Monday, October 19, 2015

တိုက်ိဳသံ႐ုံး ဒုတိယမဲေပးရာတြင္ မသမာမႈေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ တိုက်ိဳသံရံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ အစီအစဥ္မွ ဒုတိယေန႔ မသမာမႈမ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)မွ စီစစ္ေတြရွိခ်က္မ်ား။

တိုက်ိဳျမန္မာသံး႐ုံး ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ မနက္မွာ မဲေပးၿပီးသူမ်ား အစဥ္ေျပခဲ့သူေတြရွိသလို မေန႔က ၾကဳံေတြ႕အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးခဲ့ရတာကိုလဲေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီကေန႔ပိုထူးျခားတာကေတာ့ မဲေပးခြင့္ အမည္စာရင္းတြင္ပါဝင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္မဲဝင္ေပးသည့္အခ်ိန္မွာ မိမိအမည္စာရင္းသည္ မဲေပးၿပီးစာရင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အံ့ၾသစြာေတြ႕ရၿပီး မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ္လည္း သံ႐ုံးမွ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။

ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ ေနျပည္သူမ်ားမွာလဲ မဲ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ တမဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆုံရႈံးခဲ့ရပါတယ္။

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳနယ္ေတြမွာလဲ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အတြက္ တမဲထဲသာ ေပးခြင့္ရျပီး တိုင္းေဒသႀကီး နွင့္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္အတြက္ မဲ ၂ မဲ ဆုံးရႈံးခဲ့ရတာ ဒီကေန႔လဲ ထပ္မံၾကဳံခဲ့ရပါတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာပ ေန ျပည္သူေတြဆိုရင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ /တိုင္းလြတ္ေတာ္ အတြက္ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္မဲအတြက္ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိပါ ျပည္သူလြတ္ေတာ္အတြက္ မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။

စာအိတ္ျပႆနာမွာ စာအိတ္ ပိတ္ထားသည္ဘက္မွာ လြယ္ကူစြာနဲ႔ ခြာလို႔ရတာေတြ႔ရ။ ယေန႔ေခတ္မွာ မျမင္ဘူးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စာအိတ္စကၠဴအရည္အေသြး အင္မတန္ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ စာအိတ္ၿပဲေနတာ ေပါက္ေနတာ ေတြ႔ရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္လဲေပးျခင္းမရွိပါ။ စာအိတ္ဆိုက္မွာ အရြယ္အစားမညီမႈေၾကာင့္ မဲထည့္ၿပီး ေကာ္ျပန္ကပ္ရာတြင္ မ်ားစြာအခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ရပါသည္။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ အတြက္ စာအိတ္တြင္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဲအား လြဲမွားစြာထည့္ထားျခင္း မဲစာအိတ္ေပၚရွိလိပ္စာတြင္ ရပ္ကြက္နွင့္ ျမိဳ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ လြဲမွားေနတာကိုလဲ ဒီကေန႔ဒုတိယေန႔ ထပ္မံ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ဒီကေန႔မွာလဲ မိမိေပးေရႊးခ်ယ္လိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းမ်ား လႊဲမွားေနတာထပ္မွန္ေတြ႕ရၿပီး မိမိေပးခ်င္ေသာ မဲဆႏၵရွင္အား ေရႊးခ်ယ္မဲေပးခြင့္မရရွိခဲ့ပါ။

ပုံစံ ၁၅ တင္ၿပီး အမည္စာရင္းမပါဝင္သူမ်ားကို သံ႐ုံးမွ ထပ္တိုးအမည္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပေပးမည္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစုံတရာအာမခံခ်က္မေပးခဲ့ပါ ထပ္မံ ေၾကျငာထုတ္ျပန္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီကေန႔တေန႔လုံး ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ညေန ၅:၂၀ နာရီတြင္ မဲေပးရန္ ေရာက္ရွိေနသူတဦး၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈကို ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းပဲ ေခတၱေစာက့္ဆိုင္းေစကာ မဲ႐ုံပိတ္သည္ ၆ နာရီထိ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး တစုံတရာေျဖရွင္းမႈမလုပ္ပဲ မဲ႐ုံကိုပိတ္ပစ္လိုက္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္ကို ဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီေရွ႕သာမက ဂ်ပန္လုံျခဳံေရး ရဲေရွ႕မ်ားတို႔တြင္ ျပဳမႈခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ အလြန္တရာရွက္စရာေကာင္းေသာ တာဝန္မယူတတ္ေသာ လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ဂ်ပန္မွာ သံ႐ုံးသို႔ ဝင္ေရာက္မဲေပးသူ ဦးေရ Volunteer ေကာ္မတီမွ ေရတြက္ၿပီး စာရင္းအရ ယေန႔ ၈:၀၀ ကေန ညေန ၆:၀၀ ထိ စုစုေပါင္း (၃၈၀) ရွိပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ - ဂ်ပန္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္။

အေသးစိတ္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သတင္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဂ်ပန္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္။

0 comments: