Monday, August 18, 2014

တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲမႈ ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းရဦးမည္


အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ေရးဆြဲရာတြင္ ကြဲလြဲခ်က္ ၄ ခ်က္ ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရမည့္ အခ်က္တခ်ိဳ႕ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ(UPWC)ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘက္မွ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕(NCCT) တို႔ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆံုးရက္ အၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုက်န္ရွိေနသည့္အခ်က္ မ်ားကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“ဒီအစည္းအေဝးမွာ က်ေနာ္တုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးက က်န္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်က္တခ်ဳိ႕ပဲ အနည္းငယ္က်န္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကိုလည္း လာမယ့္စက္တင္ဘာလ လဆန္းမွာျပဳလုပ္မယ့္ အစည္းအေဝးမွာ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ဆုံးျဖတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ယုံၾကည္ေနပါတယ္။ အကယ္၍သာ အဲဒီမွာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ ရင္ ေတာ့ လက္မွတ္ေရးထုိးမယ့္ ရက္ကုိလည္း သတ္မွတ္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု UPWC မွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး
ဦးေအာင္မင္း က ေျပာၾကားသည္။

အခန္း ခုနစ္ခန္းပါ စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း)တြင္ ညိႇႏႈိင္းရန္ က်န္ရိွေနေသာ အခ်က္မ်ားမွာ စာခ်ဳပ္ပါအခန္း(၂) ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မွ ညိႇႏိႈင္းရမည့္တခ်က္၊ အခန္း(၃) ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာမွ ညိႇႏိႈင္းရမည့္ အခ်က္တခ်က္၊ အခန္း(၅) ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားမွ ညိႇႏိႈင္းရမည့္ အခ်က္တခ်က္ႏွင့္ အခန္း(၆) ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွ ညိႇႏိႈင္း ရမည့္ အခ်က္တခ်က္ စုစုေပါင္း ေလးခ်က္ညိႇႏႈိင္းရန္ က်န္ရိွေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ က်န္ေနတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီၾကားကာလမွာ ဘယ္လုိေနရာခ်ထားမလဲ၊ ဘယ္လုိေနထုိင္မလဲ ကိစၥတခုရယ္၊ ေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစုဘယ္ႏွစုနဲ႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးသြားမလဲ ဆုိတဲ့ ကိစၥရယ္၊ ေနာက္ ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္ စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဘယ္ႏွဖြဲ႕ကေန ဘယ္လုိဘယ္သူေတြက ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးမလဲဆုိတဲ့ အပုိင္းေလာက္ပဲ က်န္ပါတယ္။ က်န္တာအားလုံး ေျပလည္ပါတယ္”ဟု NCCT မွ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

စာခ်ဳပ္တြင္ ေဆြးေႏြးစရာအခ်က္ ၄ ခ်က္က်န္ရိွသကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္တြင္မပါဝင္သည့္ အျခားညိႇႏႈိင္းစရာ အခ်က္တခ်က္လည္း က်န္ရွိေန ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခ်က္မွာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ မည္သူ၊ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ပါ၀င္ကာ အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟုိဌာန(MPC) အႀကီးတန္း အႀကံ ေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MPC ၌ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က စတင္ က်င္းပခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးပြဲ ၃ ရက္အတြင္း တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္က အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ အေျခခံမူ ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ထူေထာင္ရန္ မူကို အစိုးရဘက္မွ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းသြားရမည္ဟုလည္း ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခန္း (၇)ခန္းပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၿပီး အစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းသည့္ အခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံမူပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မ်ား၊ ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ား၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အာဏာတည္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ အသိ သက္ေသ အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စသည္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ား၌ အေျခခံမူပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ပါသည့္ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံ သည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ရန္ မူတခုကိုသာ အစိုးရဘက္မွ လက္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားမွာ လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးက တႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အျမန္ဆံုး ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုးက်င္းပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဒုတိယမူၾကမ္း အၿပီးသတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အစိုးရ UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ MPC ၌ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္၊ ၁၆ ၊ ၁၇ ရက္ ၃ ရက္ ေဆြးေႏြးၿပီး ထိုသို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

0 comments: