Saturday, May 31, 2014

အခုရွုပ္မွေနာင္ရွင္း

မဖတ္ရေသးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ယေန႔အႀကိဳက္ဆုံး ေဆာင္းပါး
 
ကၽြန္ေတာ္ ၾကံ.ခိုင္ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီထဲသို.၀င္ေတာ.မည္ ။

ဘယ္သူေတြ ဘာထင္ထင္ ကၽြန္ေတာ္၀င္မည္ ။ ဒီေခတ္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုေတာ.ေနာက္ခံရွိထားမွ ျဖစ္မည္ ။ သူမ်ားေတြ ၀င္ေသာ ပါတီထဲသို.လည္း အုတ္အေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာ သူမ်ားလုပ္တိုင္း လိုက္လုပ္ကာ ေရာတိေရာရာ မလုပ္ခ်င္ ။ ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္လုပ္တာကၽြန္ေတာ္.၀ါသနာျဖစ္သည္ ။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီ ကိုကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္သည္ ။ ယခင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္သည္ လာဘ္မစားဘူးဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ Mr. Clean ျဖစ္သည္ ။ ယခုပါတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ၊  သူရဦးေရႊမန္းသည္ တိုင္းျပည္ေ ကာင္းေအာင္လ ုပ္နိုင္မည္.သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုသည္ ။ ထို.ေႀကာင္.ပါတီသို.ကၽြန္ေတာ္ ၀င္မည္ ။သို.ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဥာဏ္ရည္နံုနဲ.သူျဖစ္သည္ ။ ၾကံ.ခိုင္ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီနွင္.ပါတ္သက္လာလ်င္ ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းလင္းေသာ ၊ မည္သို.မ်ွ မစဥ္းစားတတ္ေသာ ကိစၥေလး အနည္းငယ္ရွိသည္ ။

 ေမးခြန္း အနည္းငယ ္ရွိသည္ ။

ခုရွုပ္မွ ေနာင္ရွင္း ဆိုသလို ထိုကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ နားလည္လာေအာင္ ရွင္းျပနိုင္ပါက အလြန္ ေက်းဇူးတင္မိေပမည္ ။ ရွင္းျပမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ ေမ်ွာ္လင္.ပါသည္ ။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပါတီထဲသို. ၀င္ရန္သာ ရွိပါေတာ.သည္ ။

ပထမအခ်က္ အေနျဖင္.ကၽြန္ေတာ္ ေမးလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္. ဖြံ.ျဖိဳးေရးအသင္း နွင္.ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရး ပါတီသည္ အတူတူ ပဲလားဟူေသာေ မးခြန္းျဖစ္ပါသည္ ။အဘယ္.ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ.ခိုင္ေရးနွင္. ဖြံ.ျဖိဳးေရးအသင္းသည္ အစိုးရပိုင္ အသင္းၾကီး ျဖစ္ခဲ့သည္ ။ အစိုးရပိုင္ အသင္းျဖစ္စဥ္က အသင္းပိုင္ ရံုးခန္းမ်ား၏ ေျမေနရာနွင္. အေဆာက္အဦ အားလံုးသည္ နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြျဖင္. တည္ေဆာက္ထားေသာ ရံုးခန္းမ်ား ၿဖစ္သည္ ။ ထိုသို. နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမနွင္.ရံုးမ်ားသည္ အသင္းၾကီးအျဖစ္မွ နိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုအျဖစ္သို. ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာအခါ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သို. ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံေရးပါတီ ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မဟုတ္သျဖင္.  ယခင္နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အသင္းၾကီး၏ ေျမေနရာ ၊ဘ႑ာေငြ ၊အေဆာက္အဦ ၊ လက္က်န္ေငြ ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစသည္မ်ားကို တစ္ခုမက်န္ နိုင္ငံေတာ္သို.ျပန္အပ္ ရေပမည္ ။ ျပည္သူတို.၏ ေခၽြးနည္းစာျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြသည္ ပါတီတစ္ခုအတြက္ သံုးလို.ရမရ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္သည္ ။

ထို.ေၾကာင္. ၾကံ.ခိုင္ေရးအသင္းၾကီး၏ ေျမမ်ား ၊ တိုက္မ်ား ၊ ရံုးခန္းမ်ား ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီက မိဘအေမြသားသမီး ဆက္ခံသလို ယူလိုက္ျခင္းမွာ တည္ဆဲဥပေဒနွင္. ညီမညီ ၊နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုသို. ကိုယ္.သေဘာနွင္. ကိုယ္ ေပးပိုင္ခြင္.ရွိမရွိ ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီသည္ နိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းကို ပါတီအတြက္ လႊဲေၿပာင္း ရယူပိုင္ခြင္.ရွိမရွိ ကၽြန္ေတာ္သိလိုပါသည္ ။

ဒုတိယသိလိုသည္မွာ အသင္းၾကီးကို စတင္တည္ေထာင္သူ နာယကၾကီးျဖစ္ေသာ  အျငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရြ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္  ၿပည္ခိုင္ျဖိဳး အသင္းမွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ရာ အသင္းၾကီး၏ မူလ စတင္တည္ေထာင္သူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ပါတီက ရွင္းျပနိုင္လိမ္.မည္ဟု ယူဆ၍ ေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ျငိမ္း) ယခုေနေနေသာ အိမ္ေတာ္ ဟုေခၚသည္.ေနျပည္ေတာ္မွ ေျမေနရာနွင္. အေဆာက္အဦသည္ သူေခၽြးနည္းစာျဖင္. လစာ၀င္ေငြထဲမွ စုေဆာင္းကာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ ၊ သို.တည္းမဟုတ္

ဂ်ပန္တြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္မွ စာေမးပြဲ ေျဖရသည့္ အေၾကာင္း

 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ၃ တန္းအရြယ္ (အသက္ ၉ ႏွစ္ အရြယ္) အထိ ဘာ စာေမးပြဲ မွ ေျဖစရာ မရွိပါဘူး။

ေက်ာင္းတက္ရပါတယ္။ စာလုပ္ရပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ စားေမးပြဲ မေျဖရပါ ဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေက်ာင္းတက္တဲ့ ပထမ ၃ ႏွစ္တာကာလရဲ ႔ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ ပညာမဟုတ္ပဲ အက်င့္စာရိတၳျဖစ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း ပထမ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ စာ ထက္ ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏွုတ္အမူရာ၊ လူမွု ဆက္ဆံ ေရး အစရွိသျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စာေတြ ကိုသာ အေလးေပး သင္ၾကားပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း အက်င့္စာရိတၳမ်ား ေကာင္းမြန္လာေစဖု႔ိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္တို႔ ခံယူခ်က္က ပညာနဲ႔ အက်င့္စာရိတၳ ယွဥ္ရင္ အဓိက ေနရာမွာ အက်င့္စာရိတၳက ရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္က စလို႔ ၃ တန္း အရြယ္အထိ ဘာစာေမးပြဲမွ မရွိပဲ အက်င့္စာရိတၳကိုသာ ပိုမို အေလးေပး သင္ၾကားေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techblog
ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တအာင္းတပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး

၃၀ ရက္ ေမလလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

တအာင္းေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ကင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟိုနမ့္ေက်းရြာႏွင့္ ဇယန္း မန္မိုင္ ေက်းရြာၾကားတြင္ ယေန႔ ေမလ ၃၀ ရက္ နံနက္ (၀၁း၃၀) နာရီ အခ်ိန္မွ (၀၁း၅၀) နာရီ အခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA) တပ္ရင္း (၂၅၆) ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ (၇၇) တို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြါးခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မရွိပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မသိရွိရေသးပါ။ တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအား ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA
၀၉၄၉၃၁၄၉၅၁၊ ၀၉၄၇၀၉၇၇၇၂၊ ၀၉၂၅၆၄၆၅၆၈၁၊ ၀၆၉၂၆၂၂၄၈၅၈

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ တပ္ဖြဲ႕ေတြ အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ဟုဆို

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕အၾကား ယေန႕ညေန ၄ နာရီခန္႕က ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းကို Bdnews24.com အပါအ၀င္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အြိဳင္လိုင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပသည္။
တိုက္ပြဲဲမွာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းနယ္ နတ္ေက်ာက္ဆရီျမိဳ႕နယ္ အနီးရွိ နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်အဆံုး အထိအခိုက္ကို မသိရေသးေၾကာင္း BGB ဘင္ဒရိုဘင္ ခရိုင္ တပ္မွဴး ဗုိလ္မွဴးၾကီး Col KM Saiful Islam က ေျပာေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳ ႏွစ္ပတ္လည္ ေမ ၃၀ ..........................

ဒီပဲယင္း လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳ အတြင္း ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္မ်ား


Monday, May 26, 2014

ခရစၥတီးကြ်န္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အမိန္႔ျဖင့္

စာေရးသူ ။ ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္
 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမ လအတြင္း ခရစၥတီးကြ်န္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အမိန္႔ျဖင့္ အျပစ္မ့ဲ အရပ္သူအရပ္သား မ်ားကို သတ္မိန္႔ေပးခ့ဲမွဳကို ဘာအတြက္ေႀကာင့္ အသတ္ခံခ့ဲရသည္ကို မသိရွိဘဲ ေသသြားခဲ့ရေသာ ေမြးကင္းစ ခေလးငယ္ေလး အပါ၀င္ခေလး(၃)ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအ၀င္ လူစုစုေပါင္း (၈၁)ဦး ၏ ကိုယ္စား ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခ့ဲရမွဳ အျဖစ္မွန္ကိုတင္ျပလိုပါသည္။

 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ဒုတိယအပတ္တြင္ အိႏၵိယ တပ္မေတာ္၏ သတင္းေပးခ်က္အရ ျမန္မာေရပိုင္နက္ ေကာ့ေသာင္ျမိဳ႔၏အေနာက္ဘက္ ဇာဒတ္ႀကီးေရတပ္စခန္း၏ ေတာင္ဘက္ (အထက္ပါပုံ) ထိုင္း ျမန္မာ ေရျပင္ နယ္နမိတ္ အနီး ခရစၥတီးကြ်န္း ဧရိယာ တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး မွ ႀကည္း၊ေရ၊ေလ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး တစ္ခုကို ေမ လအကုန္ထိ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။
 
အိႏၵိယ တပ္မေတာ္မွေပးသည္႔ သတင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္၊ ေကအင္ယူ အဖြဲ႔မ်ားသည္အိႏၵိယအစိုးရအားဆန္႔က်င္ေနေသာ သူပုန္မ်ားကိုေရာင္းခ်ရန္ လက္နက္ေမွာင္ခိုမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူခ့ဲေသာ လက္နက္ႀကီးငယ္ အမ်ားအျပားကို ခရစၥတီးကြ်န္း ဧရိယာတြင္ ၀ွက္ထားေႀကာင္း သတင္းေပးခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းအရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ မွ

မ်က္နာဖုံးေတြ ကြာက်လာပီ .... အေမစု ဆီ ေကာ္မရွင္က ပို႔တဲ့ သတိေပးစာ

Sunday, May 25, 2014

ပုဒ္မ ၄၃၆ လွဳပ္ရွားမွဳ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေထာက္ခံ

 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ တိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ဦးႏိုင္ဟံသာ၊ ဦးခြန္ဥကၠာ နဲ ့ကိုထြန္းေဇာ္ တို႔ဟာ မေန႔က ေမလ ၂၃ ရက္ေန ့၊ မနက္ ၁ဝ နာရီ က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္မွာေတြ ဆံုခဲ့ၾကတယ္ လုိ ့ သိရပါသည္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေတြ ့ဆံုပြဲမွာ ဘာအေၾကာင္း အရာေတြေဆြးေႏြး တယ္ဆိုတာေတာ့ ႏွစ္ဘက္လံုးက သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မရွိေသးပါဘူး။

အဲဒီေနာက္ ည ၇ နာရီမွာေတာ့ UNFC တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ ့ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ M3 စားေသာက္ဆိုင္မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾက ပါတယ္။
သူတို ့ေတြ ့ဆံုပြဲမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးတန္းတူ ညီမွ်ေရးကိုအာမခံႏိုင္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတခုေပၚေပါက္

Saturday, May 24, 2014

ျမန္မာတပ္ရုပ္ဖုိ႔ ကခ်င္အဖြဲ႔ေတြ ေတာင္းဆုိ

3 May 2014 post by RFA

ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းေတြနားမွာ ခ်ထားတဲ့ ျမန္မာအစိုးရ တပ္ေတြအားလံုး ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔နဲ ့ နိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေလးစားလိုက္နာဖို ့ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္း ၁၇ ဖြဲ ့က ေတာင္းဆိုလိုက္ ပါတယ္။

ေမလ ၂၀ ကေန ၂၂ ရက္ေန ့ထိ မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးအၿပီး အခုလိုေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုလိုက္တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလဆန္းက စၿပီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ဦးေရ ၄ ေထာင္ေက်ာ္ တိုးလာခဲ့တယ္လို ့ ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဲဒီဒုကၡသည္ေတြကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာ မျပဳလုပ္ဖို ့၊ သူတို ့ေတြ ေနရပ္ျပန္ေရးကို နိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ စည္းမ်ဥ္းေတြအရ ေဆာင္ရြက္ဖို ့နဲ ့ အဲဒီနိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းေတြရဲ့ ကူညီ

တအာင္းတပ္နဲ့ အစိုးရတပ္အျကား တိုက္ပြဲျဖစ္

24 May 2014
ရွမ္းျပည္နယ္ တအာင္း ပေလာင္နယ္ေျမ ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္မဲျမို့နယ္၊ ေက်ာက္ျဖူ ေက်းရြာ အနီးမွာ၊ အစိုးရ စစ္တပ္ တပ္မ ၇၇ ရဲ့ လက္ေအာက္ခံ တပ္နဲ့ တအာင္း အမ်ိုးသား လြတ္ေျမာက္ေရး TNLA အျကား၊ ထပ္မံ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါတယ္။

TNLA အဖြဲ့ရဲ့ ေပ်ာက္ျကား စခန္းတစ္ခု ရွိရာကို၊ ထိုးစစ္ဆင္လာတဲ့ အစိုးရတပ္ေတြနဲ့ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္လို့ တေအာင္း လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ့က တာဘုန္းေက်ာ္က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ဒီတိုက္ခိုက္မႈမွာ အစိုးရတပ္ဘက္က အက်အဆံုး ရွိတာ ေတြ့ရတယ္ ဆိုျပီး၊ TNLA ဘက္က ေျပာေပမယ့္၊ သီးျခား အတည္ျပုမႈ မရယူ နိုင္ေသးပါဘူး။

တနိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး ဒုတိယမူျကမ္းကို သေဘာတူနိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုျပီး၊ ရန္ကုန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ ေတြ့ဆံုပြဲကေန၊ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ့ေတြရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ့ NCCT အျကား ေျကညာခဲ့ စဉ္မွာပဲ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း၊ ဒီလို တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညွိႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕ တို႕၏ ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 
၂၀၁၄၊ ေမလ (၂၃)ရက္

၁။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဒုတိယဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္(၁) ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႕သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (Single Text Draft) ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေမလ(၂၁)ရက္ေန႕မွ(၂၃) ရက္ေန႕ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ၃ ရက္ၾကာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၅)ရက္ေန႕မွ (၈)ရက္ေန႕အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ပထမမူၾကမ္း (Single Text Draft)ပါ အခန္း(၇)ခန္းမွ ထပ္မံေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိကာ ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။

၃။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန(MPC)၌ ထပ္မံေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္း ၾကရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။

၄။ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္္ အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Copy from - Jade Land

Friday, May 23, 2014

ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္ အာဏာသိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေၾကညာ

 
ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္ရာ လူေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လေပါင္းအတန္ၾကာ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏိုင္ငံကို မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ားအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ သက္ဆင္းေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္းအိုခ်ာက အာဏာသိမ္းလုိက္ေၾကာင္းကို တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္မွေန၍ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နက္႐ႈိင္းစြာကြဲလြဲေနေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဩဇာႀကီးမားသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“ႏုိင္ငံကို ပုံမွန္အေနအထား အလ်င္အျမန္ ျပန္ေရာက္ဖို႔အတြက္ စစ္တပ္၊ ထုိင္းလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၊ ေတာ္ဝင္ေလတပ္ နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ေမ ၂၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲမွာ အာဏာကို ရယူဖို႔လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ပရာယြတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္သုိ႔ တက္ေရာက္သည့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ပရာယြတ္က အာဏာသိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။
 
ပရာယြတ္က ႏုိင္ငံ၏ အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ခ်ဳပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေကာ္မတီကို သူက ဦးေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပရာယြတ္ (၆ဝ ႏွစ္) က သူ၏ ျပင္းထန္စြာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေဒသမ်ားစြာတို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့သူတို႔၏ အသက္မ်ားႏွင့္အိမ္ရာမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ အာဏာ သိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေမ ၂၂ ရက္ အေစာပုိင္းတြင္ ပရာယြတ္သည္ လက္ရွိအာဏာရ ျဖဴထုိင္းပါတီ၊ အတုိက္အခံ ဒီမိုကရက္ပါတီ၊ အစိုးရကို လိုလားေသာ ယူဒီဒီပါတီ၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ ပီဒီအာရ္စီပါတီ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အားလုံးက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား ၎တို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစည္းအေဝး၌ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
 
ယခု စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူမႈသည္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဏာသိမ္းယူမႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းအာဏာသိမ္းယူမႈမ်ားအနက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေရတပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာနက္ခ်ာေလာ္ယု၏ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ေနာက္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့မႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ သမုိင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အာဏာသိမ္းယူမႈ မျပဳမီ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ သမ္မာဆက္ တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။
(Ref:The Nation,AFP)
 
ႏိုင္ငံတကာ၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
အေမရိကန္
ထိုင္းစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက တရားမွ်တမႈမရွိဟု ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး မဟာမိတ္ထိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျပန္လည္ စဥ္းစားရမည္ဟု သတိေပးလိုက္သည္။ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း ထိုင္းႏွင့္ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ၿဗိတိန္
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဟိတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီဘက္သို႔ ျပန္လည္ ဦးလွည့္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္တရာ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပင္သစ္
ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္းဒ္ကလည္း ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္းမႈအား ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ် ခဲ့ၿပီး ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အျမန္ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
 
ကုလသမဂၢ
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပင္းအထန္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ ဖယ္ဒရယ္အႏွစ္သာရကို ျမန္မာစစ္တပ္ လက္ခံလိုက္ၿပီ

 
ဖယ္ဒရယ္ရဲ႕အဓိပၸာယ္အႏွစ္သာရအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ထည့္သြင္းဖို႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္က လက္ခံလိုက္ပါၿပီ။ ဖယ္ဒရယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုေရာ စစ္တပ္က လက္ခံၿပီလား။

ဒီမိုကေရစီ၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတာ ဖယ္ဒရယ္ရဲ႕အေျခခံအျဖစ္ လက္ခံလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဖယ္ဒရယ္ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္က လက္မခံေသးဘူးလို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔က ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ေမလ ၂၁ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပူးတြဲျပဳစုမယ့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲကို ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းအပါအဝင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

စာခ်ဳပ္ အသစ္ေတြ ထိုုးစရာ မလိုုပါ။ ထိုုးခဲ့ၿပီးသား စာခ်ုုဳပ္ေတြကိုု ကတိအတိုုင္း ရုုိးသားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို့သာ လိုုပါတယ္။

ေကအိုုင္အိုုနွင့္ ျမန္မာအစိုုးရ ၁၉၉၄ နွစ္ဖက္အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - စာမ်က္နွာ ၄

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာ တကယ္ သိမ္းလုိက္ၿပီ

 
ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ အာဏာသိမ္းတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့ၿပီး အခုေနာက္ဆံုး ဒီကေန႔မွာေတာ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ ထုိင္း ပီဘီအက္စ္ သတင္း ႒ာနက ေၾကညာလုိက္ပါၿပီ။
 
င္ငံတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရေစေရးအတြက္ အခုလို စစ္တပ္က အာဏာ အရပ္ရပ္ကို တာ၀န္ယူလုိက္ တာျဖစ္ တယ္လုိ႔ ေၾကညာပါတယ္။ မေန႔ကေတာ့ ထုိင္း ႏုိင္ငံမွာ တင္းမာမႈျဖစ္ေနတဲ့ အုပ္စုေတြကို ထုိင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေခၚယူကာ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေစခဲ့ပါ ေသးတယ္။ 

ဒီကေန႔မွာေတာ့ ယခင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြျဖစ္တဲ့ မစၥတာ သက္ဆင္နဲ႔ မစၥယင္လတ္အစုိးရေတြ ကို ေထာက္ခံ တဲ့ ရွပ္နီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အဲဒီအစိုးရေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆုေထ့ပ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔ေတြက  

TNLAတပ္မေတာ္ ႏွင့္ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ-၇၇ တု႔ိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ျမန္မာတပ္ ၂ -ဦးက်ဆုံး

TNLA တပ္မေတာ္
၂၂ ရက္ ေမ ၂၀၁၄
ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း ၁၂း၀၀မွ ၁၂း၃၀ အတြင္း မုိင္းေငါ့ၿမိဳ႔နယ္ခြဲ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ပန္ေလာရြာအၾကားတြင္ TNLA တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း(၇၁၇)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၇၇)တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေရွ႕တန္းတပ္မွဴး၏သတင္း ေပးပို႔ခ်က္အရသိရသည္။
တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ-(၇၇) မွ ၂ ဦးက်ဆုံးျပီး TNLA ဘက္တြင္ ထိခိုက္မွဳမရွိပါ။
တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္အေသးစိတ္အေျခအေနအား ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။
 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တအာင္းေဒသအတြင္းသို႔ တပ္မ (၇၇)၊တပ္မ (၈၈)၊တပ္မ (၅၅)၊တပ္မ (၁၁) တို႔အပါအ၀င္ စကခ (၁)၊ စကခ(၁၆)တို႔ပါ၀င္ျပီး စစ္အင္အားတပ္ရင္းေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္တို႔သည္ ေဒသ အတြင္း တအန္းတပ္မေတာ္ကို အျပတ္ေခ်မွဳန္းရည္စိီမံခ်က္ျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္ေနသည့္အတြက္ ေန႔စဥ္ ေန႔တုိင္း တအန္းေဒသအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနရသည္။
 
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA
၀၉၄၉၃၁၄၉၅၁၊ ၀၉၄၇၀၉၇၇၇၂၊ ၀၉၂၅၆၄၆၅၆၈၁၊ ၀၆၉၂၆၂၂၄၈၅၈
 

ဒုသမၼတရဲ႕ တေန႔ ၀င္ေငြ ၂ ေထာင္ က်ပ္ ကိစၥ ပြဲဆူေနၿပီ


 
ဒုသမၼတရဲ႕ တေန႔ ၀င္ေငြ က်ပ္ ၂ ေထာင္နဲ႔ ရပ္တည္လုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ စကားကေတာ့ အေတာ္ပြဲဆူေနပါၿပီ။ ဒု သမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ လူ တဦး ေငြ ၂၀၀၀ က်ပ္ ရွိယံုနဲ႔ ဘ၀ ရပ္တည္ႏုိင္ တယ္လုိ႔  ေျပာခဲ့တာကို ျပည္တြင္း စာေစာင္တခုမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ရွင္မေတြ အပါအ၀င္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးေတြက တေန႔တာ အသံုးစရိတ္ေတြကို တြက္ျပၾကပါတယ္။ မနက္စာ လူ တဦးအတြက္ မုန္႔ဟင္းခါး တပြဲကုိ အေၾကာ္မပါ ၄၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး အလုပ္သြားဖို႔ ဘတ္စ္ကား ၂ ဆင့္ စီးခ ၄၀၀ က်ပ္၊ ေန႔လယ္စာ ခပ္ညံ့ည့ံ ထမင္းနဲ႔ ဟင္း အတြက္ ၇၅၀ က်ပ္၊ ညေန အလုပ္က အျပန္ ဘတ္စ္ကားက ၂ ဆင့္ စီး ၄၀၀ က်ပ္၊ ညစာအတြက္ ျဖစ္သလုိ ထမင္းဟင္း ၇၅၀ က်ပ္၊ အိမ္ငွားစရိတ္ အနည္းဆံုး ၁ ေထာင္က်ပ္နဲ႔ ဆုိေတာ့ တေန႔ ကုန္က်စရိတ္က ၃၇၀၀ က်ပ္ရွိေနၿပီ။ 

 ဒါေတာင္ ေနအိမ္အခန္း ငွားရမ္းခ မပါေသးဘူးတဲ့။ အေတာ္စုတ္ျပတ္ ႏုံခ်ာေနတဲ့ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးက အခန္း တခန္း ကို တလ ၃ ေသာင္းတန္ပဲ ငွားေနအံုး တေန႔ကို ၁ ေထာင္ က်ပ္၊ ဘယ္လုိလုပ္ တေန႔ ေငြ ၂ ေထာင္က်ပ္နဲ႔ ရပ္တည္လုိ႔ ရ မလဲတဲ့။ 

စီးပြားေရးက အဆင္မေျပ၊ အလုပ္က ပင္ပန္း၊ အာဟာရက မျပည့္မီ၊ ဒီေတာ့ က်န္းမာေရးက သိပ္မေကာင္း၊ တခါ တေလ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးဖုိး၀ါးခပါထည့္တြက္လုိက္ရင္ ပုိဆုိးပါၿပီ။ 

ဒီအျပင္ ေရေသာက္တာ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ ကြမ္းစားတာမပါေသးဘူးတဲ့။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ လစဥ္သံုး ပစၥည္းတုိ႔ ေရခ်ိဳးဖုိ႔ ဆပ္ျပာ၊ ေခါင္းေလွ်ာက္ရည္အပါအ၀င္ လိမ္းခ်ယ္စရာေတြ ဖုိးေတြပါထည့္တြက္ လုိက္ ရင္ တေန႔ လူ တေယာက္ အသံုး စာရိိတ္က အနည္းဆံုး ေငြ ၅ ေထာင္က်ပ္ေလာက္ကုန္ က်ေနတာ ပါတဲ့။ 

လူတေယာက္အတြက္ ေငြ ၂ ေထာင္နဲ႔ ဘယ္လုိမွ ရပ္တည္လို႔မရတာ ဒုသမၼတႀကီးက မသိတာကို က်မတုိ႔ အိမ္ ေထာင္ရွင္မေတြ အံၾသမိပါတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ဒု သမၼတႀကီး အခုလို ေျပာလုိက္တာဟာ တကယ့္ ကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ အေတာ္ကင္းကြာေနတာကို ျပသ လုိက္တာပါဘဲ။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစုိးရလုိ႔ ေခၚေ၀ၚေနၾကတဲ့ ျမန္မာအစုိးရ ဒုသမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အခုလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွ အေျခခံ လူတန္းစားေတြ ဘယ္လုိ ရပ္တည္ေနထုိင္ၾကသလဲ ဆုိတဲ့ ဧရာ၀တီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ႐ုိက္ကူး တင္ဆက္ထားတဲ့ မွတ္တမ္း ဗီဒီယုိတခုကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

Thursday, May 22, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ. ေန.ခင္းေႀကာင္ေတာင္ကားလုယက္မႈၿဖစ္ပြား။အင္းလ်ားလမ္းႏွင့္ တကသုိလ္ရိပ္သာ လမ္းေထာင့့္တြင္ ယေန.ေန.လည္(၂)နာရီခန္.က ကားေတြ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္ၿပီး Taxi ကားတစ္စီးမွာ တစ္စီးၿပီးတစ္စီး တိုက္လာတာကို ေတြ႕ရ ေႀကာင္း၊လူေတြကလည္း ေအာ္ဟစ္ေနႀကၿပီး ယာဥ္ထိမ္းရဲ ႏွစ္ေယာက္ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္ရိွလာေႀကာင္း၊ယာဥ္ထိန္း တစ္ေယာက္ ကေသာ့ကို ဆြဲျဖဳတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္၊ ကားေပၚမွာလူမွ ထိုးႀကိတ္ တုိက္ခုိက္ၿခင္းေႀကာင့္ ယာဥိထိန္းရဲတစ္ဦး မ်က္လံုးေတာ္ေတာ္ ထိခိုက္သြားပံုရေႀကာင္း။ အဆုိပါလူကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနဲ႔ ယာဥ္ထိန္းရဲ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစားတာကို ျပန္ခုခံပါတယ္..ေနာက္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္အၾကာ ယာဥ္ထိန္း၅ေယာက္ေလာက္ ထပ္ေရာက္ လာၿပီးသူ႔ကို Probox ကားေပၚေပြ႕တင္သြားပါတယ္။ ကားစထြက္ရံုပဲ ရွိေသးတယ္ Probox ေနာက္ဖံုးထဲမွာ ထည့္ထား တာကို ဖြင့္ၿပီး လမ္းေပၚ ထြက္ေျပးျပန္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွ လူအားလံုးကဝိုင္းခ်ဳပ္..ခါးပတ္နဲ႔လက္ကိုခ်ည္ၿပီး ဖမ္းဆီး တင္ေခၚသြားရပါတယ္။ ထုိသူမွာ Taxiသမားဆီက ကားကို လုယက္ၿပီး ထြက္ေျပးလာတာ ၿဖစ္ေႀကာင္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးထားတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္လုိ. ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ဖမ္းဆီးေပးခဲ့သူ ကုိစုိးဂ်ဴလိႈင္၏ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
 
သတင္းဓါတ္ပုံ- ကုိစုိးဂ်ဴလိႈင္

Wednesday, May 21, 2014

တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးမည့္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္ကုန္ေရာက္

 
တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမလ ၂၁ နဲ႔ ၂၂ တုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ဖြဲစည္း ထားတဲ့ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (အန္စီစီတီ) တုိ႔ ေဆြေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ မနက္ ၉ နာရီေလာက္ ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္မွာျဖစ္ၿပီး အန္စီစီတီ ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိကြယ္ထူး၀င္းအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ကုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦးနဲ႔ အစုိးရဘက္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစင္တာက တာ၀န္ရွိသူ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာပါတယ္။

“အစုိးရဘက္ကေတာ့ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္မွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိရွင္းျပထားတာကေတာ့ အစုိးရဘက္က ၃ ေယာက္၊ လႊတ္ေတာ္က ၃ ေယာက္နဲ႔ တပ္မေတာ္က ၃ ေယာက္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ လူစာရင္းအတိအက်ေတာ့ က်ေနာ့္မွာမရွိေသးပါဘူး။”

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးရမယ့္အခ်က္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း

ထိုင္းတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ ထုတ္ျပန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္း

 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္က ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Martial Law) ထုတ္ျပန္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စင္တာ (The Peace Keeping Command Centre-PKCC) ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိင္း လံုၿခံဳေရး အက္ဥပေဒအရ ထုိင္း တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ ခ်န္အုိခ်ာ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

video by - DVB
 
ယခုကဲ့သုိ႔ ထုိင္းစစ္တပ္က စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာျခင္းသည္ လက္ရွိ အိမ္ေစာင့္အစုိးႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း အစုိးရပိုင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလတ္ကို ဖဲြ႔စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးမွ အဂတိလိုက္စားမႈ စဲြခ်က္ျဖင့္ ယခုလ ေစာေစာပိုင္းက ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က မၾကာမၾကာ အာဏာသိမ္းေလ့ရိွၿပီး ၈၁ ႏွစ္ အတြင္း စစ္တပ္က အႀကိမ္ေပါင္း ၁၈ ႀကိမ္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
 
Copy from - The Irrawaddy

ပေလာင္လူမ်ိဳး မိဘမဲ့ကေလး ကိုးဆယ္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္

 
ပေလာင္လူမ်ိဳး မိဘမဲ့ကေလးငယ္ အေယာက္ ၉ဝ ေက်ာ္ကို ပါဝင္ေရးဆြဲထားသည့္ Free Of Charge Art Exhibition 2014 ပန္းခ်ီျပပြဲကို New Zero Art Galleryတြင္ ျပသၾက မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ ျပသၾကမည့္ မိဘမဲ့ကေလး မ်ားကို ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာပံုရိပ္ၿငိမ္ ၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး စာသင္တုိက္တြင္ New Zero Art Gallery က သံုးလၾကာ ပန္းခ်ီပညာကို သင္ၾကား ေပးၿပီး ၎တို႔၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ဇြန္၁၄ရက္မွ စတင္ကာ တစ္ပတ္ၾကာ ျပသမည္ဟု New Zero Art Gallery က ပြဲစီစဥ္ေပးသူ မေဟမာန္ ကမဇိၥ်မသို႔ေျပာသည္။

“ကေလးေတြ အတြက္လည္း ကုသိုလ္ရေအာင္ရယ္ ၊ေနာက္ၿပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို ျပန္လည္ အက်ိဳးျပဳတာလည္းျဖစ္ေအာင္လို႔ ပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္း ပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ ျပသၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပန္းခ်ီလက္ရာ မ်ားသည္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ အခါၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ား၏ေစ်းကြက္ သို႔

Tuesday, May 20, 2014

ကမာၻ႔မီဒီယာေပၚက ႐ုပ္ရွင္မင္းသား တျဖစ္လဲ နာေရးကူညီသူ ဦးေက်ာ္သူ

ကမာၻ႔မီဒီယာမွာ ေဖာ္ျပပါရွိလာတဲ့ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း ( ရန္ကုန္) ရဲ႕ ဦးေဆာင္သူတဦးျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူ အေၾကာင္းပါ။
 
 
၁၉၈ဝ ခုႏွစ္နဲ႔ ၉ဝ ခုႏွစ္လြန္ကာလေတြက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာ ထင္ရွားတဲ့ မင္းသားတဦးျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကား ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို ႐ိုက္ကူးခဲ့သူ ဦးေက်ာ္သူဟာ ျမန္မာလူထုၾကား အလြန္ လူႀကိဳက္မ်ား တာေၾကာင့္ အရင္ စစ္ အစုိးရ လက္ထက္က သူ႔ကုိ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ႐ုပ္ရွင္ေတြမွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခဲ့ ပါေသးတယ္တဲ့။ 

ဒါေပမယ့္ ဦးေက်ာ္သူဟာ သူ႔ရဲ႕ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို အဆံုးသတ္လုိက္ၿပီး ဘဝကို ေျပာင္း လဲ ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါကေတာ့ စြယ္စံုအႏုပညာရွင္ ဆရာႀကီး ဦးသုခ အစျပဳကာ နာေရးကူညီမႈအသင္းကို တည္ ေထာင္သူေတြ နဲ႔ အတူ ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုထိလည္း နာေရး ကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) ဟာ ရန္ကုန္နဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ နာေရး ကူညီမႈ ဝန္ ေဆာင္မႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသလုိ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး က႑ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီဝန္ေဆာင္မႈ
ေတြ လည္း ေပးေနသူပါ။ 

PBS News Hour ရဲ႕ ဦးေက်ာ္သူအေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ကို ျပန္လည္ ခံစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

၀ါလိုင္းျပည္သူ႕စစ္ထံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ TNLA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး

၁၉ ရက္ ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

နမ့္ခမ္းၿမဳိ႕နယ္၊ ပန္ေဆးေဒသ၊ ၀ါလိုင္းေက်းရြာတြင္ ၁၉ရက္ ေမလ ၀၂း၀၀ နာရီခ်ိန္တြင္ ၀ါလိုင္းေက်းရြာ၊ ၀ါလိုက္ျပည္သူ႔စစ္ ေနအိမ္အား သတင္း အရ တအာင္း တပ္မေတာ္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အဆိုပါေနအိမ္တြင္ ဘိမ္းစိမ္း (၂၀)ပိႆာ ရာမေဆးျပား (၁၀)ထုတ္ (၂၀၀၀)ျပားႏွင့္ ေသနတ္ M-22(၄) လက္၊  M-20 ပစၥတို(၂)လက္   ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး ရမိသည္။

ထိုသို႔၀င္ေရာက္ဖမ္းစီးခ်ိန္တြင္ ၀ါလိုင္းျပည္သူ႔စစ္စခန္းမွ အေျခခ်တပ္စြဲေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ(၈၈) မွ တအာင္းတပ္မေတာ္(TNLA) အား စခန္းမွေန၍ စီးနင္းပစ္ခတ္သျဖင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း စခန္းေပၚသို႔ RPG (၃)ခ်က္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ နာရီ၀က္ခန္႔ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမရွိပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ (၁)ဦးက်ဆံုးသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA
၀၉၄၉၃၁၄၉၅၁၊ ၀၉၄၇၀၉၇၇၇၂၊ ၀၉၂၅၆၄၆၅၆၈၁၊ ၀၆၉၂၆၂၂၄၈၅၈

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထက္စစ္ပြဲကလိႈင္

 
စာေရးသူ ဘာေတးလင့္တနာ(Bertil Lintner)၏ More war than peace in Myanmarကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
...
ေသနတ္တင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား က စစ္ေျမျပင္ထက္ ေဝဟင္တစ္ခြင္ ပ်ံဝဲေနၾကသည္။ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူ (အိုင္ဒီပီ) ၁၀ဝဝ၀ဝ ခန္႔အဖို႔ ညနက္တြင္ ထိုးေဖာက္ ျမည္ဟိန္းလာေသာ ဗံုးသံ၊ အေျမာက္သံ မ်ားကိုသာ အဆက္မျပတ္ ၾကားေနရသည္။ စစ္ ေဆး႐ံုမ်ားမွာ ဒဏ္ရာရ အစိုးရစစ္သားမ်ားျဖင့္ တင္းက်မ္း ျပည့္ေနသည္။ တံတားမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခား အေျခခံအေရးႀကီး အေဆာက္အအံု မ်ားမွာ စစ္၏ အပ်က္အစီးမ်ားထဲတြင္ လဲေလ်ာင္းေနၾက သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ ျပည္နယ္ အတြင္းမွ ဤပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ အသံမ်ားက ျပင္ပကမၻာသို႔ ပ်ံ႕လြင့္ လာေနေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ျဖည္းျဖည္းမွန္ မွန္ခ်ီတက္ေရးအသြင္အျပင္ကို တစ္စစီ ပ်က္ျပားသြားေစခဲ့သည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအိုင္ေအ) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိသည့္ လိုင္ဇာသို႔ သြားရာ ေတာျဖတ္၊ ေတာင္ ပတ္၊ ေျမႊလိမ္ ေျမြေကာက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ အရပ္သားမ်ားမွာ သူပုန္ တို႔က ေပးေသာ မဝေရစာ အေထာက္အပံ့ ကေလးမ်ားႏွင့္ သူတို႔စိုက္ပ်ိဳး၍ ရသမွ် အသီးအႏွံကေလးမ်ား အေပၚ မွီခိုအသက္ ရွင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ သူတို႔မွာ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ အသိုင္းအဝိုင္း ၏ ဥေပကၡာျပဳမႈကို ခံေနရသည္။ လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈ ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရးကို သဏၭာန္ သေဘာ၊ ဟန္သေဘာ သာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားမွာလည္း ထိုအထဲတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္ေန သည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္က ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္သည္ ေကအိုင္ေအကို တိုက္ခိုက္ရန္ လက္နက္ အႀကီးအက်ယ္ တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း အေလ့အက်င့္ နည္းပါးလွသည့္ ေျခလ်င္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေစလႊတ္ျဖန္႔ခ် ထားခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္မွာ စစ္ေျမျပင္တြင္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ အသတ္ခံရသလို သာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အစိုးရတပ္မွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး၍ ယခုလိုင္ဇာတြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကေသာ အစိုးရ တပ္ ေျခလ်င္ စစ္သားငယ္ေလးမ်ားမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ လမ္းမမ်ားေပၚမွ ဝိုင္းပိတ္ စုေဆာင္းရရွိခဲ့ေသာ ကေလးမ်ား ျဖစ္ၿပီး အေျခခံ စစ္သင္တန္း အခ်ိဳ႕ကို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ေပးကာ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ တိုက္ခိုက္ရန္ ပို႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရစစ္တပ္မွ တပ္ေျပးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး လုပ္သား မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ

မႏၲေလးတုိင္း ပုသိမ္ႀကီးျမဳီ႕နယ္ နွမ္းႀကဲေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအား ျမဳီ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႕နွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔မွအဓမၼ ဖ်က္ဆီးခံ

 
ဘယ္သူမွေတာ့ေပ်ာ္လို႔ ေရာက္လာႀကမွာမဟုတ္ဘူး ေနဝင္ရီတေယာမွာ ရြာကလူေတြဝိုင္းကူသယ္ခြင့္မရပဲ ကိုရင္ေလးေတြ သီလရွင္ေလးေတြကိုယ္တိုင္ လယ္ကြင္း ေခါင္ေခါင္ကို ပစၥည္းတနိုင္တပိုင္သယ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းျပီး လာေနရရွာတယ္ တဲ႔ (လာကူေပးတဲ႔ ရြာနီးနားက အေဒၚတစ္ေယာက္ေျပာျပခ်က္) ဒါေႀကာင့္ ဘာေႀကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲဆိုတာ ခဏေမ့ထားျပီး ႀကည့္လိုက္ပါအံုး ဒီလိုေဝးလံလြန္းျပီး ပုသိမ္ႀကီးျမိဳ႕အစြန္ ေတာင္ေျခနားက ဒုကၡသုကၡ ေရာက္တဲ႔ေနရာမွာ ကိုရင္ပိစိေလးေတြ သီလရွင္ေလးေတြ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ စာသင္ေပးေနတဲ႔ ဆရာမငယ္ေလးေတြ ကြင္းျပင္ႀကီးမွာ ယာယီတဲေလးေတြ ထိုးျပီးျဖစ္သလို ေနေနရတယ္
 
 
စားစရာ ေရ ေနစရာ ေက်ာင္း ျပီးလက္ရွိ အဓိကလိုအပ္ေနတာ အေရးေပၚ အိမ္သာပါ မသံုးေတာ့တဲ႔ သကၤန္းအပါးစေလးကို ျဖစ္သလိုပတ္ျပီး မလံုမျခံဳတက္ေနရတဲ႔ စိတ္မသက္သာစရာ ျမင္ကြင္း တမိုင္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတဲ့တာေဘာင္မွာေရသြားခ်ိဳးေနရတယ

အေဒၚႀကီးတစ္ေယာက္က ကေလးတစ္ေလး တစ္ေယာက္ဆို ရွမ္းျပည္ေတာ္ေတာ္ေဝးျပီး သူ႔တို႔ဘက္မွာ သူပုန္မ်ားလို႔ဆိုျပီး ကေလးအသက္စိုးရိမ္လို႔ ၃နွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေလးကို မိဘကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းကိုခဏလာအပ္သြားတာ အခုလိုျမင္ကြင္းမ်ိဳးသာျမင္ရင္ ဘယ္ေလာက္ရင္ က်ိဳးလိုက္မလဲကြယ္ တဲ႔ ႕႕႕ 
 
      ဒီေန႔ေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔စုေပါင္းထားတဲ႔ ပရဟိတရံပံုေငြနဲ႔ ဆီဝယ္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္အလွဴခံ ကေလးတစ္ယာက္က ဆန္တစ္အိပ္လွဴတာကို ကိုဝမ္းနဲ႔သြားလွဴ အိမ္သာေဆာက္ဖို႔ အတြက္ ကိုဝမ္းဆီ ၅ေသာင္းလွဴခဲ႔ျပီ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ တတ္နိုင္သေလာက္ ဝိုင္းကူဖို႔ရွိမယ္ အခက္ခဲျဖစ္ေနသူေတြ အတြက္ စာနာမယ့္လက္တစံုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႕႕႕
Ko Lwin 0943102224
ကိုဝမ္း 09402773282
ဦးဥတၱမ 0943143767

Monday, May 19, 2014

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး (Joint Monitoring) ပုိျပီးေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ လူထုပါ၀င္မႈလုိ

19 May 2014

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ၾကား သေဘာတူထားေပမဲ့ မဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေသးတဲ့ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ’ (Joint Monitoring Committee) အား ထပ္မံဖြဲ႕စည္းရန္ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမ ၁၃ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ သေဘာတူခဲ့တယ္။ ဒီအေၾကာင္း KIO ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ အား ျမစ္ၾကီးနား KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သတင္းေထာက္ ဂ်ိန္းေဖာ့လာ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး။ ။ အခုသေဘာတူထားတဲ့ ‘ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ’ (Joint Monitoring Committee) ဟာ လက္ေတြ႕မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ အကိ်ဳးရိွမလဲ

ေျဖ။ ။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခ်ဳပ္ဆိုတ့ဲ အခါ အေရးၾကီးတ့ဲ အပုိင္း (၂)ပုိင္းပါပါတယ္။ ၾကားကာလအစီအစဥ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ကေျပာေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ NCCT (Nationwide Ceasefire Coordination Team) က ေျပာတ့ဲ ၾကားကာလအစီအစဥ္ဆုိတာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျပီးတ့ဲ အခ်ိန္ကစျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအေျဖတစ္ခုထြက္လာတ့ဲအထိ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြညီလာခံၾကီး ပင္လုံက့ဲသုိ႔ေသာ အစည္းအေ၀းၾကီးတစ္လုပ္ျပီး အေျဖတစ္ခုထြက္လာမယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီးတ့ဲ အခ်ိန္ကေန အေျဖတစ္ခု ရရွိလာတ့ဲအခ်ိန္ထိကုိ ၾကားကာလလုိ႔

စာနာစိတ္ ကင္းမဲ့ၿပီး နာက်င္်စမယ့္ ပုံရိပ္...

ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ကင္းမဲ့ႀကသူေတြ
 
က်ိဳက္ထီးဘုရားေစာင္းတန္းေစ်းေရာင္းတဲ႔ တုိင္းရင္းသား
ကရင္လူမ်ိဳးခေလးမနွစ္ဦးကို စည္ပင္ကလူေတြ မေရာင္းဖို႔ ေအာ္ေငါက္တဲ့အျပင္ ေစ်းဗန္းပါ
လူၾကားထဲ ေမွာက္ခ်တာပါ။
 
ဆင္းရဲလိုခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

Kyaw Swar Myint(FB)စာမ်က္ႏွာမွ

သက္ဆိုင္သူ တစ္ေယာက္ရဲ့ ခံစားခ်က္

ရခိုင္မွာ အသက္ေပး သြားတဲ့ ရဲေတြ အတြက္ သက္ဆိုင္သူ တစ္ေယာက္ရဲ့ ခံစားခ်က္
 
မင္းတို႔ ေသတဲ့ သတင္း ၊ ဓါတ္ပံုေတြ ငါေတြ႔ရေတာ့ ငါ႔ရင္ကို ေကာက္စြ တံဇဥ္နဲ႔ ထုိးဆြ ေနသလို ပါဘဲ။ ငါ႔လူ ေတြကလဲ စစ္ေရး အေတြ႔ အႀကံဳမရွိ။ လံုေလာက္တဲ့ သင္တန္းလဲ မေပးထား။ ေခတ္မီတဲ့ လက္နက္ကလဲ တပ္ဆင္မေပး။ ေသႏွင့္ အုန္းေပါ႔ ေရာင္းရင္းရာ။

ငါလဲ မင္းတို႔ အေနာက္ကို ဘယ္အခ်ိန္ လိုက္လာရမလဲဆိုတာ မသိေသး ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေပါ႔။ ငါလိုက္လာရင္ မင္းတို႔ အစား ငါ ၈ ေယာက္တြဲေခၚလာခဲ့မယ္သိလား။ မင္းတို႔က ပြန္းေလးေတြကြ။ ငါးစာ ဆုိတာေတာင္ ရိုးရိုးငါးစာမဟုတ္ဘူးကြ။ ငါးမွ်ားခ်ိန္မွာ ေဖါက္သီခံထားရတဲ့ တီေကာင္ ငါးစာေလးေတြ။

ကဲ ထားပါေတာ့ကြာ။ မင္းတို႔ ဆုေတာင္းရမွာ တစ္ခုက ေနာက္ဘ၀ ဆက္တိုင္းဆက္တိုင္း လူျဖစ္တိုင္း ျမန္မာျပည္က ရဲ မျဖစ္ရပါလိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းကြာ။

အာဖဂန္က ရဲေတာင္ မင္းတို႔ထက္သာတယ္ကြ။ မင္းတို႔ ပစ္လိုက္လို႔ ကံမေကာင္းရင္ မင္းတို႔ က်ည္ဖိုးေတြ ျပန္ေလ်ာ္ေနရအုန္းမယ္။ ေလးခြသာ ေဆာင္ထားဟေကာင္ေတြ။ ေလးခြက ေလာက္စာလံုးဖိုး ေလ်ာ္စရာမလိုဘူးကြ။ ေလးခြလဲ ထိခ်က္ ေကာင္းရင္ ေသပါတယ္ကြာ။

စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔။ မင္းကိုင္ထားတဲ့ ရိုင္ဖယ္တို႔ အမ္ ၁၆ တို႔ဆိုတာ ပစ္လို႔ က်ည္ထြက္ခ်င္မွ ထြက္မွာကြ။ ထြက္လဲ ထိခ်င္မွ ထိမွာကြ။ စတင္းဆိုပါဆိုးေသး။ က်ည္ ၁၅ ေတာင့္ေလာက္ပစ္ပီးရင္ ၂ ကိုက္ေလာက္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တဦးအိမ္ ႐ုံးခန္းငွားမိတဲ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္ခံရ

UNICEF ႐ံုးဖြင့္ထားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကား ၂ ရပ္ကြက္ အင္းလ်ားၿမိဳင္လမ္း ၿခံအမွတ္ ၂၃/ေအ (ဓာတ္ပံု – ဟိန္းထက္ / ဧရာဝတီ)
 
ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ တံခါး ဖြင့္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကုလ သမဂၢ အပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း (INGOs) ေတြ၊ ကုမၸဏီေတြလည္း ၀င္ေရာက္ ႐ံုးစိုက္ လာေနၾက သလုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ိဳ႕က အိမ္၊ ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အိမ္၊ ၿခံေျမေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ႐ုံးခန္း ငွားရမ္းစရိတ္ဟာလည္း အလြန္အမင္း ျမင့္တက္ေန တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႐ံုးခန္း၊ အိမ္၊ ၿခံေျမငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြထဲ က အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အခ်မ္းသာဆံုး စင္ကာပူႏုိင္ငံထက္ ျမင့္မားသလို ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္တုိ႔ထက္ အဆမတန္ ပိုျမင့္မားေၾကာင္းလည္း မၾကာေသးခင္က ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းတခု မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံက ႐ံုးခန္းငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းက ပထမတန္းစား ေနရာနဲ႔ ကြန္ဒုိ အိမ္ရာေတြမွာဆုိ ၁ စတုရန္း မီတာကို ၇၈ ေဒၚလာ ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔လည္း အဲဒီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကလည္း ၿဗိတိန္ပါလီမန္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ၾကားနာမႈ တခုမွာ အမတ္တခ်ိဳ႕က ၿဗိတိန္ အစိုးရကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(UNICEF) ႐ံုးခန္းငွားခ ဘယ္ေလာက္ေပးရသလဲ ဆုိတာ ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သလုိ ႐ံုးခန္း ငွားရမ္းထားတဲ့ ေနအိမ္ဟာ အရင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ညႊန္႔တင္ရဲ႕ အိမ္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း

ကိုမင္းကိုနိုင္ ရဲ႕ ပုဒ္မ ၄၃၆ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး မိန္႕ခြန္းမွ ေကာက္နွုတ္ခ်က္ (ေမလ ၁၈ ရက္ မႏၱေလး ေအာင္ပင္လယ္ကြင္း မိန္႕ခြန္း)

အခ်ဥ္ဖမ္း ခံရသူေတြရဲ႕ ဘန္ေကာက္

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ျမင္ကြင္းတေနရာ၊ ဓာတ္ပံု- ဝီကီပီဒီးယား
 
တေလာကပဲ နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္ ဝုိင္းစုခုိင္သိန္း ေျပာတဲ့ ဘန္ေကာက္က လူလိမ္ေတြအေၾကာင္း ဆုိတာ ဧရာဝတီ ဘေလာဂ့္ က ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုဟာက အလားတူပါဘဲ။ ဘန္ေကာက္မွာ အခ်ဥ္ဖမ္း ခံ ရတဲ့ ျမန္မာမိသားစုတစုရဲ႕ ကုိယ္ေတြကို ျပန္ၿပီး မွ်ေဝထားတာပါ။  စာေရးသူ ေဇာ္မင္း ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္က ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။

အခုေလးတြင္ မိတ္ေဆြ စာဖတ္ပရိတ္သတ္တစ္ဦးက ေဖ့ဘုတ္ကေန စကား ေျပာလာပါတယ္။ 

သူတို႕ ေဆးရံု လာျပၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုေန႕လည္ တစ္နာရီခြဲေလာက္ က ဘန္ေကာက္ စင္ထရယ္ေဝါ နဲ႕ Big C ကိုကူးတဲ့ တံတား ေပၚမွာ ေအးဓျမတိုက္ခံလိုက္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပပါ တယ္။ 

သူနဲ႕ သူ႕ အမ ဟာ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းစကားနဲနဲနားလည္တယ္ ဆိုပါေတာ့။ သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္ စင္ထရယ္ ေဝါလ္ကေန Big C ကို ကူးတဲ့ တံတား ေပၚေရာက္ေတာ့ အစိုးရ အတိုက္ အခံ အကၤ် ီဝတ္ဆင္ထားသူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး အပါအဝင္ လူ ၇ ဦးေလာက္က ဝိုင္းလာၿပီး သူတို႕ ပါ့စ္ပို႕ကို စစ္ဖို႕ေတာင္းပါသတဲ့။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပမယ့္စာကေတာ့ သူတို႕ေရးထားတဲ့အတိုင္းပါ။ 


" ကိုေဇာ္ေရBKK သတင္းေတြအတြက္ေက်းဇူးပါ ညီမတို ့လည္းေဆးခန္းကိစၥနဲ ့ဒီမွာေရာက္ေနေတာ့ စိတ္ပူလို  ့ ပါ။ ဒီေန ့ေဆးခန္းကို အလာ Isetan ကုန္တိုက္ေရွ ့ကတံတားကေန Big C  ကိုကူးလာတုန္း အစိုးရ အတိုက္ခံပါတီ ရွပ္အက်ၤ ီဝတ္ထားတဲ့ လူတစုက ခုနွစ္ေရာက္ေလာက္ရွိမယ္ မိန္းမတစ္ေယာက္ လည္းပါတယ္ ညီမတို ့ကိုတားျပီး passport အတင္း ထုတ္ခုိင္းတယ္။ ေနက္ပိုက္ဆံအိတ္ပါ ထုတ္ခိုင္း တယ္ ေနာက္အလႉေငြပံုစံမ်ဳိး ပိုက္ဆံကို တစ္ေယာက္ ဘတ္တစ္ေထာင္စီအတင္းေပးခိုင္းတယ္ ညီမတို ့ကို

Sunday, May 18, 2014

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ (မႏၱေလး)


video by - Eleven Myanmar

အသက္မျပည့္ေသးသူ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား အစိုးရစစ္သားမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္

 
17 May 2014

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ ့နယ္ နမ့္ဂြတ္ေက်းရြာ တြင္ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၁၄)နွစ္ အရြယ္ အသက္မျပည့္ေသးသူ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီး ငယ္ တစ္ဦး အား ေမလ(၁ရ )ရက္ ညေန (၅)နာရီ အခ်ိန္ခန္ ့တြင္ တပ္မ(၈၈)လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း မွ တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား အဆိုပါ နမ့္ဂြတ္ေက်းရြာ တြင္း ၀င္ေရာက္လာကာ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးအား ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျပီး အဓမၼျပဳက်င့္ ခဲ့ေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ သတင္းေပးပို ့သည္။ အသက္မျပည့္ေသးေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ ေက်ာင္းသူ အရြယ္ သမီးအား ယခုကဲ့သို ့ဗမာစစ္သားမ်ားမွ မတရား အဓမၼ မုဒိန္းက်င့္သြားေသာေႀကာင့္ မိဘမ်ားမွာ အလြန္အမင္း ၀မ္းနည္းပူေဆြးလ်က္ရိွေနသည္။ သက္ဆိုင္ရာသို ့ အေရးယူေပးပါရန္ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ ့နယ္ ရဲစခန္းသို ့ တိုင္ႀကားထားေႀကာင္း သိရသည္

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဗမာအစိုးရတပ္မ်ား မွ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို ့၀င္ေရာက္ကာ ရြာသူမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ရိုက္နွက္ျခင္း ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးျခင္း အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ရြာသူရြာသားမ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ေငြေႀကးမ်ားအား လုယူသိမ္းဆည္း ယူေဆာင္သြားျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေနေႀကာင္း သိရသည္။

Copy from - Jade Land

Saturday, May 17, 2014

လာအုိေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ၂၂ ဦး ေသဆံုး

 လာအုိ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ ဓာတ္ပံု- ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္

အခမ္းအနား တခု တက္ေရာက္ဖုိ႔ လာအုိ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ပါဝင္တဲ့ လာအုိ ေလတပ္ေလယာဥ္တစီး ဒီကေန႔ စေနေန႔ မနက္ပုိင္းက ပ်က္က်သြားခဲ့လုိ႔ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးအပါအဝင္ အနည္းဆံုး လူ ၂၂ ဦး 
ေသဆံုးသြားပါတယ္။

 

ေသဆံုးသြားသူေတြထဲမွာ လာအုိ ျပည့္သူ႔ ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ပါဝင္ၿပီး ဒီမနက္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈမွာ ၃ ဦးသာ အသက္ရွင္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚပါတယ္။ 

လာအုိႏုိင္ငံ ဒု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္ လာအုိ ပါတီ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ုိ အဖြဲ႔ဝင္ လည္းျ ဖစ္သူ Douangchay Phichit ဟာ ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီး၊ ဗီယန္က်န္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စတဲ့ သူေတြ နဲ႔ အတူ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ ပုိင္း ခ႐ုိင္တခုနားမွာ ဒီမနက္ ၆ နာရီ ေက်ာ္ေလာက္က ပ်က္က် သြား လုိ႔ ေသဆံုးသြားၾကတဲ့ အေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ ပုိ႔စ္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

တာဝန္ ရွိသူေတြကေတာ့ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈမွာ အသက္ရွင္သူေတြကုိ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနၿပီး ျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စမ္းစစ္ေဆးဆဲ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

ခမရ(၄၁၅) တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား မွ ရြာသူ(၃)ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္

 

ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၄)နယ္ေျမ ေကာင္ဆမ္ေက်းရြာသို ့ တပ္မ(၈၈) လက္ေအာက္ခံ ခမရ(၄၁၅)တပ္ရင္း ေမလ(၁၅)ရက္ မနက္အေစာပိုင္းက ၀င္ေရာက္လာျပီး တစ္ရြာလုံးအား ၀င္ေရာက္ ေမႊေနွာက္ရွာေဖြ ကာ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ား ၊ ေငြေႀကးမ်ား လုယူ သြားျပီးေနာက္ ရြာသူ (၃)ဦး အား အတင္းအႀကပ္ အဓမၼျပဳက်င့္ သြားႀကေႀကာင္း ထပ္မံသိရိွရသည္။
 
၄င္း အဓမၼ မုဒိန္းျပဳက်င့္ ခံရသူ ရြာသူ သုံးဦးတြင္ အသက္ (၁၆)နွစ္အရြယ္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး ငယ္ တစ္ဦး နွင့္ အိမ္ေထာင္သည္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီး(၂)ဦး ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

တစ္ျမန္ေန ့က လည္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ္ဂြတ္ေက်းရြာ မွ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး (၆)ဦး အား အစိုးရတပ္ ခမရ(၃၂ရ) မွ အတင္းအႀကပ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားႀကျပီး ၄င္းတို ့၏ အထုပ္အပိုး ရိကၡာ မ်ား ထမ္းေပးခဲ့ရသည့္ အျပင္ မိုင္းရွင္းသည့္ သေဘာျဖင့္ စစ္ေႀကာင္း၏ ေရွ ့ဆုံးမွ သြားခိုင္းခဲ့ေႀကာင္း ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား ျခဳံခိုတိုက္ခိုက္ မခံရေအာင္ ကာဗာ အေနျဖင့္လည္း  အသုံးခ်ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး(၆)ဦးအား ယခုအခါ ျပန္လြတ္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ေႀကာင္း ထပ္မံသိရသည္။
 
Copy from - Jade Land

သူတို႔အတြက္ေတာ့ ...ဂြင္ေတြ ေဒၚလာေတြ ... သားစဥ္ေျမးဆက္ သုံးမကုန္ ျဖန္းမကုန္ .... ခ်မ္းသာၿပီးရင္း ခ်မ္းသာေနပါပေကာလါး ဟရိုးးးးးးးးး

 
 
အျမန္လမ္းေဖာက္လို႔ ကုန္သြားတယ္ဆိုတဲ့ ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မ်ားသလဲ
သူငယ္ခ်င္းက တကယ္သိခ်င္တာလား သိခ်င္တာေပါ့ကြ ဒါဆို ေပးတံတေခ်ာင္းရယ္ ငါးေထာင္တန္ ဆယ္အုပ္ရယ္ ယူခဲ့ ငါးေထာင္တန္တစ္အုပ္ဆိုေတာ့ သိန္းငါးဆယ္ကိုေ ျပာတာလား

ေအး ဟုတ္တယ္

ကဲေပတံကို ေအာက္ကိုခ် အဲဒီေပတံ ရဲ႕ေဘးမွာ ငါးေထာင္တန္ တစ္အုပ္ကိုထား ၿပီးရင္ ေပတံကို ေနာက္တစ္ေပတိုး အဲဒီမွာ ေနာက္ထပ္ ငါးေထာင္တန္ တစ္အုပ္ကိုထပ္ထား အဲဒီအတိုင္း တစ္ေပကို ငါးေထာင္တန္ တစ္အုပ္စီလိုက္ထား ဆယ္ေပ ဆုိရင္ ငါးေထာင္တန္

ဆယ္အုပ္ ဟုတ္ၿပီလား

ဟင္ အဲဒီ ၁၀ေပ နဲ႔ ငါးေထာင္တန္ ၁၀ အုပ္နဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔တုန္း

ေအး အျမန္လမ္းအစ ရန္ကုန္ အမွတ္ ၃ လမ္းဆံု ကေနၿပီး မႏၲေလးအဝင္ တံခြန္တိုင္ အဝိုင္းအထိကို အဲဒီေပတံနဲ႔ တစ္ေပကို ငါးေထာင္တန္ တစ္အုပ္စီလိုက္ခ်သြား အဲဒီပိုက္ဆံပံု အတန္းႀကီးဟာ အျမန္လမ္းေဖာက္လို႔ ကုန္တဲ့ပိုက္ဆံေတြပဲကြ ၊

ေဟ ဟုတ္လို႔လားကြ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြ

ဒီမွာ တြက္ျပမယ္ အျမန္လမ္းက ၃၆၆ မိုင္ရွည္တယ္ ၊ ကုန္သြားတဲ့ ပိုက္ဆံက ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ ၊ ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ေပါ့ကြာ ၊ ဒီေတာ့ တစ္မိုင္ကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ကုန္သလဲဆိုရင္ = ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/၃၆၆=၂,၇၇၇,၇၇၇.၇၈ ရတယ္ ၊ တစ္မိုင္ကို ေဒၚလာ  ၂၇သိန္းေက်ာ္ေပါ့ကြာ ၊ တစ္မိုင္မွ ၅၂၈၀ ေပရွိတယ္ေလ ၊ ဒီေတာ့ အဲဒီေဒၚလာေတြကို ၅၂၈၀ နဲ႔ ထပ္စားလိုက္ရင္ = ၂,၇၇၇,၇၇၇.၇၈/၅၂၈၀ =  ၅၂၆ ေဒၚလာရတယ္ကြာ ၊ ကဲ ၾကည့္ ငါတုိ႔ အျမန္လမ္းႀကီးက တစ္ေပကို ၅၂၆ ေဒၚလာ ကုန္တဲ့လမ္းႀကီးကြ

အဲဒီ ၅၂၆ ကို တစ္ေထာင္နဲ႔ ေျမွာက္ၾကည့္ကြာ ၊ ငါးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရမွာကြ ၊ ငါနမူနာျပတဲ့ ငါးေထာင္တန္ တစ္အုပ္ကမွ နဲေနေသးတယ္ေလ ၊

ဟာ ဒီေလာက္ေတာင္ ကုန္သြားတာပါလားကြ ၊ မင္းက ငါးေထာင္တန္ေျပာလို႔ တစ္ေထာင္တန္ဆို အရြက္ ငါးရာႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ရြက္ေပါ့ေနာ္ ၊ တစ္ေပ မွာ တစ္ေထာင္တန္ ပိုက္ဆံပံု တစ္ပံု နႈန္းနဲ႔ မ်က္စိထဲျမင္ၾကည့္ရင္ ရန္ကုန္ကေန မႏၲေလးအထိ အဲဒီပိုက္ဆံပံုႀကိးက

နည္းမွာမဟုတ္ဘူးကြ ၊

ေအး ဒါေတာင္ ငါက တစ္ေဒၚလာကို တစ္ေထာင္နဲ႔ပဲတြက္ထားေသးတာ အဲဒီအျမန္လမ္းေဖာက္တုန္းက တစ္ေဒၚလာကို တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္ ႏႈန္းေလာက္ရွိခဲ့တာကြ ၊ အဲဒီတုန္းက ပိုက္ဆံနဲ႔ဆို ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံဆိုတာ ျမန္မာေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း

တစ္သန္းႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းေလာက္ကိုရွိတာကြ ၊

ေအးကြာ ဒီလမ္းႀကီးထပ္ခ်ဲ့လို႔ ဒီေလာက္ထပ္ကုန္မယ္ဆိုရင္ ငါတို႔ေတာ့ မြဲပါၿပီကြာ


Copy from - Hawdeka Khalaylay(FB)

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ (ရန္ကုန္)

"၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ"
(၁၇၊၅၊၂၀၁၄) ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္


သတင္းဓါတ္ပုံကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကေန ကူးယူခဲ့ပါသည္။

အာဏာရအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးျပႆသနာ ေျဖရွင္းရာမွာတစ္ခါမွ ရိုးသားမႈမရွိ.....


ကခ်င္ႏွင့္ စစ္႐ွိန္ေလ်ာ့ေရး ေဆြးေႏြး ေသာ္လည္း ပေလာင္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ရက္ဆက္ ျဖစ္ပြားေန

TNAL အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးႀကီး တားဘုန္းေက်ာ္
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ သိႏၷီ ၿမိဳနယ္၊ နမ့္ဆလပ္ ရြာအနီးတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခမရ (၄၅) ႏွင့္တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ MNDAA (ကိုးကန္႔ တပ္မေတာ္) ပူးေပါင္း အဖြဲတို႔ ယေန႔၌ ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး TNLA မွတစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရခဲ့သလို အစိုးရ တပ္မွလည္း အထိအခိုက္ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း TNLA အဖြဲ႔ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမႉးက ေျပာသည္။
“က်ေနာ္ တို႔ကလည္း အဲဒီ နမ့္ဆလပ္႐ြာ ေတာတြင္းမွာ လႈပ္႐ွား ေနတယ္၊ သူတို႔က နမ့္ဆလပ္ ဘက္ကေန ျဖတ္တက္ လာတယ္၊ လမ္းမွာ ေတြ႔ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ၾကတယ္။ နာရီ ၀က္ေလာက္တိုက္ပြဲ ျဖစ္သြားတယ္” ဟု တာဘုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။
ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ သီႏၷီ လမ္းမႀကီး အေ႐ွ႔ဖက္႐ွိ နမ့္ဆလပ္ ႐ြာအနီး႐ွိ ေတာင္ကုန္း ေပၚတြင္ ယေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ၌ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ပေလာင္ အဖဲြ႔မွ ရဲေဘာ္ တစ္ဦးလက္ေမာင္း ဒဏ္ရာ ရခဲ့ေၾကာင္း တာဘုန္းေက်ာ္က ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ေမလ (၁၄)ရက္ေနညကလည္း မႏၱေလး-လားရွိဳး -မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမကီး အေရွဖက္ရွိ ကြတ္ခိုင္မိဳနယ္၊ တာမိုးညဲမိဳနယ္ ခြဲရွိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ခလရ ၂၉၀ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ တို႔ႏွင့္ ကခ်င္ တပ္မဟာ (၄) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း၊ TNLA ဗ်ဴဟာ() လက္ေအာက္ခံ တအာင္း ေပ်ာက္က်ားတပ္ (၃၃၅)ႏွင့္ ကိုးကန္႔ MNDAA တပ္ရင္း () တို႕ပူးေပါင္း