Sunday, July 5, 2015

လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ဘက္က အေျခအေန...

ဗိုလ္မွဴးေစာဆန္းေအာင္တပ္ ( DKBA ) နွင့္ အစိုးရတပ္ ပစ္ခတ္မႈ ( 2.7.2015 )


ဗိုလ္မွဴးေစာဆန္းေအာင္တပ္ ( DKBA ) နွင့္ အစိုးရတပ္ ပစ္ခတ္မႈ( 2.7.2015 )
Posted by နာမည္ ဆိုသည္မွာ on Saturday, July 4, 2015

0 comments: