Thursday, July 10, 2014

တအာင္းတပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္္ ျပင္းထန္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး


၉ ရက္ ဇူလိႈင္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

တအာင္းေဒသ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကြင္းစလန္းေက်းရြာႏွင့္ ပန္လံုးေက်းရြာၾကားတြင္ ယေန႔ ဇူလိႈင္လ ၉ ရက္ ညေန ၁၃း၀၀ နာရီမွ ၁၆း၂၀ နာရီ အခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္ ဗ်ဴဟာ(၂) ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္ရင္း(၇၁၇)ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ(၇၇)တို႔ အျပန္းအထန္ ရင္ဆိုင္တိုင္ပြဲ ျဖစ္ပြား လွ်က္ရွိသည္။

တိုက္ပြဲတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ဖက္မွထိခိုက္က်ဆံုးမႈမရွိပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမည္။

တိုက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕မွ  အျပန္အလွန္ လက္နက္ႀကီး/ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲ လံုး၀ ၿပီးဆံုးသြားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ဘက္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနေသးသည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

PSLF/TNLA

၀၉၄၉၃၁၄၉၅၁၊ ၀၉၄၇၀၉၇၇၇၂၊ ၀၉၂၅၆၄၆၅၆၈၁၊ ၀၆၉၂၆၂၂၄၈၅၈

0 comments: