Wednesday, May 14, 2014

KIO,ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႕ ၏ ျမစ္ၾကီးနား ဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္


အႀကိတ္ အနယ္ ေျပာဆိုေနပုံရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ နဲ ့ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဳး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္
Copy from - Jade Land

0 comments: