Thursday, November 5, 2015

WSA အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရက လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကိုသာ တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္း စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပး ျခင္း အားျဖင့္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္းဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္အသံုးျပဳ


၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္ၾကရန္ “၀” ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA) က ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ၀ အထူးေဒသ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပန္ဆန္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ မ်ား၏ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း တြင္  ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

UWSA ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ဖတ္ၾကားခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ လက္ရွိအစိုးရက တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးပါ၀င္လာေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဟု UWSA က ယူဆေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ထိုးစစ္အားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနမႈႏွင့္ လတ္တေလာတြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးေနရ ျခင္းတို႔က အထူးပင္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ရွိေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး ေကာင္းစြာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုက်င္းပေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း UWSA တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယခင္လက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္ ပန္ဆန္း ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ UWSA အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ နာဂ အမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ (The National Socialist Council of Nagaland -Khaplang) ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

အစည္း အေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ မႈ တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အလြန္တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု UWSA က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ဦးေပါက္ယူခ်န္းက တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၎၏ ေနအိမ္သို႔ ညစာစားပြဲ ဖိတ္ေခၚ၍ စကားေျပာခဲ့ၿပီး UWSA အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရက လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကိုသာ တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္း စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပး ျခင္း အားျဖင့္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္းဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္အသံုးျပဳေနသည္ဟု  ညစာ စားပြဲတြင္ ဦးေပါက္ယူခ်န္းက သတိေပးခဲ့သည္ဟု UWSA ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္ ကဆိုသည္။

ေနာက္လာမည့္ အစိုးရ၏ ပံုစံအေနအထားက ေရရာျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈရရွိရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း  ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈေတြကို ဘယ္လို ျဖစ္ရွင္းရမလဲ ဆိုတာအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အရ အျငင္း အခုံျဖစ္ရတာေတြ တိုက္ခိုက္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေသြးထြက္သံယိုေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ စည္းလံုးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ အဲဒီႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဦး ေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

UWSA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး အင္အား ၂၀၀၀၀ သို႔ မဟုတ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ ဟုခန္႕မွန္းရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အျပန္အလွန္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

မဲမေပးရသည့္ နယ္ေျမ

ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ “၀” အထူးေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒအရ တစိတ္တပိုင္း ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ ေနရာတခုျဖစ္သည္။

“၀” တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသသံုုး ဘာသာစကား ႏွင့္ တ႐ုတ္စကားကို ေျပာဆိုၾကၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ စကား ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ မေျပာႏိုင္ၾကပါ။ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အျပင္ ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ဘာသာ ျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားက အဆိုပါ ေဒသတြင္ ေဒသသံုးစကားသာ လႊမ္း မိုး ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (UEC) က ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ရာႏွင့္ ခ်ီေသာ ေက်းရြာမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ “၀” အထူးေဒသမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ခု လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ “၀” အထူးေဒသမွ က်န္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၂ ခုတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို တစိတ္တပိုင္းသာ က်င္းပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ အဆိုပါ ဧရိယာမ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္၍ မမွ်တစြာ က်င္းပရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳခဲ့လွ်င္ပင္ ၀တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ ထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ မဲေပးခြင့္ရမည္ မဟုတ္ဟု UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာ အစိုးရက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စစ္ေဆးၿပီး အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ဟု ပန္ဆန္း ေဒသခံမ်ားက ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည့္တိုင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“သူတုိ႔လာၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသား ကတ္ တခ်ိဳ႕ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကတ္ေတြက ဒီဧရိယာ ကေန ခရီးသြားတာကို ကန္႔သတ္ထားတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ခရီးသြားတဲ့အခါ အတားအဆီးျဖစ္မွာစိုးလို႔ ႏိုင္ငံသား ကတ္ ရဖို႔ မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။” ဟု ပန္ဆန္းတြင္ေနထိုင္သူ ဦးရင္ႏိုင္ ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံသား အေထာက္အထား ရယူထားသူမ်ားကိုလည္း အစိုးရက အိမ္ေထာင္စု စာရင္း မ်ား ထုတ္ေပး ျခင္းမရွိဘဲ ဥေပကၡာျပဳ ထားခဲ့သည္ဟုလည္း သူက ဆိုသည္။

ဧရာဝတီ

0 comments: