Saturday, May 24, 2014

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညွိႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕ တို႕၏ ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 
၂၀၁၄၊ ေမလ (၂၃)ရက္

၁။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဒုတိယဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္(၁) ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႕သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (Single Text Draft) ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေမလ(၂၁)ရက္ေန႕မွ(၂၃) ရက္ေန႕ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ၃ ရက္ၾကာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၅)ရက္ေန႕မွ (၈)ရက္ေန႕အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ပထမမူၾကမ္း (Single Text Draft)ပါ အခန္း(၇)ခန္းမွ ထပ္မံေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိကာ ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။

၃။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန(MPC)၌ ထပ္မံေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္း ၾကရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။

၄။ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္္ အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Copy from - Jade Land

0 comments: