Thursday, October 29, 2015

အမတ္ေလာင္း တျဖစ္လည္း လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မူယစ္ေဆး ဆက္စပ္သူမ်ားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အစိုးရကို ေထာက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ားလက္ခံမႈ မရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကဖူးသည္။ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဦးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ေသနတ္မ်ားက ဆက္လက္ အေရးပါေနဆဲေၾကာင္း ထပ္ၿပီး သတိေပးလိုက္သလို ျဖစ္လာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) မွ အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာေသာ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသူ အမ်ားအျပားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားျပားလွသည့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိျခင္း ခံခဲ့ရသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားဟု တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ တခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိထားၿပီး ဗဟိုအစိုးရက ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခိုင္မာေစရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လမ္းေၾကး ဂိတ္ေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသလို မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈမ်ား လည္းျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး ျပႆနာလည္း အမ်ားဆံုးရွိေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႀကီးထြားလာေရးအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းသည့္ ေနရာတခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး တခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ အပိုင္စားနယ္ေျမနီးပါးမွ် တည္ေထာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ တိုးတက္လာျခင္းသည္ အစိုးရတပ္အတြင္းမွ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမပါဘဲ ျဖစ္မလာႏိုင္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

လက္နက္ကိုင္ အမတ္မင္းမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား တေယာက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသည္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖ်က္သိမ္းေရး ကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ပါသည္။ ၾသဇာရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ တခုကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ကြတ္ခိုင္ အေျခစိုက္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ မူးယစ္ရာဇာမ်ား” (Druglords in Parliament) အမည္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆး ၀ါး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာတခုတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူစစ္အဖြဲ႔က ၎တို႔၏ နယ္ေျမအတြင္း မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ား ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္သည့္ ေနရာတြင္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္က သူႏွင့္ သိကၽြမ္းသူမ်ားကို ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ဆက္ဆံတတ္သူတဦးဟု သတ္မွတ္ ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ “တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က သူ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို မသိခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူက မူးယစ္ေဆးကိစၥမွာ ပတ္သက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ဖို႔ ခက္ပါတယ္” ဟု ကြင္းဆင္းေလ့လာသူတဦးက ေျပာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္က ယခုအခါ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ေမဖလား၀ါးဘဏ္၏ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္တဦး ျဖစ္သည္ဟု ကြတ္ခိုင္မွ သတင္းရင္းျမစ္တဦးက ေျပာေၾကာင္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္မွ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ WikiLeaks မွ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ ေၾကးနန္းသတင္းတြင္ ျမန္မာ ေမဖလား၀ါးဘဏ္က မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးက သံသယရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ သံတမန္တဦးက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမဖလား၀ါးဘဏ္ႏွင့္ တျခားဘဏ္တခုကို ပိတ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ (Bangkok Post) သတင္းစာႏွင့္ အယ္လ္ ဂ်ာဇီးယား (Al Jazeera) သတင္းဌာန တို႔က သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူ႔ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့ပံုမရပါ။ သူက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဂြ်န္ ေဟာ့ပ္ကင္း (Johns Hopkins) တကၠသိုလ္ Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) မွ ဖြင့္လွစ္သည့္ တပတ္ၾကာသင္တန္းသို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္ ဝက္ဘ္ (Jim Webb) ႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီမွ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ James Inhofe တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဂ်င္မ္ ဝက္ဘ္သည္ ယခုလာမည့္သက္တမ္းတြင္ အေမရိကန္ သမၼတအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည္။ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔လည္း သြားေရာက္ ခဲ့သည္။

ကခ်င္႐ိုးရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒူး၀ါးမ်ိဳး႐ိုးမွ ေပါက္ဖြားခဲ့သူျဖစ္သည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္၏ နာမည္အစ စာလံုး တီ (T) ဆိုသည္မွာ မိသားစုအမည္ျဖစ္ေသာ Tangbau ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနာမည္ကို သူ၏ တျခား ကခ်င္အမည္တခု ျဖစ္သည့္ Khun Myat Lahtaw ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ စီးပြားေရးသမား တဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ကူညီခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ ယခုအခါ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေနာက္ထပ္ ကိုးကန္႔တ႐ုတ္လူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးမွာ ဦးဟိုေရွာက္ခ်န္း (Ho Xiaochang) ျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔ အထူးရဲအဖြဲ႔၏ ဒုတိယ တပ္မွဴးေဟာင္း ဦးဟိုေရွာက္ခ်န္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကြမ္လံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး သူကလည္း မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ အဆိုအရ ဦးဟိုေရွာက္ခ်န္းသည္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ရွိေနစဥ္ကတည္းက ၾသဇာ အာဏာ ႀကီးမားသူ တေယာက္ျဖစ္ၿပီး အေကာက္ခြန္ အရာရွိငယ္တေယာက္ကို ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့ေသာ သူ၏ တပည့္တဦးကို လပိုင္းအတြင္းမွာ ျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ယခင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုသည္အထိ ေပါက္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ဦးဟိုေရွာက္ခ်န္း၏ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး စြမ္းရည္မ်ားက အသံုး၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္မွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ လားဟူတိုင္းရင္းသား ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀ီလ္ဆင္မိုး၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရပူစမ္းဌာေန ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔၏ အႀကီးတန္း အဖြဲ႔၀င္တဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ အဆိုပါ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔သည္ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ၏ လက္ေအာက္တြင္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ယီေရွး (Yi Shay) ဦးေဆာင္သည့္ Nampong-Loi Taw Kham ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ဆိုသည္။ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔႐ံုး (ONCB) က မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖမ္းဆီးေပးေစလိုေသာ ၎တို႔ သံသယရွိသူ ၁၀ ဦး စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ Yi Shay လည္း ပါ၀င္ေနခဲ့သည္။ ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဦး၀ီလ္ဆင္မိုးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) မွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၏ မူးယစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးမွာ မုံးေပၚ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ဦးကိန္မိုင္ ျဖစ္သည္။ သူက ရွမ္း ျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနခဲ့သည္ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္က ဆိုသည္။

“သူ႔စကားလံုးေတြကို ေၾကာက္လန္႔လို႔ မဲေပးၾကတယ္” ဟု တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူတဦးက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “တကယ္လို႔ သူတို႔က ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီကို မဲမေပးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါ ဒုကၡေရာက္မွာကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ တဦးက ေျပာသည္။

ယခုတႀကိမ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးကိန္မိုင္ မည္သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ သူ႔ အတြက္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ပိုမ်ားလာသလို ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပိုမို၍ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေစာင့္ၾကည့္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးကိန္မိုင္က ၿပိဳင္ဘက္ ၃ ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး ယခုႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အပါအ၀င္ ၿပိဳင္ဘက္ ၄ ဦးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ပထမဆံုးလ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ိုးသားမႈ မရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈေျပာဆိုမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း NLD ပါတီက ေရွာင္ထြက္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သူ တဦးကေတာ့ အင္အားသံုးသည့္နည္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္ေသာ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းက သူ၏ New Democratic Army–Kachin (NDAK) တပ္ဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ မျပဳလုပ္ရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔က စာေရးသား၍ တားျမစ္လိုက္သည္။ NDAK အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ တရား၀င္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တားျမစ္ျခင္းကို NLD ပါတီက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၁) ဟု သိၾကသည့္ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္း၏ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ အတိုက္အခံ NLD ပါတီကို မဲဆြယ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းက သူ၏ အပိုင္စားနယ္ေျမအျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ရွိေနခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေ၀းလံေသာ ေထာင့္စြန္းေဒသတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတခု အမွန္တကယ္ က်င္းပခြင့္ ေပး၊ မေပးက ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၀င္ ကိုးကန္႔-တ႐ုတ္ တိုင္းရင္းသား ဦးျမင့္လြင္ ေခၚ ဝန္ခိုးတာ့သည္လည္း မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု ရွမ္းမူးယစ္ေဆးဝါး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Shan Drug Watch) က ဆိုသည္။ ဦးျမင့္လြင္သည္ အစိုးရကို ေထာက္ခံသည့္ တာမိုးညဲ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မွ ၀ါရင့္အဖြဲ႔၀င္ တေယာက္ျဖစ္ၿပီး တခ်ိန္က ၾသဇာႀကီးခဲ့ေသာ ခြန္ဆာ၏ (Mong Tai Army – MTA) တပ္ဖြဲ႔မွ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ တျခား ရွမ္းျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ ၂ ခုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္သြယ္မႈရွိသူ ျဖစ္သည္။ သူက မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိခဲ့သည္ဟု Shan Drug Watch အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန၏ ေနာက္ထပ္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ဦးျမင့္လြင္ကို တာမိုးညဲ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Transnational Institute (TNI) ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွ သယံဇာတထုတ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကုမၸဏီကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတို႔၏ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု TNI က ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားကထဲက စတင္ သိကၽြမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးဇုတ္ေဒါင္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Asia Foundation ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ သူ႔ကို ရွမ္း ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ မုန္းကိုးျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မုန္းကိုး ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႕ကို ဦးဇုတ္ေဒါင္၏ သားျဖစ္သူ ေနာ္ခမ္းက ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးဇုတ္ေဒါင္က တိုင္းရင္းသားေရးရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတႀကိမ္တြင္ တသီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

အမတ္စာရင္းမွ တပ္ေခါက္သြားသူမ်ား

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၅ ဦးခန္႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုတႀကိမ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွ ထြက္ခြာေတာ့မည့္ တျခားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ပန္းေဆး ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ သူအပိုင္စားရသည့္ နယ္ေျမကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွေန၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းတြင္ မေတြ႔ရွိရပါ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပေလာင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုး (PWO) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ တေစာင္တြင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔က မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေက်ညာခ်က္တြင္ (PWO) က “အခုဆိုရင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သြားၿပီ။ မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္ဖို႔ သူ႔မွာ အာဏာ ပိုရွိသြားၿပီ” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ Shan Drug Watch အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ အမည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဧရာ၀တီက သြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားက အလားတူ စြပ္စြဲမႈမ်ိဳး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မူဆယ္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔ကြာေ၀းသည့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ၾကားတြင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ပန္းေဆးျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာ ဧက ၂၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္တဦးကို ေျပာခဲ့ပါသည္။

ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ ပေလာင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ မၾကာခန ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္တႀကိမ္ အႏိုင္ရရွိေရးထက္ သူ၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျပကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးကို ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဦးစားေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ TNLA က မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၎တို႔၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Shan Drug Watch အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သည့္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးလ်ဴကြယ္ရွိ သည္လည္း သူ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) မွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗကပ အဖြဲ႔ ၿပိဳကြဲသြားခ်ိန္တြင္ ကိုးကန္႔ နယ္ေျမရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၁) ၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ဦးလ်ဴကြယ္ရွိကို ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ Far Eastern Economic Review စာေစာင္က မူးယစ္ေဆး ေလာက၏ အဓိက လူတေယာက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရက ယံုၾကည္သူ တဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးလ်ဴကြယ္ရွိသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၏ အဆိုအရ ဦးလ်ဴကြယ္ရွိ ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ၿပီး ဦးလ်ဴကြယ္ရွိ တည္ေထာင္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာက္တယ္ခ်န္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ကိုးကန္႔ အထူး ေဒသ၏ လက္ရွိဥကၠ႒ ဦးပိုင္ဆိုခ်င္ (ေခၚ) ပယ္ေရွာက္ခ်ိန္ သည္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေတာ့ပါ။ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးပိုင္ဆိုခ်င္သည္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း တေယာက္ျဖစ္ေသာ ဖုန္ၾကားရွင္ အေပၚ သစၥာခံသည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား ေဖေဖာ္၀ါရီ လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ အေျမာက္ဆံ ထိမွန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု အစိုးရမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သူ႔ကိုလည္း Shan Drug Watch အစီရင္ခံစာက မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ တေယာက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ၏ ဥကၠ႒ေနရာကို ဗဟို အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ ခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သူ႔ရာထူးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ မလိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ပံုရပါသည္။

ဦးပိုင္ဆိုခ်င္ (ေခၚ) ပယ္ေရွာက္ခ်ိန္၏ သားျဖစ္သူ Bai Yingneng (ေခၚ) ဦးခင္ေမာင္လြင္က ကိုးကန္႔မွ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဖခင္၏ ေျခရာအတိုင္းလိုက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အသြင္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းသြင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာ ထားရွိိေနၾကသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကို အျပည့္အ၀ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း ေသခ်ာႏိုင္သည္ကေတာ့ ေသနတ္၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အာဏာတို႔၏ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈက (လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက အတိုင္း) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္ၿပီး ရွိေနပါလိမ့္ဦးမည္။

ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Seamus Martov ၏ Ruling Party MPs Return Guns, Alleged Drug Ties to 2015 Race ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

============

The Irrawaddy (Burmese Version)

http://mobile.irrawaddy.org/article/2015/10/20/97424.html

0 comments: