Friday, May 23, 2014

ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္ အာဏာသိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေၾကညာ

 
ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္ရာ လူေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လေပါင္းအတန္ၾကာ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏိုင္ငံကို မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ားအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ သက္ဆင္းေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္းအိုခ်ာက အာဏာသိမ္းလုိက္ေၾကာင္းကို တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္မွေန၍ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နက္႐ႈိင္းစြာကြဲလြဲေနေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဩဇာႀကီးမားသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“ႏုိင္ငံကို ပုံမွန္အေနအထား အလ်င္အျမန္ ျပန္ေရာက္ဖို႔အတြက္ စစ္တပ္၊ ထုိင္းလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၊ ေတာ္ဝင္ေလတပ္ နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ေမ ၂၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲမွာ အာဏာကို ရယူဖို႔လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ပရာယြတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္သုိ႔ တက္ေရာက္သည့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ပရာယြတ္က အာဏာသိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။
 
ပရာယြတ္က ႏုိင္ငံ၏ အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ခ်ဳပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေကာ္မတီကို သူက ဦးေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပရာယြတ္ (၆ဝ ႏွစ္) က သူ၏ ျပင္းထန္စြာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေဒသမ်ားစြာတို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့သူတို႔၏ အသက္မ်ားႏွင့္အိမ္ရာမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ အာဏာ သိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေမ ၂၂ ရက္ အေစာပုိင္းတြင္ ပရာယြတ္သည္ လက္ရွိအာဏာရ ျဖဴထုိင္းပါတီ၊ အတုိက္အခံ ဒီမိုကရက္ပါတီ၊ အစိုးရကို လိုလားေသာ ယူဒီဒီပါတီ၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ ပီဒီအာရ္စီပါတီ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အားလုံးက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား ၎တို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစည္းအေဝး၌ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
 
ယခု စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူမႈသည္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဏာသိမ္းယူမႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းအာဏာသိမ္းယူမႈမ်ားအနက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေရတပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာနက္ခ်ာေလာ္ယု၏ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ေနာက္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့မႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ သမုိင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အာဏာသိမ္းယူမႈ မျပဳမီ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ သမ္မာဆက္ တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။
(Ref:The Nation,AFP)
 
ႏိုင္ငံတကာ၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
အေမရိကန္
ထိုင္းစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက တရားမွ်တမႈမရွိဟု ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး မဟာမိတ္ထိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျပန္လည္ စဥ္းစားရမည္ဟု သတိေပးလိုက္သည္။ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း ထိုင္းႏွင့္ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ၿဗိတိန္
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဟိတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီဘက္သို႔ ျပန္လည္ ဦးလွည့္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္တရာ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပင္သစ္
ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္းဒ္ကလည္း ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္းမႈအား ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ် ခဲ့ၿပီး ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အျမန္ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
 
ကုလသမဂၢ
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပင္းအထန္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သား အစိုးရအဖြဲ႕ကို အလ်င္အျမန္ အာဏာျပန္လြဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
 
ဥေရာပသမဂၢ
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒဌာနက ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္သို႔ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ဦးလွည့္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အလြန္အမင္းစိုးရိမ္စြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
Ref:AFP
 
ထိုင္းအာဏာသိမ္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ထိုင္းစစ္တပ္က ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္သံဌာနမ်ားအားလံုးကို အစီအစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အမိန္႔ေပး
ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္က ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္သံဌာနအားလံုးကို ၎တို႔၏ ထုတ္လႊင့္ေနက် အစီအစဥ္မ်ားအား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကိုသာ ျပသရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။
 
အာဏာသိမ္းမႈ၌ စိတ္သက္သာရာရမႈႏွင့္ စိုးရိမ္ေသာကတို႔ ေရာေထြးေန
ထိုင္းစစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရြင္မႈႏွင့္ စိတ္ပ်က္မႈတို႔ ေရာေထြးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ဘန္ေကာက္၌ ေနထိုင္သူ အမ်ားစုအတြက္ ညဘက္ ကာဖ်ဴးအမိန္႔ သက္၀င္ျခင္း မရွိမီ ေနအိမ္မ်ား၌ လံုျခံဳစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပို၍စိုးရိမ္လာေၾကာင္း သိရသည္။ လမ္းေပၚ၌ သြားလာေနသူမ်ားသည္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ လမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ စစ္တပ္၏ ကာဖ်ဴးအမိန္႔ စတင္သက္၀င္မည့္ ည ၁၀ နာရီမတိုင္ခင္ အိမ္ေရာက္ရန္ တက္သုက္႐ိုက္ေနရသည္။
 
လူငါးေယာက္ထက္ေက်ာ္၍ စုေ၀းျခင္းမျပဳရ
မာရွယ္ေလာ၏ အပိုဒ္ ၈ ႏွင့္ ၁၁ အရ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ အမိန္႔အာဏာထိန္းသိမ္းေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လူငါးေယာက္ႏွင့္အထက္ စုေ၀းျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ ယင္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သူသည္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၁၀,၀၀၀ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးက်ခံရမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက မာရွယ္ေလာအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအား ည ၁၀ နာရီမွ နံ နက္ ၅ နာရီအတြင္း ေနအိမ္မွ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ထိုင္းအစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားကို စစ္တပ္သို႔ အစီရင္ခံရန္ အမိန္႔ေပး
ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္းသည့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရာထူးမွဖယ္ရွားခံရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေမ ၂၂ ရက္မွစ၍ ေန႔တစ္ေန႔ကုန္ဆံုးတိုင္း စစ္တပ္သို႔ အစီရင္ခံရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။
 
ထိုင္းအာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ရပ္ဆိုင္း
ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္က ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းအိမ္ျပန္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အိမ္သို႔ျပန္ရန္ ဘတ္စ္ကားမ်ား စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
လူမႈေရးမီဒီယာမ်ား၌ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္
ထိုင္းစစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏စစ္အာဏာသိမ္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို လူမႈေရးမီဒီယာမ်ား၌ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။
 
"ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အမိန္႔ကိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက ယင္းလုပ္ငန္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းၿပီး တရားစြဲဆိုရန္ ဆင့္ေခၚရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း" အမ်ဳိးသား႐ုပ္သံဌာနတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
Ref:AFP
 
(၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ က ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သမ္မာဆက္တကၠသိုလ္အတြင္း ျမင္ကြင္းတစ္ခု)
 
(ေမ ၂၂ ရက္က ဘန္ေကာက္ရွိ စစ္ဘက္အသင္းတုိက္တြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ား၊ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာတို႔ ေတြ႕ဆုံေနစဥ္ ကင္းလွည့္ေနေသာ ထုိင္းစစ္သားမ်ား)
 
Copy from - Eleven Media Group

0 comments: