Thursday, May 1, 2014

စိမ္းလန္းျဖာေဝ တအန္းဌာေန

တအန္းလူမ်ဳိးမ်ားအေျခခ်ေနထိုင္ရာ ေတာင္တန္းဌာေနမ်ား

အဖြင့္လႊာ    

၂၀၁၃ တနွစ္လံုး ၂၀၁၄ အထိ ေျခလွ်င္တလွည့္၊ ဆိုင္ကယ္တလွည့္ျဖင့္ စိမ္းလန္းျဖာေဝ တအန္းဌာေနသို႔ တေတာင္တက္ တေတာင္ဆင္း၊ တေခ်ာင္းေက်ာ္ တကုန္းေပၚတက္ျဖင့္ တအန္းဌာေန ေတာင္တန္းျပာျပာဆီ ေနရာအနံွ႔ခရီးဆန္႔ခဲ့ၾကသည္။ တအန္းတပ္မေတာ္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အားလံုးကလည္း တက္ႂကြစြာ ခရီးအျပင္းႏွင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တအန္းေတာင္တန္းျပာျပာမ်ားက မဆံုးနိုင္။ တေတာင္ေပၚ တေတာင္ဆင့္ ေတာင္အျမင့္ ပတ္ၿခံရံ တအန္းေတာင္ျပာတန္း တံတိုင္းကား ျမင့္မားလွပါဘိ။ ပညာအလင္းမဲ့ တအန္းကေလးငယ္မ်ားကို ရင္းေလးဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ မႈိင္းမႈန္ရီျပာေတာင္တန္းတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဗလာနတၱိ။ တအန္းလူေနမႈဘ၀ အားရစရာ မရိွ။ မႈန္တိမႈန္၀ါး ျမင္ၾကားခဲ့ရသည္။ မူးယစ္အဆိပ္ပန္းၾကား နိုးထျခင္းငွာ ရုန္းကန္ေနရသည့္ တအန္းေတာင္တန္းျပာအလွ ရင္ေမာဖြယ္ရာအတိျဖစ္သည္။

 ပီအက္စ္အယ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ေစာင္မမႈေၾကာင့္ ပညာ၊ က်န္းမာ တင့္တယ္မႈတစံုတရာ က်န္ရိွသည့္ ေတာင္တန္းဌာေနအခ်ဳိ႕ကိုျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ တအန္းအဖဲြ႕ၾကီးကို လြမ္းေမာ တမ္းတမိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တအန္းဌာေနအားလံုး၏ ငါးခ်ဳိးတခ်ဳိးမရိွ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သြားဖန္မ်ားခရီးေရာက္၏။ သို႔ေသာ္ ခရီးကား မၿပီးႏိုင္။ ရွမ္းျပည္ကုန္းျပင္ျမင့္ဟု အမ်ားတကာသိၾကသည့္ တအန္းေတာင္တန္းျပာကား ဤ၍ ဤမွ် က်ယ္ေျပာျမင့္မားသည္ကို ခရီးစဥ္ မွတ္တမ္းျဖင့္သာ မွတ္တမ္းျပဳကမၸည္းသက္ေသထူၾကရေပမည္။
သို႔အတြက္ ရဟန္းရွင္၊ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ဆက္ဆက္ ခရီးအျပင္းနွင္ ရေပအံုးမည္။ မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္စုေဆာင္းၾကရေပအံုးမည္။ မႈိင္းေ၀အံု႔ဆိုင္းေနသည့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးေလာကတြင္ တအန္းသမိုင္းကို ၾကည္လင္ ျပတ္သားလာေစရန္ အလုပ္မ်ားစြာလုပ္ၾကရေပအံုးမည္ မဟုတ္ပါလား။

ျမန္မာျပည္ အဓိကလူမ်ဳိးၾကီး (၈) မ်ဳိးႏွင့္ (၈) ျပည္နယ္
လက္နက္အင္အားအေျချပဳ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတြင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ (ဗမာ)လူမ်ဳိးႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား မပါသည့္ လူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္လည္းေကာင္း နိုင္ငံ့အေရး ကို အေျခခံေဆြးေႏြး စဥ္းစားရာတြင္ အဓိကလူမ်ဳိးၾကီး (၈) မ်ဳိးႏွင့္ (၈) ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ (၇) ခုနွင့္ တိုင္းေဒသမ်ားကိုသာ အေျခခံစဥ္းစားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္သည့္နိုင္ငံတြင္ အဓိကလူမ်ဳိးၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို လက္နက္ အင္အားအေျခခံ၊ စစ္ေရးႏိုင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္မႈအေပၚတြင္သာ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း လက္၀ယ္အာဏာရိွသည့္ လူမ်ဳိး၊ အဖဲြ႕အစည္းက လိုသလိုသတ္မွတ္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ျပႆနာမ်ားပိုမိုၾကီးထြားကာ ျပည္တြင္းစစ္မီး အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္မွာ ယေန႔ထက္ထိတိုင္ ၿငိမ္းသတ္ နိုင္ျခင္းငွာ မစြမ္းနိုင္ၾကေသးျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း ဟူသည့္ လူမ်ဳိး ရွစ္မ်ဳိးနွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ျပည္နယ္ကိုသာ တရားေသကိုင္စဲြၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးပမ္းပါက ေျဖရွင္းရင္းႏွင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမဲ့သည့္ အာဏာရွင္စံနစ္ဆီသို႔ မလႊဲမေသြျပန္လည္ဦးတည္သြားမည္သာျဖစ္သည္။

အဓိကလူမ်ဳိးတြင္မပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္မဲ့ တအန္း(ပေလာင္)၊ ပအို၀္း၊ ၀၊ နာဂ အစရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ထိုအဓိကလူမ်ဳိးၾကီး (၈) မ်ဳိးပါ အခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားထက္ လူဦးေရ၊ နယ္ေျမ ပိုၿပီးမ်ားျပားက်ယ္၀န္းသည္။ တိက်ခိုင္မာသည့္ လူမ်ဳိးေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းလည္းရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အဓိက လူမ်ဳိးၾကီး (၈) မ်ဳိးမွ လူမ်ဳိးတခုခုေအာက္တြင္ ထိုလူမ်ဳိးၾကီး၏ မ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ အတင္းသြတ္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡၾကီးထြား လာမည္ကို သိပါလွ်က္နွင့္ လက္ခံ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ဖိႏိွပ္မႈပိုၾကီးေလ ေတာ္လွန္မႈပိုအားေကာင္းေလႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္

လြတ္လပ္ေရးရသည့္ကာလမွစတင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ တပါတီအာဏာရွင္ မဆလ ေခတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္၊ ယခု ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုသည့္ ျမန္မာအရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္အထိ အဓိကလူမ်ဳိးၾကီး (၈) မ်ဳိးမွာ အမည္ခံသာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-ဗမာ လူမ်ဳိးၾကီးတို႔ကသာ အားလံုးကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔တင္းက်ပ္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သည္ ျပႆနာေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရင္ဆိုင္ၿပီး လူထုတရပ္လံုး ဆင္းရဲမဲြေတမႈဒါဏ္ကို ခါးသီးစြာရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည့္ ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးအသိနည္းသူ၊ ရိုးသားသူ၊ ပညာအားနည္းသူ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသူ လူမ်ဳိးမ်ားကို ႏိုင္ထက္စီးနင္း အင္အားသံုး ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား သက္ေသထူ လာေနပါၿပီ။ လူမ်ဳိးတိုင္း၏ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသည္ ထိုက္သင့္သည့္ ပညာရပ္၊ ဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆည္းပူးၿပီး မိမိလူမ်ဳိးအတြက္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္အသိမ်ားကို ပုခံုးေပၚသို႔ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ထမ္းရြက္တတ္လာၾကသည္။

ဖိႏိွပ္မႈပိုၾကီးေလ ေတာ္လွန္မႈပိုအားေကာင္းေလ ဟူေသာနိယာမ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။
မည္မွ်ပင္ စူပါပါ၀ါအင္အားၾကီးသည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ပါေစ အျခားလူမ်ဳိးကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ထိုလူမ်ဳိး ၏နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအခြင့္အလမ္းကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈၾကီးလာပါက ထိုႏိုင္ငံ၊ ထိုလူ႕အဖဲြ႕အစည္းသည္ ပဋိပကၡနိုင္ငံ၊ ပဋိပကၡလူ႔အဖဲြ႕အစည္း သာလွ်င္ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစုျဖစ္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားတိုင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္မ်ားဖဲြ႕စည္းကာ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပဲြကို ဆင္ႏႊဲလာၾကသည္။ နွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္သည့္တိုင္ အေျဖမထြက္နိုင္ေသးပဲ တိုင္းျပည္ တခုလံုး ဖြတ္ဖြတ္ေၾကကာ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားမွာ ေတာတြင္းရြာပုန္းရြာေရွာင္ဘ၀ကို ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာလည္း အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ခိုလံုၾကရသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေမြးဖြားၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ပင္ ၾကီးျပင္းလာၾကရသည္။ အိုးမင္းရင့္ေရာ္ ေသဆံုးၾကရသည္။ ျပည္နယ္မဲ့ နိုင္ငံသားမဲ့ တိုင္းရင္းသားစစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားဘ၀မွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွသည္။

လူတစုခ်င္း၊ လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးကိုေလးစားသည့္ ကမၻာ့စံႏႈန္းႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံေရးေရခိ်န္
         
ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထြန္းကားလာသည့္ ယေန႔ကမၻာသည္ လူတစုခ်င္း၊ လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားတန္ဖိုးထားလာသည္။ အားလံုးနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုးအာဏာကို နည္းနိုင္သမွ် နည္းေအာင္ကန္႔သတ္ၿပီး အားလံုးကိုယ္စားျပဳသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈက်င့္သံုးလာၾကသည္။ ေဒသတခုခ်င္းစီ အခြင့္အေရး၊ လူတစုခ်င္းစီ အခြင့္အေရး၊ လူတဦးခ်င္းစီ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္နိုင္သမွ် ျမႇင့္တင္ႏိုင္သမွ် ကာကြယ္ျမႇင့္တင္လာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးဒဏ္ ဗလာနတၱိ။ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမရိွ။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာနည္းပါးၿပီး တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံမွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

၁၇၇၆ တြင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၃ ျပည္နယ္အစျပဳၿပီး ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္ ျပည္နယ္ ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာသည္။ ၂၀ ရာစုနွစ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႕သတ္မႈမ်ားရုပ္သိမ္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရ နိုင္ငံငယ္ေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေသာ ဥေရာပနိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားသည္ အျမင့္ဆံုးအာဏာကို နည္းနိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ကန္႔သတ္ၿပီး အားလံုးလႊမ္းၿခံဳသည့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ကိုအားေကာင္းစြာ ထူေထာင္လာၾကသည္။ ကမၻာ့အင္အားၾကီးနိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

ပင္လယ္နက္ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသတြင္ လူမ်ဳိးစုျပႆနာ၊ နယ္ေျမျပႆနာမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဗဟို ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ အင္အားသံုးအၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ဆယ္စုနွစ္ၾကာျပည္တြင္းစစ္ တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးစုေပါင္းမ်ားစြာ က်ဆံုးခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းျပည္ဘ႑ာမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ရာတြင္ လႊဲမွားစြာ အသံုးျပဳၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုၿဖိဳခ်ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံနယ္ေျမမ်ား အျဖစ္ရပ္တည္နိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္အေျဖရွာရာ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အသီးအပြင့္ကို ခံစားခြင့္ရလာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေပၚေပါက္လာသည့္ ခရိုေအးရွား၊ ေဘာ့စနီးယား၊ ဆာ့ဗ္ဗီးယား၊ ရိုေမနီးယား၊ အယ္ေဘးနီးယား၊ မက္ဆီဒိုးနီးယား အစရိွသည့္ နိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္း လာၿပီး အားလံုးစုဆံုသည့္ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ခ်စ္ၾကည္စြာျပန္လည္ေပါင္းစည္း လာၾကသည္။

ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည့္ အာရွေဒသသည္ ဥေရာပ၏ နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို လိုက္မမီပါ။ အာရွတန္ဖိုး ဘမ္းျပၿပီး လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၊ လူတစုက ရိွသမွ်အာဏာကိုထိန္းခ်ဳပ္လိုၾကသည္။ ထြက္သမွ် သယံဇာတကို ေမာင္ပိုင္စီးခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအာဏာရွင္မ်ားကို ၂၁ ရာစုလူသားမ်ားက လက္မခံနိုင္ ေတာ့ပါ။ လူတစုပိုင္ အာဏာရွင္မ်ား တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ပ်က္သုန္းလာၿပီ။ အမည္ခံ အာဏာရွင္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ေနရာမရိွေတာ့ၿပီ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ အာဏာရွင္မ်ဳိးဆက္ ေရခံေျမခံမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ အာဏာရွင္အျမစ္တြယ္ထားသည္။ ဥပေဒအရ အာဏာရွင္ကို အကာကြယ္ ေပးထားသည္။ စီးပြားေရးအရ အာဏာရွင္ႏွင့္အေပါင္းအပါကို မ်က္နွာသာေပးထားသည္။ ထိုလူတစု အာဏာရွင္မ်ား အာဏာဆက္လက္ရိွရန္အတြက္ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားမွ ေရေပၚဆီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ကာ အာဏာရွင္ေ၀စုမ်ား ခဲြေ၀ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမွာ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္လာၾကသည္။ မဲြေတသထက္ မဲြေတလာၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစံုျမန္မာျပည္ထဲက ျပည္နယ္မဲ့တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ား

တအန္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာျပည္ထဲမွ ျပည္နယ္မဲ့ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ ဖိႏိွပ္မႈ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ခဲြျခားဖိနိွပ္ခံရမႈ၊ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးဒါဏ္နွင့္ ေခတ္ေပၚအာဏာရွင္မ်ားဖန္တီးသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဒါဏ္တို႔ေၾကာင့္ ဘက္စံု ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က် ေအာက္က်လွ်က္ရိွသည္။ နိုင္ငံေရးသမား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔ အဆက္ဆက္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို မေရာက္နိုင္ ေသးေခ်။ နိုင္ငံေရးအသိ၊ ေတာ္လွန္ေရးသတိ အားနည္းမႈေၾကာင့္ အာဏာရွင္မ်ား၏အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ လွည့္ျဖားမႈကို ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

ပင္လံုညီလာခံအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအစျပဳၾကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ တအန္းလူမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားၾကီး ခြန္ပန္းစိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ဦးေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း တအန္းလူမ်ဳိးအားလံုးအတြက္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ဦးေဆာင္မႈမေပးနိုင္ခဲ့ေခ်၊ အခြင့္ထူးခံ ေစာ္ဘြားမ်ဳိးႏြယ္တို႔သည္ နမ့္ဆန္၊ နမၼတူတခြင္ ေတာင္ပိုင္နယ္ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းကိုသာ အာဏာယစ္မူးခဲ့ၿပီး အဖိနိွပ္ခံက်န္တအန္းမ်ဳိးႏြယ္နွင့္ တအန္းေဒသမ်ားကို လစ္လွ်ဴရွဴခဲ့သည္။ အသိနည္းခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ေပၚထြန္း လာေသာ္လည္း တအန္းလူမ်ဳိးတို႔၏ႏိုင္ငံေရးမွာ ျပည္တြင္းစစ္မီးၾကားက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီလက္ထက္တြင္ လူမသိသူမသိ နိမ့္ပါးခဲ့ၾကသည္။ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ လူမ်ဳိးေရးအျမင္ကဲြျပားမႈေၾကာင့္ အရာမေရာက္ခဲ့ေခ်။

ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြင္း နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ နိုင္ငံေရးတိုက္ပဲြႏႊဲရန္ လမ္းစပိတ္သြားသည့္ စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္ေသာ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕မ်ားနွင့္အတူ တအန္းလူမ်ဳိးကိုယ္စားျပဳ PSLO မွ PSLA တအန္းတပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း တအန္းလူထုအားလံုးကို စည္းရံုးနိုင္ရန္အားနည္းခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒတို႔အၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခ်င္းခ်င္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတို႔တြင္ တအန္းလူငယ္မ်ား အသက္စေတးခဲ့ၾကရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအတြက္ တအန္းအမ်ဳိးသား ရာေထာင္ခီ်က်ဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အမည္ခံ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တအန္းလူငယ္ ရာေထာင္ခီ် အသက္ေပးခဲ့ၾကရသည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တအန္းလူငယ္ ေျမာက္မ်ားစြာ အသက္ရင္းခဲ့ၾကရသည္။

ယခုလည္း ရွမ္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ တအန္းအမ်ဳိးသား ဦးေရေထာင္ဂဏာန္းမက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။ အသက္အိုးအိမ္၊ ေသြးေခၽြးေပးဆပ္ ေနၾကရသည္။ ဘ၀တူ တိုင္းရင္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တအန္းလူမ်ဳိးတို႔ အသက္ေပးဆပ္ၾကရသည္။

ပို၍ရင္နင့္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေနသည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လူသားမ်ားကို အသံတိတ္သတ္ျဖတ္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားတြင္ တအန္းလူငယ္ ရာေထာင္ခီ်ပါ၀င္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္ၾကက္ အခ်င္းခ်င္း အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းသည့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈေအာက္တြင္ တအန္းလူမ်ဳိးမ်ား အလံုးအရင္းလိုက္ နစ္နာဆံုးရွဴံး ေသေၾကပ်က္ဆီးၾကရသည္။

ရွမ္းျပည္ရိွ ျမန္မာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းတိုင္းတြင္ တအန္းလူမ်ဳိးမ်ား သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ သို႔တည္းမဟုတ္ အတင္းအဓမၼပါ၀င္ၾကရသည္။ ေရွ႕ထြက္အေသခံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အဖဲြ႔အစည္းတြင္မွ တအန္းလူမ်ဳိးဦးေဆာင္မႈအပိုင္း တာ၀န္ေပးသည္ကိုမေတြ႕ရိွရေပ။ ရိွခဲ့လွ်င္လည္း အလြန္နည္းပါးသည္။ လက္နက္ကိုင္သည့္ တအန္းလူမ်ဳိးအားလံုးကို တဖဲြ႕တည္းစုစည္း လိုက္ပါက အင္အား ငါးေထာင္-တေသာင္းၾကား ရိွေပလိမ့္မည္။

တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ ပီအက္အယ္ေအ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း ခံရၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအရ နမ့္ဆန္၊ မန္တံုနွစ္ၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ဟန္ျပအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ တအန္းအမ်ဳိးသားပါတီသည္ မိမိတို႕လူထု၏ သေဘာဆႏၵကို ေသခ်ာစမ္းစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီနွင့္ နားလည္မႈယူကာ လူထုဆႏၵမဲ မပါဘဲ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာကို ခဲြေ၀မွ်ယူခဲ့ၾကသည္။ အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နွင့္ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတင္းအဓမၼ ေရႊရည္စိမ္ၿပီး ေရႊေရာင္လႊမ္းခဲ့ၾကသည္။

နမ့္ဆန္၊ မန္တံု ဟူ၍ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖင့္ ေက်ာက္မဲ၊ မိုးကုတ္၊ မိုးမိတ္၊ ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ခမ္း၊ မူဆယ္နွင့္အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ တအန္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အတုအေယာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တအန္းလူမ်ဳိးအၾကား သပ္လွ်ဳိေသြးခဲြမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသမိုင္းကို တံုးတိတိေရး၀ံ့သည့္အာဏာရွင္မ်ားက ေရးခဲ့ၾကၿပီး၊ ရိုးအသည့္ တအန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကလည္း အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အေရးခံခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကို တအန္းမ်ဳိးဆက္သစ္တို႕က လက္မခံႏိုင္ပါ။

သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အုပ္စုတို႕ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္ပါ တအန္းေဒသ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ PSLA တအာင္းတပ္မေတာ္ တင္ျပခဲ့သည္။ တာ၀န္ေက်ခဲ့သည္။ ေတာင္းခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ မရခဲ့ပါ။

တအန္းမ်ဳိးဆက္သစ္တို႕အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား
မ်ဳိးဆက္သစ္ တအန္းေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခိ်န္တြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားစုက တအန္းလူမ်ဳိးကို လူမ်ဳိးစုငယ္အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ရွမ္းလူမ်ဳိး၏ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စု ၃၃ ခုေအာက္တြင္ အတင္းသြတ္သြင္း ၾကသည္။ တအန္းလူမ်ဳိးလူဦးေရ ၁ သန္းေက်ာ္ဟု ေျပာလွ်င္ မယံုသကၤာ အၾကည့္ျဖင့္ မ်က္ေမွာင္ကုတ္ၾက သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ ဦးစားေပးတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လူမ်ဳိးစုငယ္ကိစၥ မဖြင့္ဟရန္ ဟန္႔တားၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားညီညြတ္ေရးအတြက္ တအန္းအေရးမဆိုရန္ ပိတ္ပင္ၾကသည္။

သို႕ဆိုလွ်င္ တအန္းအေရးကို မည္သည့္အခိ်န္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးၾကမည္နည္း။ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရးသည္ လူမ်ဳိးၾကီးဟုဆိုေသာ အဓိကလူမ်ဳိးၾကီး (၈) မ်ဳိးအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေရးေလာ။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးသည္ တအန္း ကဲ့သို႕ေသာ လူမ်ဳိးတို႕ႏွင့္ မထိုက္တန္ဟု သတ္မွတ္ယူဆ ၾကလွ်င္ သင့္ေလွ်ာ္မွ်တမႈရိွနိုင္ပါအံုးမည္ေလာ။ သို႕ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္မီးလွ်ံသည္ အဘယ္မွာၿငိမ္းသတ္နိုင္ပါမည္နည္း။

တအန္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိးတို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးဟူ၍မေပၚေပါက္မီကတည္းကပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အပါအ၀င္ အင္ဒိုးခ်ဳိင္းနား ကၽြန္းဆြယ္ေဒသတြင္ မြန္-ခမာ အႏြယ္၀င္ မြန္၊ ခမာ၊ ၀ လူမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အတူအေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ကတည္းက ဤေနရာေဒသသို႕ ေရၾကည္ရာျမက္နုရာ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ရိုးသားၿပီး ေအးခ်မ္းသည့္ လူေနမႈဘ၀ကို ခံုမင္ျမတ္နိုးသည့္ တအန္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားက်ဴးေက်ာ္ရန္မူလာပါက ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ျခင္း မျပဳဘဲ အေ၀းတေနရာသို႕သာ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ခဲ့ၾကသည္။

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမဲ့ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ တအန္းဘုရင္၊ ေစာ္ဘြားအဆက္ဆက္ အေၾကာင္းကို ညအိပ္ယာ၀င္ပံုျပင္သဖြယ္ ဘိုးဘြားလူၾကီးမ်ားက ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား က တအန္းသမိုင္းမ်ားကို ရွာေဖြတူးေဖာ္ၿပီး ပံုျပင္ဒ႑ာရီသဖြယ္ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကသည္။ တဖက္တြင္လည္း က်န္ရိွသည့္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို လူမ်ဳိးၾကီးအုပ္စိုးသူတို႔က အျမစ္ျပတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ ရန္ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပညာေရး နိမ့္က်သျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိးမွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ တအန္းလူမ်ဳိးကား ေပ်ာက္ကြယ္မသြားဘဲ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ က်န္ရိွေနေသး သည္။ ပေလာင္၊ ပေလး၊ ယင္းနက္၊ ရိန္း(ခ)ယင္းက်ား၊ လြယ္၊ တိုင္းလြယ္၊ လြယ္လ၊ ရအန္း၊ အဲန္း စသျဖင့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရပ္တည္ေနလွ်က္ရိွသည္။ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊။ ကြတ္ခိုင္၊ ေလာက္ကိုင္၊ ကြမ္းလံု၊ သိႏၷီ၊ လားရွဴိး၊ နမၼတူ၊ မန္တံု၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ မိုးမိတ္၊ မိုးကုတ္၊ တန္႔ယန္း၊ မိုင္းရယ္၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းကိုင္၊ မိုင္းလား၊ က်ဳိင္းတံု၊ တာခီ်လိတ္၊ ကြန္ဟိန္း၊ ကေလာ၊ ယင္းတယ၊ ရပ္ေစာက္၊ နမ့္စန္၊ ရြာငံ အစရိွသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အႏွံ႕အျပားရိွၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တအန္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ အျမင့္ေပ ၃၀၀၀ အထက္တြင္ ရိွေသာ ရွမ္းျပည္၏ ေတာင္တန္းကုန္းျမင့္အမ်ားစုမွာ တအန္းလူမ်ဳိးမ်ားအေျခစိုက္သည့္ ေက်းလက္ေတာင္တန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုျပင္ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႕အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးစိန္ေခၚမႈ အသစ္တရပ္မွာလည္းၾကီးမားစြာ တည္ရိွ ေနသည္။ ဟန္ျပျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေအာက္တြင္ ̏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေပးလိုက္၊ စီးပြားေရး ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးလိုက္၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈအလိုက္သင့္ခြင့္ျပဳအားေပးလိုက္၊ ဒါဆိုရင္ ဘာလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွ သူတို႕လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး˝ ဟူေသာ ရွည္ၾကာသည့္ေတာ္လွန္ေရးကို ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးျဖင့္ အစားထိုးရန္ၾကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။

တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ထိုေပၚလစီေအာင္ျမင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္သည္။ တရုတ္နိုင္ငံရိွ တအန္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း အပါ၀င္အျခားလူမ်ဳိးစုငယ္မ်ားကို ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္အျခားအထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တရုတ္ျပည္ရိွ လူမ်ဳိးစုငယ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအရသာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားေစခဲ့သည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တရုတ္လူမ်ဳိးထက္ က်န္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို အခြင့္ထူးခံေပးထားသည္။ ပညာတတ္သူ၊ ထက္ျမက္သူ အမ်ားစုမွာ တရုတ္အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္ၾကသည္။

ယခုလည္း  ̏တရုတ္ကိုလည္း ေၾကာက္ရပါတယ္˝ ဟုဆိုသည့္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တိုင္ ̏ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေပးလိုက္ရင္ စီးပြားေရးေကာင္းရင္ ဘယ္သူမွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္နဲ႕အဖဲြ႕ေတြကို တိုက္တလံုး၊ ကားတစီးေပးဖို႕အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘတ္ဂ်တ္အမ်ားၾကီးလိုတယ္˝ ဟု လူသိရွင္ၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သည္ အေျခအေနအရထိုဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ေနာက္ လိုက္ပါသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။

သို႕ေသာ္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ တခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ မဟုတ္ပါ၊ ထိုကဲ့သို႔ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတခုတည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို အဆံုးမသတ္နိုင္ပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ မရပ္စဲနိုင္ပါ။ အခိုက္အတန္႔ေျဖရွင္းမႈသာျဖစ္သည္။ အရင္းခံ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို မရွင္းနိုင္ပါ။

တရုတ္ျပည္၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးငယ္မ်ားအတြက္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္အျခားအထူးအခြင့္အေရး ေပၚလစီ နွစ္ေပါင္း နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္သြားသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ တရုတ္လူမ်ဳိး နွင့္ လက္ထပ္သူေကာ၊ မိမိလူမ်ဳိးခ်င္း လက္ထပ္သူပါ မိမိတို႕၏ဘာသာစကားကို မေျပာေတာ့ပါ။ ေမြးဖြား လာသည့္ သားသမီးမ်ားမွာ တရုတ္ျဖစ္သြားၾကသည္။ တရုတ္အစိုးရက သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈပဲြေတာ္ က်င္းပရန္၊ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းလႈပ္ရွားရန္ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား ထုတ္ေပးေသာ္လည္း ရုပ္ပိုင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသာေတြ႕ရသည္။ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈက အားရဖြယ္ရာမရိွပါ။ တအန္းရိုးရာ ၀တ္စံု၀တ္ထားေသာ္လည္း တအန္းစကား မေျပာတတ္ေတာ့ပါ။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မပါသည့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည့္အဖဲြ႕အစည္း နွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္စားနိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ခရိုနီမ်ား၏ ၾကီးစိုးမႈဒါဏ္ကိုခံစားေနၾကရသည္။ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ အတင္း၀ယ္ယူခံရျခင္းတို႕ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္မည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားပါ ပ်က္ၾကရသည္။ အစိုးရပိုင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ သည့္ တိုင္းရင္းသား လူၾကီးမ်ားလည္း မကယ္နိုင္ပါ။ ရာစုနွစ္၀က္အတြင္း မ်ဳိးဆက္တဆက္၊ နွစ္ဆက္ ျဖတ္သန္းယံုမွ်ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို သမိုင္းျပတိုက္နွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအလွအကမ်ားၾကားတြင္ ထားရစ္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ားမွာ တရုတ္လူမ်ဳိး ျဖစ္သြားၾကပါၿပီ။
ထိုကဲ့သို႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူမ်ဳိးသုဥ္းမည့္အႏၱရာယ္မ်ဳိးၾကား မိမိတို႕ တအန္းမ်ဳိးဆက္သစ္ အေရာက္မခံႏိုင္ပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တအန္းေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းနွင့္လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
(က) တအန္းအမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို အျမန္တည္ေဆာက္ရမည္။
(ခ) တအန္းသမိုင္းအမွန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပဳစုရမည္။ ျပန္႔ပြားရမည္။
(ဂ) တအန္းလူမ်ဳိးတို႕အတြက္ သင့္တင့္သည့္နယ္ေျမေဒသျဖင့္ ျပည္နယ္သစ္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္။
(ဃ) တအန္းလူမ်ဳိးကို ကာကြယ္ေရွ႕ေဆာင္မည့္ နိုင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းတရပ္ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ရမည္။
(င) တအန္းလူမ်ဳိးတိုင္း ဖိနိွပ္မႈမွန္သမွ်ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္၀ံ့သည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မ်ား ျပဳစုေမြးျမဴရမည္။

တအန္းမ်ဳိးဆက္သစ္တိုင္း ေခတ္သစ္တအန္းသမိုင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုဆစ္မွတ္တမ္းျပဳနိုင္ရန္ အတြက္ တအန္းလူမ်ဳိးကိုကာကြယ္မည့္ အက်ဳိးျပဳမည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

ဤကဲ့သိုေသာ တအန္းလူမ်ဳိးအတြက္ မြန္ျမတ္သည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္နိုင္ရန္အတြက္နွင့္ မွန္ကန္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွကိုးကားအသံုးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားစြာလိုအပ္သည္။ မိဘဘိုးဘြားမ်ား ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ညအိပ္ပံုျပင္ဒ႑ာရီမ်ားကို လက္ေတြ႕အရိွတရားအေပၚ အေျခခံကာ အေသအခ်ာရွာေဖြေလ့လာစူးစမ္းခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး တိက်ခိုင္မာ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ေသသာဓကမ်ား၊ ခုနွစ္သကၠရာဇ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၾကရပါမည္။ မွတ္တမ္းျပဳ ၾကရမည္။ ၿပီးလွ်င္ လက္ေတြ႕ အေျခအေနနွင့္ ေပါင္းစပ္ၾက ရပါမည္။ မိမိတို႕၏ တအန္းလူမ်ဳိးသမိုင္းအမွန္ကို မိမိတို႕ တအန္းလူမ်ဳိးကိုယ္တိုင္ ေရးသားထုဆစ္ၾကရပါမည္။

သို႕မွသာ တအန္းမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေတာ္လွန္ေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း နိုင္မည္။ တအန္းေတာ္လွန္ေရး ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေအာင္ျမင္စြာရရိွနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

̏ဘု္ပ္ဘူိန္ ကုင္တအာင္း … ကုင္တအာင္း ဘ္ုပ္ဘူိန္˝

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး P.S.L.F
တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ T.N.L.A

(တအာင္းတပ္မေတာ္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ စိမ္းလန္းစိုေျပ တအန္းဌာေန - တအန္းလူမ်ဳိးမ်ားအေျခခ်ေနထိုင္ရာ ဌာေနေဒသမ်ား စာအုပ္ကို မၾကာမီထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ီပါေတာ့မည္။ စာအုပ္အဖြင့္လႊာကို တအာင္းအားလံုး ဖတ္ရႈခံစားၿပီး တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပဲြအတြက္ စြမ္းႏိုင္သည့္ဖက္မွ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ မွ်ေဝ လိုက္ပါသည္။ ဖတ္ရႈၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ တန္ဖိုးရွိသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အျမင္မ်ား အားလံုးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကိဳဆိုေနပါမည္။) 

သတင္းရင္းျမစ္ - Zaw(FB)စာမ်က္ႏွာမွ

0 comments: