Monday, March 2, 2015

၈ ခ်က္ ေတာင္းဆိုၿပီး ၿငိမး္ခ်မ္းစြာခ်ီတက္ၿပီး

ဗကသပင္မ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွ ၁၀တန္း စာေမးပြဲနွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ၏ စာေမးပြဲကို ေရွးရႈ၍ အစိုးရထံအခ်က္ ၈ ခ်က္ ေတာင္းဆိုၿပီး ဆက္လက္ခ်ီတက္မည္ အေၾကာင္းကို သတင္းစာရွင္းပြဲ လုပ္ၿပီ

1:သာယာဝတီထိလမ္းေလ်ွာက္မယ္
2:သာယာဝတီကေန ရန္ကုန္ ကားစီမယ္
3:ရန္ကုန္သြားရာလမ္းမွာအလံေထာင္မယ္
4:ရန္ကုန္သြားရာလမ္းမွာသီခ်င္းဖြင့္သြားမယ္
5:ရန္ကုန္သြားရာလမ္းမွာကားကိုပံုမွန္ေမာင္းမယ္(မေနွးမျမန္)
6:ရန္ကုန္သမဂၢရင္ျပင္(သို႔)ေ႐ႊတိဂံုေက်ာက္တိုင္မွာဂါရဝျပဳမယ္
7:ၿပီးရင္လူစုခြဲမယ္ရဲအာဏာပိုင္တို႔ကအတင္းအက်ပ္ျပန္မပို႔ရဘူး
8:လံုၿခံဳေရးကားတန္းကိုခြာလိုက္ရမယ္

အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္အတိုငး္ ၿငိမး္ခ်မ္းစြာခ်ီတက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္မည္

0 comments: