Thursday, July 17, 2014

မင္းေအာင္လႈိင္ အာဏာနီတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ကခ်င္ ၊ ရွမ္း ၊ ပေလာင္တို႔နဲ႔ တေက်ာ့ျပန္ျပည္တြင္းစစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာမွာ စေတးခဲ့တဲ့ ရင္းမႉးေတြ၊ အရာရွိေတြ မနည္းေတာ့ပါဘူး။


မျပည့္စံုေသးတဲ့စာရင္းအရ ခလရ ၁၀ (တပ္မ ၈၈)၊ ခမရ ၃၁၇ (တပ္မ ၈၈)၊ ခမရ ၄၁၅ (တပ္မ ၈၈)၊ ခမရ ၄၃၈ (စကခ ၂၁)၊ ခလရ ၂၉၇ (မပခ)၊ ခလရ ၂၆၀ (မပခ)၊ ခလရ ၂၅၅ (တပ္မ ၁၀၁)၊ ခမရ ၅၀၆ (စကခ ၁)၊ ခမရ ၅၀၅ (စကခ ၁)၊ ခလရ ၂၄၁ (စကခ ၁၆) ခမရ ၃၂၆ (ရမခ)၊ ခမရ ၁၀၅ (တပ္မ ၇၇) တပ္ရင္းမႉးေတြ က်ခဲ့ၿပီး မပခ လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၂၁၊ ခလရ ၃၇၊ ခလရ ၄၇၊ ခလရ ၅၈၊ ခလရ ၂၆၀၊ ခမရ ၄၃၇ နဲ႔ ခမရ ၃၁၇ (တပ္မ ၈၈)၊ ခမရ ၁၅ (တပ္မ ၉၉) တို႔က ရင္းမႉး သို႔မဟုတ္ တျခားအရာရွိေတြ၊ စကခ ၂ လက္ေအာက္ခံ ဗ်ဴဟာမႉး၊ စစ္ဦးစီး-ပ၊ ရင္းမႉး ၂ ေယာက္၊ ဒုရင္းမႉး ၂ ေယာက္တို႔ကို ရာထူးျဖဳတ္ ေထာင္ခ်ခဲ့တယ္။


ရင္းမႉးေတြေတာင္ ဒါေလာက္ထိရင္ အျခားအဆင့္ေတြဆို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ စေတးေနသလဲဆိုတာ သိသာလွ တယ္။ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ခု တမ်ဳိးေတာ္ၾကာတမ်ဳိး ႐ႈံ႕ခ်ီႏွပ္ခ်ီအမိန္႔ေတြေၾကာင့္ ထိခဲ့တာေတြလဲ မနည္းလွဘူး။

( ဂါမဏိ ) မင္းေအာင္လႈိင္၏အာဏာနီ (အပိုင္း-၂) မွ ေကာက္နုတ္ခ်က္

0 comments: