Thursday, May 15, 2014

သမၼတ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ၾကား သေဘာထားကြဲလြဲဟု သတင္းမ်ားထြက္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ တစ္စတစ္စ ျမင့္မားလာေနသည္ဟု အစိုးရ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
 

ပထမဆုံး သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မသိပဲ သမၼတႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးတို႔မွ ရဲတပ္ရင္း ဆယ္ရင္းတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က သိရသည့္အတြက္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ထုိသတင္း မေပါက္ၾကားရန္ႏွင့္ အာရုံလႊဲရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လုံျခံဳေရး ၄၀ခန္႔မည့္ ကိစၥကို သမၼတ၏ အၾကံေပး ဦးရဲထြဋ္က သူႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ သတင္းထုတ္ေပးျပီး လႊတ္ေတာ္က ခါးပိုက္ေဆာင္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔မည္ဟု မီဒီယာမ်ားဘက္တြင္ ပါလာရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ဒုတိယ သေဘာထားကြဲလြဲသည့္ ကိစၥမွာ ေကအိုင္အို ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္းေမာ္ အေမရိကန္သြားရန္ ပတ္စ္ပို႔ကို သမၼတရုံး အစီအစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေကအိုင္အို အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ ရရွိသြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ဘက္မွ
ယူဆခဲ့သည္။

  ယခုေနာက္ဆုံး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုမ်ား ေပးရာတြင္ ဦးပိုင္သည္ အခြန္အေဆာင္ဆုံးတြင္ ဒုတိယေနရာႏွင့္ တတိယေနရာတြင္ ရွိေသာ္လည္း ဆုမေပးရန္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 သမၼတ၏ စီးပြားေရး အၾကံေပးျဖစ္သူ CBဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက သူ၏ ဘဏ္ဆုရရန္အတြက္ ဦးပိုင္မွေဆာင္ေသာ အခြန္ေငြမ်ားသည္ စီးကရက္၊ ဘီယာမွ ေဆာင္ေသာ အခြန္ေငြမ်ားဟုဆိုကာ ခ်န္လွပ္ခဲ့သည့္အျပင္ အဆင့္ေလးေနရာမွ CP Livestock ကုမၸဏီကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဟုဆိုကာ ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဦးပိုင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္မေဆာင္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ား အထင္မွားေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အခြန္အေဆာင္ဆုံး ဒုတိယ ရရွိခဲ့ပါက ျပည္သူမ်ား အျမင္ရွင္းသြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တင္ျပေသာ္လည္း သမၼတရုံးက ဦးခင္ေမာင္ေအး၏ အစီအမံကိုသာ လက္ခံျပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ သမၼတႏွင့္သမၼတ အၾကံေပးမ်ားက တစ္ဖက္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တစ္ဖက္ မေက်လည္မႈမ်ား တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနေၾကာင္း အစိုးရ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ “သမၼတၾကီးက ရိုးသားတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံပါတယ္။
တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပဲ သမၼတၾကီးက စီးပြားေရးလည္း သိပ္နားမလည္၊ အရပ္ဖက္က လူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ထိမႈနည္းခဲ့ေလေတာ့ သမၼတနားမွာ အၾကံေပးဆိုျပီး သူတို႔ ထင္ေပၚေအာင္၊ သူတို႔ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ သုိးမည္းေတြက အရမ္းမ်ားေနတယ္။

ဒီအတိုင္းဆိုရင္ သမၼတၾကီးပါ နာမည္ပ်က္လိမ့္မယ္။ အဲဒီထက္ဆိုးတာက အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားမွာ ျပႆနာေတြ ထပ္မံၾကီးထြားလာလိမ့္မယ္”ဟု သူ၏ အျမင္ကို Tomorrowသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ သမၼတအၾကံေပးမ်ားက အခြန္အမ်ားဆုံး ထမ္းေဆာင္သူဆုကို အလွည့္က်ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းသည္ အခြန္အမ်ားဆုံး ထမ္းေဆာင္သည့္ဆုရ ျပီးသူမ်ားကို ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အခြန္ေလွ်ာ့ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ တြန္းအားေပး သကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘဏၰာေငြအ၀င္ကို ထိခိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက Tomorrowသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Copy from - Tomorrow

0 comments: