား၊ ပိတ္မလားကိုေတာ့ ေဒၚစုနဲ႕ အိုဘာမားတိ႕ုပဲ သိပါလိမ့္မယ္။ ျပည္တြင္းမွာ က်န္ရွိေနတဲ့ စစ္တပ္ေလာ္ဘီေတြကေတာ့ ဒုံးက်ည္တည္ေဆာက္ဖို႕အေၾကာင္း ေရးေနၾကပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိးတက္မွာကို ဘယ္အိမ္နီးခ်င္္းကမွ ႀကဳိက္မွာမဟုတ္ဘူးလိ႕ု ေလာ္ေပးေနပါၿပီ။ သိရေအာင္ပါ။

U Ravika

Saturday, August 13, 2016

၂၁- ရာစု ပင္လံု နဲ႔ ၂၁ - ရာစု လက္နက္ခ်ည္း ********


 အုပ္စိုးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ကေခၚဆုိခဲ့ၾကတဲ့ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ” ဆုိတာမွာ သူတုိ႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေၾကာင္း ျပည္သူလူထုကိုလွည့္စားဖုိ႔နဲ႔ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြ လက္နက္ခ်လာေစဖို႔ ဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာစာ၂ ဖက္ ပါဝင္စၿမဲျဖစ္ တယ္။ ဒါ့အျပင္ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့၊ တစ္ဖက္သတ္အေပၚစီးယူတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ေတာင္းဆိုၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တဖက္ သတ္ဖ်က္ဆီးပစ္သူ/ ရုပ္သိမ္းသြားသူဟာ အုပ္စုိးသူအစုိးရေတြပဲျဖစ္တယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းထဲကေန တခ်ိဳ႕ခြဲထြက္၊ ပ့ဲထြက္သြားၿပီး အစိုးရထံလက္နက္ခ် သြားတယ္။ ဒါကို အုပ္စုိးသူေတြက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” လို႔ နာမည္တပ္တယ္။ “အလင္းဝင္ျခင္း၊ လက္နက္ခ်ျခင္း၊ လက္နက္နဲ႔ဒီမိုကေရစီ လဲလွယ္ျခင္း၊ လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ျခင္း၊ လက္နက္စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံျခင္း၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားအမွန္ကို သိျမင္သေဘာ ေပါက္လာျခင္း” စသျဖင့္ ေဝါဟာရမ်ိဳးစံုသံုးေလ့ရွိတယ္။ ဘယ္စကားလံုးသံုးသံုး အႏွစ္သာရက လက္နက္ခ်တာပဲျဖစ္တယ္။ လက္နက္ခ် ခုိင္းတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္စိုးသူအစုိးရရဲ႕ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ဆုိတဲ့ အေပၚယံစကားလံုးကို ဘယ္လိုမိတ္ကပ္ေတြလိမ္းျခယ္ဖံုးကြယ္ထားေနပါ ေစ “လက္နက္ခ်ေရး” ဆုိတဲ့ အႏွစ္သာရကို ဖံုးကြယ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းမွာ လက္နက္ခ်ခ်င္ရင္ လြတ္လပ္စြာလက္နက္ခ်ခြင့္ ရွိပါတယ္။ လက္နက္မခ်ပါနဲ႔၊ လက္နက္ခ်လိုက္ပါလို႔ ဘယ္သူကမွ တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုလို႔မရပါဘူး။ မိမိယံုၾကည္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔အညီ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ၾကရမွာပါ။ အခုေနာက္ဆံုးေပၚနည္းက ယခင့္ယခင္နည္းေတြနဲ႔ အႏွစ္သာရအရေတာ့ ဘာမွ်သိပ္မျခားနားပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ လက္နက္ကုိင္ထားႏုိင္ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ “လက္ခ်ပါ့မယ္ ကတိျပဳေၾကာင္း တုိင္းသိျပည္သိ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာေပးရမယ့္” နည္းျဖစ္တယ္။ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြဲကုိင္လာရတဲ့သမုိင္းကို အၾကမ္းဖ်င္းစိစစ္ၾကည့္ရင္ ယံုၾကည္ရာႏုိင္ငံေရးအေတြး အေခၚအယူအဆတစ္ခုခု(သုိ႔မဟုတ္) ရပ္တည္ကုိယ္စားျပဳရာ လူမ်ိဳးရဲ႕တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ အတြက္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာကို လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တာခံရလို႔လက္နက္ စြဲကုိင္ၿပီး ျပန္လည္ခုခံေတာ္လွန္ရတာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သမုိင္းအခ်က္အလက္ကို အထင္အရွားေတြ႔ရမွာပါ။ “လက္နက္နဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တာကို လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီးခုခံေတာ္လွန္တာဟာ တရားမွ်တၿပီး ဘယ္ေတာ့မဆုိ မွန္ကန္တယ္” ရန္လုိမုန္းတီးမႈ သက္သက္နဲ႔ “ေသြးဆာ” လို႔ လက္နက္ကုိင္ခဲ့ၾကတာေတာ့မဟုတ္ပါ။ အနီးကပ္ဆံုးသာဓကျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ အသီးအပြင့္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ (ABSDF)ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္လာရပံု ကိုၾကည့္ပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ “လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး” ဆုိတဲ့ အလံကို လႊင့္ခဲ့ၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ အရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ “ လက္နက္ကုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အလမ္း ေတာင္းဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကို စြန္႔လႊတ္ပါတယ္” လို႔ ပထမ တစ္ခ်က္ ကတိကဝတ္ျပဳရမယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ဒီလိုကတိျပဳထားတာကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒီနည္းလမ္းက ယံုၾကည္ခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္လက္ကုိင္ျပဳထားတာရွိတယ္ဆုိရင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္အရ ဒူးေထာက္၊အညံ့ခံခုိင္းတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ “၂၁ ရာစု ပင္လံု” တက္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ “၂၁ ရာစု လက္နက္ခ်နည္း” လို႔ ဆုိရင္ ရမယ္ထင္ပါရဲ႕။ ဒီလိုလက္နက္ခ်နည္းကို လက္ခံလိုက္နာဖို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေတာင္းဆို ေနပါတယ္။ လက္နက္ခ်မွ၊ လက္နက္ခ်ပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳေၾကညာမွသာ “၂၁ ရာစုပင္လံု” တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဗိုလ္သိန္းေဇာ္၊ဗိုလ္ခင္ေဇာ္ဦး၊ ဗိုလ္ေအာင္ၾကည္တို႔ပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ကိုင္စြဲေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဒီသေဘာထား နဲ႔ရပ္တည္ခ်က္ဟာ စစ္တပ္က ကုိင္စြဲထားတဲ့ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့မူဝါဒ ၆ ရပ္” ဆိုတာကို ပဲ့တင္ထပ္လိုက္ျခင္း၊ ကုိယ္စား ျပဳလုိက္ျခင္းပဲမဟုတ္ပါလား။ တခ်ိဳ႕က “တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ဆန္႔က်င္တာ မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္” – “ ေက်ာက္နံရံကို ေခါင္းနဲ႔ တုိက္တာျဖစ္တယ္” လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ေက်ာက္နံရံကို ေခါင္းနဲ႔တုိက္တာဟာ ဦးေႏွာက္ပံုမွန္မရွိသူရဲ႕ အျပဳအမူပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတဲ့ “ပဝါလွလွေလး”နဲ႔ ကာဗာယူထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နံရံကို တုိက္ဖ်က္ၿဖိဳ ခ်ေနၾကတာပါ။ ဖြင့္ခ်ေနရတာပါ။ ပဝါေလးကို အသာမၿပီး ေနာက္ကြယ္က အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေျခလွမ္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်တုိက္ခုိက္ဆန္႔က်င္ေနတာပါ။ ဒီပဝါေလးက အဲဒီအရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္မႈေတြကို ကာဆီး ကာဆီးလုပ္ေပးေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ပြတ္တိုက္မိတာေတြေတာ့ ရွိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ပကတိသေဘာထား အမွန္ကေတာ့ လွပတဲ့ပဝါေလး ညစ္ေပစြန္းထင္းသြားမွာ သိပ္စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပဝါေလးကို လႊဲဖယ္လို႔ရသမွ် လႊဲဖယ္၊ ေရွာင္ လႊဲၿပီး စစ္အုပ္စုကို ထိုးႏွက္ေနတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတဲ့ ပဝါေလးကို ျပည္သူလူထုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားနဖူးျပင္မွာ အစဥ္ထာဝရ ခ်ည္ေႏွာင္ထား ႏုိင္ဖိ႔ုပဲ အစဥ္အၿမဲလုိလားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဒီ “ပဝါေလး” ကို ဗန္းျပၿပီး စစ္အုပ္စုရဲ႕ “ဒီမုိကေရစီအတုနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အတု” အစြံထုတ္ ေနတာမ်ိဳး၊ လက္နက္ခ်ခုိင္း ေနတာမ်ိဳးလည္း ဘယ္လို နည္းနဲ႔မွ် မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။

မိုးမခ

Monday, August 1, 2016

မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမွသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသုိ႕(၁) ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံကို အတည္ျပဳ

မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္ေန႕မွ စၿပီး ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္ေန႕အထိ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ(၈)မ်ဳိးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ေတာင္ႀကီးမူ(၆)ခ်က္အနက္ ခြဲထြက္ေရးကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး က်န္(၅)ခ်က္ကို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုၾကမည္ဟု သိရသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္၊ ပင္လုံကို အေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူမ်ဳိးတန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႕ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားေသာ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)” ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ FCDCC ၏ ပထမမူၾကမ္းကို UNFC က အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ၿပီး တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသည္ တန္းတူေသာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားကို အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။

(၂) ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည့္ မူ(၅)ခ်က္

ေတာင္ႀကီးမူထဲက အခ်က္(၅)ခ်က္ကို အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပလိုသည္။

၁။ ျပည္မကို ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး၊
၂။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို အာဏာတူေပးေရး၊
၃။ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္သို႕ ျပည္နယ္တိုင္းမွ တူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ေစလႊတ္ေရး၊
၄။ ျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႕ဆႏၵအေလ်ာက္ လႊဲအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႕ ကန္႕သတ္၍ က်န္ရွိေသာ အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားထံတြင္ ထားရွိေရး၊
၅။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာ(၃)ရပ္စလုံး အပ္ႏွင္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္္းခြင့္အျပည့္အဝ က်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံႏွင္႕ ဆန္႕က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းခြင့္ရွိေရး

ဟူေသာ (၅)ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႕အတြက္ သတင္းေကာင္းမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုမထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ(၅)ခ်က္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ရန္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

(၃) သုံးပြင့္ဆိုင္ကို စြဲကိုင္ထားဆဲ

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႕က သုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမူကို ကိုင္စြဲထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးက႑နွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္း၍ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ထားရွိရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ က်န္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္၌ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤေနရာ၌ သုံးပြင့္ဆိုင္ဟု ဆိုရာမွာ ယခင္ရွိခဲ့ဖူးသည့္ (၁) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ (၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ (၃) တိုင္းရင္းသားမ်ားအစား (၁) ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ+ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္+ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခု (၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ (၃) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုတို႕ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္သည္။

(၄) မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမွသည္ 

ဤမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႕ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္လည္း ရွိသည္။ ဝနဲ႕ မိုင္လားအဖြဲ႕၊ ပေလာင္အဖြဲ႕၊ ကိုးကန္႕အဖြဲ႕ႏွင့္ နာဂအဖြဲ႕တို႕သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဤအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အကယ္၍ အဆိုပါမတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသေဘာတူခဲ့လွ်င္ မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသည္ ညီၫြတ္ေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအစည္းအေဝးတက္ရင္း မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ပီေဂ် နမ္ဘီယားကလည္း ခက္ခဲ့သည့္ အလုပ္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ယူညွိႏႈိင္းရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးသံတမန္ မစၥတာဇြန္ေဂါင္ဇင္ကလည္း ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစုအဖြဲ႕ (၃)ခုအနက္ အစုိးရ၏ NRPC အဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီဟု ခန္႕မွန္းရသည္။ အလားတူစြာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕သည္လည္း ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ထားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို အေျချပဳ၍ အပစ္ရပ္မရပ္၊ အစည္းအေဝးတက္မတက္ ပတ္သက္သမွ် တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးမူေဘာင္မ်ားကို အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားႏွင့္ပါၿပီ။

(၅) စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီသို႕

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႕သေဘာတူညီထားသည့္ FCDCC + UNFC ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္+ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအစုအဖြဲ႕က လက္ခံလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္သင့္သည့္အခ်ိန္မွာ ျပင္မည္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရလွ်င္ တပ္မေတာ္က စစ္တန္းလ်ားကို ျပင္မည္ဟု ဝန္ခံကတိျပဳထားသည္ရွိ၍ မ႑ဳိင္ႀကီး(၃)ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သို႕မည္ပုံ အေပးအယူလုပ္ၾကမည္၊ မည္သို႕မည္ပုံ ေဆြးေႏြးၾကမည္ကို ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္း စိတ္ဝင္တစား ရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းသာ ထားရွိၾကလွ်င္ ကမၻာ႕အရွည္ၾကာဆုံး သမုိင္းဝင္ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးတစ္ခုကို အဆုံးသတ္ၿပီး ျပည္နယ္ေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမရ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးမၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခရွိမရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲ၌သာ ရွိသည္။

I Ravika 

Saturday, July 23, 2016

ယာဂု နဲ႔ ထမနဲ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ နဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပံု ေပၚလာပါၿပီ။
“၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို (NCA) စာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံၿပီးလုပ္သြားမယ္”
“ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံနဲ႔ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို တစ္ခုစီျဖစ္မွာလားလုိ႔ေမးၾကပါတယ္၊ တစ္ခုတည္းပါ ၊ နာမည္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ နာမည္ႏွစ္ခုသံုးတယ္ဆုိတာက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဆုိတာကလည္း အင္မ တန္မွတင့္တယ္ၿပီးအမ်ားကႏွစ္သက္တဲ့ နာမည္တစ္ခုျဖစ္သလုိ ၂၁ရာစုပင္လံုဆိုတာကလည္းအမ်ားႏွစ္သက္တဲ့ဟာျဖစ္ ပါတယ္။ ႏွစ္ခုစလံုးက အတူတူပါပဲ” တဲ့။
သတိျပဳမိတာေလးျဖတ္ေရးပါရေစ ( Burma/ Myanmar ) ကိစၥမွာ လည္း အဆင္ေျပသလိုသံုးၾကပါလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
“၂၁ ရာစုပင္လံု” ဆိုတာက မူလအစက (ZNC) စတင္ခဲ့တဲ့ “ ဒုတိယပင္လံု ” ပဲ။ အဲဒါကို “၂၁ ရာစုပင္လံု” ဆုိၿပီး မြမ္းမံလုိက္ ၾကတာပါ။ ဒီမိုအတိုက္အခံေတြနဲ႔တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္က brand name မဟုတ္လား။
“ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” ဆုိတာကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရရဲ႕ ဆုိင္းဘုတ္ပဲ။ ဒီဆိုင္းဘုတ္ကုိ စစ္တပ္ဘက္က ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားတာပဲ။ မတူလုိ႔သာ နာမည္ကိုယ္စီရွိေနၾကတာမဟုတ္လား။ နာမည္တစ္ခုတည္း သတ္မွတ္လို႔ မရႏုိင္ၾကလုိ႔သာ နာမည္ႏွစ္ခုအတူတူပဲလုိ႔အသိအမွတ္ျပဳထားၾကတာမဟုတ္ဘူးလား။ နာမည္ကိစၥမွာ ႏွစ္ဖက္အေလွ်ာ့အတင္းမလုပ္ႏုိင္ၾကဘူးဆုိတာေပၚ လြင္ပါတယ္။ ကုိယ့္နာမည္ ကိုယ္ဆုပ္ကိုင္ေရး အေျခခံေပၚမွာ နာမည္ႏွစ္ခုစလံုးက အတူတူပဲလို႔ဆိုၿပီး “ၾကားခ်” ခဲ့ၾကပံုပါပဲ။
“ဖက္ဒရယ္” အသံုးအႏႈန္းမွာ ႏွစ္ဖက္ကြဲလြဲေနတယ္မဟုတ္လား။ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔စစ္တပ္က လက္ရွိကိုင္စြဲထားတဲ့ အသံုး အႏႈန္းက “ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္” ျဖစ္ၿပီး။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက ကုိင္စြဲေျပာဆုိေနတဲ့ အသံုးအႏႈန္းက “ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ” ျဖစ္ပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ကာခ်ဳပ္” က သူ႔သေဘာထားကို ဘယ္လိုေျပာသလဲဆုိေတာ့
“ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအားလံုးကို ေပးထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္နည္းပါးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဟု မသုံုးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီးက်င့္သံုးသည့္ပံုစံမွာ ဖက္ဒရယ္ပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆံုးမွာ Tax Sharing ၊ Power Sharing၊ Resource Sharing သံုးခုကို မည္သုိ႔မွ်တေအာင္ ေပးမည္ဆုိသည့္ အေျဖပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ”
ဟူ၍ျဖစ္ပါတယ္။ [“အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ဂ်ာမနီေပါ့ဗ်ာ” လုိ႔ ဆုိတဲ့ ခြန္ထြန္းဦး မွာ ေတာ့ ေျပာစရာေတြအမ်ားႀကီးရွိမွာေသခ်ာပါတယ္၊ (၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ) တျပည္ေထာင္စနစ္ကို “ျပည္ေထာင္စု” လို႔ အညာခံခဲ့ၾကရဖူးၿပီ၊ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ “ဆိုရွယ္လိမ္ဝါဒ”ကို လည္း ျမည္းစမ္းခဲ့ၾကၿပီးၿပီ၊ ေနာက္တခါလာျပန္ၿပီ “ဖက္ဒရယ္ အတုအေယာင္” ]
“ကာခ်ဳပ္” ရဲ႕ ဖက္ဒရယ္သေဘာထားကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက လက္ခံႏုိင္ပါသလား။
ဒါဆို တစ္ခုေမးပါရေစ “ဖက္ဒရယ္” အသံုးအႏႈန္း ကိစၥမွာလည္း “ ႏွစ္ခုစလံုးက အတူတူပါပဲ” လုိ႔ လုပ္အံုးမွာလား။
ျမင္ေနရတာကေတာ့ “ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရသူနဲ႔ စစ္တပ္ကုိင္ထားသူ” အၾကားက အေပးအယူလုပ္ေနမႈပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ “၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း” အေပးအယူလုပ္ေနၾကတာလုိ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရင္ ရမယ္ထင္ပါတယ္။
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက “ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရသူ” က တုိင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘာ ေပးမလဲ။ “စစ္တပ္ကိုင္သူ”က ဘာေပးမလဲ ဆုိတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။“ဘယ္သူက ဘာေပးမလဲ” ဆိုတာကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ေလာေလာဆယ္သိႏိုင္ျမင္ႏုိင္တာကေတာ့ တစ္ခုထဲ ဒါေပမယ့္ နာမည္ႏွစ္ခုသံုးတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ” နဲ႔ “၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ” ဆိုတာ ပါပဲ။ ဘယ္သူ႔ဘက္ကမွ ကိုယ္ကိုင္စြဲထားတဲ့ နာမည္ကို အေလွ်ာ့မေပးႏုိင္ဘူး ဆုိ တဲ့သေဘာေပါ့။
“ ၇၅ရာခုိင္ႏႈန္း” ဘက္က (ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရသူမ်ားဘက္က) ဘာေပးမလဲဆုိတာ ေသခ်ာမသိေသးေပမယ့္၊ “၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း”ဘက္က (စစ္တပ္ဘက္က) “ ၾကမ္းခင္းေစ်း” ကိုေတာ့ ေမ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ “ကာခ်ဳပ္”နဲ႔ စစ္ဗိုလ္ထိပ္သီးတစ္စုေျပာ စကားေတြ ထဲကေန အလြယ္တကူ သိျမင္ႏုိင္ပါတယ္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္တပ္ဘက္က မေလွ်ာ့တမ္းစြဲကုိင္ထားတဲ့မူက “ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ၿငိမ္းမူ၆ရပ္” ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းပုိင္းမွာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုး (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးရမယ္။ လက္နက္ခ်ရမယ္ ဆို တာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျပာအဆိုေတြကလည္း ေမာက္မာရင့္သီးလွတယ္။
“ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံလုပ္တဲ့အခါက်ရင္ သူတုိ႔ (တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား) လိုခ်င္တဲ့ အာမခံခ်က္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပးႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမွာေပါ့၊ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတို႔လုိခ်င္တဲ့ဟာကလည္း ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔လည္း လို တာေပါ့” တဲ့။
(NCA)မွာလက္မွတ္ထုိးၿပီးအဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ရွိၿပီ၊ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ၇ ဖြဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးလက္မွတ္ထုိးရမယ္။ လက္နက္စြန႔္ ေပးရမယ္ (“လက္နက္ခ်ရမယ္” လုိ႔မေျပာဘူး အားနာလို႔ဆိုပဲ)၊ ဒါက က်န္တဲ့ ၇ ဖြဲ႔ကို ဦးတည္ၿပီး ေျပာတာပါ။
ကိုးကန္႔(MNDAA) ၊ (TNLA)၊ (AA) တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ စစ္တပ္ရဲ႕သေဘာထားက တမ်ိဳးျဖစ္တယ္။
“ကိုးကန္႔(MNDAA)၊(TNLA)၊ (AA)တုိ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသည့္အထဲ ဖိတ္ေခၚရန္မသင့္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္းလုပ္ရမည္မွာ လက္နက္စြန္႔ဖုိ႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း” တဲ့။
(KIA)၊ (NDAA)၊ (UWSA) တုိ႔လည္း “၁၉၈၉ တုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထုိးၿပီးသားျဖစ္ေစ” (NCA) မွာပါဝင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
စစ္တပ္ဘက္က“လက္နက္မခ်ရင္/အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း”ဆုိတဲ့ အျပဳတ္တုိက္ေရးေပၚလစီကိုကုိင္စြဲထားအေပၚမွာလက္ေတြ႔က်င့္ သံုးပံုကေတာ့ တသမတ္တည္းမဟုတ္ဘူး။ “လက္္နက္ကုိင္အင္အား ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ” ဆုိတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သေဘာထားပံု က အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ လက္ေတြ႔သေဘာထားပံု သံုးမ်ိဳးကို ေတြ႔ႏုိင္တယ္။
၁။ အင္အားမ်ားရင္ သေဘာထားပံုက တမ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ( အေရွ႕ေျမာက္ေဒသက အင္အားစုေတြအေပၚသေဘာထား)
၂။ သူတို႔ဂြင္ထဲမွာ က်ံဳးသြင္းထားႏုိင္ၿပီဆိုရင္ သေဘာထားပံုက တမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ ( KNU နဲ႔ RCSS အေပၚသေဘာထား)
၃။ အင္အားမရွိရင္ေတာ့ သေဘာထားပံုက တမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္၊(CNF/PNLO/ABSDF/ALP တို႔အေပၚသေဘာထား)
(ဘယ္လိုေျပာသလဲဆုိေတာ့ “ တကယ္လည္း သူတို႔ဘာမွလည္းမရွိပါဘူး၊ ျပႆနာလည္းမရွိပါဘူး” — တဲ့)
“၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ” ေခၚယူေရးကိစၥဟာ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရအတြက္ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္ တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ စြန္႔စားရမယ့္အလုပ္၊ ပုိင္းျဖတ္မႈႀကီးႀကီးနဲ႔လုပ္ရမယ့္ အလုပ္၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လုိ႔လည္း မျဖစ္တဲ့အလုပ္လို႔ ျမင္ပါ တယ္။
ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရေလွ်ာက္မယ့္ လမ္းက ရုိးရိုးစင္းစင္းပါပဲ။ “၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံ” မွာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူရရွိ လာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပၿပီးအတည္ျပဳတဲ့လမ္းပါ။ ရိုးစင္းတဲ့လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီလမ္းေပၚမွာ ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ မေရွာင္မလႊဲႏုိင္ဘဲ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရစရာရွိေနပါတယ္။
အဓိကျပႆနာက ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္စု အေသကုိင္စြဲထားတဲ့ “ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္” နဲ႔ ရင့္သီးေမာက္မာတဲ့ သေဘာထား ရပ္ တည္ခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က ဒီမူ၊ ဒီသေဘာထား၊ ဒီေပၚလစီေတြ ကုိင္စြဲထားေနသမွ် ညီလာခံကို ဘယ္သူပဲဦးေဆာင္ ဦး ေဆာင္၊ဘယ္လိုနာမည္ပဲေပးေပး ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ေျပလည္မႈေတာ့မရရွိႏုိင္ပါဘူး။ (ေပးသေလာက္ ယူသြားမယ့္ သူေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္)
စစ္တပ္အတြက္ ေခ်မႈန္းေရးသတ္ကြင္းျပင္ေပးသလို/ က်ံဳးသြင္းေပးသလို ျဖစ္သြားပဲ စိုးရိမ္ေနမိပါတယ္။
( Burma/ Myanmar ) ကိစၥမွာလည္း အဆင္ေျပသလိုသံုးၾကပါ
“ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ နဲ႔ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ” ႏွစ္ခုစလံုးက အတူတူပါပဲ။
“ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ” နဲ႔ “ စစ္တပ္ ” အတူတူပါပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္လာအံုးမွာလား
ညြန္း –
ျမဝတီသတင္းစာ – (ေမ ၁၅/ ေမ ၁၇ ၊ ၂၀၁၆ )
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၈ ေမ ၂၀၁၆)


 (မိုုးမခ) ေမ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆

Thursday, July 21, 2016

"၁ ၃ ၅"??????

၂၁-ရာစုပင္လံု စာစဥ္(၃၁) 
(ေနာက္ဆံုးစာတမ္း)

"၁ ၃ ၅"
 
နအဖဟာ အရင္အစုိးရအဆက္ဆက္နဲ႔ လမ္းခြဲထြက္လာတာျဖစ္တယ္၊ အရင္အစုိးရေတြထက္သာတယ္လုိ႔ ဝါႂကြားေနေပမဲ့ ဦးႏုအစုိးရလုပ္ခဲ့တဲ့ ကမၻာေအးလႈိဏ္ဂူ၊ ေနဝင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာစာသတ္ပံုမွာ တစ္ခု-တစ္ေယာက္ စသျဖင့္ သုံးစြဲေရး၊ ေစာေမာင္ထြင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး၊ ခင္ၫြန္႔ထြင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာအစ-ပုံေတာင္ပုံညာက၊ လူသားအစ-ျမန္မာက ဆိုတဲ့ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္အယူအဆေတြကုိ ဆက္က်င့္သုံးေနပါတယ္။ အခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ တုိင္းရင္း သား ၁၃၅ မ်ဳိးတကယ္ရွိမရွိကုိ ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္သြားပါမယ္။

ပထဆုံး ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြကုိၾကည့္ရင္ နဝတ-နအဖက ကခ်င္လူမ်ုိး ၁၂ မ်ဳိး လုိ႔ေဖာ္ျပထားရာမွာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး ထဲက ေဆြမ်ဳိးစုကြဲ၊ ဘာသာစကားေလယူေလသိမ္းကြဲေတြကုိ သီးျခားလူမ်ဳိးအျဖစ္ ဇြတ္အတင္းျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကခ်င္ဆုိတဲ့နာမယ္နဲ႔ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး သီးသန္႔ျပထားသလုိ ဂ်င္းေဖာနာမယ္နဲ႔လည္း ျပထားျပန္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကခ်င္ဆုိတာ အားလုံးကုိၿခံဳေခၚတဲ့နာမယ္ျဖစ္မွန္း လူတုိင္းသိေပမဲ့ နအဖဟာ လူမ်ဳိးအေရအတြက္ ေဖာင္းပြေစခ်င္လြန္းအားႀကီးလုိ႔ သီးသန္႔လူမ်ဳိးမဟုတ္တာကုိ အဟုတ္ႀကီးလုပ္ထည့္တာျဖစ္တယ္။ 

နအဖ စာရင္းထဲက ေဂၚရီ၊  ခခူ နဲ႔ ဒူးလန္းတုိ႔ဟာ ဂ်င္းေဖာအႏြယ္ကြဲေတြသာျဖစ္ၿပီး သီးျခားလူမ်ဳိးစုေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ခခူနဲ႔ဒူးလန္း ဆုိရင္ မ်ဳိးႏြယ္ကြဲတခုတည္းကုိဘဲ နာမယ္ႏွစ္မ်ဳိး ေခၚထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ ၁၂ မ်ဳိးထဲက တမ်ဳိးအျဖစ္ျပထားတဲ့ တ႐ုမ္း နဲ ႔ဒေလာင္ ဆုိတာလည္း ရဝမ္ မ်ဳိးႏြယ္ကြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နအဖေျပာတဲ့ ကခ်င္ ၁၂ မ်ဳိးဟာ လက္ေတြ႔မွာ ၁ မ်ဳိးဘဲျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးႏြယ္စုေတြအျဖစ္ ဂ်ိန္းေဖာ  (မရစ္၊ မရမ္၊ အင္ခြန္၊ လဖိုင္၊ လေထာ္၊ မေဂါင္၊ ဒူလင္း-ခခူ၊ ေဂၚရီ-ဂ်ဆင္း၊ ေလပဲယာ၊ ငွခုပ္)၊ ရဝမ္ (ဒ႐ု၊ လြန္မီ၊ မတ္ဝမ္၊ ထလု၊ ထ႐ံု စသည္မ်ား)၊ မ႐ူ-ေလာင္ေဝၚ၊ အဇီး-ဇိုင္ဝါး၊ လရွီ-လခ်ိတ္၊ လီဆူး-လီေရွာ ဆိုတဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စု ၆ စုဘဲရွိပါတယ္။
           နအဖစာရင္း                 အမွန္စာရင္း
၁         ကခ်င္        =       ဂ်ိန္းေဖာ၊ မ႐ူ၊ ရဝမ္၊ လရွီ၊ အဇီး ႏွင့္ လီဆူး တုိ႔ကုိ လႊမ္းျခံဳေခၚေဝၚသည့္အမည္
၂         တ႐ုမ္း           =       ရဝမ္မ်ဳိးႏြယ္စု
၃         ဒေလာင္         =         ရဝမ္မ်ဳိးႏြယ္စု
၄         ဂ်ိန္းေဖာ     =      ဂ်ိန္းေဖာ (ေဂၚရီ၊ ခခူ၊ ဒူးလန္း ႏွင့္ အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္မ်ားပါဝင္)
၅         ေဂၚရီ             =         ဂ်ိန္းေဖာမ်ဳိးႏြယ္စု
၆         ခခူ                =         ဂ်ိန္းေဖာမ်ဳိးႏြယ္စု
၇         ဒူးလန္း           =         ဂ်ိန္းေဖာမ်ဳိးႏြယ္စု
၈         မ႐ူ (ေလာ္ေဝၚ) =         မ႐ူမ်ဳိးႏြယ္စု
၉         ရဝမ္        =    ရဝမ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုံး (ဒေလာင္၊ တ႐ုမ္း ႏွင့္ အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားပါဝင္) မ်ဳိးႏြယ္စု
၁ဝ       လရွီ (လခ်ိတ္)  =         လရွီမ်ဳိးႏြယ္စု
၁၁       အဇီး              =         အဇီး သုိ႔မဟုတ္ ဇုိင္ဝါးမ်ဳိးႏြယ္စု
၁၂       လီဆူး                     လီဆူး သုိ႔မဟုတ္ ေယာယင္မ်ဳိးႏြယ္စု

နအဖရဲ႕ ကယား လူမ်ဳိးစာရင္းထဲမွာ လူမ်ဳိး ၉ မ်ဳိးျပထားတယ္။ ဒီထဲမွာ ဇယိမ္း၊ ကယန္း (ပေဒါင္)၊ ကဲ႔ခုိ၊ ယင္းေဘာ္ ဆုိတဲ့ေလးမ်ဳိးဟာ တကယ္ေတာ့ ကယန္း (ပေဒါင္) လူမ်ဳိးရဲ႕ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြသာျဖစ္တယ္။ ကယားလူမ်ဳိးထဲမွာလဲ ကယား၊ ကေယာ၊ မႏူးမေနာ၊ ယင္းတလဲမ်ဳိးႏြယ္စုေတြပါဝင္ၿပီး ကယားနဲ႔ ကယန္းဟာ ကရင္နီလူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းအျဖစ္လဲ ခံယူႏိုင္တယ္။ ေဂဘားကေတာ့ တခ်ဳိ႕က ကရင္နီမ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္၊ တခ်ဳိ႕က ကရင္မ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ ပါဝင္ဖို႔ ဆႏၵရွိၾကတယ္။ 
           နအဖစာရင္း                  အမွန္စာရင္း
၁         ကယား         =            ကယား
၂         ဇယိမ္း          =            ကယန္းမ်ဳိးႏြယ္စု
၃         ကယန္း(ပေဒါင္) =   ကယန္း (ပေဒါင္၊ ကဲ့ခုိ၊ ယင္းေဘာ္၊ ဇယိမ္းတုိ႔ပါဝင္)
၄         ကဲ့ခုိ              =           ကယန္းမ်ဳိးႏြယ္စု
၅         ေဂဘား          =           ကရင္မ်ဳိးႏြယ္စု
၆         ဘရဲ႕(ကေယာ) =          ကယားမ်ဳိးႏြယ္စု
၇         မႏုမေနာ         =          ကယားမ်ဳိးႏြယ္စု
၈         ယင္းတလဲ       =          ကယားမ်ဳိးႏြယ္စု
၉         ယင္းေဘာ္       =          ကယန္းမ်ဳိးႏြယ္စု

နအဖရဲ႕ကရင္ လူမ်ဳိး ၁၁ မ်ဳိးစာရင္းဟာလည္း လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထဲရဲ႕ နာမယ္ကြဲေတြ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုကြဲေတြကုိ သီးျခား လူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ ဖန္တီးထားတယ္။ အားလုံးကုိလႊမ္းၿခံဳေခၚတဲ့ ကရင္လူမ်ဳိးကသတ္သတ္၊ စေကာ ပုိး ဘြဲ စတဲ့လူမ်ဳိး ကသတ္သတ္လုပ္ထားတာ အင္မတန္ရယ္စရာေကာင္းပါတယ္။ လူမ်ဳိးေတြေဖာင္းပြေစခ်င္လြန္းလုိ႔ ႀကံမိႀကံရာလုပ္လုိက္တာ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနတဲ့အစုိးရ အရည္အခ်င္းမဲ့မႈကုိ ျပတာလည္းျဖစ္သြားတယ္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္က လူမ်ဳိးနာမယ္ေတာင္ အမွန္အတုိင္းမသိဘဲ အစုိးရလုပ္ေနရသလား၊ ဒါေလာက္ေလးမွ မသိဘူးလားလုိ႔ အမ်ားေမးေငါ့စရာ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ကရင္လူမ်ဳိးမွာ စေကာ၊ ပိုး၊ ပကူး၊ မိုဘြာ၊ ဘြဲ၊ ေဂဘား မ်ဳိးႏြယ္စု ၆ မ်ဳိးဘဲရွိပါတယ္။ တေလွပြား၊ ေမာေနပြား ဆုိတာေတြဟာ ပကူးကရင္ နာမည္ကြဲေတြျဖစ္သလုိ ပေလကီး ကေတာ့ မုိးပြား အမည္ကြဲသာျဖစ္တယ္။ မြန္ကရင္ဆုိတာ ပုိးကရင္ျဖစ္ၿပီး စာျဖဴကရင္ဆုိတာကေတာ့ လူမ်ဳိးကုိေျပာတာမဟုတ္ဘဲ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ေတြကုိ ေျပာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ နအဖရဲ႕ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္မႈကုိ ထင္ရွားေနေစတယ္။ ကရင္ျဖဴကေတာ့ ကယန္းလူမ်ဳိးထဲက ေအာက္ကယန္း သို႔မဟုတ္ ေဂခိုမ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္တယ္။

ကယား၊ ကယန္း၊ ေဂဘားတို႔ဟာ ရင္းျမစ္အားျဖင့္ ဘြဲကရင္ျဖစ္ေပမဲ့ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာေတာ့ သီးျခားလူမ်ဳိးေတြ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြအျဖစ္ ရပ္တည္သြားၾကပါၿပီ။ ပအုိဝ္းလူမ်ဳိးကေတာ့ နဂုိမူလရင္းျမစ္အားျဖင့္ ပုိးကရင္ မ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္ေပမဲ့ အခုေတာ့ သီးျခားလူမ်ဳိးလကၡဏာ ခံယူထားၿပီျဖစ္တယ္။
           နအဖစာရင္း                  အမွန္စာရင္း
၁         ကရင္           =        စေကာ၊ ပိုး၊ ပကူး၊ မိုဘြာ၊ ဘြဲ၊ ေဂဘားအားလံုးကို ျခံဳ၍ေခၚေသာအမည္
၂         ကရင္ျဖဴ              =          ကယန္းမ်ဳိးႏြယ္စု
၃         ပေလကီး             =          မိုဘြာမ်ဳိးႏြယ္စု
၄         မြန္ကရင္(စာျဖဴ)    =    ပုိးကရင္အမည္ကြဲ၊ စာျဖဴဆုိသည္မွာ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ကုိ ဆုိလုိ
၅         စေကာ                =          စေကာမ်ဳိးႏြယ္စု
၆         တာေလွပြား          =          ပကူးမ်ဳိးႏြယ္စု
၇         ပကူး                  =           ပကူးမ်ဳိးႏြယ္စု
၈         ဘြဲ                    =           ဘြဲမ်ဳိးႏြယ္စု
၉         ေမာေနပြား          =           ပကူးမ်ဳိးႏြယ္စု
၁ဝ       မိုးပြား                =            မိုးပြားမ်ဳိးႏြယ္စု
၁၁       ရွဴး (ပိုး)            =             ပိုးကရင္မ်ဳိးႏြယ္စု

နအဖစာရင္းထဲမွာ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ခ်င္း လူမ်ဳိး ၅၃ မ်ဳိးျပထားတာပါဘဲ။ ႐ူးေပါေပါထုံးစံအတုိင္း ခ်င္း ဆုိတဲ့နာမယ္နဲ႔ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးလည္းျပထားပါေသးတယ္။ ၅၃ မ်ဳိးထဲမွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးအျဖစ္ အမွတ္အသားလကၡဏာ identity မသတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ နာဂ၊ မဏိပူရတိုင္းသားကသည္း နဲ႔ နီေပါတိုင္းသားလင္းဘု ကုိလည္းထည့္ထားတယ္။ ဒီကေန႔ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ပညာရွင္မ်ား လက္ခံအတည္ျပဳထားတာ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု ၈ မ်ဳိးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိး Race မဟုတ္တဲ့ ေဆြမ်ဳိးစု Clan ၊ စကားဝဲအစု Dialect ေတြကုိ ေရာေႏွာျပထားတဲ့ ၅၃ မ်ဳိးကုိ သ႐ုပ္ခြဲလုိက္ရင္ အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္။
           နအဖစာရင္း                  အမွန္စာရင္း
(၁)       ခ်င္း      =   ဇုိမီး၊ ကူကီး၊ မီဇုိ၊ လုိင္မီး၊ မရာ၊ ခ်ဳိ၊ အ႐ႈိ၊ ခမီး မ်ဳိးႏြယ္စု ၈ စုကုိ လႊမ္းျခဳံ ေခၚေသာ လူမ်ဳိးအမည္
(၁ဝ)     ေခါႏုိး၊ ဂန္တဲ့၊ ေဂြးတဲ၊ ငြန္း၊ ဆီစာန္၊ ဆုိင္းဇန္၊ ဇုိ၊ တီးတိန္၊ ေတဇန္၊ ဒင္မ္        =        ဇုိမီးခ်င္းမ်ုိးႏြယ္စု
(၂)       ေခါင္ဆုိင္၊ တာ့ဒုိး     =       ကူးကီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု
(၁၅)     ခြာဆင္းမ္၊ ခြန္လီ၊ ဆင္တန္၊ ဇာေဟာင္၊ ဇုိေဖ၊ ဇန္ၫွပ္၊ တေပါင္၊ တုိင္ခြ်န္း၊ ေတာရ္၊ မိအဲ၊ လင္တဲ၊ ေလာက္တူ၊ လုိင္၊ လုိင္ဇုိ၊ ဇိုတံုး = လုိင္မီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု
(၂)       မရာ၊ မတူ       =      မရာခ်င္းမ်ုိးႏြယ္စု
(၅)       ဒုိင္ (ယင္ဒူး)၊ မကန္း၊ မြင္း၊ အုပု၊ ေရာင္တူ   =      ခ်ဳိခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု
(၇)       ခမီ၊ အဝခမီ၊ ေခါင္စုိ၊ ပနန္း၊ ေလးျမိဳ၊ ဝါကင္းမ္၊ အႏူး  =   ခမီးခ်င္း(ၿမိဳ) မ်ုိးႏြယ္စု
(၂)       ဆလုိင္း၊ အ႐ႈိ                         =          အ႐ႈိခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု
(၃)      ကလင္ေကာ(လူ႐ႈိင္း)၊ လူ႐ႈိင္း(လူေရွ)၊ ဟြာလ္ငုိ    =    မီဇုိခ်င္း (လူ႐ႈိင္း) မ်ဳိးႏြယ္စု
(၄)       နာဂ၊ တန္ခူး၊ မာရင္၊ အနန္                    =          နာဂလူမ်ဳိး
(၁)       ေမ့ေထး(ကသည္း)                  =              မဏိပူရ္မ်ဳိးႏြယ္
(၁)       လင္းဘု                =              နီေပါမ်ဳိးႏြယ္

ကူကီး (သာဒုိး) ဟာ ရင္းျမစ္အားျဖင့္ ဇုိမီးမ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္ေပမဲ့ အခုေတာ့ သီးျခားမ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါၿပီ။ လုိင္မီး ရင္းျမစ္ျဖစ္တဲ့ မရာ ဟာလည္း အခု သီးျခားမ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါၿပီ။ နအဖဟာ ခမြီးနဲ႔ၿမိဳ ကုိ ရခုိင္လူမ်ဳိး ထဲထည့္မထားရင္ ခ်င္း ၅၅ မ်ဳိး ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ခ်င္းပုန္း၊ ခ်င္းဘုတ္ စတဲ့ နာမယ္ကြဲေတြ ထပ္ထည့္လုိက္ရင္ နအဖရဲ႕ ခ်င္းစာရင္းဟာ ၁ဝဝ နားကပ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ထဲကလဲမဟုတ္တဲ့ နာဂ လူမ်ဳိးကုိ ခ်င္းလူမ်ဳိးထဲ သတ္မွတ္ထည့္သြင္းလုိ႔မရဘဲ သီးျခားျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ နအဖရဲ႕ခ်င္းေတြလုိဘဲ နာဂထဲက ေဆြမ်ဳိးစု၊ စကားဝဲအစုေတြက အနည္းဆုံး ၆၄ မ်ဳိးရွိလုိ႔ ခ်င္းထက္မ်ားပါတယ္။ နာဂလူမ်ဳိးမွာ ျပည္နယ္မရွိလုိ႔ ခ်င္းလုိ လူမ်ဳိးအမ်ားႀကီး ခြဲမျပတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ နအဖရဲ႕ ျမန္မာျပည္ “တုိင္းရင္းသားအေရအတြက္” ၃ဝဝ ေက်ာ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ နာဂလူမ်ဳိးမွာေတာ့ လိုင္းေနာင္၊ လဟယ္၊ တန္ရွန္း၊ ကြန္ညပ္၊ တန္ကြန္၊ မကူရီ၊ ပါရာ မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီး ၇ စု ရွိတယ္။ 

နအဖက ဗမာ (ေခၚ) ျမန္မာလူမ်ဳိးစုအေရအတြက္ကုိ နဝင္းေက်ေအာင္ ၉ ခုျပထားပါတယ္။ ေယာ၊ ထားဝယ္နဲ႔ ဘိတ္ တုိ႔ကုိ သီးျခားလူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ ျပထားတယ္။ တကယ္ေတာ့ စကားဝဲ dialect အစုကြဲသာျဖစ္တယ္ လုိ႔ မႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ဘာသာေဗဒပညာရွင္မ်ား သတ္မွတ္ထားတာ အားလုံးအသိပါဘဲ။ ဘိတ္နဲ႔ထားဝယ္ကေတာ့ သီးျခားလူမ်ုိးသ႐ုပ္လကၡဏာနဲ႔ ရပ္တည္လာေနၿပီျဖစ္တယ္။ နအဖဟာ ရွမ္းျပည္က သီးျခားဗမာမ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ဓႏု၊ ေတာင္႐ုိးနဲ႔ အင္းသားတို႔ကုိလဲ ရွမ္းလူမ်ဳိးထဲ ထည့္ထားပါတယ္။ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းအစပ္က ေရွးဦးဗမာ Proto-Burman မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ဖြန္းလူမ်ဳိးကို ဗမာလူမ်ဳိးထဲ ထည့္ထားေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ေရွးဦးဗမာမ်ဳိးႏြယ္ဝင္ မိုင္းသာလူမ်ဳိးကိုေတာ့ ရွမ္းလူမ်ဳိးထဲထည့္ထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိဘက္-ဗမာအႏြယ္ မဟုတ္ဘဲ မေလး၊ အင္ဒိုနီးရွား တို႔လို ၾသစႀထိဳနီးရွန္းမ်ဳိးႏြယ္ႀကီးထဲက ဆလုံေတြကုိ ဗမာလူမ်ဳိးထဲထည့္ထားတာဟာ မႏုႆေဗဒအသိ ႏု႔ံနဲ႔ရာက်ပါတယ္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းထဲက နာဂေတြက်ေတာ့ ခ်င္းလူမ်ဳိးထဲ ထည့္ထားေပမဲ့ ကဒူးကနန္းေတြကုိေတာ့ ဗမာလူမ်ဳိးထဲ ထည့္ထားၿပီး ကဒူးနဲ႔ကနန္းကုိလည္း ခြဲျပထားတယ္။ ယဗိန္းကေတာ့ လူဦးေရရာဂဏန္းေလာက္ဘဲ ရွိႏိုင္ေတာ့တဲ့ မ်ဳိးတုံးလုနီးဗမာမ်ဳိးႏြယ္စု ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြန္း၊ မိုင္းသာ နဲ႔ ကဒူးကနန္းတို႔ကို ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြကလဲ တိုင္းဖြန္း၊ ရွမ္းတ႐ုတ္ နဲ႔ တိုင္းကတူး ဆိုတဲ့ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္။
           နအဖစာရင္း                  အမွန္စာရင္း
၁         ဗမာ             =        ဗမာ
၂         ထားဝယ္       =        ထားဝယ္
၃         ဘိတ္           =        ထားဝယ္စကားဝဲအစု
၄         ေယာ          =         ဗမာစကားဝဲအစု
၅         ယဗိန္း         =         ဗမာမ်ဳိးႏြယ္စု
၆         ကဒူး          =          ကဒူးကနန္းမ်ဳိးႏြယ္စု
၇         ကနန္း        =          ကဒူးကနန္းမ်ဳိးႏြယ္စု
၈         ဆလုံ         =          ဆလုံလူမ်ဳိး
၉         ဖြန္း           =          ဖြန္းလူမ်ဳိး

နအဖဟာ မြန္ ကုိေတာ့ တမ်ဳိးထဲပဲျပထားၿပီး တျခားမြန္ခမာမ်ဳိးႏြယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဝ၊ ပေလာင္၊ ယင္းနက္ ယင္းက်ား စတာေတြကုိ ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြထဲထည့္ျပထားပါတယ္။
           နအဖစာရင္း                  အမွန္စာရင္း
၁         မြန္                 =      မြန္
 
ရခုိင္ လူမ်ဳိးကုိ ၇ မ်ဳိးစာရင္းျပထားရာမွာ တကယ္ေတာ့ ခမြီး နဲ႔ၿမိဳ (မ႐ုိ) ဟာ ရခုိင္ျပည္မွာေနတဲ့ ခမီးခ်င္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခမြီးနဲ႔ၿမိဳ ဟာ သီးျခားလူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မ်ဳိးႏြယ္စုတခုတည္းေအာက္က မ်ဳိးႏြယ္ကြဲေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္းနက္ နဲ႔ မရမာႀကီးကို ဘာသာစကား ေၾကာင့္ သီးျခားလူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ စာရင္းျပထားေပမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအရ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။
        နအဖစာရင္း                  အမွန္စာရင္း
၁         ရခုိင္          =            ရခုိင္လူမ်ဳိး
၂         ကမန္        =            ကမန္လူမ်ဳိး (ရခိုင္စကားေျပာ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္)
၃         ခမြီး          =        ခမီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု
၄         ဒုိင္းနက္     =       ဒုိင္းနက္-ခ်ကၠမာလူမ်ဳိး (ဘဂၤါလီစကားေျပာ ဗုဒၶဘာသာဝင္)
၅         မရမာႀကီး   =    မရမာႀကီး-ဘ႐ူးဝါးလူမ်ဳိး (ဘဂၤါလီစကားေျပာ ဗုဒၶဘာသာဝင္)
၆         ၿမိဳ            =             ခမီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု
၇         သက္        =             သက္-ခ်က္ (ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု)
 
နအဖစာရင္းပါ ရွမ္း ၃၃ မ်ဳိးကေတာ့ ရွမ္းတင္မကဘဲ တိဘက္ဗမာမ်ဳိးႏြယ္ေတြ၊ ပအိုဝ္း လို ကရင္မ်ဳိးႏြယ္ေတြ၊ ဝ ပေလာင္လို မြန္ခမာမ်ဳိးႏြယ္ေတြစသျဖင့္ ေရာေထြးေနပါတယ္။ ရွမ္းႀကီးနဲ႔ တိုင္းလုံ ဆုိတာ တခုတည္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းကေလးနဲ႔ တိုင္းေလ့ဟာလည္း တမ်ဳိးတည္းျဖစ္တယ္။ ခႏၱီးရွမ္း နဲ႔ တိုင္းလ်မ္ (ရွမ္းနီ) ကုိျပထားေပမဲ့ တိုင္းႏူ (ရွမ္းတ႐ုတ္)၊ တိုင္းလိ၊ တိုင္းလမ္ နဲ႔ ဒရယ္ ကုိခ်န္ထားတယ္။ ကရင္၊ ခ်င္း တို႔လိုဘဲ ထုိင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္း (ရွမ္း) လူမ်ဳိးဟာလဲ လူမ်ဳိး တမ်ဳိးတည္းေအာက္မွာ ထိုင္းယိုင္ (ထိုင္းလံု၊ ရွမ္းႀကီး)၊ ထိုင္းေမာ၊ ထိုင္းႏူ(ရွမ္းတ႐ုတ္)၊ ထိုင္းခြန္ (ဂံုရွမ္း)၊ ထိုင္း ခမ္းတီး၊ ထိုင္းလ်ံ (ရွမ္းနီ)၊ ဒရယ္၊ ထိုင္းလိ (က်ဳိင္း႐ံုးႀကီးရွမ္း)၊ ထိုင္းလမ္ (မံုးလမ္ရွမ္း)၊ ထိုင္းခြမ္း စတဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စု ေတြသာျဖစ္ေနၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္း (ထိုင္းႏြဲ႔၊ ရွမ္းကေလး)၊ ထိုင္းယြန္း (ဇင္းမယ္ရွမ္း)၊ ထိုင္းေလာ တို႔ကိုေတာ့ သီးျခားလူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

အင္၊ စုံ၊ ဝ နဲ႔ တုိင္းလြယ္ တုိ႔ဟာ တမ်ဳိးတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (တုိင္းလြယ္ ကုိေတာ့ သီးျခားမြန္ခမာလူမ်ဳိးတခု အျဖစ္ ယူလုိ႔ရႏုိင္တယ္။) ကြီ နဲ႔ လားဟူ မကြာသလုိ ဖ်င္နဲ႔ အခါလည္း အတူတူပါဘဲ။ ပေလးနဲ႔ပေလာင္ အတူတူျဖစ္သလုိ ေျမာင္ဇီး၊ ယအုိ (ေယာင္) နဲ႔ အုိက္ဆြယ္ တမ်ဳိးတည္းျဖစ္ၾကပါတယ္။ နယ္ခ်င္းထိစပ္ေနလုိ႔ ယူနန္တ႐ုတ္လူမ်ဳိးကုိ (ယူနန္တ႐ုတ္ မဟုတ္ဘဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၄၀၀ နီးပါးက မင္မင္းဆက္ ေနာက္ဆံုးဘုရင္နဲ႔အတူေျပးလာတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းသား မန္ဒါရင္တ႐ုတ္ လို႔လဲ တခ်ဳိ႕သမိုင္းေတြမွာ ဆိုပါတယ္) ဗမာျပည္ရဲ႕တုိင္းရင္းသား ကုိးကန္႔လူမ်ဳိး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာေတြ႔ရသလုိ  ယြန္း (ေျမာက္ပုိင္းထုိင္း) လူမ်ဳိး၊ ခမူ (ေလာ) လူမ်ဳိး၊ ရွမ္းကေလး (ဝါ) တုိင္းေလ့ (ထုိင္း) လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာေတြ႔ရတယ္။ ခ်င္းျပည္ဘက္မွာ ကသည္း (မဏိပူရ္) လူမ်ဳိး၊ လင္းဘု (နီေပါ) လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ တုိင္းရင္းသားသတ္မွတ္ထားေပမဲ့ အလားတူ နယ္ခ်င္းစပ္ေနလို႔ ဗမာျပည္နယ္နိမိတ္ထဲ မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာေနထုိင္ေနတဲ့ ထုိင္းလိ (ယူနန္)၊ ထိုင္းလမ္ (ယူနန္)၊ ပသွ်ဴး (မေလး)၊ တိဘက္၊ ေဂၚရခါး (နီေပါ)၊ စစ္တေကာင္းဘဂၤါလီ-႐ိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) တုိ႔ကုိေတာ့ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားတာမေတြ႔ရပါဘူး။
           နအဖစာရင္း                             အမွန္စာရင္း
(၃)       ရွမ္း၊ ရွမ္းႀကီး၊ တုိင္းလုံ   =           ထုိင္းလုံ (ထုိင္းယုိင္) မ်ဳိးႏြယ္စု
(၁)       ဂုံ                            =            ထုိင္းခြန္ (ဂုံ) မ်ဳိးႏြယ္စု
(၁)       ေမာရွမ္း                    =            ထုိင္းေမာ မ်ဳိးႏြယ္စု
(၁)       တုိင္းလ်မ္                  =            ထုိင္းလ်မ္ (ရွမ္းနီ) မ်ဳိးႏြယ္စု
(၁)       ခႏၱီးရွမ္း                     =            ထုိင္းခမ္းတီး (ပူတာအို) မ်ဳိးႏြယ္စု
(၂)       ရွမ္းကေလး၊ တုိင္းေလ့   =           ထုိင္းႏြဲ႔ (ထုိင္း) လူမ်ဳိး
(၁)       ယြန္း                        =            ထုိင္းယြန္း (ဇင္းမယ္ထုိင္း) လူမ်ဳိး
(၂)       ပေလး၊ပေလာင္          =            ပေလာင္လူမ်ဳိး
(၃)       ဝ၊ အင္၊ စုံ၊ တိုင္းလြယ္   =           ဝ လူမ်ဳိး
(၁)       ဓႏု                         =             ဓႏု လူမ်ဳိး
(၁)       ေတာင္႐ုိး                 =             ေတာင္႐ုိးလူမ်ဳိး
(၁)       ဓေနာ                     =             ဓေနာလူမ်ဳိး
(၂)       လားဟူ၊ ကြီ              =             လားဟူလူမ်ဳိး
(၂)       ေကာ္၊ ဖ်င္               =              အခါလူမ်ဳိး
(၁)       ခမူ                        =              ခမူလူမ်ဳိး
(၃)       ေျမာင္ဇီး၊ ေယာင္၊ အုိက္ဆြယ္  =   ေျမာင္လူမ်ဳိး
(၁)       ကုိးကန္႔                =             ကုိးကန္႔တ႐ုတ္လူမ်ဳိး
(၁)       အင္းသား             =              အင္းသားလူမ်ဳိး
(၁)       ပအုိဝ္း                 =              ပအုိဝ္းလူမ်ဳိး
(၂)       ယင္းက်ား၊ ယင္းနက္   =         ယင္းလူမ်ုိး
(၁)       မုိင္းသာ                 =            မုိင္းသာလူမ်ဳိး

ဒါကုိခ်ဳပ္ၾကည့္လုိက္ရင္ နအဖေျပာတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးဆုိတာမွာ ၁၀၀ ေလာက္က စာရင္းထပ္ေနတာ၊ လုပ္ႀကံတည္ထြင္ထားတာနဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စု tribe၊ ေဆြမ်ဳိးစု clan၊ စကားဝဲအစု dialect ေတြကို လူမ်ဳိးအျဖစ္ျပထားတာျဖစ္ေနၿပီး လူမ်ဳိး (၃၀) ေက်ာ္ေလာက္ဘဲ တကယ့္အမွန္အကန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ဗမာျပည္မွာ လူမ်ဳိး ၃၀-၃၅ မ်ဳိးေလာက္ဘဲရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ထမန္၊ ဒရယ္၊ ဗမာမူဆလင္ (ေျမဒူး၊ ေဇဒဘာရီ၊ မဂို၊ ပသီ၊ က်ဴလီယာ၊ စူရတီ၊ ပထန္၊ ကခ်ာ)၊ ဗမာဟိႏၵဴ၊ ပင္လယ္ရပ္ျခားတ႐ုတ္နဲ႔ နယ္စပ္ဟိုဘက္ဒီဘက္ခြေနေလ့ရွိတဲ့ တိဘက္၊ ေဂၚရခါး၊ ထိုင္းလိ၊ ထိုင္းႏူ (ရွမ္းတ႐ုတ္)၊ ထိုင္းလမ္၊ မေလး-ပသွ်ဴး၊ စစ္တေကာင္းသားဘဂၤါလီ တို႔လို ဒီစာရင္းထဲမပါဘဲ က်န္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ သီးျခားလူမ်ဳိးအျဖစ္ အမွတ္လကၡဏာသစ္ ခံယူလုိတဲ့ သုိ႔မဟုတ္ မခံယူလုိတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြလဲ ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ ယဗိန္း၊ ဓေနာ၊ ဒရယ္၊ ထမန္၊ ဖြန္း၊ တ႐ုမ္း၊ ခမူတုိ႔ဆိုရင္ မ်ဳိးတုံး လုဆဲဆဲ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူဦးေရရာဂဏန္းေလးသာရွိတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္နယ္နိမိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ (တိုင္းရင္းသား/ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်)လူမ်ဳိးေတြကို စာရင္းခ်ဳပ္လိုက္ရင္ --
(၁) ကခ်င္ (ဂ်ိန္းေဖာ၊ ရဝမ္၊ မ႐ူ၊ အဇီး၊ လခ်ိတ္၊ လီဆူး မ်ဳိးႏြယ္စု ၆ စု)
(၂) ကယား (ကယား၊ ကေယာ၊ မႏုမေနာ၊ ယင္းတလဲ မ်ဳိးႏြယ္စု ၄ စု) 
(၃) ကယန္း (လဝီ-ပေဒါင္၊ ေဂခို-ကရင္ျဖဴ၊ ကငန္-ယင္းေဘာ္၊ ဇယိမ္း-လထ မ်ဳိးႏြယ္စု ၄ စု) 
(၄) ကရင္ (စေကာ၊ ပိုး၊ ပကူး၊ မိုဘြာ၊ ဘြဲ၊ ေဂဘား မ်ဳိးႏြယ္စု ၆ စု)
(၅) ပအိုဝ္း (ကြန္လံု၊ ခ႐ိုင္း၊ တေတာက္၊ နန္းေခ၊ က်န္းစန္း၊ ေကာင္တန္၊ ဗလာ၊ တိယန္၊ ေတာင္သား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၆) ခ်င္း (ဇိုမီး၊ ကူကီး၊ မီဇို၊ လိုင္မီး၊ မရာ၊ ခ်ဳိ၊ အ႐ႈိ၊ ခူမီး မ်ဳိးႏြယ္စု ၈ စု)
(၇) နာဂ (လိုင္းေနာင္၊ လဟယ္၊ တန္ရွန္း၊ ကြန္ညပ္၊ တန္ကြန္၊ မကူရီ၊ ပါရာ မ်ဳိးႏြယ္စု ၇ စု)
 (၈) ဗမာ (ေယာ၊ ေတာင္သား-ပ်ဴ၊ ယဗိန္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၉) ထားဝယ္ (ထားဝယ္၊ ဘိတ္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၁၀) ဓႏု
(၁၁) အင္းသား
(၁၂) ေတာင္႐ိုး
(၁၃) ကတူးကနန္း (ကတူး၊ ကနန္း မ်ဳိးႏြယ္စု ၂ စု)
(၁၄) ေမာ္ကင္း-ဆလံု
(၁၅) ဖြန္း
(၁၆) မိုင္းသာ-အခ်န္ (ရွမ္းတ႐ုတ္)
(၁၇) ထမန္
(၁၈) မြန္
(၁၉) ပေလာင္-တအာင္း (႐ူက်ဳိင္း၊ ႐ူကြမ္း၊ ႐ူခါန္၊ ႐ူမိုင္း၊ ႐ူပိုး၊ ကတူး၊ ကြယ္ဟယ္၊ ႐ူေဟာ့၊ ႐ူဗေရာင္း၊ ႐ူခုတ္၊ ႐ူလဲင္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၂၀) ဝ (အင္၊ စံု၊ လ၊ ဝ၊ ထိုင္းလြယ္၊ ဆမ္ေတာက္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၂၁) ယင္း (ယင္းနက္၊ ယင္းက်ား မ်ဳိးႏြယ္စု ၂ စု)
(၂၂) ဓေနာ 
(၂၃) ရခိုင္ (သက္၊ မရမာ၊ ေခ်ာင္းသား၊ ေတာင္သား၊ ရမ္းျဗဲသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၂၄) ဒိုင္းနက္-ခ်ကၠမာ
(၂၅) မရမာႀကီး-ဘ႐ူးဝါး
(၂၆) ကမန္
(၂၇) ရွမ္း (ထိုင္းလံု-ထုိင္းယိုင္၊ ထိုင္းေမာ၊ ထိုင္းႏူ၊ ထိုင္းခြန္၊ ထိုင္းလ်ံ၊ ထိုင္းခမ္းတီး၊ ဒရယ္၊ ထိုင္းလိ၊ ထိုင္းလမ္၊ ထိုင္းေန၊ ထိုင္းခြမ္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၂၈) လားဟူ (ကြီ၊ လားဟူနက္၊ လားဟူရွီ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၂၉) အခါ (ေကာ္၊ ဖ်င္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၃၀) ေျမာင္ (ေျမာင္ဇီး၊ ေယာင္၊ အိုက္ဆြယ္၊ ေျမႇာ့မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၃၁) ခမူ-ခမင္
(၃၂) ကိုးကန္႔တ႐ုတ္ (မလိပါရင့္)

(၃၃) ေမ့ေထး (ကသည္း)
(၃၄) လင္းဘု (နီေပါ)
(၃၅) ထိုင္း (ထိုင္းႏြဲ႔)
(၃၆) ထုိင္းယြန္း (ဇင္းမယ္ရွမ္း)
(၃၇) ေလာ (ထိုင္းေလာ)
(၃၈) ပသွ်ဴး (မေလး)
(၃၉) တိဘက္
(၄၀) ေဂၚရခါး (နီေပါ)
(၄၁) စစ္တေကာင္းသား-႐ိုဟင္ဂ်ာ
(၄၂) ဗမာမူဆလင္ (ေျမဒူး၊ ေဇဒဘာရီ၊ မဂို၊ ပသီ၊ က်ဴလီယာ၊ စူရတီ၊ ပထန္၊ ဘဂၤါလီ၊ ကခ်ာမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၄၃) ဗမာဟိႏၵဴ (တမီးလ္၊ ဂူဂ်ာရတ္တီ၊ ေဂၚရင္ဂ်ီ၊ ပန္ခ်ာပီ၊ မာရာဝါရီ၊ ဘဂၤါလီ၊ ေတလဂူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၄၄) ပင္လယ္ရပ္ျခားတ႐ုတ္  (ဖူးက်င့္-လက္ရွည္၊ ကြမ္တံု-လက္တို၊ ဟတ္ခါး၊ ယူနန္၊ ပန္းေသး၊ မုန္းဝန္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား)
(၄၅) အျခားမ်ဳိးႏြယ္မ်ား (ဥပမာ- ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအဘယ္လ္၊ အဆိုေတာ္ေမဆြိကဲ့သို႔ ဂ်ဴးမ်ဳိးႏြယ္မ်ား၊ အဆိုေတာ္ခင္ဝမ္း ကဲ့သို႔ ဂ်ပန္မ်ဳိးႏြယ္မ်ား၊ ဥေရာပမ်ဳိးႏြယ္မ်ား)

ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဗမာျပည္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအေရအတြက္ဟာ ၃၅ မေက်ာ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စု ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအေရအတြက္ ဆယ္ဂဏန္းမျပည့္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ထူေထာင္မွာပါဘဲ။ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲမယ့္အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ ဆင္ေျခေပးအံုးမွာပါဘဲ။ စစ္အုပ္စုစကား၊ စစ္အုပ္စုစာရင္းေတြဟာ ဘယ္လုိမွ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စရာမရွိဘူး ဆုိတာရယ္၊ ကုိယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ႏုိင္ငံထဲက လူမ်ဳိးေတြကုိေတာင္ မွန္ မွန္ကန္ကန္ စာရင္းေကာက္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ဆႏၵ မရွိဘူးဆုိတာရယ္ကုိေတာ့ ၁၃၅ မ်ဳိးစာရင္းက သက္ေသခံ ေနပါတယ္။
 
ဂါမဏိ
(၂၀၀၅-၂၀၁၆)