Thursday, October 29, 2015

အမတ္ေလာင္း တျဖစ္လည္း လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မူယစ္ေဆး ဆက္စပ္သူမ်ားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အစိုးရကို ေထာက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ားလက္ခံမႈ မရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကဖူးသည္။ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဦးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ေသနတ္မ်ားက ဆက္လက္ အေရးပါေနဆဲေၾကာင္း ထပ္ၿပီး သတိေပးလိုက္သလို ျဖစ္လာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) မွ အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာေသာ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသူ အမ်ားအျပားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားျပားလွသည့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိျခင္း ခံခဲ့ရသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားဟု တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ တခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိထားၿပီး ဗဟိုအစိုးရက ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခိုင္မာေစရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လမ္းေၾကး ဂိတ္ေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသလို မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈမ်ား လည္းျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး ျပႆနာလည္း အမ်ားဆံုးရွိေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႀကီးထြားလာေရးအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းသည့္ ေနရာတခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး တခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ အပိုင္စားနယ္ေျမနီးပါးမွ် တည္ေထာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ တိုးတက္လာျခင္းသည္ အစိုးရတပ္အတြင္းမွ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမပါဘဲ ျဖစ္မလာႏိုင္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

လက္နက္ကိုင္ အမတ္မင္းမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား တေယာက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသည္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖ်က္သိမ္းေရး ကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ပါသည္။ ၾသဇာရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ တခုကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ကြတ္ခိုင္ အေျခစိုက္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ မူးယစ္ရာဇာမ်ား” (Druglords in Parliament) အမည္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆး ၀ါး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာတခုတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူစစ္အဖြဲ႔က ၎တို႔၏ နယ္ေျမအတြင္း မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ား ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္သည့္ ေနရာတြင္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္က သူႏွင့္ သိကၽြမ္းသူမ်ားကို ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ဆက္ဆံတတ္သူတဦးဟု သတ္မွတ္ ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ “တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က သူ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို မသိခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူက မူးယစ္ေဆးကိစၥမွာ ပတ္သက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ဖို႔ ခက္ပါတယ္” ဟု ကြင္းဆင္းေလ့လာသူတဦးက ေျပာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္က ယခုအခါ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ေမဖလား၀ါးဘဏ္၏ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္တဦး ျဖစ္သည္ဟု ကြတ္ခိုင္မွ သတင္းရင္းျမစ္တဦးက ေျပာေၾကာင္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္မွ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ WikiLeaks မွ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ ေၾကးနန္းသတင္းတြင္ ျမန္မာ ေမဖလား၀ါးဘဏ္က မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးက သံသယရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ သံတမန္တဦးက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမဖလား၀ါးဘဏ္ႏွင့္ တျခားဘဏ္တခုကို ပိတ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ (Bangkok Post) သတင္းစာႏွင့္ အယ္လ္ ဂ်ာဇီးယား (Al Jazeera) သတင္းဌာန တို႔က သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူ႔ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့ပံုမရပါ။ သူက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဂြ်န္ ေဟာ့ပ္ကင္း (Johns Hopkins) တကၠသိုလ္ Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) မွ ဖြင့္လွစ္သည့္ တပတ္ၾကာသင္တန္းသို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္ ဝက္ဘ္ (Jim Webb) ႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီမွ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ James Inhofe တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဂ်င္မ္ ဝက္ဘ္သည္ ယခုလာမည့္သက္တမ္းတြင္ အေမရိကန္ သမၼတအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည္။ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔လည္း သြားေရာက္ ခဲ့သည္။

ကခ်င္႐ိုးရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒူး၀ါးမ်ိဳး႐ိုးမွ ေပါက္ဖြားခဲ့သူျဖစ္သည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္၏ နာမည္အစ စာလံုး တီ (T) ဆိုသည္မွာ မိသားစုအမည္ျဖစ္ေသာ Tangbau ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနာမည္ကို သူ၏ တျခား ကခ်င္အမည္တခု ျဖစ္သည့္ Khun Myat Lahtaw ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ စီးပြားေရးသမား တဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ကူညီခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ ယခုအခါ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေနာက္ထပ္ ကိုးကန္႔တ႐ုတ္လူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးမွာ ဦးဟိုေရွာက္ခ်န္း (Ho Xiaochang) ျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔ အထူးရဲအဖြဲ႔၏ ဒုတိယ တပ္မွဴးေဟာင္း ဦးဟိုေရွာက္ခ်န္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကြမ္လံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး သူကလည္း မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ အဆိုအရ ဦးဟိုေရွာက္ခ်န္းသည္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ရွိေနစဥ္ကတည္းက ၾသဇာ အာဏာ ႀကီးမားသူ တေယာက္ျဖစ္ၿပီး အေကာက္ခြန္ အရာရွိငယ္တေယာက္ကို ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့ေသာ သူ၏ တပည့္တဦးကို လပိုင္းအတြင္းမွာ ျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ယခင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုသည္အထိ ေပါက္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ဦးဟိုေရွာက္ခ်န္း၏ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး စြမ္းရည္မ်ားက အသံုး၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္မွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ လားဟူတိုင္းရင္းသား ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀ီလ္ဆင္မိုး၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရပူစမ္းဌာေန ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔၏ အႀကီးတန္း အဖြဲ႔၀င္တဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ အဆိုပါ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔သည္ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ၏ လက္ေအာက္တြင္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ယီေရွး (Yi Shay) ဦးေဆာင္သည့္ Nampong-Loi Taw Kham ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ဆိုသည္။ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔႐ံုး (ONCB) က မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖမ္းဆီးေပးေစလိုေသာ ၎တို႔ သံသယရွိသူ ၁၀ ဦး စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ Yi Shay လည္း ပါ၀င္ေနခဲ့သည္။ ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဦး၀ီလ္ဆင္မိုးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) မွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၏ မူးယစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးမွာ မုံးေပၚ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ဦးကိန္မိုင္ ျဖစ္သည္။ သူက ရွမ္း ျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနခဲ့သည္ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္က ဆိုသည္။

“သူ႔စကားလံုးေတြကို ေၾကာက္လန္႔လို႔ မဲေပးၾကတယ္” ဟု တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူတဦးက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “တကယ္လို႔ သူတို႔က ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီကို မဲမေပးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါ ဒုကၡေရာက္မွာကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ တဦးက ေျပာသည္။

ယခုတႀကိမ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးကိန္မိုင္ မည္သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ သူ႔ အတြက္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ပိုမ်ားလာသလို ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပိုမို၍ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေစာင့္ၾကည့္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးကိန္မိုင္က ၿပိဳင္ဘက္ ၃ ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး ယခုႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အပါအ၀င္ ၿပိဳင္ဘက္ ၄ ဦးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ပထမဆံုးလ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ိုးသားမႈ မရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈေျပာဆိုမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း NLD ပါတီက ေရွာင္ထြက္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သူ တဦးကေတာ့ အင္အားသံုးသည့္နည္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္ေသာ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းက သူ၏ New Democratic Army–Kachin (NDAK) တပ္ဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ မျပဳလုပ္ရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔က စာေရးသား၍ တားျမစ္လိုက္သည္။ NDAK အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ တရား၀င္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တားျမစ္ျခင္းကို NLD ပါတီက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၁) ဟု သိၾကသည့္ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္း၏ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ အတိုက္အခံ NLD ပါတီကို မဲဆြယ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းက သူ၏ အပိုင္စားနယ္ေျမအျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ရွိေနခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေ၀းလံေသာ ေထာင့္စြန္းေဒသတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတခု အမွန္တကယ္ က်င္းပခြင့္ ေပး၊ မေပးက ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၀င္ ကိုးကန္႔-တ႐ုတ္ တိုင္းရင္းသား ဦးျမင့္လြင္ ေခၚ ဝန္ခိုးတာ့သည္လည္း မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု ရွမ္းမူးယစ္ေဆးဝါး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Shan Drug Watch) က ဆိုသည္။ ဦးျမင့္လြင္သည္ အစိုးရကို ေထာက္ခံသည့္ တာမိုးညဲ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မွ ၀ါရင့္အဖြဲ႔၀င္ တေယာက္ျဖစ္ၿပီး တခ်ိန္က ၾသဇာႀကီးခဲ့ေသာ ခြန္ဆာ၏ (Mong Tai Army – MTA) တပ္ဖြဲ႔မွ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ တျခား ရွမ္းျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ ၂ ခုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္သြယ္မႈရွိသူ ျဖစ္သည္။ သူက မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိခဲ့သည္ဟု Shan Drug Watch အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန၏ ေနာက္ထပ္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ဦးျမင့္လြင္ကို တာမိုးညဲ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Transnational Institute (TNI) ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွ သယံဇာတထုတ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကုမၸဏီကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတို႔၏ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု TNI က ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားကထဲက စတင္ သိကၽြမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးဇုတ္ေဒါင္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Asia Foundation ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ သူ႔ကို ရွမ္း ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ မုန္းကိုးျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မုန္းကိုး ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႕ကို ဦးဇုတ္ေဒါင္၏ သားျဖစ္သူ ေနာ္ခမ္းက ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးဇုတ္ေဒါင္က တိုင္းရင္းသားေရးရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတႀကိမ္တြင္ တသီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

အမတ္စာရင္းမွ တပ္ေခါက္သြားသူမ်ား

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၅ ဦးခန္႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုတႀကိမ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွ ထြက္ခြာေတာ့မည့္ တျခားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ပန္းေဆး ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ သူအပိုင္စားရသည့္ နယ္ေျမကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွေန၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းတြင္ မေတြ႔ရွိရပါ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပေလာင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုး (PWO) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ တေစာင္တြင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔က မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေက်ညာခ်က္တြင္ (PWO) က “အခုဆိုရင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သြားၿပီ။ မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္ဖို႔ သူ႔မွာ အာဏာ ပိုရွိသြားၿပီ” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ Shan Drug Watch အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ အမည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဧရာ၀တီက သြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားက အလားတူ စြပ္စြဲမႈမ်ိဳး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မူဆယ္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔ကြာေ၀းသည့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ၾကားတြင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ပန္းေဆးျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာ ဧက ၂၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္တဦးကို ေျပာခဲ့ပါသည္။

ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ ပေလာင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ မၾကာခန ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္တႀကိမ္ အႏိုင္ရရွိေရးထက္ သူ၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျပကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးကို ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဦးစားေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ TNLA က မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၎တို႔၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Shan Drug Watch အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သည့္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးလ်ဴကြယ္ရွိ သည္လည္း သူ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) မွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗကပ အဖြဲ႔ ၿပိဳကြဲသြားခ်ိန္တြင္ ကိုးကန္႔ နယ္ေျမရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၁) ၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ဦးလ်ဴကြယ္ရွိကို ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ Far Eastern Economic Review စာေစာင္က မူးယစ္ေဆး ေလာက၏ အဓိက လူတေယာက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရက ယံုၾကည္သူ တဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးလ်ဴကြယ္ရွိသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၏ အဆိုအရ ဦးလ်ဴကြယ္ရွိ ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ၿပီး ဦးလ်ဴကြယ္ရွိ တည္ေထာင္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာက္တယ္ခ်န္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ကိုးကန္႔ အထူး ေဒသ၏ လက္ရွိဥကၠ႒ ဦးပိုင္ဆိုခ်င္ (ေခၚ) ပယ္ေရွာက္ခ်ိန္ သည္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေတာ့ပါ။ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးပိုင္ဆိုခ်င္သည္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း တေယာက္ျဖစ္ေသာ ဖုန္ၾကားရွင္ အေပၚ သစၥာခံသည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား ေဖေဖာ္၀ါရီ လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ အေျမာက္ဆံ ထိမွန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု အစိုးရမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သူ႔ကိုလည္း Shan Drug Watch အစီရင္ခံစာက မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ တေယာက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ၏ ဥကၠ႒ေနရာကို ဗဟို အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ ခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သူ႔ရာထူးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ မလိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ပံုရပါသည္။

ဦးပိုင္ဆိုခ်င္ (ေခၚ) ပယ္ေရွာက္ခ်ိန္၏ သားျဖစ္သူ Bai Yingneng (ေခၚ) ဦးခင္ေမာင္လြင္က ကိုးကန္႔မွ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဖခင္၏ ေျခရာအတိုင္းလိုက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အသြင္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းသြင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာ ထားရွိိေနၾကသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကို အျပည့္အ၀ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း ေသခ်ာႏိုင္သည္ကေတာ့ ေသနတ္၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အာဏာတို႔၏ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈက (လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက အတိုင္း) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္ၿပီး ရွိေနပါလိမ့္ဦးမည္။

ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Seamus Martov ၏ Ruling Party MPs Return Guns, Alleged Drug Ties to 2015 Race ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

============

The Irrawaddy (Burmese Version)

http://mobile.irrawaddy.org/article/2015/10/20/97424.html

Sunday, October 25, 2015

NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ား ပန္ခမ္းတြင္ ညီလာခံ ျပဳလုပ္မည္

NCA, အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး, UWSA,
ေမလအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ပန္ဆန္းညီလာခံ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာ၀တီ)

အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစည္းအေဝးကို ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရး ပါတီ၊ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSP/UWSA) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေသာ UWSP/UWSA အပါအဝင္ စုစုေပါင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၂ ကိုဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ပန္ခမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ထံမွ သိရသည္။
UWSP/UWSA ျပင္ပ ဆက္ဆံေရးဌာနႀကီးမႉး ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္း၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ေက်ာက္ေလွ်ာက္ဖူ က “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သေဘာထားအျမင္ေပါ့။ နံပတ္ႏွစ္ အခ်က္က တိုင္းရင္း သား အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာမယ့္အစိုးရသစ္နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေပါ့ ဒီႏွစ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို႔ေျပာသည္။
ဖိတ္ၾကားထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ထဲတြင္ UWSP/UWSA အပါအဝင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု (NDAA)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA) ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔၊ ပေလာင္ (တအာင္း) အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)၊ နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပ္ပလန္ (NSCN-K) အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည္။
ထို႔အျပင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (KNDO)၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ (KNLP) တို႔လည္း ပါဝင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္ ေမလကလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ထိုအႀကိမ္က ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) အပါအဝင္ အျခားလက္နက္ကိုင္အခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအႀကိမ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိေပ။
ပန္ခမ္းတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိရွိရေသးေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ အုပ္ျမစ္ခ်ခဲ့ေသာ NCA ကို ေရြးေကာက္ပြဲမွ တဆင့္ ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရသက္တမ္းတြင္လည္း လက္မွတ္ မထိုးရ ေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန(MPC) ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးလွေမာင္ေရႊ က ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာသည္။
ေနျပည္ေတာ္၌ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႔တို႔အၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ယခုပန္ခမ္းညီလာခံကို ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ေရးမူကို လက္မခံ၍ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးေၾကာင္း သေဘာေပးခဲ့ၾကသည္။
NCA ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုး လက္မွတ္မေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ အားလံုး မပါဝင္ႏိုင္ေသးလ်င္ လက္မွတ္မေရးထိုးေသးရန္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း MPC ၏ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။


ဧရာ၀တီ

Friday, October 23, 2015

*ေဆးဝါးပစၥည္း ~ ဆန္*စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ ေပးပို႔လွဴဒန္း။
သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း အစိုးရမွထိုးစစ္ဆင္ၿပီး တိုက္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ေရာက္ သွ်မ္းျပည္သားမ်ားတို႔မွ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္  * ေဆးဝါးပစၥည္း , ဆန္ *  ၂၂ သိန္းက်ပ္ဘိုး ဝယ္ယူလွဴဒန္းေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ပါဝင္လွဴဒန္းခဲ့သူမ်ားအားလုံး အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

ဒုတိယအသုတ္ အေနျဖင့္လဲ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ဆက္လက္အကူညီေပးပို႔လွဴဒန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တတ္အားသမွ် ပါဝင္ကူညီေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။
မိုင္းေက်ာ္ဦး
၂၂-၁၀-၂၀၁၅

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွ ဦးသန္းေရႊမိသားစု အၾကီးအက်ယ္ အျမတ္ထြက္ေနဟု ဆို


လန္ဒန္အေျခစိုက္ Global Witness အဖြဲ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆးထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားက ေက်ာက္စိမ္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအစီရင္ခံစာရဲ႕ နာမည္က Jade: Myanmar’s “Big State Secret” (ေက်ာက္စိမ္း သို႕မဟုတ္ ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ၾကီး) ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သမုိင္း၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ ဒီအစီရင္ခံစာကို Global Witness အဖြဲ႕က ျဖန္႔ခ်ိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြနဲ႔ အဲ့ဒီကထြက္ရွိတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ငန္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို ရရွိေနတာေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ ဘယ္သူေတြက ေခါင္းပုံျဖတ္ေနတာလဲ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံထားပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမွာ အရင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တခ်ဳိ႕နဲ႔ ခရိုနီေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပထား ျပီး အဓိကပစ္မွတ္ကေတာ့ အရင္စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊနဲ႔ မိသားစု လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ဆိုၿပီး အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သူ႔မိသားစုဟာ ဖားကန္႔က ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြကို Kyaing International နဲ႕ Myanmar Naing Group ဆိုၿပီး ထုတ္ေနတဲ့အျပင္ အဲဒီကုမၸဏီ ၂ ခုရဲ့ ဒါ႐ိုက္တာဟာ ဦးသန္းေရႊရဲ့ သား ၂ ဦးပူးေပါင္းျပီး ႂကြယ္ဝဆုံး (အဂၤလိပ္လို Richest Gems) ကုမၸဏီနာမည္နဲ႕လည္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္ေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အစီရင္ခံစာရဲ႕အဆိုအရ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ကရတဲ့ တန္ဖိုးဟာ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ္လည္းပဲ သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက ဝင္ေငြနဲ႕ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တ႐ုတ္အေကာက္ခြန္ဌာနက စာရင္းကို အေျခခံျပီး ၂၀၁၄ မန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ သိရၿပီး ဘီလီယံေပါင္း ၃၁ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္လို႔ Global Witness က တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တရား၀င္ GDP ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ညီမွ်ၿပီး ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ရဲ႕ ၄၆ ဆနဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္ ျခစားမႈေတြ၊ လက္စားမႈေတြ၊ ခရိုနီသူေဌးေတြက လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈေတြအျပင္ တပ္မေတာ္ရဲ့ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီေတြက ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ထားတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီေက်ာက္စိမ္းတြင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ခရိုနီ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြအျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊမိသားစု အပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တုိင္းမွဴးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္၊ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီမွာ အရင္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ေမာင္ေမာင္သိန္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘုန္းေဆြ၊ ဒါ့အျပင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းသန္းဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားမွ ရရွိခဲ့တယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ Myanmar Economic Holdings Limited and Myanmar Economic Corporation က ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲက အျမတ္အစြန္းေတြကို ရရွိေနၿပီး ဒီအျမတ္အစြန္းေတြဟာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို တုိက္ရိုက္သြားေနတယ္လို႔ Global Witness က သူ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ စြပ္စြဲေရးသားထားပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က ျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုကေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ကရတဲ့ အျမတ္အစြန္း ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္က KIA/KIO တိုက္ပြဲေတြမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီေနတယ္လို႔ သံသယရွိတယ္လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။

၂၀၁၄ မွာ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာထဲကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၄ သန္းပဲ ေရာက္လာခဲ့ေပမယ့္ က်န္တဲ့ ဘီလီယံနဲ႕ခ်ီတဲ့ပိုက္ဆံေတြဟာ သူတို႔အိတ္ကပ္ထဲကို သြားခဲ့တယ္လုိ႔ Globla Witness က အစီရင္ခံစာမွာ သုံးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး မႈိင္းတိုက္တာေတြ ညစ္လုံးေတြ လုပ္ေနတာေတြဟာ ေခါင္းမာတဲ့ စစ္အုပ္စုေတြက ေငြေၾကးေပး ေထာက္ပ့ံေနသလားဆိုတာကို ျမန္မာျပည္သူေတြ သိသင့္တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဧရာဝတီ

Tuesday, October 20, 2015

ႏိုင္ငံေရးခိုလွံုခြင့္ဗီဇာ လိမ္လည္ေလ ွ်ာက္ထားမွု」ႏွင့္ 「ျပည္ႏွင္ဒဏ္」ေဆာင္ရြက္ပံုအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း


-နိုင္ငံေရးခိုလွံုခြင့္အသိအမွတ္ျပဳစနစ္အား အသံုးခ်ျပီး အလုပ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗီဇာလိမ္လည္
ေလ ွ်ာက္ထားမွုမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ တရားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပန္လည္သံုးသပ္ထားေသာ အဆိုတင္သြင္းခ်က္အလံုးစံုကို၃ရက္ေန႔တြင္ ေၾကာ္ျငာလိုက္သည္။

-ယခုလက္ရွိတြင္ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားျပီး၆လျပည့္ပါက မည္သူမဆိုအားနိုင္ငံတြင္းတရားဝင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ပံုစံတူအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေလ ွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးရန္နွင့္ နိုင္ငံေရးခိုလွံုသူအျဖစ္ အက်ံဳးဝင္ျခင္းမရွိေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲေလ ွ်ာက္ထားလ ွ်က္ရွိေသာ မသမာသူမ်ားအား ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္းေနထိုင္မွုပင္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။

-စစ္မွန္ေသာနိုင္ငံေရးခိုလွံဳသူမ်ားကိုသာ ျမန္ဆန္တိက်စြာျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳေသာစနစ္အား သတ္မွတ္လိုက္သည္။

-တရားေရးဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုအဆိုျပဳခ်က္အေၾကာင္းအရာအား လူဝင္မွုၾကီးၾကပ္ျခင္း အေျခခံစီမံကိန္းသစ္တြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ယခုလအတြင္းတရားဝင္ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳျပီးေနာက္ လ်င္ျမန္စြာလည္ပတ္ေစရန္ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

-၂၀၁၀ခုနွစ္၃လပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္နိင္ငံ၏နိုင္ငံေရးခိုလွံုခြင့္ စနစ္အားေကာင္းမြန္ေစရန္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္အတြက္
ေလ ွ်ာက္ထားျပီး၆လျပည့္ပါကနိုင္ငံတြင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္အား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္။

-အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္နိုင္သည့္အဆိုနွင့္ ျပန္လည္ေလ ွ်ာက္ထားမွုကိုထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ပါက နိုင္ငံတြင္းဆက္လက္အလုပ္လုပ္နိုင္သည့္အတြက္ ထိုကဲ့သို႕အလုပ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လိမ္လည္ေလ ွ်ာက္ ထားမွုမ်ားအားက်ဴးလြန္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

-နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သင္ဗီဇာစနစ္ျဖင့္ ဂ်ပန္သို႔လာေရာက္ေသာ သင္တန္းသားသည္ စက္႐ံုမွထြက္ေျပး၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ရွာေဖြရန္ နိုင္ငံေရးခိုလွံုခြင့္ဗီဇာေလ ွ်ာက္ ထားမွုမ်ားအဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနျပီး သင္တန္းသားေခၚယူေသာထိုစနစ္မွာလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚမွုမရွိဘဲျဖစ္လာမည့္အလားအလာရွိသည္။

-တရားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားေသာစနစ္တြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာလိမ္လည္ေလ ွ်ာက္ထားမွုမ်ားစိစစ္ျခင္းကို ၾကန္႔ၾကာမွုမရွိေစရန္ 「မိမိနိင္ငံတြင္အေၾကြးမ်ားရွိသျဖင့္ ထြက္ေျပးလာရပါသည္」စသည္ျဖင့္ နိုင္ငံေရးခိုလွံုခြင့္နွင့္ သက္ဆိုင္မွုလံုးဝမရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ လြယ္ကူေသာေလ ွ်ာက္ထားမွုအျဖစ္
လ ွ်င္ျမန္စြာစိစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

2015/9/4 YOMIURI
သတင္းစာေဆာင္းပါး
(ဘာသာျပန္ Myat Thet)

Monday, October 19, 2015

တိုက်ိဳသံ႐ုံး ဒုတိယမဲေပးရာတြင္ မသမာမႈေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ တိုက်ိဳသံရံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ အစီအစဥ္မွ ဒုတိယေန႔ မသမာမႈမ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)မွ စီစစ္ေတြရွိခ်က္မ်ား။

တိုက်ိဳျမန္မာသံး႐ုံး ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ မနက္မွာ မဲေပးၿပီးသူမ်ား အစဥ္ေျပခဲ့သူေတြရွိသလို မေန႔က ၾကဳံေတြ႕အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးခဲ့ရတာကိုလဲေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီကေန႔ပိုထူးျခားတာကေတာ့ မဲေပးခြင့္ အမည္စာရင္းတြင္ပါဝင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္မဲဝင္ေပးသည့္အခ်ိန္မွာ မိမိအမည္စာရင္းသည္ မဲေပးၿပီးစာရင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အံ့ၾသစြာေတြ႕ရၿပီး မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ္လည္း သံ႐ုံးမွ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။

ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ ေနျပည္သူမ်ားမွာလဲ မဲ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ တမဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆုံရႈံးခဲ့ရပါတယ္။

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳနယ္ေတြမွာလဲ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အတြက္ တမဲထဲသာ ေပးခြင့္ရျပီး တိုင္းေဒသႀကီး နွင့္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္အတြက္ မဲ ၂ မဲ ဆုံးရႈံးခဲ့ရတာ ဒီကေန႔လဲ ထပ္မံၾကဳံခဲ့ရပါတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာပ ေန ျပည္သူေတြဆိုရင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ /တိုင္းလြတ္ေတာ္ အတြက္ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္မဲအတြက္ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိပါ ျပည္သူလြတ္ေတာ္အတြက္ မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။

စာအိတ္ျပႆနာမွာ စာအိတ္ ပိတ္ထားသည္ဘက္မွာ လြယ္ကူစြာနဲ႔ ခြာလို႔ရတာေတြ႔ရ။ ယေန႔ေခတ္မွာ မျမင္ဘူးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စာအိတ္စကၠဴအရည္အေသြး အင္မတန္ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ စာအိတ္ၿပဲေနတာ ေပါက္ေနတာ ေတြ႔ရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္လဲေပးျခင္းမရွိပါ။ စာအိတ္ဆိုက္မွာ အရြယ္အစားမညီမႈေၾကာင့္ မဲထည့္ၿပီး ေကာ္ျပန္ကပ္ရာတြင္ မ်ားစြာအခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ရပါသည္။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ အတြက္ စာအိတ္တြင္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဲအား လြဲမွားစြာထည့္ထားျခင္း မဲစာအိတ္ေပၚရွိလိပ္စာတြင္ ရပ္ကြက္နွင့္ ျမိဳ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ လြဲမွားေနတာကိုလဲ ဒီကေန႔ဒုတိယေန႔ ထပ္မံ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ဒီကေန႔မွာလဲ မိမိေပးေရႊးခ်ယ္လိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းမ်ား လႊဲမွားေနတာထပ္မွန္ေတြ႕ရၿပီး မိမိေပးခ်င္ေသာ မဲဆႏၵရွင္အား ေရႊးခ်ယ္မဲေပးခြင့္မရရွိခဲ့ပါ။

ပုံစံ ၁၅ တင္ၿပီး အမည္စာရင္းမပါဝင္သူမ်ားကို သံ႐ုံးမွ ထပ္တိုးအမည္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပေပးမည္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစုံတရာအာမခံခ်က္မေပးခဲ့ပါ ထပ္မံ ေၾကျငာထုတ္ျပန္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီကေန႔တေန႔လုံး ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ညေန ၅:၂၀ နာရီတြင္ မဲေပးရန္ ေရာက္ရွိေနသူတဦး၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈကို ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းပဲ ေခတၱေစာက့္ဆိုင္းေစကာ မဲ႐ုံပိတ္သည္ ၆ နာရီထိ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး တစုံတရာေျဖရွင္းမႈမလုပ္ပဲ မဲ႐ုံကိုပိတ္ပစ္လိုက္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္ကို ဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီေရွ႕သာမက ဂ်ပန္လုံျခဳံေရး ရဲေရွ႕မ်ားတို႔တြင္ ျပဳမႈခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ အလြန္တရာရွက္စရာေကာင္းေသာ တာဝန္မယူတတ္ေသာ လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ဂ်ပန္မွာ သံ႐ုံးသို႔ ဝင္ေရာက္မဲေပးသူ ဦးေရ Volunteer ေကာ္မတီမွ ေရတြက္ၿပီး စာရင္းအရ ယေန႔ ၈:၀၀ ကေန ညေန ၆:၀၀ ထိ စုစုေပါင္း (၃၈၀) ရွိပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ - ဂ်ပန္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္။

အေသးစိတ္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သတင္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဂ်ပန္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္။

တိုက်ိဳသံရံုး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈတြင္မသမာမႈေတြ႕ရွိ


 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ တိုက်ိဳသံရံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ အစီအစဥ္မွ မသမာမႈမ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)မွ စီစစ္ေတြရွိခ်က္မ်ား။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျပည္ေထာင္စုဘြား လူဦးေရ ဂ်ပန္ လဝက ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စုစုေပါင္း ၁၀,၂၅၂ ,ဦးရွိၿပီး ပုံစံ ၁၅ တင္ျပသူမ်ားထဲမွသံရုံးမွထုတ္ျပန္သည့္ မဲေပးႏိုင္သူ မဲစာရင္း ၁၀၇၈, ေက်ာ္သာပါဝင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မဲေပးႏိုင္ခြင့္ အမ်ားအျပား ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရတာကို ေတြ႔ျမင္ၾကရပါတယ္။

ပုံစံ ၁၅ တင္ျပေသာ္လည္း မဲစာရင္း အမည္မပါျခင္း နာမည္ စာလုံုး မွားျခင္း ေမြးသကၠရာဇ္မွား ျခင္း မဲစာရြက္မွားျခင္း မဲစာအိတ္တြင္ ျခစ္ရာပါျခင္း မဲစာအိတ္ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိျခင္း မဲပုံး ၁ပံုးထဲသာရွိျခင္း မဲစာရြက္တြင္ ေကာ္မရွင္ တံဆိပ္တုံး ပါမပါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ေနျပည္ေတာ္မွ အစိုးရပညာေတာ္သင္ (စာအုပ္အစိမ္း) လာေရာက္သည့္သူအခ်ိဳ႕ မဲေပးခြင့္ ဆုံးရုံးမႈရင္ဖြင့္သံကိုလဲ ၾကားရမိပါတယ္။

စာအိတ္ျပႆနာမွာ စာအိတ္ထက္ မဲစာရြက္က ႀကီးေနၿပီ မဲကအျပင္ထြက္ေနျပန္ ျပန္ပိတ္ရင္ ေကာ္က မဲစာရြက္ေပၚ ဖိမိႏိုင္။ စာအိတ္ ပိတ္ထားသည္ဘက္မွာ လြယ္ကူစြာနဲ႔ ခြာလို႔ရတာေတြ႔ရ။ စာအိတ္ၿပဲေနတာ ေပါက္ေနတာ ေတြ႔ရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္လဲေပးျခင္းမရွိပါ။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ အတြက္ စာအိတ္တြင္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဲအား လြဲမွားစြာထည့္ထားျခင္း မဲစာအိတ္ေပၚရွိလိပ္စာတြင္ ရပ္ကြက္နွင့္ ျမိဳ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ လြဲမွားမွားေနတာကိုလဲ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

အဓိက စိုးရိမ္စရာ ဆုံးရႈံးမႈအမ်ားဆုံးကေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာပ ေန ျပည္သူေတြဆိုရင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ /တိုင္းလြတ္ေတာ္ အတြက္ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္မဲအတြက္ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိပါျပည္သူလြတ္ေတာ္အတြက္ မဲေပးေရႊးခြင့္မရသည့္အတြက္ မေက်နပ္ရင္ဖြင့္သံလဲၾကားရ။

ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ ေနျပည္သူမ်ားမွာလဲ မဲ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ တမဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆုံရႈံးခဲ့ရပါတယ္ ၊ ထိုအတူ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူမ်ားမွာလဲ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အတြက္ တမဲထဲသာ ေပးခြင့္ရျပီး တိုင္းေဒသႀကီး နွင့္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္အတြက္ မဲ ၂ မဲ ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။

မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴ က အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ မဲေပးခြင့္မရ။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ မဲလာေပးသူမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ရွိေသာ္လည္း မဲအျပည့္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အား မဲေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ ။ တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ မဲကို မဲ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးေနတာလဲ သိရပါတယ္။

မဲေပးခြင့္ လက္မွတ္မျပည့္စုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲရုံတာဝန္ခံမွ ေျဖရွင္းမႈမွာ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေပးပို႔လိုက္သည့္ အရည္အတြက္အတိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလို မဲေပးရန္ ကိုယ္စားလွယ္ မဲ မျပည့္မစုံျဖစ္ေနသည့္ကိစၥကို ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပထားျပီး မဲေပးခြင့္ ထပ္မံေတာင္းဆိုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဲထပ္မံေပးရန္အတြက္ ၂၃ ရက္ထိ သက္တမ္းတိုးထားျပီး ထိုရက္အမွီ မဲမ်ားေရာက္ရွိလာပါက မဲေပးခြင့္ဆက္လက္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္မွီ မေရာက္ရွိလာပါက မဲဆုံးရႈံးမည့္သေဘာမ်ိဳး ေျပာဆိုေျဖရွင္းသြားပါသည္။

ဂ်ပန္မွာ သံ႐ုံးသို႔ မဲဝင္ေရာက္ေပးသူ ဦးေရ Volunteer ေကာ္မတီမွ ေရတြက္ၿပီး စာရင္းအရ ယေန႔ ၈:၀၀ ကေန ညေန ၆:၀၀ ထိ စုစုေပါင္း (၄၄၇) ရွိပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ - ဂ်ပန္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္။

စလုံးေရာက္ ျပည္ေထာင္စုသားေတြကို ေလးစားတယ္ဗ်ိဳ႕

ညီေလးညီမေလးတို႔အဲ့ဒီလိုလမ္းေပၚမွာမအိပ္ရဖို႔ အတြက္
စကၤာပူကအစ္ကိုေတြအစ္မေတြကညီေလးတို႔ အနာဂတ္လွပဖို႔မဲေပးရန္အတြက္ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာအိပ္ေပးေနပါတယ္။


LinLin Aung(FB) စာမ်က္ႏွာမွ

Friday, October 16, 2015

န္စီေအ လက္မွတ္မထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာထား

အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တို႔အၾကား ဒီကေန႔ မနက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ)ကို  လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးရာမွာမပါ၀င္ခဲ့တဲ့  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကုိ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းလ (ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း)

“ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ တျပည္လံုးအပစ္ခတ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေအာင္ပြဲအ ထိမ္းအမွတ္ေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ ေသနတ္သံေတြ ညံေနတယ္။  အထူးသျဖင့္ မိုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္ တာ့ဆမ္ပူး ေဒသနဲ႔ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိုမန္းေဒသထဲမွာ ၊ မေန႔တုန္းက တာ့ဆန္ပူးမွာ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီထိ အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္တယ္ ၊ ၁၂၀ မမ ၊ ၁၅၀ ေပါင္ေလးတဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ထုတယ္၊ ဒီကေန႔လည္း လက္နက္ႀကီးေတြ ပါတဲ့ ကား ၁၂ စီး ကာလိရြာဘက္ကေန တာ့ဆမ္ပူးဘက္ ထပ္ၿပီး တက္လာတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ အေျပာတမ်ိဳး ေျမျပင္ေပၚမွာ အလုပ္တမ်ိဳး ထိုးစစ္ဆင္ေနတာေၾကာင့္  အဲဒီ အပစ္အခတ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးေနတဲ့ကိစၥရပ္ဟာ မစစ္မွန္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ႏုိင္ဟံသာ (ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ – ယူအန္အက္ဖ္စီ ဒုတိယဥကၠ႒)  

naing-han-thar-21“လုပ္တဲ့လူက လုပ္တာပဲေလ။ ႀကီးက်ယ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္အႏွစ္ကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္ အဖြဲ႔ နည္းနည္းေလးနဲ႔ပဲ လုပ္တယ္ဆုိတဲ့ဟာက တျပည္လုံး အတုိင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး နာမည္ခံၿပီးေတာ့မွ အဖြဲ႔နည္းနည္းေလးနဲ႔ လုပ္တာေတာ့ အဓိပၸာယ္မရွိဘူးလုိ႔ ထင္တယ္ေလ။ အဓိပၸာယ္လည္း မျပည့္ဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။

“တဖက္က ႀကိဳးစားေနတာကေတာ့ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊  လုပ္လုိက္တာကေတာ့ အစိတ္အပုိင္းတခုနဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဆက္လုပ္သြားမယ္ဆုိရင္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိမလဲ။ ဘာမွလည္း ထိေရာက္မႈ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။

“တျခားအဖြဲ႔ေတြအေပၚ ဘယ္လုိသက္ေရာက္မႈ ရွိမလဲေတာ့ အေသအခ်ာေတာ့ ေျပာလုိ႔ မရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့  လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ္အတြင္းမွာ ျပန္ၾကည့္ရင္ ကခ်င္မွာေရာ၊ ရွမ္းမွာေရာ၊ ပေလာင္မွာေရာ ထုိးစစ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ တုိးခ်ဲၿပီးေတာ့ လုပ္လာေနတယ္။ ဒါကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ ဒါက ခြဲၿပီးေတာ့မွ ေခ်မႈန္းတယ္ဆုိတဲ့ ဗ်ဴဟာအရ အဲဒါမ်ဳိးကုိ က်င့္သုံးေနတာလားလုိ႔ တြက္စရာေတာ့ ျဖစ္ေနတယ္။”

ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ (ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး)

“က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က အားလုံးပါ၀င္ေရးမူကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားတာေပါ့။ အစုိးရဘက္က အဲလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အခု လက္မွတ္ထုိးၿပီးသားလူေတြနဲ႔ပဲဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္ ထင္တယ္ သူတုိ႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကို ဆက္သြားဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အန္စီေအထဲမွာ ပါတဲ့ code of condact  ႏွစ္ဘက္လိုက္နာရမယ့္က်င့္၀တ္ ကိစၥေတြ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ကိစၥေတြက တုိင္းရင္းသားေတြ အားလုံးပါ၀င္မွသာ က်ေနာ္တုိ႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔ ဘာမွ ေခၚလုိ႔ မရဘူး။ ဒါအျပင္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ သြားမယ္ဆုိရင္လည္း ဒီအဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔က က်ေနာ္တုိ႔ တႏုိင္ငံလုံးကုိ ကုိယ္စားမျပဳႏုိင္ဘူး။ လူမ်ဳိးစုအားလုံးကုိ ကုိယ္စားမျပဳႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ သူတုိ႔ ဘယ္လုိညႇိမလဲဆုိတဲ့ အေျဖေပၚမွာ မူတည္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါ့အျပင္ကုိ တုိက္ပြဲေတြကလည္း အခုတေလာမွာ ပုိၿပီးေတာ့ ျပင္းထန္လာတဲ့အတြက္ကုိ အန္စီေအက အဓိပၸာယ္ေကာ ရွိပါ့မလာေပါ့။ ”


DVB

Thursday, October 15, 2015

facebook မွာ တင္တဲ့ပုံေၾကာင့္ ေနာက္တဦးအဖမ္းခံရႏိုင္ငံေရးသေရာ္တဲ့ဓါတ္ပုံေၾကာင့္ အဖမ္းခံရ

အပစ္ရပ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေလာေနရသလဲ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္နဲ႕ PM ျပည္သူ႕စစ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလို႕ ဖိအားေပးခံရတ့ဲအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊရဲ႕ အစီအစဥ္ကို လက္မခံႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အစိုးရထိုးစစ္ဆင္လာမဲ့အျဖစ္ကို ႀကဳိတြက္မိလို႕ စိုးရိမ္စိတ္ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးခ်ိန္မွာပဲ KIO (ကခ်င္)၊ NMSP (မြန္)နဲ႕ SSPP (ရွမ္းေျမာက္)တို႕က အပစ္မရပ္ရေသးတဲ့ KNU (ကရင္)၊ KNPP (ကရင္နီ)နဲ႕ CNF (ခ်င္း)တို႕နဲ႕ ေပါင္းမိၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးေကာ္မတီ (CEFU) ကို ကမန္းကတန္း ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဖြဲ႕က ၾကာရွည္မခံခဲ့ဘဲ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ျပည္ေထာင္စုေန႕မွာ UNFC ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕နဲ႕ အစားထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ UNFC ဆိုတာ The United Nationalities Federal Council ရဲ႕ အတုိေကာက္ပါ။ စုစည္းညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီပါပဲ။ ဖြဲ႕စည္းစမွာ UNFC မွာ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၂)ဖြဲ႕ ရွိၿပီး အဖြဲ႕ရဲ႕ ဥကၠ႒ဟာ အခု လက္ရွိ KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မူတူပါပဲ။ အတြင္းေရးမႉးကေတာ့ NMSP က ႏိုင္ဟံသာ ျဖစ္တယ္။

UNFC အဖြဲ႕ရဲ႕ ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု(ျမန္မာႏိုင္ငံ)တစ္ခုနဲ႕ ယင္းျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႕ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းဖို႕ ျဖစ္တယ္။ ဒီရပ္တည္ခ်က္ကို စာဖတ္ေနသူႀကီးက မႀကဳိက္ႏွစ္သက္ပါ။ စာဖတ္သူႀကီးနဲ႕ သိန္းစိန္၊ မင္းေအာင္လႈိင္အပါအဝင္ သူ႕တပည့္ေနာက္လုိက္ေတြက UNFC ကို တစ္ခုခုလုပ္ဖို႕ စဥ္းစားရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ UNFC အရိပ္ေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး မဝင္ေရာက္မိေရး ႀကဳိတင္ဟန္႕တားဖို႕ပါပဲ။ ဒီလိုဟန္႕တားဖို႕ဆိုရင္ UNFC မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မူတူက ဥကၠ႒ဆိုေပမဲ့ UNFC မူဝါဒမ်ားကို တကယ္ကိုင္တြယ္ေနသူမ်ားဟာ KIO နဲ႕ NMSP တို႕ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသြားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KIO ကို ခ်က္ခ်င္းထိုးစစ္ဆင္ၿပီး NMSP နဲ႕ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း အပစ္ရပ္ဖို႕ လုပ္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ UNFC မွာ ပါဝင္ဖို႕ ဝန္ေလးေနတဲ့ RCSS ကို ခ်ဥ္းကပ္ဖို႕ EBO ပဲ့ကိုင္ ဟန္ေယာင္ေဝကို အသုံးခ်ဖို႕ ရွိလာတယ္။ ေနာ္ေဝးေနာက္ခံနဲ႕ ဇင္းမယ္မွာ Pyidaungsu Institute (PI) ကို အားသစ္ေလာင္းကာ UNFC မွာ ထင္သေလာက္ မေပါက္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မူတူနဲ႕ သူ႕အၾကံေပး ေစာတူးတူးေလးတို႕ကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး KNU ကို UNFC ကေန ထြက္သြားေအာင္ ဆြယ္တရားေဟာခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႕ပဲ KNU ဟာ UNFC ရဲ့ ပထမဆုံးကြန္ဂရက္ကို အိုးမည္းသုတ္ၿပီး ေလာေလာနဲ႕ ယာယီႏုတ္ထြက္သြားခဲ့တယ္။ KNU ထြက္သြားတာနဲ႕ ဟန္ေယာင္ေဝက UNFC ကို ရစရာမရွိေအာင္ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

RCSS နဲ႕ KNU တို႕ကို စည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနာက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြကို တဖြဲ႕ခ်င္း ဖဲ့ထုတ္လို႕ ရမယ္လို႕ ထင္ထားတဲ့ ဦးေအာင္မင္္းတို႕ဟာ တြက္ေျခမကုိက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လိုင္ဇာမွာ NCCT ကို ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါ သေဘာတူခဲ့ရပါတယ္။ တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ RCSS နဲ႕ KNU တို႕လည္း သိန္းစိန္အစိုးရကို ယုံၾကည္ၾကတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ NCCT ကိုလည္း KIO နဲ႕ NMSP တို႕ပဲ ဦးေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ရတဲ့အခါ  RCSS နဲ႕ KNU တို႕က သိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕ သီသန္႕ေတြ႕ဆုံမႈေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ လုပ္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ NCCT ဟာ UNFC အဖြဲ႕ပိုင္မဟုတ္ဘူးလို႕ ေဝဖန္ၾကတဲ့အထိ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ တိုင္းရင္သားေလာကမွာ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အခ်ဳိ႕ကို တင္ျပျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါကို အေျဖရွာဖို႕ KNU အဆိုျပဳတဲ့ SD အဖြဲ႕ကို NCCT က လက္ခံရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြက SD အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ဖို႕ RCSS နဲ႕ KNU ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကို ဘဝင္မက်ဘဲ KNU ဒုဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုရာစိန္ကိုပဲ ဦးေဆာင္ေစလိုၾကတယ္။  SD အဖြဲ႕ဆိုတာ NCCT နဲ႕ UPWC တို႕ သေဘာတူညီထားတဲ့ NCA ကို အၿပီးသတ္ဖို႕တာဝန္ ရွိတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ကို ေနာ္စီဖိုရာစိန္က ဦးေဆာင္လာတဲ့အခါ သန္းေရႊႀကီးနဲ႕ သူ႕လက္ရင္းတပည့္ေတြက တြက္ေျခမကုိက္ျပန္ပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင့္ သန္းေရႊနဲ႕ သူ႕လက္ရင္းတပည့္ေတြက ေသရိဝဝါဏိဇဇာတ္မွာလို ရြဲကို မေပးဘဲ ေရႊခြက္ကိုသာ အလကားရလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႕ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေစတဲ့ နည္းနာေတြကို ျပန္စဥ္းစားၾကရပါတယ္။ ဒီေတာ့ UNFC ကိုလည္း အၾကပ္႐ုိက္ေစ၊ ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း အဓြန္႕ရွည္ေစဆိုၿပီး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ အဖြဲ႕(၆)ဖြဲ႕ လက္မွတ္ထိုးစရာမလိုဘူးလို႕ ေျပာလာပါေတာ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ တအာင္း၊ ရခိုင္နဲ႕ ကိုးကန္႕တို႕ဟာ လက္နက္ခ်ကို ခ်ရမယ္လို႕ အတိအလင္း ေျပာလာပါတယ္။ က်န္အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးတာနဲ႕ အားလုံးဟာ လက္နက္ခ်တဲ့ကိစၥကို မျဖစ္မေန ေျပာၾကရလိမ့္မယ္လိ႕ု ေျပာပါလာေတာ့တယ္။ ဒီအဆိုကို KNU နဲ႕  RCSS တို႕က အေရးမႀကီးတဲ့သေဘာ ေျပာေနေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ုိးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တကယ့္ကို ဂယက္႐ုိက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က အစိုးရဘက္ကို ပါေၾကာင္္း သိေစလိုလို႕ အဖြဲ႕အားလုံးပါမွ အပစ္ရပ္ကို ရပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ေလးအသေခ်ၤနဲ႕ ကမၻာတစ္သိန္း ေစာင့္ရင္ေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕ ဆိုလာပါတယ္။ သမၼတက ၾသဂုတ္လ (၁၁)ရက္ေန႕မွာ အပစ္ရပ္ဖို႕ စာပို႕၊ KNU က (၁၅)ရက္ေန႕မွာပဲ လက္ရွိစာခ်ဳပ္အတိုင္း လက္မွတ္တိုးႏိုင္ေၾကာင္းေက်ညာခဲ့တာ ဘာဆန္းသလဲ။ 

ဒီလို မတင္မက်ျဖစ္ေနလို႕ ထုံးစံအတိုင္း ဇင္းမယ္ကို ေျပးၾကရျပန္ပါတယ္။ ေနာ္စီဖိုရာစိန္က KNU လည္း အားလုံးပါဝင္မွ လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႕ မ်က္ႏွာပူပူနဲ႕ ေျပာရတဲ့အထိပါပဲ။ ထိပ္သီးေတြက ေခြၽးသီးရတဲ့အထိ ညွိႏိုင္းၾကေတာ့ အရင္လိုပဲ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မွ အပစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မယ္လို႕ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ အားလံုးပါဝင္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကီး(၅)ႀကီးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ SD က ေခါင္းေဆာင္(၃)ဦးတို႕ဟာ လာမဲ့လ (၉)ရက္ေန႕မွာ သမၼတနဲ႕ ကာခ်ဳပ္ကို သြားေတြ႕ၾကပါအုံးမယ္။ ဒါဟာ အပစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးျဖစ္မလား၊ မထိုးျဖစ္ဘူးလား အႏၲိမဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ဖို႕မ်ားပါတယ္။ ဒီထက္ ညွိစရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ညွိခဲ့ရင္လည္း ကေလးကလားဆန္လြန္းေနမွာ အမွန္ပဲ။

ဒီေတာ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ဟာ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ အေတာ့္ကို ႐ႈပ္ေထြးေနပါတယ္။ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံကလည္း အ႐ႈပ္ထုပ္ေတြနဲ႕ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႕ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံတို႕ဟာ ျပႆနာကို ရွင္းဖို႕အတြက္လား၊ ျပႆနာေတြကို ဖန္တီးဖို႕ ေနာက္အစတစ္ခု ျဖစ္ေနမလား ေဝခြဲရခက္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႕ အ႐ူးတစ္ပိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့ ေစာတူးတူးေလးနဲ႕ ဟန္ေယာင္ေဝကို မေလာဖို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးရျခင္းပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာေၾကာင့္ သတိေပးရသလဲဆိုတာ ရွင္းရွင္္းလင္းလင္း ေျပာၾကားထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီအပစ္ရပ္ေရးမွာ သပြတ္အူလို ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနတယ္ဆိုတာ သူ ခန္႕မွန္းမိလို႕ ေနမယ္။ ေစာတူးတူးေလးနဲ႕ ပုဂၢဳိလ္ေရးခင္မင္မႈ ရွိတဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူးကလည္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ရဲ႕ ဟာကြက္ေတြကို မနည္းေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒီအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ ဘာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမွ အာမခံခ်က္ေပးမထားဘူး၊ စစ္တပ္က ေနာက္ထပ္ထိုးစစ္မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႕ ခံဝန္ခ်က္ မပါဘူး၊ တိုင္းရင္းသားေတြကို လက္နက္ခ်တဲ့စကားမေျပာဘူးလို႕ မပါဘူး။ အပစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီးတာနဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အပိတ္ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သန္းေရႊနဲ႕ သူ႕ငယ္ပါကြၽန္ေတြက အဖြင့္ခ်ည္းပဲ တုိက္ကြက္ဆင္ေနပါလိမ့္မယ္။ 

မိမိအၿမဲတမ္းေထာက္ျပေနတဲ့အခ်က္တစ္ခုမွာ လက္ရွိစာခ်ဳပ္ကို တဖက္ဖက္က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ရင္ ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ ဝင္ေရာက္ဖို႕လမ္းစ ထည့္ထားဖို႕ ျဖစ္တယ္။ အခု အဲဒီစာပိုဒ္ မပါသလို ေရွ႕ေနဦးေအာင္ထူးေထာက္ျပတဲ့အတိုင္း ဒီစာခ်ဳပ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို႕ တတိယပါတီတစ္ခုေတာင္ ေဖာ္ျပထားတာမရွိဘူး။ စာမ်က္ႏွာ (၁၇)မ်က္ႏွာ ရွိၿပီး အခ်က္ေပါင္း (၃၃)ခ်က္ရွိတဲ့ ဒီအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ဟာ သတ္ကြင္းနဲ႕တူတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးဆီကိုပဲ ထြက္ေပါက္ေပးထားတဲ့ ဝကၤဘာတစ္ခုလိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအပစ္ရပ္ဝကၤဘာထဲ ေလာေလာနဲ႕ ဘာေၾကာင့္ ဝင္ခ်င္ရသလဲ ေစာတူးတူးေလးနဲ႕ ဟန္ေယာင္ေဝကို ေမးၾကည့္ရမယ္။ သူတို႕က သန္းေရႊဆီက ဘာအမာခံခ်က္ကို ရရွိခဲ့ပါသလဲ။ CEFU ကိုလည္း ေလာေလာနဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး ေလာေလာနဲ႕ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တယ္။ UNFC ထဲကိုလည္း ေလာေလာနဲ႕ ဝင္လာၿပီး ေလာေလာနဲ႕ ထြက္သြားတယ္။ အခုလည္း အပစ္ရပ္ကို ေလာေလာနဲ႕ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေလာေလာနဲ႕ ျပန္ပစ္ၾကရင္ (အခုလည္း ပစ္ေနၾကတာပဲ) ဘာထူးမွာလဲ။ တစ္ခုေတာ့ ေျပာထားမယ္။ လက္မွတ္မထိုးခင္အထိေတာ့ လြတ္လပ္သူပါပဲ။ ပင္လုံကို လက္မွတ္မထိုးခင္အထိ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီနဲ႕ ခ်င္းတိ႕ုဟာ လြတ္လပ္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီလက္မွတ္တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေရာက္ေနခဲ့ရသလဲ။ ေနာက္ၿပီး လက္မွတ္ဘယ္ႏွခါ ထိုးခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ စစ္တပ္က ဘယ္တုန္းက ကတိတည္ဖူးသလဲ။ သန္းေရႊကို ဘယ္ေလာက္ယုံႏိုင္မလဲ။ ယုံတယ္ဆိုရင္ ထိုးၾကပါေလ။ ေသခ်ာတာက သန္းေရႊက သူ႕မူဝါဒ ဘာတစ္ခုမွ မေျပာင္းေသးဘူး။ အရင္အတိုင္းပဲဆိုတာ သိန္းစိန္နဲ႕မအလတို႕ရဲ႕ လက္စလက္နကို ၾကည့္ရင္ ရိပ္မိသင့္လွပါတယ္။

Friday, October 9, 2015

ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲအစိုးရနဲ႕ အိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီးမ်ား၂၀၁၄ ခု၊ ဇူလိုင္လမွာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ သမၼတနဲ႕ ကာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႕ MPC က ေျပာၿပီး စက္တင္ဘာလက်ေတာ့ အဆိုပါ(၂)ဦး မထိုးေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာျပန္တယ္။ ဒါဟာ လက္မွတ္ထိုးခါနီးအခ်ိန္မွာ အစိုးရဘက္က ဘယ္သူလက္မွတ္ထိုးမွာလဲ မသိရေသးဘဲ ရွိေနခဲ့တယ္။ 

NCA တတိယမူၾကမ္းမွာ လမ္းျပေျမပုံကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ စက္တင္ဘာလအစည္းအေဝးမွာပဲ လမ္းျပေျမပုံကို ေျပာင္းခ်င္ေၾကာင္း အစိုးရက တင္လာျပန္တယ္။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းဖို႕ သေဘာတူခဲ့တာကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး စတုတၲအဆင့္မွာပဲ လက္နက္စြန္႕ဖို႕ အစိုးရက တင္ျပလာတယ္လို႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ကို ႀကီးငါးႀကီးေခါင္းေဆာင္တို႕က အားလုံးပါဝင္ေရးကို ညႈိႏႈိင္းဖို႕ သြားတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ညွိဖို႕ (၂)လေလာက္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့တဲ့ ခရီးပါ။ ဒါေပမဲ့ ကာခ်ဳပ္နဲ႕ ေတြ႕ခြင့္ မရခဲ့လို႕ မညွိႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ကာခ်ဳပ္မတက္ရင္ ဒုကာခ်ဳပ္တက္သင့္ေပမဲ့ သူလည္း မတက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုးကန္႕ကို သမၼတက တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္မယ္ဆိုေပမဲ့ ကိုးကန္႕ေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ဆက္သြယ္တာ မရွိဘူးလို႕ ေျပာျပန္တယ္။ 

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးခါနီးတိုင္း အစိုးရက (၃)ႀကိမ္(၃)ခါတိတိ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႕လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အပစ္ရပ္မွာ သူတို႕လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေပမဲ့ မထိုးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးခြင့္မေပးဘဲ သူတို႕က အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးခြင့္မေပးတဲ့ WNO လိုအဖြဲ႕မ်ဳိးကိုက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးခြင့္ေပးမယ္လို႕ ေျပာတာဟာလည္းပဲ အၿမီးအေမာက္မတည့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။

UNFC တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္ၿပီး အပစ္ရပ္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မထားေပမဲ့ အပစ္ရပ္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္လိုက္တဲ့ ခြန္ဥကၠာကေတာ့ (၁) လက္ရွိအပစ္ရပ္ကို လက္ရွိအစိုးရကပဲ စခဲ့လို႕ လက္ရွိအစိုးရနဲ႕ပဲ အပစ္ရပ္သင့္တယ္၊ (၂) လက္ရွိအစိုးရက စစ္တပ္နဲ႕ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လို႕ လက္ရွိအစိုးရနဲ႕ အပစ္ရပ္ျခင္းမွာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစတယ္၊ (၃) ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္မွာ တက္လာတဲ့အစိုးရက ဘယ္သူျဖစ္မလဲမသိႏိုင္သလို ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္မယ္လို႕လည္း အာမခံခ်က္မရွိပါဘူး၊ (၄) အပစ္ရပ္လက္မွတ္ကို ထုိးလုိက္လို႕ မတရားအသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ခြန္ဥကၠာအျမင္ကို စိစစ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ အမွတ္(၁)စကားဟာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဗီြရွင္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ဒီအစိုးရက စခဲ့လို႕ ဒီအစိုးရနဲ႕ လက္မွတ္ထိုးရမယ္လို႕ ေျပာျခင္းဟာ ႐ိုးသားလြန္းလွပါတယ္။ အေပၚက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္စကားက ေထာက္ျပခဲ့ၿပီသားပါ။ တိုင္းရင္းသားအားလုံးက အပစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရင္ အစိုးရက ဝမ္္းေျမာက္ရမဲ့အစား ဘာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕ေတြကို ခ်န္ထားၿပီး အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕ေတြကုိပဲ လက္ခံရပါသလဲ။ ခြန္ဥကၠာမွာ ေျဖစရာစကားရွိမယ္မထင္ပါ။

အမွတ္(၂)စကားကို ၾကည့္ရင္လည္း လက္ရွိအစိုးရဟာ စစ္တပ္ကို ညွိေပးရင္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ပိုအဆင္ေျပတယ္လို႕ တြက္ထားပုံမွာ အင္မတန္မွ ညာဏ္တိမ္လွပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရနဲ႕ လက္ရွိစစ္တပ္က တၾကံထဲ တညာဏ္ထဲ ရွိေနတာကိုးက တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ မဟာအခက္အခဲႀကီး ျဖစ္ေနတာကို သူ မသိရွာပါဘူး။

အမွတ္(၃)စကားကို သူ ေျပာလုိက္ေတာ့ သူ လုပ္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးကို သူ႕ဟာသူပဲ သိကၡာခ်လုိက္တာပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ သိန္းစိန္လက္ထက္မွာ စခဲ့တာ မဟုတ္သလို တကယ္လို႕ ေနာက္ဒုတိယသက္တမ္းမွာ သိန္းစိန္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့လို႕ လက္ရွိအပစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့ရင္ ဒါဟာ သိန္္းစိန္တို႕မွာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့စိတ္ မရွိလို႕ပါပဲ။ အပစ္မရပ္ဘဲ အာဏာကို ရခဲ့လို႕ အပစ္ရပ္ကို ရပ္တန္႕ထားမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအပစ္ရပ္က အာဏာရေစဖို႕လို႕ ဆိုလိုရာေရာက္သလို လက္ရွိအပစ္ရပ္ရဲ႕ မေလးနက္မႈကုိလည္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ တကယ္လို႕ ျပည္တြင္းေရးက အေရးႀကီးတယ္လို႕ ယူဆရင္ ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။

အမွတ္(၄)စကားကေတာ့ ေပါ့ပ်က္ပ်က္အႏိုင္ဆုံးပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာက မတရားအသင့္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႕ မဟုတ္ဘူး။ မိမိတို႕အျမင္အရ အစိုးရကပဲ မတရားအသင္း ျဖစ္ေနတာပါ။ အစိုးရက လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံကို အတင္းအၾကပ္ ျပဌာန္းခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ မဲခိုးၿပီး တက္လာခဲ့တယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ႏိုင္ မႏိုင္ႏိုင္ အာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ဘူး။ သိန္းစိန္က ေနာက္ထပ္ (၅)ႏွစ္စီမံကိန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထုတ္ေျပာေနျခင္းမွာ အာဏာကို ဘယ္နည္္းနဲ႕မွ လက္လႊတ္ခံမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျပသေနပါတယ္ၶ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႕အျမင္အရ လက္ရွိအစိုးရဟာ မတရားအသင္း ျဖစ္တယ္။ မတရားတဲ့အစိုးရကေန မတရားအသင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႕ အပစ္ကို ရပ္ရပါတယ္ဆိုခဲ့ရင္ သူရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္သင့္ပါတယ္။

KNU ကေတာ့ ဘယ္သူကိုမွ ဂ႐ုမစုိက္တဲ့ အဖြဲ႕ ျဖစ္တယ္။ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၄၁)ဖြဲ႕က သတိေပးေနတဲ့ၾကားက အပစ္ရပ္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္သြားတာ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားအားလုံးပါဝင္ႏိုင္မဲ့အခ်ိန္ကို ေစာင့္ၿပီးမွ လက္မွတ္ထိုးဖို႕ တုိက္တြန္းခ်က္ကို မူတူေစဖိုးက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ပါတယ္။ ဒုဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုရာစိန္ကေတာ့ အဖြဲ႕အားလုံး မပါေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခါ လြယ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႕ ဆိုပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆုံး KAF လို႕ ေခၚတဲ့ ေကာ္သူေလးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕က ေက်ညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ လက္ရွိ KNU လုပ္ရပ္ကို ဆန္႕က်င္ေဝဖန္ထားပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ အပစ္ရပ္ေတာ့မဲ့ ကရင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဟာ ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ အခ်င္းခ်င္းပစ္ေနၾကပါတယ္။ KNU တပ္မဟာ(၅)ရဲ႕ စစ္သားစုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ဳိး (၂၀၀၀)ခန္႕ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ကေန ထြက္ေျပးၿပီး အစုိးရလက္ကိုင္တုတ္တပ္မ်ားမွာ ခိုးလႈံေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။  ကရင္အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္၊ အပစ္ရပ္ကို နားမလည္မႈမလြဲေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္ပါတယ္လို႕ ေနာ္စီဖိုရာစိန္က ေျပာေနေပမဲ့ တကယ့္တကယ္မွာေတာ့ လြယ္မယ္မထင္ပါ။

ကရင္မွာ အခက္အခဲ ရွိသလို ရွမ္းျပည္မွာလည္း အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္ကို ေျပာရရင္ ရွမ္းအခ်င္းခ်င္းလည္း မညီပါ။ ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္က တစ္မ်ဳိး၊ ေျမာက္ပိုင္တပ္မေတာ္က တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခု ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္က အစိုးရနဲ႕ အပစ္ရပ္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္လုိက္ေတာ့ အစိုးရက ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ကို ထိုးစစ္ဆင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းကို ေသြးခြဲရာမွာ ေတာ္သလို လုဿမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးထဲမွာလည္း မစုစည္းမိေအာင္၊ မညီမၫြတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ 

အေပၚက ေျပာထားသလို NCA ဟာ တိုင္းရင္းသားအားလုံးကို လက္ခံလုိက္ရင္ ရွင္းရွင္္းလင္းလင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ အစိုးရက တမင္႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ဖန္တီးပါတယ္။ အ႐ႈပ္အရွင္းၾကားမွာ အဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕က လက္မွတ္ထိုးဖို႕ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ အစိုးရက ဒီလက္မွတ္ထိုးပြဲမွာ ကုလသမဂၢ၊ အီးယူ၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ၾကဖို႕ အလုပ္မ်ားေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ မင္းကိုႏိုင္တို႕ကို အစိုးရက တရားဝင္မဖိတ္ၾကားရေသးေပမဲ့ ဒီပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႕ ဖိအားေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူလိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႕ လက္ရွိအပစ္ရပ္ဟာ မစစ္မွန္ေၾကာင္း သိေပမဲ့ အသိသက္ေသအျဖစ္ တက္ေရာက္ေနမလား စဥ္္းစားမိပါတယ္။ ဒီအကြက္ဟာ NLD ကို အၾကပ္႐ုိက္ေစမဲ့ အကြက္ ျဖစ္တယ္။ ပါဝင္ခ့ဲရင္ လက္ရွိအပစ္ရပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္တယ္။ မပါဝင္ခဲ့ရင္ NLD ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတဲ့ပါတီမဟုတ္ေၾကာင္း လုပ္ၾကံဝါဒျဖန္႕အုံးမွာ ျမင္ေယာင္ေသးတယ္။ အဆိုးဆုံးမွာ NLD ပါတီက အစိုးရမဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေအာင္၊ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရရွိလိမ့္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ကန္႕လန္႕ေနာက္မွာ ေျပာခ်င္ေျပာေနပါလိမ့္မယ္။

UNFC ကေတာ့ စစ္မွန္တ့ဲ အပစ္ရပ္ေရး ျဖစ္ေပၚဖို႕ ျပည္တြင္းရွိအင္အားစုမ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားကို အထူးပန္ၾကားထားပါတယ္။

U Ravika

Tuesday, October 6, 2015

ရွမ္းေျမာက္ ဝမ္းဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ လုံျခဳံေရးတပ္စခန္းတခုင္ု တပ္မေတာ္ဝင္တိုက္

SSPP/SSA, NCA , ရွမ္းျပည္နယ္, ဝမ္ဟိုင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ေတြ႔ရသည့္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္တခ်ဳိ႕(ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ခ/ဧရာဝတီ)

ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA) ၏ ဝမ္ဟိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ အတြက္ အေရးပါသည့္ လံုၿခံဳေရး တပ္စခန္းတခုကို အစိုးရ တပ္မေတာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ယေန႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ မိုင္း႐ႈးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီေက်ာ္မွ စတင္၍ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း SSPP/SSA ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းလ က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းလ က “ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ စာရင္းေတြကေတာ့ စိစစ္ေနတုန္းပဲ။ အခုအတိုက္ခံရတဲ့ စခန္းက က်ေနာ္တို႔ ဝမ္ဟိုင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့ စခန္းျဖစ္တယ္။ ဝမ္ဟိုင္းကို လာတဲ့ အဓိကလမ္းကို ပိတ္ထားတဲ့ လံုၿခံဳေရးတပ္ပါ”ဟု ေျပာျပသည္။

ႏွစ္ဘက္က်ဆံုးဒဏ္ရာရ စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕တန္းေျမျပင္သတင္းမ်ား တက္လာမွ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လတ္ တေလာ အေျခအေနအရ ႏွစ္ဘက္ တပ္မ်ားအၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈျဖစ္ေနၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ အေနအထားတြင္ပင္ ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရတပ္မ်ား လႈပ္ရွားမႈထပ္ရွိလာပါက တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း SSPP/SSA ဘက္က ေျပာသည္။

SSPP/SSA သည္ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေရးထိုးရန္ စည္း႐ုံးေနေသာ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္မထိုးေသးရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားအနက္မွ တဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုး ပါဝင္ေရးထိုးႏိုင္ေရးကို ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ လက္မွတ္မေရးထိုးေသးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကို ဘာေၾကာင့္ အခုလိုဝင္တိုက္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔လည္း မေျပာတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က NCA မထိုး ဘူးလို႔ ေျပာထားတာနဲ႔ေတာ့ တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္”ဟု ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းလ က ေျပာသည္။

ယင္း တိုက္ပြဲ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္အတြက္ အစိုးရက ဆက္သြယ္ရန္ထုတ္ျပန္ထားေသာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဧရာဝတီက ႀကိဳးစား ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚဆို၍ မရရွိခဲ့ပါ။

SSPP/SSA ႏွင့္ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တို႔အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီမႈ ရရွိထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲေပါင္း ရာခ်ီျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး SSPP/SSA ၏ တပ္ စခန္းေပါင္း ၅ ခုထက္မက တပ္မေတာ္၏ သိမ္းယူျခင္းကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ရန္ရွိေသာ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (SNDP)မွ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုင္းလွေက်ာ္က ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ခက္ခဲသျဖင့္ တိုက္ပြဲသတင္း မၾကားသိရေသးေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား အရွိန္ျမင့္ လာလွ်င္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အတြက္ စဥ္းစားရလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“အဲဒီဘက္က ဖုန္းေတြဘာေတြ ဆက္သြယ္ရ ခက္တယ္ေလ။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ ၅ ရက္ေန႔မွာ အဲဒီဝမ္ဟိုင္း ဘက္ကိုသြားၿပီး မဲဆြယ္မလို႔၊ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပန္သံုးသပ္ရေတာ့မွာေပါ့ေလ”ဟု ဦးစိုင္းလွေက်ာ္ က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
SNDP ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ေနရာအမ်ားစုတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပါတီ တခု ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီ

တအာင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္

တအာင္းေဒသ၊ တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္စံေက်းရြာႏွင့္ ပန္ဖ်က္ေက်းရြာၾကားတြင္ ယေန႔ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီမွ  ယခုအခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၇၁၇) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၇၇)တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမသိရွိရေသးပါ။ 
တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပ သြားပါမည္။

အဆိုပါေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ပန္ကြမ္ေက်းရြာ၊ ပန္ဖ်က္၊ မန္စံ ေက်းရြာတို႔တြင္ တပ္ရင္း တစ္ရင္းစီ ထိုးစစ္ဆင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး တိုက္ပြဲပိုမို ျဖစ္ပြားရန္ အျခအေန 
ရွိေနသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF -TNLA News & Information Department

အပစ္ရပ္ေတာ့မဲ့ (၇)ဖြဲ႕အေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

ဗမာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ ၄ လအတြင္း ဗမာစစ္သား စုစုေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေသေၾကဒဏ္ရာရေအာင္ နဲ႔ တပ္ရင္း ၈ ရင္းက ၁၀ ရင္းအထိ တပ္လံုးျပဳတ္သြားေအာင္၊ တပ္ရင္းမႉး ဒုရင္းမႉးေတြ တျပံဳႀကီးက်ေအာင္ တိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ MNDAA ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးလက္ဦးမႈယူၿပီး တဖက္သတ္အပစ္ရပ္ခဲ့တယ္။
ဒီ့အရင္က KIA နဲ႔ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္တိုက္ခဲ့ တာလဲ ဗမာစစ္သား တေသာင္းေက်ာ္ ေသေၾကဒဏ္ရာခဲ့ေသးတယ္။ မင္းေအာင္ လႈိင္တပ္က လိုင္ဇာကို အခ်ိန္မေရြးသိမ္းလို႔ရတယ္ ေျပာေနေပမဲ့ တခ်ိန္က KIA ဌာနခ်ဳပ္ ပါဂ်ဳိ-နားေဖာ့ သိမ္းခဲ့ၿပီးေတာ့လဲ KIA ျပဳတ္မသြားခဲ့ဘဲ စခန္းေျပာင္း႐ံုဘဲ ျဖစ္ခဲ့တာကို ဗမာစစ္တပ္က ပင္စင္ယူသြားတဲ့ဗိုလ္ေတြ ေမးၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါ တယ္။ လိုင္ဇာကိုအၿပီးသိမ္းမယ္လို႔ မရဲတရဲေျပာေနခ်ိန္မွာ လိုင္ဇာမွာ လားအေကာင္ ၆၀၀ ျပင္ထားၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ တခုလံုးကို ေပ်ာက္က်ားစစ္ ျဖန္႔ထုတ္ဖို႔နဲ႔ အရွိန္ျမႇင့္ဖို႔၊ အဲဒီကတဆင့္ ျပည္မအထိပါ တိုးခ်ဲ႕ အရွိန္ျမႇင့္ဖို႔ အသင့္လုပ္ထား တာေၾကာင့္ လိုင္ဇာကိုမသိမ္းရဲဘဲ နားလိုက္တာျဖစ္တယ္။
အခုေနာက္ဆံုးတေခါက္ ဗမာစစ္တပ္အတြက္ ပိုသိကၡာက်တာက အျမင့္ဆံုးလက္နက္ ၆၀မမ ေမာ္တာဘဲရွိတဲ့ ကိုးကန္႔ ပေလာင္နဲ႔ ရခိုင္ ပူးေပါင္းတပ္ အင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းမွာ မၾကံဳစဖူး အေျမာက္ႀကီးေတြ၊ တင့္ကား သံခ်ပ္ကားေတြ၊ ေလယာဥ္ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ပံုေအာသံုး၊ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ အကုန္ခံၿပီး တပ္ရင္း ၇၀-၈၀ နဲ႔ အျပင္းအထန္တုိက္ခဲ့တာ MNDAA ရဲ႕ ယာယီေပ်ာက္က်ားတပ္စခန္းတခ်ဳိ႕ သိမ္းရလိုက္ေပမဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသရဲ႕ မေရ မတြက္ႏိုင္တဲ့ေတာင္ကုန္းေတြေပၚမွာ FUA တပ္ေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ။ TNLA ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ သံလြင္အေရွ႕ကမ္းကူးၿပီး ကိုယ့္တပ္ေတြကို လာေရာက္ ေမးျမန္းအားေပးတာ၊ အသစ္ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ KIA တပ္မဟာ ၆ ကို သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း ကိုးကန္႔ေဒသထဲက ကခ်င္ရြာေတြဆီ စည္း႐ံုးဖို႔နဲ႔ ေျခကုတ္ယူဖို႔ လႊတ္လိုက္တာေတြကိုၾကည့္ရင္ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ေတြဟာ မင္းေအာင္လႈိင္ တို႔ေျပာတာေတြနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတာ အလြယ္တကူေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
MNDAA  ကိုးကန္႔တပ္ တဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲလုိက္လုိ႔ ဗမာစစ္တပ္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားေပမဲ့ နယ္စပ္တဖက္မွာ တ႐ုတ္တပ္ေတြက “အကန္႔အသတ္မရွိ က်ည္အစစ္ေလ့က်င့္ခန္း”ကုိ လုပ္ေန၊ နယ္စပ္ကပ္လ်က္မွာ ခ်ထားတဲ့ တ႐ုတ္ အရံတပ္ေတြကိုလဲ ျပန္မ႐ုပ္သိမ္းေသးေတာ့ တပ္မ ၁၁၊ တပ္မ ၃၃၊ တပ္မ ၄၄၊ တပ္မ ၆၆၊ တပ္မ ၉၉ တို႔ကို ေနာက္ တန္းျပန္နားခြင့္မေပးႏိုင္ေသးဘဲ ၇ ရင္းတက္ ၃ ရင္းနားစနစ္နဲ႔ ေခ်ာ့ခိုင္းေနရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုးကန္႔ေဒသထဲ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္လုယက္ခိုးဝွက္ခြင့္လဲ ေပးထားတဲ့အတြက္ ျပည္မကလာတဲ့တပ္မေတြမွာ သာမန္ရဲေဘာ္အဆင့္ေတာင္ ေနာက္ တန္းကမိသားစုဆီ တလ ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီးႏႈန္း ျပန္ပို႔ႏိုင္လို႔ စစ္တိုက္မေတာ္ေပမဲ့ တပ္ေနေပ်ာ္ေနၾကတယ္။ စကခ ၁၀ တခု ဘဲ အိႏၵိယစစ္တပ္က ခတ္ရင့္ရင့္နဲ႔ နာဂသူပုန္ကို နယ္စပ္ေက်ာ္ဝင္တိုက္လို႔ ကိုးကန္႔ဘက္ကျပန္ေခၚၿပီး အိႏၵိယနယ္စပ္ကို ျပန္ထိန္းခိုင္းထားတယ္။
အလားတူ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သံလြင္အေနာက္ျခမ္းမွာလဲ TNLA KIA တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕႐ွဴၿပီး စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့လိုက္လုိ႔ တပ္မ ၇၇၊ တပ္မ ၈၈၊ တပ္မ ၁၀၁၊ စကခ ၇၊ စကခ ၁၇ တို႔လဲ ၇ ရင္းတက္ ၃ ရင္းနားစနစ္နဲ႔ တစံု တရာသက္သာသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တဖက္မွာ မင္းေအာင္လႈိင္ဟာ အပစ္ရပ္စဲတာ စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့တာေတြကို အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး လက္ေအာက္ကတပ္ေတြကို နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး အတင္းလုပ္ခိုင္း၊ အျမတ္ထုတ္ခိုင္းေနလို႔ ဗမာစစ္သားေတြ စိတ္ညစ္ေနၾကတယ္။
ၿမိဳ႕ျပေတြထဲမွာ ျပႆနာအတက္ႏိုင္ဆံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ထိန္းဖုိ႔လ်ာထားတဲ့ တပ္မ ၁၁၊ တပ္မ ၆၆၊ တပ္မ ၇၇ နဲ႔ စကခ ၄ မွာ စကခ ၄ တခုဘဲ မၾကာခင္ကမွ ကရင္ျပည္နယ္စစ္ဆင္ေရးက ျပန္လာလို႔ ရန္ကုန္လံုျခံဳေရး (ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး) အတြက္ အရံအျဖစ္ ရွိေနတယ္။
ကရင္ျပည္စစ္ဆင္ေရးမွာလဲ DKBA အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို စကခ ၁၂၊ တပ္မ ၂၂၊ စကခ ၁၉ နဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြ ေပါင္းၿပီး အႀကီးအက်ယ္တိုက္ခဲ့ေပမဲ့ သိသာတဲ့ေအာင္ျမင္မႈ မရ႐ံုမက ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီဆိုတဲ့ အာရွလမ္းသစ္- လမ္းေဟာင္းမွာ ေသနတ္သံထြက္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ DKBA အေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသားမႏိုင္တဲ့အျပင္ DKBA ရဲ႕မဟာမိတ္ အသစ္ စစ္မတိုက္ဖူတဲ့ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစုပါဝင္တဲ့ (ဦးႏု-ဦးသြင္တို႔ရဲ႕ PDP-PPP လက္ေအာက္ခံ) ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္ပါ က်ားေသ အသက္ျပန္ရွင္လာခဲ့တယ္။
ကိုးကန္႔စစ္ပြဲမွာ ၁၅၅မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာအေျမာက္ႀကီးတခ်ဳိ႕၊ MA ေမာင္းျပန္ေသနတ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ RPG ကိုတုထားတဲ့ MA-၁၀ ေလာင္ခ်ာဗံုးသီးေတြ ထိန္းသိမ္းမႈညံ့ဖ်င္းတာနဲ႔ တည္ေဆာက္ပံုညံ့ဖ်င္းတာေၾကာင့္ ပစ္တဲ့ဗမာစစ္သားေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သလို ထိေရာက္မႈမရွိတာေတြလဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုထိ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈေတြ လုပ္ေနရဆဲျဖစ္တယ္။ အဓိက လက္နက္ႀကီးက်ည္ ေတြနဲ႔ ဒံုးေတြထုတ္ေနတဲ့ မေကြးတိုင္းက ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု (ကပစ)ေတြ ေရလႊမ္းမိုးခံရလို႔ ထုတ္လုပ္မႈရပ္သြား တာလဲ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ျပန္နလံမထူႏိုင္ေသးဘူးလို႔ အတြင္းသတင္းေတြကဆိုတယ္။
ေလာက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၊ ပလက္ဝတိုက္ပြဲေတြ အထိနာလုိ႔ ရမခတိုင္းမႉး ေအာင္စိုး၊ ေလာက္ကိုင္ဒကစမႉး ေစာျမင့္ဦး၊ စစ္ေတြ ဒကစမႉး ေက်ာ္ေရႊတို႔ အျဖဳတ္ခံရသလို အရပ္သားအေရျခံဳ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ခိုင္မာေရးစီမံခ်က္အရ လဲ ကစထမႉး၊ တိုင္းမႉး၊ တပ္မမႉးေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေဟာင္းနား အသစ္တင္ခဲ့လို႔ ဗမာျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းက အဓိကက်တဲ့ေနရာေတြမွာ တိုက္ပြဲႀကီး မဦးစီးဖူးတဲ့ တပ္မႉးအသစ္ေတြ ေရာက္လာတယ္။ စုစု ေပါင္း တိုင္းမႉး ၉ ေယာက္၊ တပ္မမႉး ၃ ေယာက္၊ စကခမႉး ၁၀ ေယာက္ကို အသစ္တင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီတပ္မမႉး စကခမႉး ေတြဟာ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ တိုက္ပြဲႀကီးဆိုလို႔ မာနယ္ပေလာေလာက္ဘဲ အေတြ႔ အၾကံဳရွိႏိုင္တယ္။
ေလာေလာဆယ္မွာ စစ္တပ္ကတည္ေထာင္ထားတဲ့၊ စစ္ဗိုလ္အသြင္ေျပာင္းေတြႀကီးစုိးတဲ့ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီဟာ ၁၉၈၈ မတိုင္မီ က မဆလပါတီလိုဘဲ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔အက်ဳိးစီးပြားေတြ ႀကီးထြားလာၿပီး စစ္တပ္ကုိေၾကာလာတာေၾကာင့္ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီကို စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံခိုင္မာေရး အသဲအသန္လုပ္ေနရတယ္။ ေရႊမန္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းမႉး ၃ ေယာက္ကို ေခၚစစ္ေနတယ္လို႔ေတာင္ သတင္းေတြထြက္လာတဲ့အထိ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ ၁၂ ေယာက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အဆင့္ ၁၃ ေယာက္အပါအဝင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးနဲ႔အထက္ စစ္ဗိုလ္ ၂၀၀ ေလာက္ကို ပါတီလိုင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀ လႊတ္ေတာ္လိုင္းနဲ႔ အစိုးရလိုင္းေတြေရႊ႕ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားဦးစီးခ်ဳပ္ ခၽြန္ေပးတဲ့အတိုင္း သိန္းစိန္-ေရႊမန္း ႏွစ္ဘက္စလံုးကို မယံုၾကည္ အားမကိုးေတာ့ဘဲ ‘စစ္တပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ခိုင္မာေအာင္’ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ျပန္တည္ေဆာက္ေနရ တယ္။
အဲသလို ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းလုပ္မယ့္ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီကြန္ဂရက္ကိုေတာင္ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုး ရကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အေၾကာင္းျပၿပီး ကမန္းကတန္းအကြက္ေရႊ႕ရတဲ့အတြက္ မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ အာဏာနီတည္ေဆာက္ ေရးအတြက္လဲ အက်ဳိးရွိသြားၿပီး တခ်က္ခုတ္ သံုး-ေလးခ်က္ျပတ္သြားပါတယ္။ တပ္ထဲမွာ မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ အပတ္စဥ္ မတိမ္းမယိမ္းေတြကို ဖယ္ထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီး သူ႔ထက္အမ်ားႀကီးဂ်ဴနီယာက်တဲ့ တပ္မႉးေတြကို ဆြဲတင္လိုက္တာျဖစ္လို႔ မင္း ေအာင္လႈိင္ရဲ႕အာဏာ ပိုခိုင္မာသြားတယ္။
ဒါေပမဲ့ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး ပါတီလိုင္း လႊတ္ေတာ္လိုင္းေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ အေႏွးနဲ႔အျမန္ တဦးခ်င္းကိုယ္က်ဳိးစီးပြားေတြ ဝင္လာမွာေသခ်ာလို႔ မဆလပါတီျဖစ္ခဲ့သလို တစင္ေထာင္လာၾကမွာ ေရွာင္လြဲမရတဲ့သဘာဝတရားဘဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီျပႆနာဟာ စစ္အုပ္စုေတာက္ေလွ်ာက္ရင္ဆိုင္ေနရမယ့္ ထာဝရ ႏိုင္ငံေရး-စစ္ေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ေအာင္ျမင့္-လွေဌးဝင္းကို သမတ-ဒုသမတတင္မယ့္အၾကံဟာလဲ ေရတိုဘဲအလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ (ဒါကလဲ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ကိုႏိုင္ဦးမွ)။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာမခံခ်က္ရွိဖို႔ဆိုရင္ ၁၉၆၂-၁၉၇၃ ကာလ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလို၊ ၁၉၈၈-၂၀၁၀ ကာလ နဝတ-နအဖ စစ္ေကာင္စီလို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မဖံုးမကြယ္ ရာႏႈန္း ျပည့္အာဏာသိမ္းထားတဲ့နည္းဘဲရွိတယ္။
ေရႊမန္းကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ၊ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္လာမယ့္မဲလိမ္မဲခိုးကိစၥ၊ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီညီလာခံ၊ ဘ႑ာေငြအက်ပ္ အတည္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းျပႆနာေတြဟာ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္း အစုိးရသစ္ဖြဲ႔ခ်ိန္အထိ ဖိစီးေနမွာျဖစ္လို႔ မင္းေအာင္လႈိင္ အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြအေပၚ လိုင္ဇာစစ္ပြဲ၊ ေလာက္ကိုင္စစ္ပြဲလို ထိုးစစ္ႀကီးႀကီးေတြ ဆင္ႏိုင္မယ့္အလားအလာ ေတာ္ေတာ္နည္းသြားၿပီလို႔ ယူဆတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၃ ဘီလီယံအကုန္ခံ စစ္တိုက္ႏိုင္မယ့္ပံု မရွိဘူး။
ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတင္ေအး ဦးစီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေနရာ (ဒုၫႊန္မႉးရာထူး) ၁၅ ေနရာစလံုး၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရးမႉးေနရာ (လက္ေထာက္ၫႊန္မႉးရာထူး) ၇၂ ေနရာစလံုးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရးမႉးေနရာ (လက္ေထာက္ၫႊန္မႉးရာထူး) ၆ ခု စလံုးကို စစ္တပ္ကလာတဲ့ ဗိုလ္မႉး၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးေတြနဲ႔ ျဖည့္ထားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေတြမွာလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းေတြ လႊမ္းမိုးထားတယ္။
ဒါေပမဲ့ တဖက္မွာလဲ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကစလိုက္တဲ့ စစ္ဗိုလ္အသြင္ေျပာင္း မိုးက်ေရႊကိုယ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဟာ တျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြကိုလဲ ဂယက္႐ိုက္ခတ္လာတဲ့အတြက္ ဌာနေကာင္းေရာက္ၿပီး မ်က္မ်က္ကေလးဝါးဖို႔ DSA တက္ခဲ့တဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြရဲ႕အနာဂတ္ေတြ ပ်က္ျပားမယ့္အလားအလာ လင္းေရာင္ျခည္ကို စတင္ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ (ၾကံ႕ဖြတ္မဟာမိတ္) တရားဝင္တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကလဲ ျပည္နယ္အစိုးရထဲပါေပမဲ့ ဘာမွလုပ္ ပိုင္ခြင့္မရွိ အာဏာမရွိဘဲ ေနျပည္ေတာ္ကခ်ေပးတာေတြ ခိုင္းတာေတြကိုဘဲ လိုက္လုပ္ေနရလို႔ ဗဟိုဦးစီးစနစ္နဲ႔ စစ္တပ္ ႀကီးစိုးမႈကို အသက္သြင္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ပုိဆန္႔က်င္လာတယ္။
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ပါအေၾကာင္းအခ်က္စာသား text ေတြကုုိ သေဘာတူၿပီးသားမုိ႔ ဘယ္အဖြဲ႔ လက္မွတ္ထုိးမယ္၊ မထုိးဘူးဆုိတာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း procedure and open-book matter ကိစၥသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆင္ေျခေပးေနတာေတြ ရွိတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာတခ်ဳိ႕က all inclusiveness အားလံုးပါ၀င္ေရး၊ မပါ၀င္ေရးကုုိ နည္းနာျပႆနာအျဖစ္ တရား ထူေထာင္ေနတယ္။ တုုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ မဟာမိတ္ေရးရာ၊ ညီညြတ္ေရးဆိုင္ရာရပ္တည္ခ်က္ ျပႆနာ ျဖစ္တယ္။
CNF PNLO လို ႏွစ္ေယာက္တပိုင္းအဖြဲ႔ေတြထက္ အင္အားပိုႀကီးတဲ့ AA TNLA MNDAA သံုးဖြဲ႔ ခ်န္ထားေရး ဆိုတာ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ရဲ႕ ဂႏၶဝင္ေျမာက္ေသြးခဲြခ်ဳပ္ကိုင္ေရး classical divide-and-rule နည္းနာဘဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို အၿပီးအျပတ္ အဆံုးမသတ္ခ်င္တဲ့ အျမင္က်ဥ္းမႈ ေခါင္းမာမႈနဲ႔ တရားေသစစ္ဝါဒကို ျပေနတာဘဲျဖစ္တယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုခ်င္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေတာင္းဆိုမႈ လုပ္ေနတာဘဲျဖစ္တယ္။ ခံရေပါင္းမ်ားေနသူေတြအတြက္ ရပ္တည္ခ်က္ ျပႆနာကို နည္းနာျပႆနာအျဖစ္ ေျဖေျပာၿပီး ဖိအားေပးတြန္းေနတာကုုိ လက္ခံလိုက္ရင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစု အားလံုးရဲ႕ နိဂံုးျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေစာဘဦးႀကီးမူေလးခ်က္ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။
အစိုးရစစ္တပ္ကို အထိနာေအာင္တိုက္ထားတဲ့အတြက္ MNDAA နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္ႏိုင္ဘူး ေျပာတာဟာ စစ္သားစကား မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္တိုက္တယ္ဆိုမွေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွာ ေသေၾကဒဏ္ရာရမွာ သဘာဝဘဲဆိုတာ လူတိုင္းအသိျဖစ္တယ္။ မေသခ်င္ရင္ စစ္ထဲမဝင္နဲ႔ စစ္မတိုက္နဲ႔ဆိုတာ ကေလးကအစ ေခြးကအစ သိတဲ့အမွန္တရားပါ။ MNDAA ဘက္ကၾကည့္ ရင္လဲ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတံုးက မံုးကိုးမွာ MDA ဌာနခ်ဳပ္ကို ဗမာစစ္တပ္ကဝင္တိုက္ၿပီး ကခ်င္ ကိုးကန္႔ ဝ ရဲေဘာ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို တန္းစီပစ္သတ္ခဲ့တာ၊ ၂၀၀၉ ခု ၾသဂုတ္လမွာ ေလာက္ကိုင္ MNDAA ဌာနခ်ဳပ္ကိုဝင္တိုက္ၿပီး ရဲေဘာ္နဲ႔ အရပ္သား ၃၀၀ ေလာက္ကို ပစ္သတ္ခဲ့တာ၊ ကိုးကန္႔အရပ္သားေတြရဲ႕ ဥစၥာဓန ယြမ္ေငြ သန္း ၁၅၀ ဖိုးေလာက္ ခိုးသြား လုသြားတာေတြလဲ ေျပာစရာရွိပါတယ္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိခိုက္လို႔ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကလဲ ေသြး႐ူးေသြးတမ္းေလွ်ာက္ေျပာတာထက္ မပိုပါဘူး။ တကယ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိခိုက္ရင္ ကမၻာ့တရား႐ံုး (ICJ) မွာ တင္လို႔ရပါတယ္။ ဗမာျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ICJ စီရင္ခ်က္ကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ စိန္႔မာတင္ကၽြန္းနဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထိုးအပ္လိုက္ရတာ ဘဲ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္ေတြ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥကို ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၅ ကလြဲလို႔ ဘာမွဥပေဒ နားမလည္တဲ့ နလပိန္းတံုးေတြက ဝင္ေျပာေနတာ လူရယ္စရာဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။
ဘာေတြဘယ္လိုေျပာေျပာ UWSA ဝ အဖြဲ႔ကေတာ့ NCA ကိုနဲနဲမွစိတ္မဝင္စားဘဲ တပ္ေတြကို အသင့္ျပင္တာ စစ္ေလ့က်င့္ တာေတြလုပ္ေနတယ္။ စစ္ျပန္ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ၊ ခြင့္ျပန္ရဲေဘာ္ေတြ၊ ကာဆီႏိုလံုျခံဳေရးရဲေဘာ္ေတြအားလံုးကိုလဲ ျပန္ ေခၚထားၿပီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တံုးက လိုဘဲ တပ္လွန္႔ထားတယ္။ ကားေပၚတင္ပစ္တဲ့ အတြဲလိုက္ဒံုးေတြ၊ ကားနဲ႔ဆြဲတဲ့ဒံုးပ်ံေတြ၊ ၁၀၅မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ၊ ၁၂၂မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာေတြ၊ ၁၀၇မမ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာေတြသာမက ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ေဝးတဲ့ ေနျပည္ေတာ္အထိ လွမ္းပစ္ႏိုင္တဲ့ ေျမေအာက္ဘန္ကာၿဖိဳ DF-၁၅ တာလတ္ပစ္ဒံုးပ်ံေတြကိုပါ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ကတည္းက ဝယ္ယူထားတယ္။ ၁၀၅မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာက တ႐ုတ္ျပည္ကမထုတ္လို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံထုတ္ ရွာဝယ္ထားတာျဖစ္တယ္။
NCA ကို အခုလက္မွတ္ထုိးလိုက္ရင္ လာမယ့္လေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလျဖစ္ေနလို႔ အပစ္ရပ္ေနာက္ဆက္တြဲ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ကြက္တိတုိက္ဆုိင္ေနတယ္။ လုုပ္ငန္းစဥ္အရ ၂ လအတြင္း မူေဘာင္ Framework ဆြဲဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ျပည္သူလူထုုရဲ႕ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ သေဘာထားရယူမႈဟာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တယ္။ ဒီမူေဘာင္ဟာ ဒီမုုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ေရး (လက္ေတြ႔ေျပာရရင္ အေျခခံဥပေဒကုုိ အရင္းခံက်က်ျပင္ဆင္ေရး)ကို ေရွး႐ႈ မယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအထိ ျမင့္တက္သြားမွာမို႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရတဲ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ထက္ ပုိအေရးပါတယ္၊ လူထုပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မလြဲမေသြရွိရမယ္။
လူထုပါ၀င္ပတ္သက္မႈကုုိ ၾကားကေန အဓိကေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာက မီဒီယာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအသင္း အဖြဲ႔ေတြဘဲျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ဒီတိုင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူထုေတြ၊ CSO CBO NGO ေတြ၊ မီဒီယာေတြဟာ ဘယ္သူမွ မူေဘာင္ေဆြးေႏြးပြဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို စိတ္ဝင္တစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေန မရွိ။ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး စည္း႐ံုးတာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းလုိက္တာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္တာေတြနဲ႔ဘဲ ရႈပ္ေနမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူေဘာင္ကိစၥ လူထုနဲ႔ဆက္သြယ္ေရး၊ လူထုကုိ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေရး၊ လူထု ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္ေရးဟာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီကိစၥကို ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔လႊဲထား ဆုိတာမ်ဳိးကလဲ လက္ခံႏိုင္ စရာမရွိ။
အဲသလို ဘယ္သူမွထဲထဲဝင္ဝင္မပါဘဲ စစ္အုပ္စုဝင္တခ်ဳိ႕ကသာ ပုဂၢဳိလ္ေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရး ကို တြန္းေနတဲ့ပံုရွိပါတယ္။ သိန္းစိန္-ေအာင္မင္း-စိုးသိန္းဂုိဏ္းရဲ႕ ပုဂၢဳိလ္ေရး-ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားအရသာ (MPC အက်ဳိး စီးပြားေတြလဲ တႏြယ္ငင္တစင္ပါတယ္) တြန္းေနတာျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာ ေရႊမန္း၊ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ႏွစ္ ေယာက္မွာ ဘယ္သူမွစိတ္မဝင္စားတဲ့ကိစၥဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ သမတသိန္းစိန္အတြက္ေတာ့ ေနာက္သက္တမ္း သမတျဖစ္ဖုိ႔ NCA ေအာင္ျမင္မႈ ျပစားဖို႔ အေရးႀကီးေနတယ္။
အေမရိကန္ တ႐ုတ္ ဂ်ပန္ အီးယူ ကုလသမဂၢ အာဆီယံ အားလံုးကလဲ အခုအခ်ိန္မွာ NCA ထက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဘဲ စိတ္ဝင္စားေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ကလဲ ဗမာျပည္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ သူတို႔သမတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆက္စပ္ေနတယ္၊ သူတို႔ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီေအာင္ျမင္မႈ မေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆေနတာျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ကလဲ ဗမာျပည္ထဲက သူ႔အက်ဳိးစီးပြားေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ျမင္ေနတယ္။
တဖက္က ပုဂၢဳိလ္ေရးအက်ဳိးစီးပြားကိုၾကည့္ရင္ေတာ့ အႀကိဳကတိကဝတ္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ KNU DKBA PC RCSS ေလးဖြဲ႔ကို ဟန္ေညာင္ေရႊက ေဒၚလာ ၃ သန္းစီေပးထားၿပီး ေနာက္ဆံုး NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ ထပ္ေပးမယ္၊ တျခား အဖြဲ႔ေတြလဲ လက္မွတ္ထိုးရင္ေပးမယ္လို႔ ျမႇဴဆြယ္ထားတယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြထြက္ေနသလို သမတ႐ံုးဝန္ႀကီးစိုးသိန္းက လဲ လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရပ္တည္ေရး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပါမစ္ေတြ လိုင္စင္ေတြ လုပ္ကြက္ေတြ ခ်ေပးမယ္လို႔ ဆြယ္ေနတယ္။ မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ၃ လတခါေတြ႔ခြင့္ရမယ္၊ သမတနဲ႔ ၂ လတခါေတြ႔ခြင့္ရမယ္၊ ေအာင္မင္း-စိုးသိန္းအပါအဝင္ ပါမစ္ထုတ္ေပးတဲ့ တျခားဝန္ေတြ နဲ႔ တလတခါ ေတြ႔ခြင့္ရမယ္ဆိုၿပီး အေပးအယူလုပ္ထားတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအားသန္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလဲ ဝန္ႀကီးေအာင္မင္းက လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ လက္ပံတန္းသပိတ္ေက်ာင္းသား ေတြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမယ္လို႔ ျပန္ေပးဆြဲသမားရဲ႕ blackmail စကား ေျပာထားတယ္။
ဒီႏွစ္ဆန္းတံုးက ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို အတန္းတင္စာေမးပြဲေတြ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲေတြနဲ႔ ကပ္ေနလို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းသင့္တယ္ လို႔ ၾကံ႕ဖြတ္ေလာ္ဘီေတြေအာ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခု NCA ကလဲ လႊတ္ေတာ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲနဲ႔ ကပ္ေနလို႔ အားလံုးလက္မွတ္ မထိုးေသးဘဲ အစိုးရဘက္ကဘဲ တဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲတယ္လို႔ အရင္ေၾကညာေလာက္ေအာင္ သတၱိမရွိဘူးလား။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရာသက္ပန္ေမြးထားၿပီး လုပ္စားခ်င္ေနတာလား။ မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ကသာ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိရင္ အင္အားႀကီးသူဘက္ကစၿပီး သေဘာထားႀကီးမႈကို ျပရမွာျဖစ္တယ္၊ တျပည္လံုးမွာ တဖက္သတ္အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း တိုင္းသိျပည္သိ ကမၻာသိေၾကညာရမွာျဖစ္တယ္။

ဂါမဏိ ႏွင့္ ေအာင္သဇင္ ပူးတြဲတင္ျပသည္
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅