Monday, November 17, 2014

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေအာက္လြတ္ေတာ္ Comference အေဆာက္အဦးမွာ တိုင္းရင္းသားအေရးေဆြးေႏြး

ုုုုု့
( ၂၀၁၄ - ၁၁ - ၁၇ ) ရက္ ယေန႔ kasumigaseki ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေအာက္လြတ္ေတာ္ Comference အေဆာက္အဦးမွာ NPO Peace ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ေမတၲာေဖါင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဆရာမေဒၚလဖိုင္ဆိုင္းေရာ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ရွိအေျခအေန တိုင္းရင္းသားေဒသ ဒုကၡသည္မ်ား က်မၼားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုင္းရင္းသားေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတို႔ကို တင္ျပေဆြးခဲ့သလို ဂ်ပန္နိုင္ငံျခားဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ JICA တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။


မိုင္းေက်ာ္ဦး

0 comments: