Friday, May 23, 2014

စာခ်ဳပ္ အသစ္ေတြ ထိုုးစရာ မလိုုပါ။ ထိုုးခဲ့ၿပီးသား စာခ်ုုဳပ္ေတြကိုု ကတိအတိုုင္း ရုုိးသားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို့သာ လိုုပါတယ္။

ေကအိုုင္အိုုနွင့္ ျမန္မာအစိုုးရ ၁၉၉၄ နွစ္ဖက္အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - စာမ်က္နွာ ၄

0 comments: