Friday, September 4, 2015

စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္(၅)ဦးဒီလ (၉)ရက္ေန႕မွာ ႀကီး(၅)ႀကီးေခါင္းေဆာင္တို႕က သမၼတသိန္္းစိန္နဲ႕ ေတြ႕ဖို႕ ရွိတယ္။ အဲဒီလိုေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ သမၼတသိန္းစိန္နဲ႕အတူ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္လည္း ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ အျခားအဆင့္ျမင့္ အစိုးရအရာရွိေတြလည္း ရွိေနၾကမွာပါ။ ႀကီး(၅)ႀကီးေတြနဲ႕အတူ SD က ေခါင္းေဆာင္(၃)ဦးတို႕လည္း ပါလာၾကမွာပါ။ 
ေနာက္ဆုံးဇင္းမယ္ေဆြးေႏြးပြဲကေန အာဏာကုန္လႊဲအပ္ျခင္းခံရတဲ့ ႀကီး(၅)ႀကီးေခါင္းေဆာင္တို႕ပါပဲ။


(၁) အပစ္ကို ရပ္ၾကမလား၊ မရပ္ဘူးလား။
(၂) အားလုံးပါဝင္မွ လက္မွတ္ထိုးမလား၊ အစိုးရဆႏၵအတိုင္း အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ိကို ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ထိုးမလား။
(၃) အဖြဲ႕(၆)ဖြဲ႕ မပါခဲ့လို႕ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕က လက္မွတ္မထိုးခဲ့ရင္ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြက အတူတူ လက္မွတ္ထိုးၾကမလား၊ သီးျခားတစ္ဖြဲ႕စီ လက္မွတ္ထိုးၾကမလား။ ဒါက ပဏာမစဥ္းစားရမဲ့အခ်က္ေတြပါ။

တကယ္လို႕ အားလုံးပါဝင္ခြင့္မရွိလို႕ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးပြဲ ပ်က္ခဲ့ရင္

(၁) ဦးေအာင္မင္းေျပာသလို ေနာက္အစိုးရတက္လာခဲ့ရင္ တစ္ကေန ျပန္စရဖို႕မ်ားသလား၊ အဆိုပါ တက္လာတဲ့အစိုးရက ဒီထက္ အေပးအယူတည့္ႏိုင္မလား။
(၂) ပုဒ္မ ၁၇/၁ မတရားအသင္းနဲ႕ ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မကို သမၼတသိန္းစိန္က ဘာေၾကာင့္ မပယ္ဖ်က္သလဲ။ ဦးေအာင္မင္းတို႕ကို ထိန္းဖို႕လား။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ထိန္းဖို႕လား။
(၃) ေနာက္တက္မဲ့အစိုးရက ပုဒ္မ ၁၇/၁ ကို ဆက္ထိန္းအုံးမလား၊ ပယ္ဖ်က္ေပးမလား။
(၄) ေနာက္တက္မဲ့အစိုးရက ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးအစိုးရလား၊ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလား။

ဦးေအာင္မင္းကေတာ့ သူ႕ေနာက္ဆုံးခရီးအတြက္ မွာသင့္တာကို မွာေနပါၿပီ။ ဒီေတာ့ တကယ္မ်ား အပစ္ရပ္ခဲ့ရင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဦးေအာင္မင္းမပါတဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းခရီးမ်ားကို ႏွင္ရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ တကယ္မ်ား အပစ္ရပ္ခဲ့ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ။ အမွန္မေတာ့ ဦးေအာင္မင္း ၿခိမ္းေျခာက္သလိုမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ စစ္တပ္က သူလုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႕ ရတဲ့အတြက္ တကယ္လို႕မ်ား အပစ္ရပ္ခဲ့ရင္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ အေက်အလည္ညွိႏႈိင္းရပါလိမ့္မယ္။


(၁) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ေရးဆြဲေရး(FPD)ကိစၥ၊
(၂) စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းလုိက္နာရမဲ့ က်င့္ဝတ္မ်ား (CoC) ကိစၥ၊
(၃) အပစ္ရပ္ေရးကို ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မဲ့အဖြဲ႕ (JMC)ကိစၥေတြက အရင္လာပါလိမ့္မယ္။

ပထမအခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ သုံးေနက်စကားလုံးကေတာ့ အားလုံး ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဆိုတဲ့ စာသား ျဖစ္တယ္။ အမွန္မေတာ့ ဒီစကားဟာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေစပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ stakeholders ေတြပဲ အဓိကေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ (၁)အစိုးရ၊ (၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ (၃) တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါအရာေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္တယ္။

ဒီႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ကေန အမ်ဳိးသားညီလာခံတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ အခုန ေျပာတဲ့ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအခန္းက႑ လာပါလိမ့္မယ္။

အခု အဲ့လို ျဖစ္ဖို႕ မရွိပါ။ ဒုတိယအခ်က္အရ အပစ္ကို ရပ္ၿပီးမွ လိုက္နာရဲ့က်င့္ဝတ္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အသာစီးေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ လက္နက္ခ်ေစတဲ့အထိ ေတာင္းဆိုလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ တတိယအခ်က္အရ ေစာင့္ၾကည့္ရမဲ့အဖြဲ႕ဟာ ကာယကံရွင္ေတြပဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို ထိန္းႏိုင္မလဲ။

အမွန္မေတာ့ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ဟာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢတပ္ဖြဲ႕ဆိုရင္ ပိုလို႕ေတာင္ ေကာင္းပါတယ္။ အခု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြကပဲ အဓိကေစာင့္ၾကပ္ရမယ္ဆိုရင္ ပစ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ပစ္လို႕ရပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေသနတ္ကို ပစ္ေဖာက္လုိက္႐ုံပဲ။

ကခ်င္တပ္မဟာ(၄)ကို သြားတုိက္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သလိုပဲ အင္မတန္မွ လြယ္ကူပါတယ္။ ၿပီးရင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ေဝဖန္ပစ္တင္ရင္းနဲ႕ ဘယ္ကေန အစရွာရမွန္းမသိ ျဖစ္ကုန္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ဟာ ဘာမွ ေရေရရာရာ မရွိပါ။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို NCCT က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီသား ျဖစ္တယ္။ SD ကို ထူေထာင္ျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ေရးလို႕ မိမိတို႕ သိရွိထားပါတယ္။ ဒါကိုေတာင္ pragmatic implementation ဆိုၿပီး အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ရင္ SD အဖြဲ႕က အဓိပၸါယ္မရွိသလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ကို မပယ္ဖ်က္ေသးတာကို ေထာက္ၾကည့္ရင္လည္း အခ်ိန္မေရြး ဒီပုဒ္မနဲ႕ ကိုင္စြဲၿပီး ရွိသမွ်ပုဂၢဳိလ္ေတြကို စစ္တပ္က ဆြဲစိၿပီး အပစ္ရပ္ကို အခ်ိန္မေရြး လက္စေဖ်ာက္လုိက္လို႕ ရတယ္။


ဒီေတာ့ သမၼတအာမခံခ်က္နဲ႕ လုပ္ေနတဲ့ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဒီအစိုးရ၊ ဒီသမၼတမရွိေတာ့တာနဲ႕ မေသခ်ာေတာ့ဘူးလို႕ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာေျပာေနတာဟာလည္းပဲ အတိတ္နမိတ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ ႀကီး(၅)ႀကီးတို႕က ဇင္းမယ္မွာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သိရွိၾကၿပီသားပါ။ ဒီ(၅)ဦးထဲမွာ KIO, KNPP, SSPP, နဲ႕ NMSP တို႕ဟာ အားလုံးပါဝင္မွ လက္မွတ္ထိုးၾကမယ္လို႕ ခပ္တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ထားဖို႕ ရွိမယ္။ KNU ကလည္း သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူျဖစ္ေပမဲ့ အားလုံးပါဝင္မွ လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႕ ေက်ညာထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ KNU နဲ႕ သူ႕အေပါင္းအပါအခ်ဳိ႕ျဖစ္တဲ့ RCSS, DKBA, KPC တို႕ကေတာ့ အဖြဲ႕မစုံရင္လည္း ထိုးခ်င္ၾကဖို႕ ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႕ အဖြဲ႕က မစုံဘဲ ထိုးၾကရင္ TNLA, MNDAA, AA, LDU, WNO, ANC တို႕ က်န္ေနခဲ့မယ္။ ေနာက္ၿပီး လက္မွတ္မထိုးဘဲ ေနႏိုင္တဲ့ အျခားအဖြဲ႕ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ UWSA, NDAA, NSCN-K, RCSS တို႕ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိႀကီး(၅)ႀကီးေခါင္းေဆာင္တို႕က ဒီအဖြြဲ႕(၄)ဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ၾကပါဘူး။ UWSA နဲ႕ NDAA တို႕က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အထူးအခြင့္အေရးေပးျခင္းကို ခံရတဲ့အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္လို႕ အပစ္ရပ္မွာ လက္မွတ္ ထိုးစရာမလိုေလာက္ေအာင္ကို ျပည့္စုံေနပါတယ္။ NSCK-K နာဂအဖြဲ႕ကေတာ့ အိႏၵိယရွိနာဂလန္နဲ႕ ေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို႕ ျဖစ္ေတာ့ အပစ္ရပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ RCSS ကေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာ တြဲလြဲတြဲေလာင္း ပါလာေပမဲ့ UNFC မွာ မပါသလို NCCT မွာလည္း မပါပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ သူက အပစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႕ေတာ့ ေျပာထားပါတယ္။

ဒီေတာ့ UNFC က တိုင္းရင္းသားအားလုံးကို မစုစည္းႏိုင္လို႕ NCCT ကို ဖြဲ႕စည္းရတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြက NCCT ကေန SD ကို တာဝန္လႊဲလုိက္တယ္။ SD ကေန အခု ႀကီး(၅)ႀကီးကို အာဏာကုန္လႊဲလုိက္တယ္။

ဒါေပမဲ့ အပါးနပ္ဆုံးအဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕ ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ UWSA, NDAA, နဲ႕ RCSS တို႕ပါပဲ။ သူတို႕မွာ စစ္အင္အားရွိၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဦးစားေပးထားတယ္။

အႏွိမ္ခံရဆုံးကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္တပ္မရွိတဲ့ LDU (လားဟူ)၊ ANC (အျခားရခိုင္အဖြဲ႕တစ္ခု) နဲ႕ WNO (အျခားဝအဖြဲ႕တစ္ခု)တို႕ ျဖစ္တယ္။ သူတို႕က အပစ္ရပ္မွာ ပါဝင္ခြင့္မရွိသလို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း ေလ့လာသူအဆင့္သာ ေပးးႏိုင္မယ္လို႕ အစိုးရက အသိေပးထားၿပီသားျဖစ္တယ္။

အျခားတုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ TNLA (တအာင္းတပ္မေတာ္)၊ AA (ရခိုင္တပ္မေတာ္)နဲ႕ MNDAA (ကိုးကန္႕တပ္မေတာ္)တို႕ကိုေတာ့ အပစ္ရပ္မွာ မပါႏိုင္သလို လုံးဝလက္နက္ခ်ရမယ္လို႕ မအလက ေျပာထားပါတယ္။

ဒီေတာ့ ႀကီး(၅)ႀကီးနဲ႕ SD ေခါင္းေဆာင္(၃)ဦးတို႕က UNFC အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ LDU, WNO, ANC, TNLA, MNDAA, AA တို႕ကို ခ်န္ထားၿပီး အပစ္ရပ္ၾကမယ္လို႕ ဆုံးျဖတ္ၾကမလား၊ ဒီအဖြဲ႕ေတြပါမွပဲ လက္မွတ္ထိုးၾကမယ္လို႕ ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ၾကမလား လာမဲ့ (၉)ရက္ေန႕မွာ သိရပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးပြဲကို ရက္ခ်ိန္းသတ္မွတ္ဖို႕ လ်ာထားၿပီသားျဖစ္တယ္။ သူတို႕ဘက္ကေတာ့ သိပ္ကို ေသခ်ာေနတဲ့သေဘာပါ။
U Ravika

0 comments: