Wednesday, June 11, 2014

ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ.ႀကြေရာက္ေနစဥ္ ရဲတပ္ဖဲြ.မ်ားႏွင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ အတင္း၀င္ေရာက္ သိမ္းယူေနၿခင္း

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသတင္းမွ

0 comments: