Friday, April 4, 2014

လာဘ္ေပးတာသိရင္ အေရးယူမယ္ ဟုတ္စ

 
လာဘ္ေပးတာသိရင္ အေရးယူမယ္ ဟုတ္စ လာဘ္ေပးတယ္ဆိုတာ သူမ်ား မယားၾကာခိုတာနဲ႔ အတူတူပဲ။ လူမသိေအာင္ လုပ္တဲ့ကိစၥ။ အဲဒါကို တိတိက်က် သိရင္လာေျပာပါ။ အေရးယူမယ္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီး တစ္ပါးက ဂ်ာနယ္ထဲကေန ေျပာတယ္။ တိတိက်က် သိရေအာင္က လာဘ္ေပးၿပီးရင္ ေငြလက္ခံ ရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းလို႔ရတဲ့ ကိစၥမွ မဟုတ္တာ။ ေပးရတဲ့ သူကလည္း အျပင္မွာသာ ေျပာတာ၊ တရား႐ံုးမွာ သက္ေသ ဘယ္ထြက္ပါ့မလဲ။ ၿပီးေတာ့ ေပးလိုက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ျပန္ရတ့ဲ အခြင့္အေရးက ေပးရတာထက္ ဆယ္ဆေလာက္ ျမတ္ေနတာေလ။ ဘယ္သူက ကိုယ့္စီးပြား အပ်က္ခံၿပီး တရား၀င္ ေျပာမွာလဲ။ ဒါေပသိ လူဆိုတာ အေပါင္းနဲ႔ အသင္းနဲ႔ဗ်။ ဒီေတာ့ အရင္း ႏွီးဆံုး လူကိုေျပာ၊ အဲဒီလူက တစ္ဆင့္သူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ သူကို ထပ္ေျပာရင္း ဘယ္သူ႕ကို ဘယ္ေလာက္ ေပးရတယ္ ဆိုတာေတြက အျပင္ကို ထြက္လာတာေလ။

ဒီေတာ့ အဲဒီ၀န္ႀကီးကို ျပန္ေမးခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာ၀တီကို ခုတ္ထစ္ ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ေရကာတာေတြ ေဆာက္ခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ၿပန္၀ယ္လို႔ ရမယ္။ ဒါကို လာဘ္မစားဘဲ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ ၀န္ႀကီး ယံုၾကည္ပါသလား။

ၿမန္မာႏိုင္ငံက ေရနံတြင္းေတြကို တစ္ေလာက ကုမၸဏီ တစ္ခုကို ေပးလိုက္တယ္။ တကယ္ ထြက္တာက တစ္ေန႔ကို တစ္တြင္းစည္ ၁၅၀၀ေက်ာ္၊ ေပးလိုက္တဲ့ စာခ်ဳပ္မွာ တစ္တြင္းကို ၅၇၀စည္။ အဲဒါေရာ လာဘ္မစားဘဲ ေပးလိုက္တယ္လို႔ ယံုပါသလား။

၀န္ႀကီးကိုပဲ တည့္တည့္ ေမးလိုက္ေတာ့မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ ဆယ့္တစ္လ ထမ္းေဆာင္စဥ္မွာ ဘီယာနဲ႔ အရက္ခ်က္ စက္႐ံု(၇)႐ံု၊ စီးကရက္ စက္႐ံု(၃)႐ံု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ကေရာ ႐ိုး႐ိုးသာသား ခြင့္ျပဳခဲ့တာလား။ ႐ိုး႐ိုးသာသား လာဘ္မစားဘဲ ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လို အက်ိဳးေတြ ျမင္လို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တာလဲ။ ဘယ္လို ေစတနာနဲ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တာလဲ ေျဖေပး ေစခ်င္ပါတယ္။ ၀နႀကီးရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ေဆး႐ံုေဆးခန္းေတြမွာ ၀န္ႀကီးနာမည္နဲ႔ လွဴခဲ့တာေတြကေရာ ဘယ္ကရတဲ့ ေငြေတြပါလဲ။

ရန္ကုန္ တိရိစာၦန္႐ံုကို ၿမိဳ႕ျပင္ ေလွာ္ကားကို ေရႊ႕ဖို႔လုပ္တာကေရာ ၀န္ႀကီးရဲ႕ အစီအမံေတြ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိခ်င္ပါတယ္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက အဲဒီ အစီအမံဟာ ၀နႀ္ကီးဌာနက လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ ၀န္ႀကီးစတာပါလို႔ ဂ်ာနယ္ကို တရား၀င္ ေျဖထားပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက ၀န္ႀကီး အေၾကာင္း ျပခဲ့တာက ရန္ကုန္မွာ ကားေတြမ်ားၿပီး ေလထု ညစ္ညမ္းလာလို႔ တိရိစာၦန္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တဲ့ အတြက္ ေရႊ႕ရတာပါလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေနတဲ့သူေတြက တိရိစာၦန္ေတြေလာက္ေတာင္ အေလးထား မခံရ ေတာ့ဘူးလား။ တိရိစာၦန္္႐ံု ၿမိဳ႕ျပင္ ေရႊ႕ၿပီးရင္ အဲဒီ ေနရာကို ဘယ္သူ႕ကို ေပးဖို႕မ်ား စီစဥ္ခဲ့ပါသလဲ။

၀န္ၾကီးနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ ဆီက ထြက္လာတဲ့ စကားအရ စက္မႈ(၁)က ေျမေနရာေတြကို ၀န္ႀကီးနဲ႔ နီးစပ္သူေတြကို သူခိုးေစ်းနဲ႔ ေပးခဲ့ပါသတဲ့။ တျခား မၾကည့္ပါနဲ႔။ စစ္ေတာင္း စကၠဴစက္ကို ၀န္ႀကီးက
ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီကို ဘယ္ေစ်းနဲ႔ ေပးခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွာ ေငြပမာဏနဲ႔တကြ အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါတင္မက ႐ံႈးတယ္လို႔ ကုမၸဏီက ေျပာတဲ့အတြက္ ဘယ္ႏွစ္ ေငြေပးသြင္းခြင့္ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္ဆိုတာပါ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစက္႐ံုကိုပဲ ေနာက္တက္လာတဲ့ စက္မႈ၀န္ႀကီး လက္ထက္မွာ ငွားေတာ့ ၀န္ႀကီးငွားခဲ့တဲ့ ေစ်းထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုရခဲ့တာကို ၀န္ႀကီး ဘယ္လို ေျဖရွင္း ခ်င္ပါသလဲ။ ၀န္ၾကီးလက္ထက္မွာ ေပးခဲ့တဲ့ အင္းစိန္ဆပ္ျပာ စက္ရုံေျမေနရာကလည္း အျပင္မွာ
အသံသိပ္ထြက္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဒညင္းကုန္း အုတ္စက္ရုံ ငွားရမ္းတဲ့ ကိစၥမွာ ေနာက္တက္လာတဲ့ ၀န္ၾကီးက ေစ်းနဲတယ္ဆိုျပီး ထပ္ေတာင္းေတာ့ ရထားတဲ့သူက အျပံဳးမပ်က္ အတိုးေပးသြားခဲ့တာကေရာ။

၀န္ႀကီး အစုိးရ အမႈထမ္းသက္ တစ္ေလ်ာက္လုံး လာဘ္မစားခဲ့ဘူး ဆိုရင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ထလုပ္လိုက္ပါ။ မီဒီယာေတြက တစ္ခုခ်င္း ေမးပါမယ္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ေနာ္။

အရင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြကလို မၿပီးခင္ ထမျပန္ ေၾကး။ တစ္ခုေတာ့ အစ ေဖာ္ေပးလိုက္မယ္။ ဒီအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ လာဘ္ယူတဲ့ ၾကမ္းခင္းေစ်းက အလုပ္တစ္ခုကို က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အျပင္မွာ လူတိုင္းသိေနၾကပါေလရဲ႕။

မာေဂ်
( Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္(၆)ပါ သေရာ္စာ )

သတင္းရင္းျမစ္ - Kyaw Swar Myint(FB)သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ
 
 

0 comments: