Thursday, April 10, 2014

NCCT ႏွင့္ UPWC တို႕ (၄)ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးျပီး သေဘာတူညီမွဳရရွိခဲ့

 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေရး အဖြဲ႕” (NCCT) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) တို႕သည္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူႀကမ္း တခုရရွိရန္ (၄)ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးျပီး ေအာင္ျမင္မွဳ ရခဲ့သည္ဟု ယေန႕ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါသည္။

“ အလား အလာ ေကာင္းတယ္။ နိဒါန္းနဲ႕ အခန္း(၇) ခန္းကို (၄) ရက္ထဲနဲ႕ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ရရွိထားတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြထံ တင္ျပရဦးမွာမို႕ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရဦးမယ္။” ဟု MPC အရာရွိ တဦးကဆိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားဖက္က ဘ၀င္မက်ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို အျမန္ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ မ်ားဖက္မွ ဆိုေနပါသည္။

ရန္ကုန္ျမဳ႕ိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနတြင္ တဖက္ကိုယ္စလွယ္ (၉)ဦးစီျဖင့္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အစိုးရဖက္မွ ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္ျပီး တိုင္းရင္းသားဖက္တြင္ ပဒိုကြယ္ထူး၀င္းမွ ဦးေဆာင္ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲကို NCCT ကိုယ္စားလွယ္ အျပည့္အစံုျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အေသးစိပ္ ညွိႏွဳိင္းမွဳကို NCCT ၏ နည္းပညာ အေထာက္ အကူျပဳ အဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာတူထားသည့္ စာခ်ဳပ္ မူႀကမ္းအား သက္ဆိုင္ရာသို႕ အျပန္အလွန္တင္ျပျပီး လာမည့္ေမလ ပထမ အပါတ္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု ေဆြေႏြး သြားမည္ဟု သေဘာတူထားပါသည္။ ၄င္းတို႕သေဘာတူ ထားသည့္ အခ်က္အလက္ အေသးစိပ္ကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္ကိုမူ
ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေရး အဖြဲ႕” (NCCT) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၈ ရက္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕

၁။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ၅ ရက္ေန႕မွ ၈ရက္ေန႕အထိျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟို ဌာန (MPC) ၌ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ႕” (NCCT) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္း ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ အေၾက အလည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ သီးျခား ဖိတ္ၾကားထားေသာအဖြဲ႕ (၅) ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ABSDF, NDAA, NSCN-K, RCSS-SSA, UWSA တို႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ ၄င္းတို႕၏ သေဘာထား မ်ားကိုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အားလံုး သေဘာတူညီသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္(Single Text) မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ ရရွိေရးအတြက္ ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေခါင္းစဥ္ မ်ားျဖစ္ သည့္နိဒါန္းႏွင္ ့အခန္း(၇)ခန္း ကိုအေသး စိတ္အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (Single Text) (ပထမမူၾကမ္း)ကုိ သေဘာ တူညီခဲ့ၾက ပါသည္။

၄။ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလ ပထမ အပတ္တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာ တူညီ ခဲ့ၾကပါသည္။

၅။ ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအားလံုး သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဆက္လက္၀ိုင္း၀န္း ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾက ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ သေဘာတူထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ လွဳပ္ရွားမ်ားက သံသယ ပြားစရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ စစ္ေရးျပင္ ဆင္မွဳမ်ား တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားက စာခ်ဳပ္ညွိႏွဳိင္းမွဳကို အားနည္ေစသည္ဟု တခ်ဳိ႔က ယူဆၾကပါသည္။

ယခုကဲ့သို႕ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးစာခ်ဳပ္ ညွိႏွဳိင္းေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ သည္လည္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ခရီးထြက္ျပီး ၀ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုး တက္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သီးျခားစီေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ေဒသခံ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုခဲ့သလို ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးသည္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ အနီးရွိ ၄င္းတို႕ တပ္စခန္းသို႕ သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ကာခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္တြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ အေျခခံမူ (၆)ခ်က္အား လက္ခံရန္ႏွင့္ ဗမာစာ ဗမာစကားကို ဘံုဘာသာအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးရန္ လိုက္လံစည္းရံုးေန ပါ သည္။

တပ္မေတာ္မူ (၆)ခ်က္မွာ တပ္သားသစ္ မစုေဆာင္းရ၊ အခြန္မေကာက္ရ၊ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စခန္း ေဆာက္တာ၊ သြားလာတာ မလုပ္ရ၊ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ရ၊ လူမသတ္ရ၊ ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔ေတြကို မထိရ။ ဟု တဖက္သတ္ ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရတပ္မ်ား ၏မတရား ျပဳမူမွဳမ်ားကိုမူ မည္သို႕သေဘာထားရ မည္နည္းဟူ၍ တိုင္းရင္းသားၾကားတြင္ သို႕ေလာ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာန

0 comments: