Sunday, January 18, 2015

တိုက္ပြဲႀကားကလူသား က်ည္ကာ အျဖစ္သံုးတာ

ျပင္းထန္ေနေသာ တိုက္ပြဲႀကားကလူသား က်ည္ကာ အျဖစ္သံုးတာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္လား။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာေနျပီး ရြာသားေတြကို တစာခံလုပ္ထားပါတယ္။


0 comments: