Wednesday, June 24, 2015

ေလာ္ခီးလာ နိုင္ငံေရး ထိုးစစ္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ


                                                     ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၁၆)
                                    ေလာ္ခီးလာ နိုင္ငံေရး ထိုးစစ္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ

            ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၂) ရက္မွ (၉) ရက္အတြင္း ေကအင္ယူထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း က်င္းပ
ခဲ့သည့္ ေလာ္ခီးလာညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထြက္လာျပီးေနာက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္မင္း စစ္အစိုးရသည္ အၾကပ္ရိုက္လွ်က္ရွိသည္။ လူေသကို အသက္မရွင္ေစနိုင္ေတာ့သည့္ မႏၱာန္ေဟာင္းၾကီး ျဖစ္သည့္ တို ့တာ၀န္အေရး
သံုးပါးကို မဆီမဆိုင္ တတြတ္တြတ္ရြတ္ရင္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ၄င္းတို ့အလိုက် ျပင္ဆင္ထားသည့္ အပစ္ရပ္
စာခ်ဳပ္ကို လြယ္လင့္တကူ လက္မွတ္မထိုးေကာင္းလား ဟူ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အျပစ္တင္လွ်က္ရွိသည္။ မွန္းခ်က္နွင့္ နွမ္းထြက္မကိုက္ရံုသာမက လက္သီးပုန္း နွင့္ အထိုးခံ
လိုက္ရသလိုျဖစ္ကာ ေရွ ့တိုးရအခက္ ေနာက္ဆုတ္ရအခက္ နွင့္ မရႈနိုင္ မကယ္နိုင္ဘ၀ သို ့က်ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။

            အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းသို ့ဆိုသနည္း။ ေလာ္ခီးလာညီလာခံရလာဒ္အေပၚအေျချပဳ၍ ထြက္ေပၚလာေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ နိုင္ငံေရးေျခလွမ္းမွာ လွလွပပကေလး ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၅ မတ္လ (၃၁) ရက္ ေန ့က NCCT နွင့္ စစ္အစိုးရတို ့သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ အတည္ျပဳမူၾကမ္း အား ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းမဟုတ္။ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္း မဟုတ္။ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားနွင့္ အတည္ျပဳျပီး အဆိုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား
အား နွစ္ဘက္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကရန္ကမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ၁၉၆၃ ခုနွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္  ကလို မဟုတ္ေတာ့။ လက္ရွိစစ္အစိုးရသည္ စစ္ေရး
အရ၊ စီးပြားေရးအရ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္နိုင္ေျခမရွိ။ နိုင္ငံျခား မွ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား၊ စီးပြားေရးရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား၊ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားကို အားထားရသည့္ ဘ၀သို ့က်ေရာက္ေနရရံုသာမက ျပည္တြင္းမွပို ့ကုန္အျဖစ္ ျပည္ပသို ့ထိထိေရာက္ေရာက္တင္ပို ့ျပီး နိုင္ငံျခားေငြေလာက္ေလာက္လားလားရွာနိုင္ေျခမရွိ။

ေငြေၾကးတည္ျငိမ္သေယာင္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေငြလဲနဳန္းမွာ အေမရိကန္ တေဒၚလာကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ တေထာင့္သံုးရာအထိျမင့္တက္လွ်က္ရွိေနသည္။[i] စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းႏႈန္း၊ ေဆး၀ါးေစ်းႏႈန္းမ်ား အပါအ၀င္ သြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အားလုံး တၿပိဳင္နက္တည္း တရိပ္ရိပ္တက္လာေသာေၾကာင့္ အေထြေထြ ကုန္ေစ်း
ႏႈန္း ျမင့္တက္ေရးအထိ ဦးတည္လာလွ်က္ရွိသည္။[ii] ပို ့ကုန္မွ ေဒၚလာ၀င္ေငြ ထိထိေရာက္ေရာက္မရွာနိုင္၊ သြင္းကုန္လို
အပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းနိုင္၊ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကုန္ေစ်းနုန္းျမင့္တက္လာျပီး
ေနာက္ လူထုအံုၾကြမႈမ်ား
ေပၚေပါက္ မလာေအာင္တားဆီးနိုင္ရန္ စစ္အစိုးရတြင္ ထြက္ေပါက္တခုတည္းသာ ရွိသည္။

ယင္းမွာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား တနိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ဟူသည္ကို လက္
မွတ္ထိုးခိုင္း၊ ကမာၻကိုျပ၊ နိုင္ငံတကာရင္းနွီးျမႈဳပ္နွံမႈနွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား အလံုးအခဲနွင့္ ၀င္လာေစရန္ တဘက္
ကဖိတ္ေခၚ၊ အျခားတဘက္က တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ လူထုပိုင္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား အၾကီးအက်ယ္ တိုးခ်ဲ ့ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းသည္သာ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည္။ အျခားနည္းမရွိ။ သို ့ျဖစ္၍ ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အျပတ္ပယ္ခ်၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လံုး၀ရပ္၊
အတည္ျပဳမူၾကမ္းကို လက္မွတ္မထိုးသည့္ တိုင္းရင္း
သားအဖြဲ ့အစည္းမွန္သမွ်အား
စစ္ေရး နည္းျဖင့္သာ အျပတ္တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းသြားမည္ ဟူ၍ျပတ္ျပတ္သားသား
ေၾကျငာလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ စစ္အစိုးရအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အထက္ပါ စီးပြားေရး ထြက္ေပါက္ပိတ္သြားနိုင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ဟု လက္ညွိဳးထိုးကာ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေနာ္ေ၀၊ ဂ်ပန္နွင့္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အဖြဲ ့အစည္း
ၾကီးမ်ားထံမွ ရယူဆဲ၊ ဆက္လက္ရနိုင္ရန္ အလားအလာရင့္မွဲ ့ေနေသာ ေဒၚလာသန္းေထာင္ဂဏန္းသို ့ဦးတည္ေန
သည့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရပ္သြားနိုင္သည္။ လူထုအံုၾကြမႈ နွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား စနစ္တက်ေပါင္းစည္း
ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျပဳတ္တိုက္မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းသြားနိုင္သည္။ ဤသည္ကို အာဏာရွင္စစ္
အစိုးရအဆက္ဆက္ အေၾကာက္ရြံ ့ဆံုး ျဖစ္၍ပင္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ေလာ္ခီးလာညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္မွာလည္း စစ္အစိုးရက လက္မခံနိုင္ဆံုးေသာ အေျခအေနတခ်ိဳ ့ရွိေနသည္။ ပထမ အေျခ
အေနမွာ ၄င္းတို ့နွင့္ ျပန္လည္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးရမည့္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့တြင္ပါ၀င္ေသာ အဓိကတိုင္းရင္း
သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေနအထားျဖစ္သည္။ ယင္းတို ့၏ အမ်ားစုၾကီးမွာ ေလာ္ခီးလာညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ တျပားမွ ေလွ်ာ့မည့္ပံုမရွိ။ ယင္း၏ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္မွာ စစ္အစိုးရ နွင့္ အလြမ္းသင့္ရံုမက၊ ေနျပည္ေတာ္ကို ေခ်ာင္း
ေပါက္မတတ္ ဖိတ္ၾကား၊ အခြင့္အလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေခ်ာ့ျမဴထားခဲ့သည့္ ေကအင္ယူ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေဆးဖိုး မဟုတ္။ နိုင္ငံေရး အရ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည့္ ဒုဥကၠဌ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ျဖစ္ေနသည္။

ထူးဆန္းသည္မွာ တေသြးတသံ တမိန္ ့ကို လက္မခံ၊ တူတာတြဲလုပ္ မတူတာခြဲလုပ္ လုပ္ခြင့္မရသျဖင့္ ဟူ၍ အေၾကာင္းျပရံုမွ်ျဖင့္ ယူအင္အက္ဖ္စီ တပ္ေပါင္းစု အစည္းအေ၀းမွ သပိတ္ေမွာက္ထြက္ခြာလာခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေဆးဖိုးသည္ ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံတြင္ ရပ္တည္ခ်က္ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းက အဖြင့္မိန္ ့ခြန္းတြင္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန ့က ထြက္ေပၚလာသည့္ အတည္ျပဳမူၾကမ္းကို ရဲရဲတင္းတင္း လက္မွတ္ထိုးၾကပါ ဟု ေျပာင္ေျပာင္
တင္းတင္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါလွ်က္ ယင္းမိန္ ့ခြန္းနွင့္ ဆန္ ့က်င္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေပၚလာေသာ္လည္းအစည္းအေ၀း
မွ ထြက္ခြာမသြားခဲ့။ အစအဆံုးတက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၀င္ေရာက္တာ၀န္ခံခဲ့သည္။ အစည္း
အေ၀း မွတ္တမ္းမ်ား အားလံုးကို သဘာပတိအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံလက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့သည္။ သို ့ျဖစ္၍ ၄င္းအေနျဖင့္ ျပန္လည္ ခ်ိဳးေဖါက္ခြင့္မရနိုင္ေတာ့။ ခ်ိဳးေဖါက္လိမ့္မည္ ဟုလည္းမယူဆ။ ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္လက္နွင့္ေရး
ျပီးသားကို ေခ်နွင့္ ျပန္ဖ်က္သူ အျဖစ္မ်ိဳးသို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုယ္တိုင္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် အေရာက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္
ဟု ယူဆရေသာေၾကာင့္ပင္။

ဤသည္ကိုခ်ဳပ္၍သံုးသပ္ရလွ်င္ ေလာ္ခီးလာ အစည္းအေ၀းတြင္ေကအင္ယူ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ ့
အတြင္း ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစည္းအေ၀းအဆံုးသတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
အေပၚ အဖြဲ ့အစည္းတခုလံုး တစည္းတလံုးနွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္နုိင္သည္။ ယင္းမွာ ေကအင္
ယူအတြက္ နိုင္ငံေရးအရ တဆင့္တက္သြားရံု သာမက အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအတြက္ပါ အားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္း
အေျခအေနသို ့ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ေကအင္ယူ အဖြဲ ့အစည္း အတြင္းတြင္ စိတ္ရွည္သီးခံစြာျဖင့္ နုိင္ငံေရးအရ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျပင္မွေန၍ ပံ့ပိုးခဲ့၊ ဖိအားေပးခဲ့၊ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ျဖည့္
ဆည္းေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္လူထုအသင္းအဖြဲ ့မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳး
သားကြန္ရက္မ်ား၊ ကရင္လူငယ္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၏ အေရးပါေသာ အခန္းက
ကို ဤေနရာတြင္အသိအမွတ္ျပဳရ
ပါမည္။ ယင္းအေျခအေနအား လက္ရွိစစ္အစိုးရက မနွစ္သက္ဆံုးပင္။

ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ စစ္အစိုးရ မနွစ္သက္သည့္ ဒုတိယ အေျခ
အေနတခုမွာ ယင္းအစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္(၅) ῎NCCT အဖြဲ ့၀င္အားလံုးပါနုိင္မွ NCAကိုလက္မွတ္ထိုး၇န္῎ ဟူေသာ အခ်က္ပင္။ NCCT အဖြဲ ့၀င္အားလံုး ဟူသည္မွာ ၁၆ ဖြဲ ့ကို ဆိုလိုသည္။ ယင္းတြင္ စစ္အစိုးရက ျငင္းပယ္ထား
သည့္ ကိုးကန္ ့၊ တေအာင္းနွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ တို ့ပါ၀င္ေန၍ ျဖစ္သည္။ ကိုးကန္ ့ကို သံုးရက္နွင့္အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း
ခဲ့ျပီဟု ေၾကြးေၾကာ္ျပီး လက္ခေမာင္းခတ္ခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္ သည္ အသံတိတ္လွ်က္ရွိသည္။ ကိုးကန္ ့ကျပန္တိုက္လာ
ေသာအခါ သံုးရက္ေ၀း၍ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္လာခဲ့သည္အထိ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းနိုင္မည့္ အလားအလာကို မေတြ ့
ရေသး။ ၄င္းတုိ ့အထင္ေသး၊ မေလာက္ေလး မေလာက္စားထား ခဲ့သည့္ တေအာင္း နွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္တို ့ကလည္း စစ္စြယ္ကေလးမ်ားျပလိုက္ေသာအခါ စစ္အစိုးရသည္မည္သို ့ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ရမည္ မသိေတာ့။ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ဆိုက္္လွ်က္ရွိသည္။

            တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား ျဖိဳခြဲနိုင္ေရးအတြက္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ကစ၍ စစ္အစိုးရအဆက္
ဆက္က ယေန ့တိုင္ အသံုးျပဳခဲ့၊ ျပဳဆဲျဖစ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ရႈတ္ေထြးမႈမရွိ၊ ရိုးရိုးကေလးသာျဖစ္သည္။  အဓိက အားျဖင့္ ေကအိုင္အို၊ ေကအင္ယူ နွင့္ ၀သပ တို ့အၾကားတြင္ နိုင္ငံေရးနွင့္ စစ္ေရးအရ ကစားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၀သပ ကို ထိန္းထား၊ ေကအိုင္အိုကိုေခ်ာ့၊ ေကအင္ယူကို တိုက္။ ဤသည္မွာ တခုျဖစ္သည္။ ၀သပ ကို ဆက္ထိန္းထား၊ ေကအင္ယူကို ေခ်ာ့၊ ေကအိုင္အို ကိုတိုက္။ ဤသည္မွာ ေနာက္တခုျဖစ္သည္။

ေကအိုင္အိုက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကအင္ယူက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္ေပါင္းစုကို ခိုင္ခိုင္မာမာ
ဦးေဆာင္ကာ တိုက္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး စစ္အစိုးရမ်ားက ၀သပကို လက္ဖ်ားနွင့္ တုိ ့ရဲျခင္းမရွိ။ ၾကားထားကာ အဆင္ေျပေအာင္ မ်က္နွာခ်ိဳေသြးေပါင္း၊ ေခ်ာ့ေပါင္း ေနရသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အခ်ိဳ ့အတြင္းက စစ္အစိုး
ရနွင့္ ၀သပ တို ့အၾကားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈအား ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံနွင့္ ဆန္ ့က်င္ကာ  ၀သပ အားလိုက္ေလ်ာေပးလိုက္ရသည့္ လတ္တေလာသာဓက ကို ၾကည့္နိုင္သည္။[iii] သို ့ရာတြင္ ေကအိုင္အို၊ေကအင္
ယူ တို ့ေခါင္းေဆာင္သည့္ တပ္ေပါင္းစုကို ေခ်မႈန္းနိုင္ပါမူ စစ္အစိုးရက ၀သပ ကို တိုက္မည္ မုခ်ျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ ေမးရန္မလို။

ဤသည္ကို ၀သပ ကိုယ္တိုင္က သတိျပဳသင့္သည္။ ၄င္းတို ့၏ စစ္အင္အားကို ေၾကာက္သျဖင့္ စစ္အစိုးရ က မတိုက္ရဲျခင္းမဟုတ္။ အျခားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ခုခံတုိက္ပြဲ၀င္ေပးေနေသာေၾကာင့္သာ ၀သပ မွာသက္ သာေန ျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ ယင္း စစ္ေရး၊ နိုင္ငံေရး တန္ဘိုးကိုအသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ၀သပ အေနျဖင့္ အဆို
ပါေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား မိမိ၏ ေက်းဇူးရွင္မ်ား အျဖစ္ပင္ အဆင့္သတ္မွတ္သင့္သည္။ ယခုမူ ေျပာင္းျပန္
ဆက္ဆန္ေနပံုရွိသည္။ တခုလံုးအေျခအေန ကို မတြက္။ မိမိ စစ္မတိုက္ဘဲ ရေနသည့္အခြင့္အေရးမ်ားမွာ မိမိတဖြဲ ့
တည္းက စစ္အင္အားၾကီးမားေအာင္ တည္ေဆာက္ထားနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဟူ၍ ထုတ္ေဖၚမႈမ်ိဳးျပဳလာသည္။ ယင္းမွာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား ေစာ္ကားသည့္ အသံုးအနႈန္းမ်ား သံုးျခင္းပင္။

မေၾကျငာဘဲ က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ စစ္တပ္တည္ ေဆာက္ေရးျပိဳင္ပြဲတြင္ ေရွ ့ဆံုးကေျပးနိုင္သည့္အေပၚ စစ္ေရးအရ ေမာက္ၾကြားကာ ၀သပသည္ ငါ့ေအာက္ကိုလာဒူးေထာက္ၾကဟု မေျပာရံုတမယ္ ျပဳမူလွ်က္ရွိသည္။ နိုင္ငံေရးအရ သမိုင္းတန္ဘိုးၾကီးမားေသာ္လည္း စစ္အင္အားနည္းပါးေသာ အဖြဲ ့ငယ္မ်ားအား မတူမတန္သလိုလို ဆက္ဆန္လွ်က္ရွိသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ေခတ္က ၀ တပ္မ်ား တိုက္ခဲ့သည့္အေပၚ ရည္ညႊန္း၍ ယခုအထိ ထိုင္စားေနျခင္းကို ရပ္တန္ ့သင့္ျပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ၀သပ ကိုယ္တိုင္ တကယ္တန္း
တိုက္ပြဲ၀င္ျပျခင္းျဖင့္ မိမိတို ့သည္ စစ္မွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသင့္ျပီ။

ျပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၁) ရက္မွ (၆) ရက္ အတြင္းက ၀ နယ္ ပန္ဆန္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္း ထိပ္သီးမ်ား၏ အစည္းအေ၀း တြင္ ၀သပ က ၀ျပည္နယ္ လိုျခင္ေၾကာင္းတင္ျပသည္ဟု သိရသည္။ က်န္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းအားလံုးနီးပါးက ေရေရရာရာ အေျဖမေပးၾက။ တဖက္ကလည္း ၀သပ သည္ ၀ျပည္နယ္ရလိုရျငား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ခ်ဥ္းကပ္ကာ စာတင္ေၾကာင္းလည္း ၾကားရသည္။ ၀သပ သည္ မဟာဗ်ဴဟာေရာ နည္းပရိယာယ္ပါ လြဲေခ်ာ္၊ အဆင့္လည္း ေက်ာ္လွ်က္ရွိျပီ။ ျပည္နယ္သစ္မ်ား ဖြဲ ့စည္းပိုင္ခြင့္ကို လိုျခင္လွ်င္ (စစ္မတိုက္သည္ ရွိေစဦး) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လက္ေတြ ့အတည္ ျပဳ
က်င့္သံုးခြင့္ရေစေရး နိုင္ငံေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အားၾကိဳးမာန္တက္ ပါ၀င္ရန္လိုသည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္
ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒုတိယ မူၾကမ္းပုဒ္မ ၅၅ မွ ၅၇ အတြင္းတြင္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖြဲ ့စည္းေရး ကိစၥ အတိအလင္းပါရွိေသာေၾကာင့္ပင္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ စိုးစဥ္းမွ်မပါရွိ။ ယခုထြက္ေပၚလာသည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္လည္း မပါရွိ။

ယခုမူ လက္ေတြ ့နိုင္ငံေရးၾကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား၏ စုေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ တပ္ေပါင္းစုတြင္လည္းေကာင္း ၀သပ
သည္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိ၊ မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ကာ ေခ်ာင္တေခ်ာင္တြင္ ေအာင္းလွ်က္ရွိသည္။ စစ္အစိုးရနွင့္ နားလည္မႈ
ယူ၊ စစ္အစိုးရျငိဳျငင္မႈ မခံရေစေရးကိုသာ ေရွ ့ရႈေနသည္။  စစ္လည္းမတိုက္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာ
ေရးအတြက္ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးၾကိဳးပမ္းမႈတြင္မွ် အားၾကိဳးမာန္တက္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဘဲ လက္နက္၊ ေငြေၾကးကေလး
မ်ား ဟိုတခ်ိဳ ့သည္တခ်ိဳ ့ေထာက္ပံ့ရံုမွ်ျဖင့္ မွိန္းထိုင္ခြင့္၇လွ်က္ရွိသည္။ အခြင့္အေရးကိုေတာ့ လိုျခင္၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲ
ေတာ့ မခံျခင္သည့္ အေခ်ာင္ဇာတ္ခင္းလွ်က္ရွိသည္။

၁၉၈၉ ခုနွစ္ျပီလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ်ိန္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ၂၆ နွစ္ေက်ာ္ခဲျ့ပီ။ ၀သပသည္ ဤအေခ်ာင္
ဇာတ္လမ္းကို အဆံုးသတ္သင့္ပါျပီ။ အျခားျပည္နယ္မ်ား တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ အတူ လက္တြဲကာ
စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္အတည္ျပဳက်င့္သံုး
နိုင္ေရး အတြက္ မားမားမတ္မတ္ ပါ၀င္လက္တြဲၾကိဳးပမ္းသင့္ျပီ။  ေလာ္ခီးလာအစည္းအေ၀းတြင္ အဖြဲ ့၁၆ ဖြဲ ့ ခိုင္ခိုင္
မာမာ ရပ္တည္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ၀သပ မည္သည့္ဇာတ္ ဆက္ျပီး ခင္းမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရပါမည္။

ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ စစ္အစိုးရမနွစ္သက္သည့္ တတိယ အေျခ
အေနတခုမွာ
အတည္ျပဳမူၾကမ္း အခန္း (၆) ၾကားကာလအတြင္း နွစ္ဘက္ညွိနိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား တြင္ ῎ေျမယာနွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္ ့ခြဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား῎ ကို ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးခ်ဳပ္ဆိုျပီးေနာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားေျမယာနွင့္ သဘာ၀သယံ ဇာတမ်ားအား စစ္အစိုးရ နွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို ့တဘက္တည္းျဖင့္ ၾကိဳက္သလို စီမံခန္ ့ခြဲ၊ ခ်ယ္လွယ္သံုးစြဲခြင့္မရနိုင္ ေတာ့။ နွစ္ဘက္ညွိနိုင္းမႈျပဳၾကရပါေတာ့မည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားနွင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို ့အား ခုခံကာကြယ္စစ္ဆင္ႏႊဲလွ်က္ရွိေသာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္လည္းေကာင္း ညွိနိုင္းျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္တဦးတည္းသာ အျမတ္ထုတ္ ေသြးစုပ္လိုေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း သစ္မ်ား၏ နွလံုး သည္းပြတ္ကို တိုက္ရိုက္ထိမွန္သြားေသာ မွ်ားခ်က္ ျဖစ္ပံုရသည္။  

ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ စစ္အစိုးရမနွစ္သက္သည့္ စတုတၳ အေျခ
အေနတခုမွာ အတည္ျပဳမူၾကမ္းအပုဒ္ ၂၆ တြင္ ပါရွိသည့္ ῎ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အားျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို ့
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ အညီ တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္သြားရန္῎
ဟူေသာ အပိုဒ္ နွင့္ဆိုင္သည္။ ဤအပိုဒ္အရ အတည္မျပဳပါက မည္သို ့ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ မပါရွိ။ နွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေအာင္ နွစ္ တခ်ိဳ ့ခ်ီ၍ၾကိဳးပမ္းထားသမွ် အလဟသ ျဖစ္ပါမည္။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ စစ္အစိုးရသည္ နွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီတည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လက္အတြင္းသို ့၀ ကြက္ အပ္ကာ ထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ အခင္းအက်င္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံတက္ခဲ့ ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက သေဘာေပါက္သည္။

ယင္းကို တုန္ ့ျပန္နိုင္ရန္ ေလာ္ခီးလာအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပုိဒ္ ၁၀ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပပါရွိသည္။

῎ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို ့တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း῎ ဆိုသည္မွာ ῎ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳျပဌာန္းရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္မွ် ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ကန္ ့ကြက္ျခင္း၊ အတည္ျပဳရန္အခ်ိန္ဆြဲျခင္း လံုး၀ မျပဳလုပ္ျခင္း῎ ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို သံုး၍ ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္မည့္ စစ္အစိုးရ၏ မဟာအၾကံ
ေတာ္ၾကီး ပ်က္စီးျခင္းတိုင္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ စစ္အစိုးရမနွစ္သက္သည့္ ပဥၥမ အေျခ
အေနတခုမွာ ῎လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း῎ ဟူေသာ စကားစုတြင္ ῎ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း῎ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ျဖဳတ္လိုက္ျခင္းပင္။ ယင္းေ၀ါဟာရကို ဆက္လက္ထည့္သြင္းထားပါက အဓိပၸါယ္မွာ နွစ္မ်ိဳးျဖစ္နိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားပါ တရား၀င္ပါ၀င္စုဖြဲ ့ေစလွ်က္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းသြားျခင္း၊ သို ့မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားက လက္နက္မ်ားကို ခ်အပ္ျပီးေနာက္ အရပ္
သားမ်ားအေနျဖင့္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းနွင့္ ေပါင္းစည္းသြားျခင္း တို ့ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ပထမ တမ်ိဳးကို ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္ ဒုတိယတမ်ိဳးသို ့ေရာက္ရွိသြားေစရန္ ဖိအားေပး ခံရျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ အဆိုပါမရွင္းလင္းေသာ ေ၀ါဟာရကို ျဖဳတ္ခဲ့ၾကပံုရွိသည္။

ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ စစ္အစိုးရမနွစ္သက္သည့္ ဆဌမ အေျခ
အေနတခုမွာ အဓိက က်သည့္ ခြ်င္းခ်က္ေ၀ါဟာရတခ်ိဳ ့ကို ျဖဳတ္လိုက္ျခင္းနွင့္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတြင္ လြတ္လပ္ေသာေဒသခံ CSO/CBO တို ့ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ခြ်င္းခ်က္ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ ῎နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားနွင့္အညီ῎ ῎ဥပေဒနွင့္အညီ῎ ῎နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျပီး῎ ဟူသည္တို ့ျဖစ္သည္။ ယင္း တို ့ကင္းစင္သြားျခင္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္သည္ မေရရာမေသခ်ာမႈေအာက္တြင္ ရွိမေနေတာ့။ တည္ဆဲေဖါက္ျပန္သည့္ ဥပေဒ
မ်ား အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ စိတ္ဆႏၵအရေသာ္လည္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈမ်ား မရွိနိုင္ေတာ့။ စာခ်ဳပ္
သည္ သန္ ့ရွင္းသြားမည္။ သဘာ၀က်သြားမည္။ အဓိပၸါယ္ရွိသြားမည္။

ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ စစ္အစိုးရမနွစ္သက္သည့္ သတၱမ နွင့္ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနတခုမွာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အစိုးရဘက္က ထိပ္သီးမ်ားသာမက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံ ခုနွစ္နိုင္ငံမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား သက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေစျခင္း ျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္လွ်င္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ကာလအတြင္း မည္သည့္ဘက္ကမွ် မိမိတို ့စိတ္ထင္သလို စာခ်ဳပ္ကိုခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ပ်က္ျပယ္ေအာင္လုပ္ျခင္း (မရွိနိုင္ေတာ့ဟု မဆိုနိုင္ေသာ္လည္း) ၄င္းတို ့အား တစံုတရာ
တားဆီးကာကြယ္ နိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိသြားပါမည္။ စာခ်ဳပ္သည္ နိုင္းယွဥ္ခ်က္အရ ပိုမို ခိုင္မာသြား
နိုင္သည္။

  ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သဘာ၀က်သည္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းရွိသည္။ အခ်က္
အလက္ခိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့မ်ားသည္ စုေပါင္းကာ စစ္အစိုးရ၏ ေထာင္ေခ်ာက္ကို ကြင္း
ေရွာင္နိုင္ခဲ့ျပီ ဟု ဆိုနိုင္သည္။ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည့္ ေရွ ့ေျခလွမ္းတလွမ္းကို လွမ္းနိုင္ခဲ့ျပီ ဟု သံုးသပ္နုိင္သည္။ သမိုင္းတေကြ ့ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္နိုင္သည့္ အေျခအေနသို ့ေရာက္ မေရာက္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရပါဦးမည္။

ေလာ္ခီးလာ အစည္းအေ၀း၏ နိုင္ငံေရး အရွိန္အဟုန္သည္ စစ္အစိုးရ နွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို သြက္သြက္ခါ သြားေစနိုင္ခဲ့ရံုသာမက ၄င္းတို ့၏ အနီးအပါးတြင္ ခုိမွီကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အလုပ္အေၾကြးျပဳေနသူမ်ား ကိုပါ ရင္၀ကို ေျခနွင့္ကန္ ခံလိုက္သလို ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ ၄င္းတို ့အထဲမွ ခံလိုက္ရသူ တဦးက ဆိုလွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္
ကိုယ္က် လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ၀င္ဘူးသည့္ ေတာ္လွန္ေရးျဖတ္သန္းမႈ စိုးစဥ္းမွ် မရွိပါဘဲလွ်က္ အေတြ ့အၾကံဳ
၇င့္က်က္လွျပီျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပါ ေအာက္ပါအတိုင္း ေစာ္ကားေမာ္ကား စြဲခ်က္တင္လိုက္ေသးသည္။

῎တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရး ကို ယထာဘူတ က်က် နားမလည္
တဲ့ ျပသနာ ျဖစ္တယ္။ အထဲမွာ ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ အျပင္က မသိဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာ
ေျပာေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့က သမတ ဦးသိန္းစိန္
ေနာက္လိုက္ေနတယ္ ဆိုတာ ကို လက္ခံဘို ့လိုတယ္။ တပ္မေတာ္က အသက္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ရင္ ပင္စင္ယူေတာ့။ ထြက္ေတာ့။ အရင္တံုးကလို မဟုတ္ဘဲ Professional Army ဒါမွ မဟုတ္ရင္ Standard Army လုပ္မယ္လို ့ကာခ်ဳပ္က ကတိေပးထားတာကို တဘက္က တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ေတြက စဥ္းစားေပးဘို ့လိုတယ္ဗ်။῎

အထက္ပါ ေသြးရႈးေသြးတမ္း အျပစ္တင္မႈကို နားဆင္မိရင္း ေအာ္ သနားစရာ ေကာင္းလွပါဘိ ဟု ျမည္တမ္း
မိသည္။ တပ္မေတာ္က အသက္ ၆၀ ျပည့္ရင္ ပင္စင္ယူရံုမွ်နွင့္ Professional Army ျဖစ္သြားေၾကာင္း ဘယ္ကမာၻ မွာမ်ား ၾကားမိပါလိမ့္ ဟူ၍ပင္။ Professional Army ဟူသည္မွာ နိုင္ငံေရးနွင့္ လံုး၀ကင္းစင္ကာ စစ္သားရိုးရိုးအေနျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအရသာ စစ္မႈထမ္းျခင္းကို ဆိုလိုေၾကာင္းမွ်ပင္ နားမလည္ပါဘဲလွ်က္῎တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရး ကို ယထာဘူတ က်က် နားမလည္တဲ့ ျပသနာ ျဖစ္တယ္။῎ ဟူ၍ သူမို ့
လို ့ေျပာရဲေလျခင္းဟု မွတ္ခ်က္ျပဳမိသည္။

ေနေရာင္လာလွ်င္ နွင္းေပ်ာက္ပါမည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္နိုင္ငံေရးမုန္တိုင္း
ၾကီး သဲသန္ျပင္းထန္လာပါမူ စစ္အာဏာစနစ္ကို က်ားကန္၊ ပခံုးထမ္းေပးကာ၊ အက်ိဳးစီးပြားခြဲေ၀ခံစားေနသူမ်ား နုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုအနီးတ၀ိုက္မွ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါမည္။ သမိုင္းအမွန္တရားကို မည္သူမွ် ဖံုးကြယ္ထား၍ မရ နိုင္ပါ။

ဦးေအာင္ထူး (လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ                                             ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္


0 comments: