Wednesday, April 30, 2014

NCCT ႏွင့္ အစိုးရ မေတြ႕မီ အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို အရင္ေတြ႕ဆုံမည္

 
ယခုလက္ရိွျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကိစၥအား အစိုးရႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံျပီး မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ေကအိုင္အိုဗဟိုမွ အစိုးရအား ဖိတ္ေခၚစာ ပို႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအား ေမလ လဆန္းပိုင္းတြင္က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထားျပီး ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါရိွသည့္ Mr. Nambiar အပါအ၀င္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အားလုံးပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေကအိုင္အို ဗိုလ္မွဴးၾကီး တစ္ဦးမွဆိုသည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခါျပီးတိုင္း တိုက္ပြဲကလည္း ျပန္လည္ျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္တာဟာ ယုံၾကည့္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွ ထိခိုက္မႈျဖစ္လာတယ္။’ဟု ေကအိုင္အို ဗိုလမွဴးၾကီးမွဆိုသည္။

ေကအိုင္ေအႏွင့္ အရင္ေတြ႕ဆုံျပီး ယခုျဖစ္ေနသည့္ တိုက္ပြဲျပသနာကို ေျဖရွင္းျပီးမွ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ NCCT အဖြဲ႕ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေကအိုင္ေအႏွင့္ မေတြ႕ႏိုင္ေသးသ၍ NCCT ႏွင့္ ေတြ႕

နမ့္ခမ္း-ေငါ့ခိုက္ တိုက္ပဲြေနာက္ဆက္တဲြသတင္း....

နမ့္ခမ္း-ေငါ့ခိုက္ တိုက္ပဲြေနာက္ဆက္တဲြသတင္း....

၂၃ ရက္ ေအၿပီလတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နမ့္ခမ္း-ေငါ့ခိုက္ တိုက္ပဲြတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ TNLA ပစ္လိုက္သည့္ RPG ေၾကာင့္ တပ္မ (၈၈) ဗ်ဴဟာမွဴ း အျပင္းအထန္ ဒါဏ္ရာရရွိကာ မဂၤလာဒံုစစ္ေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

ထိုတိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနာက္ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ စစ္ကားတန္းျဖင့္ မူဆယ္-လားရႈိုးကားလမ္းျဖင့္ ထြက္ခါြသြားသည္ကို ေတြ႕ရွိရာ ဆက္လက္စံုးစမ္းသည့္အခါ တပ္မ (၈၈) ဗ်ဴဟာမွဴး း ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရၿပီး လိုက္လံုပို႕ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးမွ ေျခ ၂ ေခ်ာင္းစလံုးထိမွန္ၿပီး တေခ်ာင္းမွာ ထိုေနရာတြင္ပင္ ျပတ္သြားခဲ့သည္။

ေငါ့ခိုက္တိုက္ပဲြတြင္ ျမန္မာဖက္မွ ၁၃ ဦးက်ဆံုးၿပီး ၂၀ ေက်ာ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA

တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳသမုိင္း

ေတာင္ပိုင္ေစာ္ ဘြားၾကီးစပ္ခြန္ပန္းစိန္၏ ေဟာ္နန္း
 
ပေလာင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
 
ပေလာင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၆-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ ဘြားၾကီးစပ္ခြန္ပန္းစိန္က ဦေဆာင္၍ အဖြဲ႕့ခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းကို ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပေလာင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ညီညြတ္ေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အက်င့္၀တၱရား ျပဳျပင္ေရး၊ၾကီး ပြားေရး ပညာေရး၊က်န္းမာေရးတို ့ျဖစ္သည္။ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏လုပ္ငန္းစဥ္မွာ (၁)ပေလာင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးမ်ားတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (၂)လူတို႔၏အဓိက သိအပ္ေသာက်င့္၀တ္ ၀တၱရားမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း (၃) စိတ္ဓါတ္၊အက်င့္ စာရိတၱႏွင့္ အျပဳအမွဳ က်င့္၀တၱရားသုံးပါး ျပဳျပင္ေပးျခင္း (၄)တုိင္းသူျပည္သားတို႔၏ၾကီးပြားရာ ၾကီးပြားေၾကာင္းနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ (၅)ပကတိ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိေစရန္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္း ကိုသင္ၾကားေပးျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တည္ရာဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ တြင္ထားရွိျပီး ဗဟိုဌာနခြဲ၊ဌာနခြဲစသည္တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔ စည္းထားရွိခဲ့သည္။ အဖ႔ြဲခ်ဳပ္၏ပေလာင္အမ်ိဳးသားဟူသည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ပေလာင္၊ ၀၊ လြယ္လ၊ ယင္းနက္၊ ေတာင္သူတို ့ပါ၀င္ဖြဲ ့စည္းထားသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီစစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတို႔ ဖ်က္သိမ္းခံၾကရရာပေလာင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖ႔ြဲ ခ်ဳပ္သည္လည္း ၁၉၆၄-ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။
 
 
ပေလာင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (Pa Laung National League For Democracy)
ပေလာင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၉-ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည္။ ပေလာင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုနမ့္ခမ္း၊မူဆယ္၊ကြတ္ခိုင္၊ ေက်ာက္မဲ၊မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊နမ့္ဆန္ျမိဳ့နယ္ တို႔တြင္ ျမိဳ ့ နယ္ရုံးမ်ား ဖြဲ ့စည္းဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္၊ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိုးကုတ္၊ ေက်ာက္မဲ၊ နမ့္ဆန္၊ ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ခမ္း၊မူဆယ္ျမိဳ႔ နယ္တို႔၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၀င္ေရာက္ အေရြးခံရာ နမ့္ဆန္ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္(၂)ခုတြင္၊

“ႏုိင္ငံေရးအရ လက္နက္ခ်ခိုင္းတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္”


April 29, 2014

တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အခုလ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၈ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိုင္းေရး အဖြဲ႔ (NCCT) တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္း (Single Text) ရရွိဖို႔အတြက္ ေမလ ပထမအပတ္မွာ ထပ္မံေတြ႔ဆံုၾကမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားၾကပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ဒီလ ၂၈ ရက္နဲ႔ ၂၉ ရက္ ႏွစ္ရက္ဆက္ျပဳလုပ္တဲ့ NCCT အစည္းအေဝး အၿပီးမွာေတာ့ ႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံုမယ့္ ရက္ကို ရက္ေရႊ႕လိုက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕လိုက္ရလဲ။ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြအၾကားမွာ ဘယ္လို အခက္အခဲ အတားအဆီးေတြ ရွိေနလဲ

တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေနြးပြဲ ရက္အကန့္ အသတ္မရွိ ေရႊ.ဆိုင္း။

အလွမ္းေ၀းခဲ့ၿပီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရ
 
တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးေရးအတြက္ အစိုးရနဲ့ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ကို တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကေန ရက္အကန့္အသတ္ မရွိေရြ.ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။

အစိုးရနဲ့တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြႀကား တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြး ေနႀကရာမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က လိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတဲ့ အသံုးအနႈန္း၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဆိုတာ ေတြကို အစိုးရဘက္က မလိုက္ေလ်ာနိုင္တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြကို တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ရက္ အကန့္အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္းထား လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲန္စီစီတီ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိနွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာ ျဖစ္ျပီး၊ အစိုးရ စစ္တပ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြဟာ ယံုႀကည္မႈကို ပ်က္ျပားေစတာေႀကာင့္လို့ ဆိုပါတယ္။

အခုလဆန္းပိုင္းက စစ္တပ္ ဦးေဆာင္ျပီး ေဆြးေႏြးတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ့ ကခ်င္ကို ထိုးစစ္ဆင္တဲ့ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ရက္ အကန္႔အသတ္မရွိ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို့

Tuesday, April 29, 2014

ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးျဖစ္သြားတဲ့ ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ အလက္ပို


ဆီးရီးယားနိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့ အလက္ပိုၿမိဳ႕က သူပုန္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အပိုင္းကို ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးလိုျဖစ္ေနတဲ့ အလက္ပိုၿမိဳ႕က အေျခအေနေတြကို ဒီဗီဒီယိုမွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
Copy from - BBC

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ေဆြးေႏြး

 
28 April 2014

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမွာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ဘက္က အန္စီစီတီလို႔ ေခၚတဲ့ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိနိႈင္းေရးအဖြဲ႔၀င္ေတြ ဒီကေန႔ကစၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။
 
ဒီတေခါက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ဧၿပီ ၂၈ ရက္နဲ႔ ၂၉ ရက္ေန႔ေတြမွာ ၂ ရက္တာ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိၿပီး ဒါဟာ အန္စီစီတီအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အန္စီစီတီအဖြဲ႔ရဲ႕ ဒုေခါင္းေဆာင္ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ဒီဗြီဘီကို ခုလိုေျပာပါတယ္။

“ယူပီဒဗလ်ဴစီ (ျပည္ေထာင္စုျငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ) နဲ႔ သြားေတြ႔တာကို ျပန္သံုး သပ္တယ္၊ ေနာက္လာမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပန္ေဆြးေႏြးတယ္။ ဒီေန႔အဖို႔ေတာ့ သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ မူေဘာင္အခ်က္အလက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆြးေႏြးတာနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သြားတယ္။ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့ တျပည္လံုးအပစ္ခတ္ရပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မူပိုင္းဆိုင္ရာ

Monday, April 28, 2014

ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၄) တိုက္ပြဲဆက္ျဖစ္ ၊ တပ္မဟာ(၅)နယ္ေျမသို ့အင္အားတိုးခ်ဲ ့ေန

 
အင္အား(၁၀၀)ခန္ ့ရိွေသာ အစိုးရတပ္ နွင့္ မိမိ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား ဧျပီ(၂ရ)ရက္ မနက္ (၉)နာရီ ခန္ ့တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၄) ရင္း (၃၄) နယ္ေျမ တြင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၄င္း အစိုးရတပ္သည္ အထိနာစြာျဖင့္ ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း ( ၃၈)နယ္ေျမ ( Gyu Mwi ) ဆိုသည့္ေဒသ ဘက္သို ့ဆုတ္ခြာသြားေႀကာင္း သိရသည္။

စစ္ကား(ရ)စီး အပါအ၀င္ အစိုးရတပ္ အင္အား (၁၅၀)ခန္ ့ပါေသာ စစ္ယာဥ္တန္းသည္ ဧျပီ(၂ရ)ရက္ မနက္(ရ )နာရီ ခန္ ့က ဗန္းေမာ္ မွ ထြက္လာျပီး မိုးေမာက္ - ျမိဳ ့သစ္ကေလး ကားလမ္းအတိုင္း တက္လာေႀကာင္းသိရျပီး အဆိုပါ ယာဥ္တန္းတြင္ လက္နက္ႀကီး မ်ားတင္ေဆာင္ထားေႀကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားကေျပာသည္။ အဆိုပါ စစ္ယာဥ္တန္းစစ္ေႀကာင္း နွင့္ ကုန္ေလာ့ အစိုးရ တပ္စခန္း မွ တပ္ဖြဲ ့မ်ား ပူးေပါင္းကာ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၅) တပ္ရင္း (၁၉) နွင့္ (၂၅) နယ္ေျမ ဘက္သို ့ဦးတည္ကာ စစ္ေႀကာင္းထိုး တက္သြားေႀကာင္းသိရသည္။
copy from - Jade Land

အစိုးရက မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ ထိုးစစ္ႀကီးဆင္ေနေၾကာင္း UNFC ကန္႔ကြက္ ေၿပာဆို

 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၃ခုကို ယခု ဧၿပီလဆန္းပိုင္းမွ စ၍ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အသြင္ေဆာင္သည့္ စစ္ဆင္ေရးႀကီး ဆင္ႏြဲေနသည္ဟု ညီညႊတ္ေသာ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)က ဧၿပီလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)၊ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း(SSN-N)တို႔အား တိုက္ခိုက္ျခင္းအေပၚ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၂၁ရက္မွ ၂၂ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ UNFC ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ(တိုးခ်ဲ႕) အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ထိုသို႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

UNFC ၏ ဒု-ဥကၠဌျဖစ္သူ ပဒိုေစာေဒးဗစ္သကေပါက “အခု ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းေဒသမွာ အစိုးရက တပ္မ ၇ခုနဲ႔ ေဒသကြပ္ကဲေရးႏွစ္ခု က တပ္ရင္းေတြ လြတ္ထားတယ္။ အင္အားက ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ေပါ့။ ဒါဟာ အရင္ ကရင္ကို လုပ္ခဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ဒီအတိုင္း ဆိုရင္ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ

Saturday, April 26, 2014

လက္နက္ခဲယမ္း အျပည့္အစံုျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ရွစ္ဦး ဖမ္းမိ

 
စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ျမန္မာ- အိႏိၵယနယ္စပ္ တမူးၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ရွစ္ဦး စီးလာသည့္ ကားေပၚမွ လက္နက္ငယ္မ်ား၊  က်ည္ေတာင့္မ်ားႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား  ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း တမူးခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရွိ သည္။

ဧၿပီ ၂၅ ရက္ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္တြင္ တမူးၿမိဳ႕မွ ကေလးၿမိဳ႕ သို႔ အထြက္ သုံးမိုင္အကြာ အိႏိၵယ-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး ကားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္  ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္ နက္ငယ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ လက္နက္ငယ္ရွစ္လက္၊ က်ည္ ၁,၈၆၀ ေတာင့္၊ က်ည္ကတ္ ၃၈ ကတ္၊ လက္ပစ္ဗံုး ၃၁ လံုး  ဖမ္း ဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တမူးခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာ္ လင္းက ‘‘တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားေတြ စီးလာတဲ့ကားေပၚက လက္နက္ ေတြ ဖမ္းမိတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါ တယ္။ က်န္တာကေတာ့ ဆက္လက္စံုစမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ခုနစ္ဦးသည္ အနက္ေရာင္ယူနီ ေဖာင္းမ်ား ဝတ္ဆင္လ်က္ ေန႔ လယ္စတင္၍ ေရွ႕မီးမ်ား ဖြင့္ေမာင္းကာ တမူးၿမိဳ႕ႏွင့္ နန္းဖာလံုေစ်းသို႔ သြားလာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္ေတြ႕

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ အေမြ

 
ဆရာၾကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ရဲ႔ စ်ာပနကို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈုိင္းရဲ႔ စ်ာပန ႏႈုိင္းယွဥ္ၾကပါတယ္။ ေခတ္ခ်င္းမတူေပမယ့္ ဆရာၾကီး နွစ္ေယာက္ရဲ႔ သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈကလည္း အေတာ္ေလး တူညီတာကို စဥ္းစားမိပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ စလံုးဟာ သတင္းစာဆရာဘ၀ကေန ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္လာၾကတာခ်င္း အတူတူပါပဲ။

စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ႏွလုံးရည္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္တာခ်င္းလည္း တူပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ လူ႐ိုေသရွင္႐ိုေသ သိကၡာရွိတဲ့လ...ူ ရွားပါးေနခ်ိန္မွာ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္သြားတာ ၾကီးမားတဲ့ ဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈုိင္း မေသသလို ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ မေသပါဘူး။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ရဲ႔ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္မႈေတြထဲမွာ အေရးအၾကီး ဂုဏ္ပုဒ္တခုက ႏုိင္ငံေရးသီလ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ က်င့္၀တ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ (Moral Leadership) ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႔ ၂၀ ရာစု လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲမွာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈုိင္းက က်င့္၀တ္သီလပိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလုိပဲ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ဟာလည္း ဒီေန႔ေခတ္လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရး တိုက္ပြဲမွာ က်င့္၀တ္စံႏႈန္းအရ စံျပတဦးအျဖစ္ သမိုင္း၀င္သြားပါျပီ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈုိင္း ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ ေလာက္က သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈုိင္းနဲ႔အေၾကာင္းကို ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ေရးပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႔ ရန္သူနံပါတ္တစ္ ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဒီလႈိုင္းစာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈုိင္းကို နယ္ခ်ဲ႔အစိုးရက ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႔ခဲ့ရတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ အင္အားသံုးရပ္ကိ္ု ထုတ္ျပပါတယ္။

(၁) စာေပအင္အား
(၂) ႏိုင္ငံေရးအင္အား
(၃) လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြနဲ႔ လက္တြဲႏိုင္တဲ့ အင္အားတို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ ရွင္းျပထားပါတယ္။

ဒီ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္လည္း ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္နဲ႔ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈုိင္းတုိ႔ တူညီပါတယ္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈုိင္းလိုပဲ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ဟာလည္း အုပ္စုိးသူရဲ႔ နံပါတ္တစ္ ရန္သူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦးတို႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္

တိုင္းရင္းသားအသံ UNFC ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဟံသာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး

Friday, April 25, 2014

ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံမ်ားကိုဖ်က္၍ အရက္၊ ဘီယာဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ အပါအ၀င္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ထပ္မေပးေတာ့ဟု စည္ပင္ေျပာၾကား


(အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုဂၢလိကသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္း (ယခင္- အားကစားကြင္းေဟာင္းေနရာ) ကုိ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔))
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံမ်ားဖ်က္၍ အရက္ဘီယာဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာႏွင့္ အျခားစီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မေပးေတာ့ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ပန္းၿခံစုစုေပါင္း ၆၃ ခု (တစ္ၿမိဳ႕နယ္ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ခုနီးပါး)ႏွင့္ အားကစားကြင္း ၉၉ ခု (တစ္ၿမိဳ႕နယ္ပ်မ္းမွ်သံုးခု)သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ပန္းျခံႏွင့္ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအတြင္း ပုဂၢလိကသို႔ အရက္ဘီယာ၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ အပါအ၀င္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေပးခဲ့မႈမ်ားမွာ မ်ားျပားစြာရွိခဲ့ၿပီး အဆိုးဆံုးအေနျဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္အတြင္း ေရွာ့ပင္းစင္တာ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမႈႏွင့္ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္အတြင္း ဧက ၆၀ ေက်ာ္ကို ကုမၸဏီသံုးခုသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္

အစိုးရ စစ္တပ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား UNFC ကန္႔ကြက္


ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား အတြင္း အစိုးရ စစ္တပ္က စစ္ေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ဆင္ေရးအသြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) က ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ၊ ပေလာင္(တအန္း) အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N) တို႔ အေပၚ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ဆင္ေရးႀကီး အသြင္ေဆာင္ေနေၾကာင္း UNFC ၏ ဧၿပီ ၂၃ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အစိုးရ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္သည္ မလုပ္သင့္၊ မလုပ္ထိုက္ေသာ ကိစၥျဖစ္႐ုံမက လက္ရွိ ရရွိထားသည့္ ယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈ ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီထားသည့္ အဆင့္တိုင္းကုိ တစစီ ျပန္လည္ ေခ်ဖ်က္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမည္ကုိလည္း သတိေပး လိုေၾကာင္းလည္း UNFC ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္း၊ ေက်ာက္မဲ စသည့္ ေဒသမ်ား၌ TNLA ႏွင့္ အစိုးရ စစ္တပ္မ်ားသည္ ဧၿပီ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃ ရက္တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း TNLA ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ မိုင္းအိုက္ေက်ာ္ က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။
 
“မေန႔က ၂၃ ရက္ေန႔မွာ နွစ္ႀကိမ္ျဖစ္တယ္၊ ဒီရက္ပိုင္း တိုက္ပြဲေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ဘက္က အေသအေပ်ာက္ မရွိေပမယ့္ ဒဏ္ရာ ရသူ ၂ ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ၎ က ဆိုသည္။
 
တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး မလုပ္သင့္ ေၾကာင္း၊ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနျခင္းကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း UNFC ေျပာခြင့္ရသူႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ဟံသာ က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။
 
အစိုးရ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး ျဖန္႔က်က္ ေနရာယူထားသည့္ တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္း ေပးရန္လည္း UNFC က ေတာင္းဆိုထားသည္။
 
အစိုးရ စစ္တပ္က KIA ႏွင့္ TNLA တို႔အား ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ ဖိအားေပး လိုသည့္ သေဘာဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔ အနက္ KIA ႏွင့္ TNLA တို႔သည္ လက္မွတ္ မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည္။
 
KIA ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ ကမူ စစ္ေရး အရ ဖိအားေပးလာပါက လက္မွတ္ထိုးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎၏ အ ေမရိကန္ ခရီးစဥ္ အတြင္း ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌ ေျပာဆိုထားသည္။
 
ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊက လက္ရွိ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ အခိုက္အတန္႔ ကာလ တခု အတြင္း ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မထိခိုက္ေၾကာင္း၊ မူလ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။
 
လက္ရွိ တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ေဒသမ်ား၌ ေနရာ ျဖန္႔က်က္ယူထားသည့္ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလုံးကုိ ျပန္လည္ ေခၚယူ ႐ုပ္သိမ္း ေရး၊ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ရယူ၍ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္၊ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့၍ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ UNFC က တိုက္တြန္း ထားသည္။
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ ရွိ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ား၌ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွစတင္၍ သီတင္းပတ္ တပတ္ၾကာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္ KIA ႏွစ္ဘက္စလုံး၌ ထိခိုက္မႈ ရွိခဲ့ၾကၿပီး ၂၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
KIA ၊ TNLA ၊ SSA-N တပ္မ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္ ဦးတည္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ေနရျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ “စစ္ရာဇ၀တ္မႈ” က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ေန႔စဥ္ၾကားသိ ေနရေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေနမ်ားကို UNFC က စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရၿပီး စိတ္မခ်မ္းမသာလည္း ျဖစ္ရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

ေထာင္ေသးတာ နဲ့ေထာင္ႀကီးတာပဲ ကြာတဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ေတြ ့သြားတဲ့ ဦး၀င္းတင္××××

အျပင္ေရာက္ေတာ့လည္း ေထာင္ကိုပဲ ေရာက္ေနျပန္ပါပေကာလား။ ေထာင္ၾကီးတာနဲ႔ ေထာင္ေသးတာပဲ ကြာတယ္ ေပါ့ေလ။

ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္က်လုိ႔ အိမ္ခန္းက ဖယ္ရွားခံရတယ္။ အျငိမ္းစားလစာ ရိကၡာခံစားခြင့္ ဆံုးရွံုးရတယ္၊ ေထာက္လွမ္းေရး စစ္ေၾကာေရး လက္ခ်က္နဲ႔ သြားေတြ အားလံုး ေျပာင္သလင္းခါခဲ့တယ္။ ေထာင္ဆန္ၾကမ္းထမင္းနဲ႔ ေထာင္ဟင္းရြက္ျပဳတ္ရည္ကို မေသရံုတမယ္ သြားဖံုးနဲ႔ ျမံဳခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလို ေနခဲ့ရတာ ရွစ္ႏွစ္တိတိၾကာတယ္၊ ဒုကၡေရာက္ပံုေတာ့ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ပါပဲ။ အစာအိမ္ေရာဂါ စြဲခဲ့ရတယ္။ အူက်ေရာဂါကို ငါးႏွစ္လံုးလံုးခြဲစိတ္ကုသခြင့္ မေပး။ ေဆးရံုမတင္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ပစ္ထားခံခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဆံုးခြဲစိတ္ေတာ့ ေနာက္က်လြန္းေနျပီ၊ အူေတြ ပူးကက္က်ပ္ညပ္ျဖစ္ေနျပီ၊ အာရံုေၾကာေတြနဲ႔ ေထြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ကုန္ျပီ၊ ခြဲစိတ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေပါင္းတစ္ဖက္ နာက်င္ကိုက္ခဲ အျမဲ ျဖစ္ေနရျပီ၊ ေမြးရာပါ ပစၥည္းတခု ဆံုးပါးခဲ့ရျပီ၊ ႏွလံုးေရာဂါကို ထိေရာက္လံုေလာက္တဲ့ ကုသလမႈ မေပးခဲ့လုိ႔ အခု ဒီေရာဂါက ေသရြာပို႔တဲ့အဆင့္ေရာက္ေနရျပီ၊
 
ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္လုနီးပါး လံုးလံုး ကြ်န္ေတာ့္ကို တုိက္ပိတ္ထားခဲ့တယ္။ အျခား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ ရာဇ၀တ္အက်ဥ္သားေတြနဲ႔ သာမက ေထာင္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ပါ အဆက္ျဖတ္ထားခဲ့တယ္။ ေဘးအခန္းက လူေတြနဲ႔ စကားေျပာဖို႔ အသာထား လွမ္းေအာ္ရင္ေတာင္ မၾကားရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ တျခား လူေနအခမ္းေတြ ၾကားမွာ အနည္းဆံုး သံုးခန္းေလးခန္း (သံုးဆယ္ႏွစ္ေပ-ေလးဆယ့္ရွစ္ေပ) ျခားထားခဲ့တယ္။

 ႏွစ္ေပါငး္ႏွယ္ဆယ္ဆုိတဲ့ အေဟာသိကံကာလရွည္ၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႔ ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္ လူစင္မီမႈကို ကိုက္ဖဲ့၀ါးမ်ဳိသြားတယ္၊ စာအုပ္မဖတ္ရ၊ လူသူ မေတြ႔ရ၊ စကားမေျပာရ၊ လႈပ္ရွားသြားလာ မလုပ္ရ။ ၀ါသနာ အလုပ္ေတြ၊ (ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ စာေရးစာဖတ္၊ အိမ္ေမွ်ာ္) ေတြ ဆံုးရွံုးရ။

 တုိတုိေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႔ လူ႔သက္တမ္းထဲက ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ကို နင္းေခ်ဖ်က္ေခ် အမႈန္႔ေခ် ေရမွ်ာပစ္ခဲ့တယ္ဗ်ာ။ ႏွေျမာလိုက္တာ။ ႏွေျမာလိုက္တာ။ အသည္းနာပါရဲ႔။ ႏွလံုးနာပါရဲ႔။ စိတ္နာပါရဲ႔။
ေကာငး္ၾကေသးရဲ႔လားဗ်ာတို႔လို႔ ေလာကၾကီးကို ေအာ္ဟစ္တုိင္တည္လိုက္ခ်င္တယ္။

အသက္ရွစ္ဆယ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ေနစရာအိမ္မရွိဘူး။ သံုးစရာေငြမရွိဘူး။ ေတြးစရာေခါင္းမရွိဘး။ အၾကံမဲ့ ဥာဏ္မဲ့ နလမဲ့တံုးျဖစ္ေနျပီး၊ လႈပ္စရာ အားမရ်ိဘူး၊ ေရာဂါေတြ တစ္သီတစ္တန္းနဲ႔ အိုနာက်ဳိးကန္းျဖစ္ေနျပီး၊ ခိုစရာ ကြန္းမရွိဘူး။ ေက်ာင္းကန္ဘုရား၊ ေဆြအိမ္မ်ဳိးအိမ္၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း အိမ္၊ ဥယ်ာဥ္ပန္းျခံ၊ ရံုးျပင္ကနား၊ ေစ်းေက်ာင္း၊ ျပခန္း၊ ေဆးရံု၊ သုသာန္ေတြကိုေတာင္ စိတ္လြတ္လူလြတ္ သြားလာ ၀င္ထြက္လုပ္လုိ႔မရဘူး။ သြားလို႔ မရဘူး။ သတင္းေထာက္လွမ္းေရး တပ္သားေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေတြ ေနာက္က တဘံုးဘံုး တန္းလန္း။

 ကြ်န္ေတာ္ေထာင္ထဲက ထြက္လာခဲ့တယ္။ အျပင္ေရာက္ေတာ့လည္း ေထာင္ကိုပဲ ေရာက္ေနျပန္ပါပေကာလား။ ေထာင္ၾကီးတာနဲ႔ ေထာင္ေသးတာပဲ ကြာတယ္ ေပါ့ေလ။
ဦး၀င္းတင္
(ဦး၀င္းတင္၊ ဘာလဲဟဲ့ လူ႔ငရဲ အမွာစာမွ..)

Thursday, April 24, 2014

အလွည့္က်ေတာ့ မႏြဲ႔စတမ္းေပါ့ အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီးေရ...

အာဏာရွင္ဆုိတာ လူမုိက္ထက္ပင္ သိကၡာနည္းေသးတယ္၊
 

 ေသျခင္းတရားကုိ လူတုိင္းေၾကာက္ၾကသည္၊ ထုိထက္ပုိျပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္ကေတာ့ ရွင္လွ်က္နဲ႔ ေသေနရတဲ့ ဘ၀မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ေပးဆပ္သူေတြကုိ မတရားေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခဲ့သူေတြကုိ ခြင့္လႊတ္ဘုိ႔ဆုိတာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အင္မတန္မွ ခဲယဥ္းပါလိမ့္မယ္၊
 
သူဟာျမန္မာျပည္မွ တုိက္ပြဲ၀င္ လူအမ်ားကုိ ရွင္လွ်က္နဲ႔ ဘ၀ကုိသတ္ခဲ့ေသာ သူတစ္ဦး မဟုတ္ပါေပလား၊
ဇာဂနာလုိ အရူးကခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာ အဓိပၸါယ္အလြန္မဲ့တဲ့ ပ်က္လုံးကုိ ေလလံတင္လုိက္တာပဲ ျဖစ္တယ္၊ အခုသူတုိ႔ေပးတဲ့ ဒဏ္နဲ႔ငါတုိ႔ခ်စ္တဲ့အဘ အခ်ိန္မတုိင္မွီ သူခ်စ္တဲ့လူထုကုိ စြန္႔ခြါခဲ့ရျပီ၊

လူမုိက္ဆုိတာ သူနာကုိယ္နာ ခ်ေသးတယ္၊ အာဏာကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး၊ လူမုိက္ထက္ပင္ သိကၡာနည္းေသးတယ္၊ မိမိမွာအာဏာရွိခ်ိန္မွာ လူတစ္ေယာက္ကုိ ပုရြတ္ဆိတ္ တစ္ေကာင္ေလာက္ပင္ တန္ဘုိးမထား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ၾကျပီး မိမိခံရမဲ့ အလွည့္က်ေတာ့ ေၾကာက္ဒူးေတြတုန္ျပီး အသနားခံျပီး လြတ္လမ္း ရွာၾကေသးတယ္၊ လူမုိက္လုိေတာင္ သူေသကုိယ္ေသ မစြန္႔စားရဲဘူး၊ သိကၡာမဲ့တဲ့ အာဏာရွင္မ်ဳိးေတြေပါ့၊

သမုိင္းကုိျပန္လွန္ၾကည့္ သိကၡာမဲ့တဲ့အာဏာရွင္ေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္၊ ေခ်ာင္ဆက္စကူး မေသခင္သူ စစ္သားေတြကုိ ဘယ္လုိအသနားခံခဲ့သလဲ၊ ကဒါဖီမေသခင္ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ လူထုေတာ္လွန္သမားေတြကုိ ဘယ္လုိငုိျပခဲ့သလဲ၊ ဆႏၵန္ဟူစိန္ ၾကိဳးစင္မတက္ခင္ ေၾကာက္လန္႔ေနတဲ့ မ်က္ႏွာကုိ ျမင္ဘူးၾကမွာေပါ့၊ အခုခင္ညြန္႔လည္း ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ေၾကာက္ကန္ကန္ေနတယ္၊ အလွည့္က်ေတာ့ မႏြဲ႔စတမ္းေပါ့ အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီးရယ္၊

ကုိကုိဦး(သူပုန္မ်ဳိးဆက္)

သတင္းစာဆရာၾကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္တင္ စ်ာပန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂါရ၀ျပဳ


Monday, April 21, 2014

ျပည္သူ႔ႏွလုံးသားထဲ့က အာဇာနည္ ဘဘ

ျပည္သူ႔ႏွလုံးသားထဲ့က အာဇာနည္ ဘဘ
.... အာဇာနည္မ်ိဳးေသရုိးမရွိ ....
အာဇာနည္တိုင္း သမိုင္းမေသ ....
အဘ ေကာင္းရာဘုံဘဝ ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါတယ္။
 
သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္
 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦးဝင္းတင္ ဟာ ဒီကေန႔ ဧျပီ ၂၁ရက္ ၂၀၁၄ တနလၤာေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္ ရန္ကုန္ ေဆးရံုႀကီးမွာ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္သြားပါတယ္။ က်န္းမာေရးအေျခအေန အထူးစိုးရိမ္ရတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး အေရးေပၚ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသေဆာင္မွာ ကုသမႈခံယူေနရင္း ကြယ္လြန္သြားတာပါ။
 
ဦးဝင္းတင္ကို ပဲခူးတိုင္း ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕မွာ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕က ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္က အဂၤလိပ္ စာေပ၊ ေခတ္သစ္ ရာဇဝင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸ ဘာသာ တြဲနဲ႔ ဝိဇၨာဘြဲ႕ ရခဲ့ပါတယ္။
၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ စတင္ ထူေထာင္ရာမွာ ပါဝင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းတင္ဟာ ေၾကးမံုသတင္းစာ ျပည္သူပိုင္ အသိမ္းခံရတဲ့ ေနာက္ပိုင္း မႏၱေလးၿမဳိ႕မွာ ထုတ္ေဝတဲ့ ဟံသာဝတီသတင္းစာမွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၀ ႏွစ္နီးပါး လုပ္ကိုင္ခဲ့ေနာက္ ဟံသာ၀တီ ဦးဝင္းတင္အျဖစ္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္ဟာ စာေပ၊ ပန္းခ်ီ၊ သဘင္ဂီတ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေဆာင္းပါး စာတမ္း ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္ အစရွိတာေတြ အေျမာက္အမ်ား ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွာ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
 
၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ဦးဝင္းတင္ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသလို ေထာင္အတြင္းထဲမွာပဲ ေနာက္ထပ္ ထပ္တိုး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြကို ဆက္လက္ ခ်မွတ္တာ ခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာမွ အက်ဥ္းေထာင္က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။
ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ ဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္ဟာ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ အရာရွိႀကီးမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ ေတြ ့ဆံု

ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား အဖြဲ ့အစည္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ နွင့္ အဖြဲ ့အား ခ်င္းရိုးရာ ၀တ္စုံ၀တ္ဆင္ေပးကာ လႈိက္လဲွစြာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ Photo by - Jade Land
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေရာက္ရိွလာတဲ့ KIA ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ေလးဦးဟာ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန နဲ႔ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ပုဂၢိဳလ္ေတြ အပါအ၀င္ တျခား အေရးႀကီး ပုဂိၢဳလ္မ်ား နဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အဖြဲ႔ဟာ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ကေန ၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ Ms Samantha Power ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Ms Wendy Sherman လက္ေထာက္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr Rick Barton တို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနနဲ႔ နိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးဌာန တို႔က အရာရွိေတြ နဲ႔ လဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အဖြဲ႔ကို ႀကိဳဆိုတဲ့ အခမ္းအနားမွာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တဦးျဖစ္တဲ့ Tom Malinowski က ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း စစ္မ်က္ႏွာျပင္မွာ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားစြာရဲ႕ အသက္ေတြကို ကခ်င္တပ္သားေတြက ကယ္တင္နိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ အရွိန္ယူေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကူညီရာမွာ

Sunday, April 20, 2014

အေမရိကန္ေရာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ရဲ႕ ရိုးစင္းေသာ အေျဖ...

Vide0 by - Tluang Hei Sang

Saturday, April 19, 2014

ကခ်င္ေဒသမွာ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ ဗန္းေမာ္-မိုးေမာက္-လြယ္ဂ်ယ္ ကားလမ္းေပၚမွာ အစိုးရတပ္ တပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ KIA တပ္ဖြဲ႕ တပ္မဟာ (၃) တပ္ေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကစလုိ႔ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ခုလိုတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရတာဟာ ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔က အစိုးရတပ္ ခမရ ၂၇၆ ရဲ႕ စစ္ကားတစ္စီးကို KIA ဘက္က မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲေတြဆက္တိုက္ျဖစ္လာတာလို႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက RFA ကိုေျပာပါတယ္။
 
" မုိးေမာက္မွာ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔က တပ္ကုိ ကားမုိင္းခြဲလိုက္တယ္ အဲ့ဟာလုိက္ရွင္းေနတာ၊ ရွင္းေနတုံးပဲ အဲ့ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲပဲ၊ လြယ္ဂ်ယ္- ဗန္ေမာ္လမ္းႀကီးေပၚမွာ မုိင္းခြဲလိုက္တာေလ ကားတစ္စီး မီးေလာင္သြားတယ္ေလ၊ တပ္သြားခ်ိန္တာေလ၊ မုိးမိတ္ရြာတက္ ၂၇၆ အဲ့တက္ကေနၿပီးေတာ့ စိန္လုံမွာ သြားခ်ိန္းမွာ သြားခ်ိန္းမယ့္ဟာကုိ ဗန္ေမာ္ - လြယ္ဂ်ယ္လမ္းေပၚမွာတင္ မုိးေမာက္အထြက္ပဲရွိေသးတယ္ အဲ့ဒါကုိ မုိင္းခြဲလုိက္တာ မုိင္းခြဲေတာ့ အဲ့ဒါနယ္ေျမကုိ ဝင္ရွင္းေနတာ၊ လမ္းေပၚမွာ ကားမုိင္းခြဲတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းတဲ့ သေဘာပါပဲ၊ အေျခအေနက ရွင္းေတာ့မရွိေတာ့ဘူးဆုိ ျပန္ထြက္လာမွာပါပဲ"
အဲ့ဒီလိုတိုက္ခိုက္မႈမွာ အစိုးရတပ္မေတာ္သားေတြ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ

Friday, April 18, 2014

ဒါမ်ိဳးေတြ ေဝျခမ္းယူေနမွေတာ့ ဘယ္အာဏာ လက္လႊတ္လိုပါ့မလဲ

 
ေျမေနရာေကာင္း ၄၈ ဧကကို တစ္ႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ နဲ႔ ငွါးခဲ့သတဲ့။ ေျမ ၁ ဧကကို ၁ လ ခုႏွစ္ေသာင္းပင္ ငွါးခ မေပးရ။

နိဳင္ငံျခားသား ကုမၸဏီကို ငွါးလ်ွင္ ဒီ့ထက္ အဆ ၁၀၀ ေတာ့ ေပးမည္ထင္၏
ဒီလို လုပ္စားတာ ျမန္မာ တစ္ျပည္လံုး ကုန္သေလာက္ပါဘဲ။

ဦးေတဇက သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ကေလးဝ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေစ်းေခ်ာင္ေခ်ာင္ျဖင့္ ယူခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ကို ျပန္ေရာင္းစားခဲ့ၿပီး အျမတ္ ေဒၚလာ သန္းခ်ီယူသြားသည္။ ၿပီးေတာ့ ခြဲေပးလိုက္မည္။

ဒီလူေတြ ဘယ္သူက အာဏာ လက္လႊတ္နိဳင္လိမ့္မလဲ။ သစ္ကိစၥလည္း ထိုနည္းတူ။ ေနရာတိုင္းမွာ သူတို႔ ဒီလိုပဲ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

(သတင္းကေတာ့ ၾကာပါၿပီ)
Credit to: Naywin Thr

ျပင္းထန္ေသာKIA စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ EU ၏ လက္နက္ တင္ပို႔မႈ တားျမစ္ခ်က္

 
အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တပ္မဟာ (၃) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၁) တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ ခရိုင္ မိုးေမာက္ ျမိဳ႕နယ္ က်ရိဒါ့ေ ဂၚ ေဒသတြင္ ယေန႕ နက္ (၈)နာရီမွ ေန႕လည္ပိုင္း အထိ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္း KIA စစ္ရံုးခ်ဳပ္မွ အတည္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။

“ အထူး သျဖင့္ေတာ့ အဲဒီတပ္ရင္း (၁)ဖက္မွာ က တပ္မ (၉၉) စစ္ေၾကာင္းေတြ စစ္ဆင္ ေနတာ ျဖစ္တယ္။ အခုတိုက္ ပြဲမွာ ဆိုရင္ သူတို႕ က အင္အား (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိတဲ့ စစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းနဲ႕ ညွပ္တိုက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုဆို ပါသည္။

တပ္မ (၉၉) စစ္ေၾကာင္း သစ္မ်ားသည္ ယမာန္ေန႔ က ဆုတ္ခြာ ေပးလိုက္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္း ေမာ္ ခရိုင္ မိုး ေမာက္ ျမိဳ႕နယ္ အထက္ပိုင္း ခ၀မ္ဘမ္ ေက်း ရြာ အနီး ရိွ ဒေဂၚ ေတာင္ လမ္းေၾကာင္း မွ ေရာက္ရွိလာျပီး စစ္ကူမ်ား ပါ အဆက္မျပတ္ ပို႕ ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ စစ္ေၾကာင္း သစ္မ်ားသည္ KIA တပ္ရင္း(၁) တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တပ္ရင္း(၂၇) ကို အကူ အညီ မေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ပိတ္ဆို႕မွဳမ်ား မျပဳ လုပ္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ လိုသည့္ စစ္ပရိယာယ္ ျဖစ္ စစ္ဆင္ခဲ့ ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း။ ထိုး စစ္ခ်ိန္ႏွင့္ တ ေျပးညီ တပ္ရင္း (၂၇) အား စစ္ဆင္ေနသည့္ တပ္မ(၈၈) စစ္ေၾကာင္း မ်ားမွ ဒါဏ္ရာ ရလူနာမ်ား ကို သယ္ ထုတ္သြား ဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု KIA ေရွ႔တန္း တပ္မွဴးမ်ား က ယူဆေနၾက

အစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္ KIA တို႔ ထပ္မံ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား

 
အစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ အစိုးရ စစ္တပ္မွ ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးမ်ား ျဖင့္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္း ထပ္မံ ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ရာ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမ၊ တပ္ရင္း ၂၇ မွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ တပ္ရင္း (၁) ေဒသ တ၀ိုက္ကုိ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးမ်ား ျဖင့္ပစ္ခတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုနယ္ေျမ၌ ေက်းရြာမ်ား မရွိ၍ ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း KIA ေျပာခြင့္ရသူ ဦးလာနန္ က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

၎က “ဒီမနက္ ၈ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္မွာ အစိုးရ တပ္မ ၉၉ ႐ုံးထိုင္ရာကေနၿပီးေတာ့ ၁၂၀ မမ ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ေနပါတယ္၊ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ကတည္းက ထိုးစစ္ ဆင္ေနတာပါ၊ ၁၄ ရက္ေန႔ တိုက္ပြဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ဘက္က ၂ ေယာက္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ တယ္၊ တေယာက္ကေတာ့ ေပ်ာက္ေနလို႔

Thursday, April 17, 2014

ေတာင္ကိုရီးယား ကမ္း႐ုိးတန္းေစာင့္တပ္ႏွင့္ ေရတပ္မ်ား ခရီးသည္ ေရယာဥ္ ရွာေဖြေရး စတင္

ေတာင္ကိုုရီးယား ကမ္းရိုုးတန္းေစာင့္တပ္နဲ႔ ေရတပ္က ေရငုုပ္သမားေတြဟာ ရွာေဖြေရးလုုပ္ငန္း ေတြကိုု ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ စတင္ေနပါၿပီ။

ဂ်ဲဂ်ဳကၽြန္းကိုု ေက်ာင္းခရီးစဥ္နဲ႔သြားတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား အပါအ၀င္ လူ ၂၉၀ ကေတာ့ သေဘၤာနစ္ျမဳႇပ္မႈအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုုးေနဆဲပါ။ သေဘၤာနစ္မႈ ဒုုတိယေန႔မွာ ေပ်ာက္ဆံုုးေနသူေတြကိုု ရွာေဖြေရး တိုုးတက္မႈေတြကိုု သိရဖိုု႔ မိသားစုု၀င္ေတြက ကမ္းရိုုးတန္းၿမိဳ႕ ဂ်င္းဒိုုကိုု စုုရံုုးေရာက္ရွိ လာပါၿပီ။

ဂ်င္းဒိုုကမ္းရိုုးတန္းေစာင့္တပ္က အရာရွိရဲ႕ အဆိုုအရ သေဘၤာနစ္ျမဳႇပ္ရာ ေနရာကေရျပင္ဟာ ေတာင္ကိုုရီးယား ကမ္းရိုုးတန္းမွာ လိႈင္းအျပင္းဆံုုး ေနရာလိုု႔ဆိုုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစိတ္တပိုုင္း နစ္ျမဳႇပ္ေနတဲ့ သေဘၤာရွိရာ ေရျပင္ကိုုေရာက္ဖိုု႔ ေရငုုပ္သမားေတြဟာ နာရီအေတာ္မ်ားမ်ား ၾကာေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုုင္းက အင္ခ်ံဳဆိပ္ကမ္းက ထြက္လာခ်ိန္မွာ သေဘၤာေပၚမွာ လူ အေယာက္ ၄၅၀ ေက်ာ္ စီးနင္းခဲ့တာပါ။ အေယာက္ ၃၄၀ ေလာက္ကေတာ့ ဆုုိးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္နားက ဒန္၀န္အထက္တန္းေက်ာင္းက ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႕ ဆရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ မွာေတာ့ လူ

နယ္ေျမမခြဲျခားခင္ ျမန္မာနဲ႔ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔ေတြ စည္းကမ္းလိုက္နာဖို႔လို

(KIA စခန္းတခုကို ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြ ၀င္ေရာက္စီးနင္းမီး႐ိႈ႕ေနပံု -
(ဓာတ္ပံု - အလြတ္သတင္းေထာက္ ဂၽြန္စံလင္း)
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရတပ္ေတြဟာ တိုက္ပဲြေတြဆက္ျဖစ္ေနၿပီး ကခ်င္တပ္ေတြရဲ႕ စခန္းတခ်ိဳ႕လည္း လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသလုိ ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ေတြရဲ႕ ယာဥ္တန္းေတြလည္း ၿခံဳခိုတုိက္ခိုက္ခံေနရပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္းဘက္မွာေတာ့ ဒုုကၡသည္ ၂ ေထာင္ေလာက္ဟာ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ ထြက္ေျပးေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဗြီအိုေအ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာ က သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။
 
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွာ တုိက္ပဲြေတြျဖစ္ေနရာကေန ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဗန္ေမာ္ခ႐ိုင္ မုိးေမာက္ဘက္မွာ တုိက္ပဲြေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတာပါ။ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာမွာ Al Jazeera သတင္းဌာနအတြက္ သတင္းယူေနတဲ့ ဦးဂၽြန္စံလင္းက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။
 
“စျဖစ္တာကေတာ့ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေနေလာက္ကတည္းက စ ျဖစ္တာ။ ၁၀ ရက္၊ ၁၁ ရက္၊ ၁၂ ရက္၊ ၁၃ ရက္၊ ၁၄ ရက္ေပါ့၊ ဒီေန႔ဆုိရင္ ၁၅ ရက္ေတာင္ ရွိၿပီ။ ေန႔တုိင္းလိုလုိ ျဖစ္ေနၾကတာ။ ဒီေန႔မနက္ကေတာ့ ၉ နာရီေက်ာ္ ၁၀ နာရီေလာက္ကေန စၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္တယ္။ ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ေပါ့။ ေဒသကေတာ့ နမ့္ဆုိင္းေပါ့ေနာ္။ ၾကားက ဘယ္ၾကားလဲဆုိေတာ့ ေက်ာက္စခန္းနဲ႔ ေလာ္ဒန္ၾကားက နမ့္ဆုိင္းရြာေပါ့ အဲ့ဒီနားမွာ ျဖစ္ၾကတာ။ ဒီေန႔မနက္က ၁ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကို တုိက္ပြဲ အႀကီးအက်ယ္ ထ ျဖစ္တယ္ေပါ့။”
 
ေမး။ ။ စခန္းေတြ ဘာေတြ က်တာေတြေရာရွိလား။
ေျဖ။ ။ “စခန္းကေတာ့ အရင္က KIA နဲ႔ ဗမာအစိုးရနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဟိုဟာေပါ့ေနာ့္။ အသိအမွတ္

ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း (၁)နယ္ေျမ တြင္ တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြား

 
ဧျပီ (၁၆)ရက္ မေန ့က ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၃) တပ္ရင္း(၁) ေဒသ ဘက္တြင္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာ စတင္ျဖစ္ပြားေနေႀကာင္း သိရသည္ ။ KIA တပ္မဟာ(၃) တပ္ရင္း (၂ရ)ဘက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရက္ဆက္ ျဖစ္ပြားေနရာမွ တပ္ရင္း(၁)နယ္ေျမ ဘက္တြင္ပါ စတင္ ျဖစ္ပြားလာေနေႀကာင္း သိရသည္ ။
 
ဧျပီ(၁၆)မေန ့က မနက္ (၅)နာရီခန္ ့မွ (၁၁း၃၀)နာရီ အခ်ိန္ထိတိုင္ ခါ့စူေကာင္ ၊ ဖါ့လြမ္ဘြမ္ နွင့္ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား စခန္းခ်ထားရာ မိုင္ဆပ္ေကာင္ စခန္း အနီးသို ့ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား အင္အား အလုံးအရင္း ထိုးကာ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ရာမွ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။

 တိုက္ပြဲတြင္ မိမိ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ ့၀င္ (၃)ဦး ထိခိုက္မႈ ရိွခဲ့ျပီး အစိုးရတပ္ဘက္မွ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈ မ်ားျပားေနေႀကာင္း သိရသည္ ။
 
Copy from - Jade Land

USA ေရာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ႏွင္႔ ကခ်င္ စစ္ပြဲ သတင္း

Copy from - rfa

Monday, April 14, 2014

2014 တိုက် ိဳ သၾကၤန္ ပြဲ


video by - Zay Yar

သၾကၤန္္အႀကိဳေန႕မွာ မင္းေအာင္လိႈင္ဦးေဆာင္ သာကီစစ္သား လိုက္သတ္လို႕ ရွမ္းေတြ ေသြး႐ူးေသြးတန္း ထြက္ေျပးေနရ

ျမန္မာအစိုးရတပ္ ၏ ကခ်င္ေဒသတြင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အေျခအေန Up date

 
ဧျပီ (၁၃)ရက္ မနက္ (၁၀း၃၀)နာရီ အခ်ိန္က ဗန္းေမာ္ မွ တက္လာေသာ အစိုးရစစ္ယာဥ္တန္း ကား အစီး(၈)စီး အင္အား (၁၀၀)ခန္ ့ သည္ ဗန္းေမာ္ -လြယ္ဂ်ယ္ လမ္းအတိုင္းတက္လာျပီး မိုးေမာက္ အထက္ဘက္ ခ၀မ္ဘမ္ေက်းရြာတြင္ ေရာက္ရိွေနေႀကာင္းသိရသည္။

ဧျပီ (၁၃) ရက္ မနက္ (၈း၀၀)နာရီ ခန္ ့က ရွမ္းေျမာက္ နမ့္ခမ္း မွ တက္လာေသာ အစိုးရ စစ္ေႀကာင္း ကား (၃)စီး အင္အား (ရ၀)ခန္ ့ ေကအို္င္ေအ တပ္ရင္း (၂ရ)နယ္ေျမ မန္၀ိန္းႀကီး ေဒသ သို ့၀င္ေရာက္လာေႀကာင္း သိရသည္။

ဧျပီ (၁၃)ရက္ ညေန (၄း၅၀)နာရီ ခန္ ့က ေရေႀကာင္းမွ တက္လာေသာ တပ္မ(၈၈)လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား အင္အား (ရ၀)ခန္ ့သည္ စစ္ကား(၅)စီး အျပည့္ျဖင့္ ဗန္းေမာ္ အေျခစိုက္ ဒကစ (၂၁) တပ္ရင္း သို ့ေရာက္ရိွေနေႀကာင္း သိရသည္။

ဧျပီ (၁၃)ရက္ မနက္( ရး၁၅)နာရီ ဗန္းေမာ္ ဗ်ဳဟာကုန္း မွ ထြက္လာေသာ အစိုးရတပ္အင္အား (200)ခန္ ့ လက္နက္ရိကၡာ အျပည့္ျဖင့္ ကားအစီး(၁၆)စီးျဖင့္ ဗန္းေမာ္ -မန္ဂ်ယ္ -ကိုင္ထိပ္-ေအာက္ေခ်ာင္း ဘက္သို ့

Friday, April 11, 2014

သၽွမ္း - ကခ်င္နယ္စပ္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ ေဒသခံမ်ား ရြာလုံး ကၽြတ္ စစ္ေဘးေရွာင္ရ

 
April 10, 2014 
သၽွမ္း - ကခ်င္နယ္စပ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ မန႔္ဝိန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု လြယ္ဟိုေဆေဒသအတြင္း ျမန္မာအစိုး ရ စစ္ တပ္က ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA အား ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ၁၀ ရြာ ထက္မနည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

KIA ၏ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမအား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္သည့္ အစိုးရတပ္မွာ မေကြးအေျခစိုက္ တပ္မ ၈၈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္းျဖင့္ သုံးဘက္သုံးတန္ ထိုးစစ္ဆင္ကာ လက္နက္ႀကီး မ်ားစြာ ျဖင့္လည္း ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသအတြင္း KIA တပ္မွူးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ခုထိေတာ့ ၂ ဖက္စလုံးက ပစ္ခတ္ေနတုန္းပဲ၊ သူတို႔ဘက္က အက်အဆုံးမ်ားမယ္။က်ေနာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕က အေသအခ်ာေနရာယူထားေတာ့ ျပသနာမရွိဘူး။ လယ္ကြင္းထဲကေန ဗမာစစ္ေၾကာင္းတက္လာတာ က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းျမင္ရတာဘဲ။ အခုသူတို႔ဘက္က ၄၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရၿပီး နမ့္ခမ္းေဆး႐ုံ

Thursday, April 10, 2014

NCCT ႏွင့္ UPWC တို႕ (၄)ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးျပီး သေဘာတူညီမွဳရရွိခဲ့

 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညွိႏွိဳင္းေရး အဖြဲ႕” (NCCT) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) တို႕သည္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူႀကမ္း တခုရရွိရန္ (၄)ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးျပီး ေအာင္ျမင္မွဳ ရခဲ့သည္ဟု ယေန႕ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါသည္။

“ အလား အလာ ေကာင္းတယ္။ နိဒါန္းနဲ႕ အခန္း(၇) ခန္းကို (၄) ရက္ထဲနဲ႕ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ရရွိထားတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြထံ တင္ျပရဦးမွာမို႕ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရဦးမယ္။” ဟု MPC အရာရွိ တဦးကဆိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားဖက္က ဘ၀င္မက်ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို အျမန္ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ မ်ားဖက္မွ ဆိုေနပါသည္။

ရန္ကုန္ျမဳ႕ိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနတြင္ တဖက္ကိုယ္စလွယ္ (၉)ဦးစီျဖင့္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အစိုးရဖက္မွ ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္ျပီး တိုင္းရင္းသားဖက္တြင္ ပဒိုကြယ္ထူး၀င္းမွ ဦးေဆာင္ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲကို NCCT ကိုယ္စားလွယ္ အျပည့္အစံုျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အေသးစိပ္ ညွိႏွဳိင္းမွဳကို NCCT ၏ နည္းပညာ အေထာက္ အကူျပဳ အဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာတူထားသည့္ စာခ်ဳပ္ မူႀကမ္းအား သက္ဆိုင္ရာသို႕ အျပန္အလွန္တင္ျပျပီး လာမည့္ေမလ ပထမ အပါတ္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု ေဆြေႏြး သြားမည္ဟု သေဘာတူထားပါသည္။ ၄င္းတို႕သေဘာတူ ထားသည့္ အခ်က္အလက္ အေသးစိပ္ကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္ကိုမူ

Sunday, April 6, 2014

ကာ/ခ်ဳပ္၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူဝါဒ ျပန္ညႇိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကား

 
Sunday, April 6, 2014

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒေျခာက္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းေရး အလုပ္အဖြဲ႔ NCCT ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။
...
ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (Myanmar Peace Center) တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္း ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲေရး အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္းက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မူဝါဒမ်ားကို တင္ျပလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူ႔ဘက္က အဆိုျပဳလာတဲ့ အခ်က္ပါ။ တကယ္တမ္း ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ လက္ခံလို႔ မရပါဘူး။ တစ္ဖက္သတ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အားလုံးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏိႈင္းသြားရမွာပါ” ဟု ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္၊ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ

Saturday, April 5, 2014

ႏွစ္ဆခြဲခန္႔ မ်ားျပားလာေသာ ၂၀၁၄ စင္ကာပူ ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း
အေမရိကေရာက္ စင္ကာပူပီအာ (Permanence Residence of Singapore) တစ္ဦးကို အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးက ဘာလူမ်ိဳးလဲ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံကလဲ ေမးေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ေနတယ္လို႔ ေျဖလိုက္ပါတယ္။ I am a Burmese, living in Singapore. အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက Burmese ဆိုတာ မၾကားဖူးေပမယ့္ စင္ကာပူကိုေတာ့ ၾကားဖူးပါတယ္။ သူက ေၾသာ္...ဟုတ္လား။ ဘားမားဆိုတာ စင္ကာပူႏိုင္ငံထဲက ျပည္နယ္တစ္ခုလား ... လို႔ ႐ိုး႐ိုးေလး ေျပာလိုက္ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ေျမပံုထုတ္ၿပီး စင္ကာပူဆိုတာ ေသးေသးေလး၊ ျမန္မာဆိုတာ အႀကီးႀကီး၊ လူဦးေရလည္း ၁၅ ဆေလာက္ မ်ားတယ္လို႔ ေျပာရတယ္။ စိတ္ပ်က္စရာပါပဲ။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာ သပိတ္ေမွာက္စဥ္က စင္ကာပူမွာ ျမန္မာေတြ စုစုေပါင္း တစ္သိန္းေလာက္ ေနထိုင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အလ်ား မိုင္ ၆၀၊ အနံ မိုင္ ၃၀ ကြၽန္းႏိုင္ငံေလးမွာ လူဦးေရ ေျခာက္သန္းေလာက္  ေနထိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေလးသန္းေလာက္ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားက ႏွစ္သန္းေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါတယ္။

စင္ကာပူမွာ လူမ်ိဳးေလးခုကို အေျခခံထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေလး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အျခားလူမ်ိဳးေတြ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါမယ္။ ၂၀၀၈ အခ်ိန္က ျမန္မာလူဦးေရ တစ္သိန္းဆိုတာ ၆၀ ပံုတစ္ပံု ၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ မျဖစ္စေလာက္ ဆိုေပမယ့္ အခု ၂၀၁၄ မွာ

NCCT နဲ႔ MPC တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ


Copy from - rfa

ခန္းမ အျပည့္နီးပါးရွိတဲ့၊ ေဆြးေႏြးဘက္အဖြဲ႕အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ

" UPWC and NCCT meeting " 1st Day
MPC မွာ က်င္းပတဲ့ UPWC နဲ႔ NCCT တို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီကေန႔ (၅.၄.၂၀၁၄) မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွာ စတင္ခဲ့ပါၿပီ။

- ေဆြးေႏြးပြဲ မစမွီ မနက္(၈း၀၀)နာရီမွာ NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သီးျခားဖိတ္ၾကားထားတဲ့အဖြဲဲ႕႔ (၅)ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အဲဒီ ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ အဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕ RCSS/SSA, ABSDF ,NSCN-K တို႔ ပဲ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး UWSP နဲ႔ NDAA တို႔ကေတာ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

- ေဆြးေႏြးပြဲ အစကို ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးဖက္ေတြ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကတဲ့ အစီအစဥ္နဲ႕စပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာက KNU ပဒိုေစာတာဒိုမူး၊ AA က ဦးေက်ာ္ဟန္၊ NDAA က ဦးၾကည္ျမင့္တို႔ရွိပါတယ္။

- ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား (၂၁)ဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲက
NCCT အေနျဖင္႕ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း (၂၉) ဦးနဲ႔ ရံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ UPWC ကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆)ဦးနဲ႕ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၅) ဦး တက္ေရာက္ပါတယ္။ ( တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ ရွိသူ (၆)ဦး တက္ေရာက္ပါတယ္။) သီးျခားဖိတ္ၾကား ထားတဲ့အဖြဲဲ႕(၅) ဖြဲ႕ကအဖြဲ႕ဝင္နဲ႕ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ဝင္ (၃၁) ဦး တက္ေရာက္ပါတယ္။

- ခန္းမ အျပည့္နီးပါးရွိတဲ့၊ ေဆြးေႏြးဘက္အဖြဲ႕အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ MPC မွာ ဒါ ပထမဆံုးပါဘဲ။

- ပြဲအစမွာ
(၁) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း
(၂) NCCT မွ ဦးႏိုင္ဟံသာ
(၃) လႊတ္ေတာ္မွ ဦးသိန္းေဇာ္
(၄) NCCT မွ ပဒိုကြယ္ထူးဝင္း
(၅) တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္း
(၆) NCCT မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ၿပီးေတာ့ သီးျခားဖိတ္ၾကားထားတဲ့
(၇) UWSP မွ ဦးေအာင္ျမင့္
(၈) RCSS-SSA မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းလွ
(၉) NDAA မွ ဦးၾကည္ျမင့္
(၁၀)ABSDF မွ ရဲေဘာ္သံခဲ
(၁၁) NSCN-K မွ ဦးေက်ာ္ဝမ္းစိန္ တို႔ အသီးသီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။

- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အရာႀကီးမ်ား သည္ UWSP, RCSS SSA , NDAA ,NSCN-K , ABSDF အဖြဲ႔တို့အား လက္႐ွိအျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေျခအေနမ်ား NCCT နႇင့္ Nationwide Ceasefire ထုိးဖို႔အတြက္ Single Text ရေအာင္လို႔ ႏွစ္ဘက္ ပူးတြဲ ျပင္ဆင္မူ႕ ကိုသီးသန္႔႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - Hla Maung Shwe(FB)သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ

TNLA ၇၁၇ တပ္ရင္း ႏွင့္ျမန္မာတပ္တို႕ မိုးကုတ္ဖက္တြင္တိုက္ပဲြျဖစ္


၃ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၄။

ယေန႕ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ နံနက္ ၀၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႕တြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ (၇၁၇) တပ္ရင္း ၏ လႈပ္ရွားတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ျမန္မာတပ္ ခလရ (၉၅) တို႕ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေအးသာယာရြာ အနီးတြင္ ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မိုးကုတ္ႏွင့္ေက်ာက္မဲအစပ္တြင္ရွိေသာ ဘိန္းၿခံမ်ားလိုက္လံ တိုက္ဖ်က္ေနသည့္ တအန္းတပ္မေတာ္ ဗ်ဴဟာ အမွတ္(၂) တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ဘိန္းစစ္ဆင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုက္ပဲြမွာ ၀၆း၄၅ နာရီခန္႕တြင္ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး တနာရီနီးပါးၾကာတိုက္ပဲြတြင္ ျမန္မာတပ္ဖဲြ႕တို႕ ဆုတ္ခြာသြားသျဖင့္ တိုက္ပဲြအ ဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

တအန္းတပ္ဖဲြ႕က ျမန္မာတပ္ ခလရ(၉၅)၏ MA.1 တလက္ သိမ္းဆီးရမိသည္ဟု တပ္ရင္း ၇၁၇ တပ္ရင္းမွဴးမွ တိုက္ပဲြအစီရင္ခံစာ ေပးပို႕ခဲ့သည္။ တအန္းတပ္မေတာ္ဖက္မွ ထိခိုက္ဆံုးရွႈံးမႈမရွိပါ။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA
၀၉ ၄၉၃၁ ၄၉၅၁
၀၉ ၄၇၀၉ ၇၇၇၂


တိုက္ပဲြ ေနာက္ဆက္တဲြ update...

ျမန္မာတပ္မွာ ခလရ (၂၂၃) ျဖစ္ၿပီး ခလရ (၉၅) မဟုတ္ပါ။
တိုက္ပဲြတြင္ ျမန္မာ ၂၂၃ မွ တပ္ၾကပ္ၾကီး တဦးက်ဆံုးၿပီး- MA 1 တလက္၊ က်ည္ ၁၅၀ ေတာင့္၊ လက္ေထာက္ဗံုး က်ည္ ၁၂ လံုး၊ I.Com စကားေျပာစက္ ၂ လံုး သိမ္းဆည္းရမိသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA
၀၉ ၄၉၃၁ ၄၉၅၁

လွည္ကူးကရန္ပြဲ တိုင္းၿပည္ပ်က္သလိုဘဲ စစ္အစိုးရရယ္

ဦးေန၀င္းနဲ႔ ဦးသန္းေရႊ သို႔မဟုတ္ ရာဇ၀င္တူ အာဏာရွင္ႀကီး ႏွစ္ဦး

ျမန္မာႏုိင္ငံကို အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေပးခဲ့သူ

 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အာဏာရွင္ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေန၀င္းနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊတုိ႔ အၾကား တူတာေတြနဲ႔ မတူတာေတြကို ခြဲျခား သတိထားမိခဲ့ပါတယ္။

ဦးေန၀င္းကေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ ေပမယ့္ အခုထိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သူ႔ရဲ႕ အရိပ္က မ်ိဳးဆက္သစ္ ေျမးျဖစ္သူေတ...ြနဲ႔ အတူ အထင္အရွား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သက္ရွိထင္ရွား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊရဲ႕ အရိပ္အျဖစ္ကေတာ့ လက္ရွိ သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ အာဏာရ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိေနတာ ျငင္းလုိ႔ရမယ္ မထင္ပါဘူး။

ဦးေန၀င္းက ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း ေပါင္းတလည္နယ္ကေန တ႐ုတ္-ဗမာ လူလတ္တန္းစား မိသားစုက ေမြးဖြားႀကီးျပင္း လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားတယ္လုိ႔ ဆုိသလုိ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္လုိ႔လည္း ဆုိၾကတာမုိ႔ ေမြးေန႔ အမွန္ကို တိတိက်က် မသိရပါဘူး။

ဦးေန၀င္းဟာ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မွာ ဇီ၀ေဗဒ အဓိကနဲ႔ ၂ ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ပညာတတ္ တဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလ သခင္႐ႈေမာင္ အမည္နဲ႔ ဒုိ႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး သမုိင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ တဦးျဖစ္လာကာ ႏုိင္ငံေရးသမား တျဖစ္လည္း စစ္သား ျဖစ္ခဲ့သူပါ။ ဦးေန၀င္းဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ လက္၀ဲသမား မဟုတ္သလုိ လက္ယာသမားလည္း မဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီတဦး အျဖစ္သာ

KIA,ႏွင္႔ ယေန႔ျဖစ္ပြားေသာတိုက္ပြဲ၌ အစိုးရတပ္မွ ဗိုလ္မွဴး တစ္ဦးက်


ယေန ့ ၂၀၁၄၊ဧျပီ (၄)ရက္ ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ ကခ်င္ျပ္နယ္ ဘက္ျခမ္းရွိ KIA,တပ္မဟာ(၃) လက္ေအာက္ခံ KIA,တပ္ရင္း (၂ရ)နယ္ေျမျဖစ္ေသာ မန္ေမာင္းေက်းရြာ အနီးသို႔ စစ္ေႀကာင္းထိုးကာက်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ လႈပ္ရွားေနေသာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ (ဆ.က.ခ-၅၆၇) တပ္ နွင့္ KIA,တပ္ရင္း (၂ရ) တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား ထိေတြ ့ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ အစိုးရတပ္ (ဆ.က.ခ-၅၆ရ)တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးမ်ိဳးညြန္ ့စိုး နွင့္ တပ္သား လွ၀င္းေရႊ ဆိုသူ နွစ္ဦးက်ဆုံးသြားေႀကာင္း သိရသည္။
 
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း KIA, နယ္ေျမအသီးသီး သို ့ဗမာအစိုးရတပ္မ်ား အင္အားအလုံးအရင္း တိုးခ်ဲ ့ေနေသာေႀကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ ထပ္မံျဖစ္ပြား နိုင္ေႀကာင္း KIA, ေရွ ့တန္းမွ အရာရိွမ်ား သုံးသပ္ေျပာႀကားသည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ကခ်င္သတင္းဌာန

အစိုးရတပ္ႏွင့္ TNLAတပ္ရင္းတို႔ ကြတ္ခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲျဖစ္

 
၄ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႔နယ္ မန္နိမ္အုပ္စု သာပန္းကုန္းရြာအနီးတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ TNLA (၁၀၁)တပ္ရင္းတို႔မွ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တိုက္ပြဲက မနက္ ၃ နာရီကေန ၃ ခြဲအထိ တစ္ၾကိမ္၊ ဒီေန႔လည္ ၁၀-နာရီ ၂၀မိနစ္ကေန ၁၁-နာရီအထိ တစ္ၾကိမ္ ၂ၾကိမ္တိတိ ျဖစ္တယ္၊ က်ေတာ္တို႔ဘက္ေတာ့ အထိအခိုက္ မရွိပါဘူး အစိုးတပ္ဘက္မွ အထိအခိုက္ မသိရွိရေသးေပ’’ဟု TNLA (၁၀၁)တပ္ရင္းရင္းမွဴးမွ အတည္ျပဳေျပာဆို။

တိုက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အစိုးရတပ္မွာ အင္အား ၄၀ ေက်ာ္ရွိ ခလရ (၄၅)တပ္ရင္းႏွင့္ ၀ါေယာ့ ျပည့္သူ႔စစ္ခန္းမွ အင္အား(၆၀)ေက်ာ္ရွိ ပန္ေဆး ျပည့္သူ႔စစ္လက္ေအာက္ခံ ၀ါေယာ့ျပည့္သူ႔စစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

၄င္းနယ္ေျမသည္ TNLAမွ ပုံမွန္ လုံျခဳံေရးကင္းလွည့္သည့္ နယ္ေျမျဖစ္ျပီး ပန္ေဆးျပည့္သူ႔စစ္မွလည္း စုိးမိုးထားသည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး နယ္ေျမျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
P.S.L.F/T.N.L.A

၀၉ ၄၉၃၁၄၉၅၁
၀၉ ၄၇၀၉၇၇၇၂

Friday, April 4, 2014

လာဘ္ေပးတာသိရင္ အေရးယူမယ္ ဟုတ္စ

 
လာဘ္ေပးတာသိရင္ အေရးယူမယ္ ဟုတ္စ လာဘ္ေပးတယ္ဆိုတာ သူမ်ား မယားၾကာခိုတာနဲ႔ အတူတူပဲ။ လူမသိေအာင္ လုပ္တဲ့ကိစၥ။ အဲဒါကို တိတိက်က် သိရင္လာေျပာပါ။ အေရးယူမယ္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီး တစ္ပါးက ဂ်ာနယ္ထဲကေန ေျပာတယ္။ တိတိက်က် သိရေအာင္က လာဘ္ေပးၿပီးရင္ ေငြလက္ခံ ရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းလို႔ရတဲ့ ကိစၥမွ မဟုတ္တာ။ ေပးရတဲ့ သူကလည္း အျပင္မွာသာ ေျပာတာ၊ တရား႐ံုးမွာ သက္ေသ ဘယ္ထြက္ပါ့မလဲ။ ၿပီးေတာ့ ေပးလိုက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ျပန္ရတ့ဲ အခြင့္အေရးက ေပးရတာထက္ ဆယ္ဆေလာက္ ျမတ္ေနတာေလ။ ဘယ္သူက ကိုယ့္စီးပြား အပ်က္ခံၿပီး တရား၀င္ ေျပာမွာလဲ။ ဒါေပသိ လူဆိုတာ အေပါင္းနဲ႔ အသင္းနဲ႔ဗ်။ ဒီေတာ့ အရင္း ႏွီးဆံုး လူကိုေျပာ၊ အဲဒီလူက တစ္ဆင့္သူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ သူကို ထပ္ေျပာရင္း ဘယ္သူ႕ကို ဘယ္ေလာက္ ေပးရတယ္ ဆိုတာေတြက အျပင္ကို ထြက္လာတာေလ။

ဒီေတာ့ အဲဒီ၀န္ႀကီးကို ျပန္ေမးခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာ၀တီကို ခုတ္ထစ္ ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ေရကာတာေတြ ေဆာက္ခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ၿပန္၀ယ္လို႔ ရမယ္။ ဒါကို လာဘ္မစားဘဲ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ ၀န္ႀကီး ယံုၾကည္ပါသလား။

ၿမန္မာႏိုင္ငံက ေရနံတြင္းေတြကို တစ္ေလာက ကုမၸဏီ တစ္ခုကို ေပးလိုက္တယ္။ တကယ္ ထြက္တာက တစ္ေန႔ကို တစ္တြင္းစည္ ၁၅၀၀ေက်ာ္၊ ေပးလိုက္တဲ့ စာခ်ဳပ္မွာ တစ္တြင္းကို ၅၇၀စည္။ အဲဒါေရာ လာဘ္မစားဘဲ ေပးလိုက္တယ္လို႔ ယံုပါသလား။

၀န္ႀကီးကိုပဲ တည့္တည့္ ေမးလိုက္ေတာ့မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ ဆယ့္တစ္လ ထမ္းေဆာင္စဥ္မွာ ဘီယာနဲ႔ အရက္ခ်က္ စက္႐ံု(၇)႐ံု၊ စီးကရက္ စက္႐ံု(၃)႐ံု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ကေရာ ႐ိုး႐ိုးသာသား ခြင့္ျပဳခဲ့တာလား။ ႐ိုး႐ိုးသာသား လာဘ္မစားဘဲ ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လို အက်ိဳးေတြ ျမင္လို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တာလဲ။ ဘယ္လို ေစတနာနဲ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တာလဲ ေျဖေပး ေစခ်င္ပါတယ္။ ၀နႀကီးရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ေဆး႐ံုေဆးခန္းေတြမွာ ၀န္ႀကီးနာမည္နဲ႔ လွဴခဲ့တာေတြကေရာ ဘယ္ကရတဲ့ ေငြေတြပါလဲ။

ရန္ကုန္ တိရိစာၦန္႐ံုကို ၿမိဳ႕ျပင္ ေလွာ္ကားကို ေရႊ႕ဖို႔လုပ္တာကေရာ ၀န္ႀကီးရဲ႕ အစီအမံေတြ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိခ်င္ပါတယ္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက အဲဒီ အစီအမံဟာ ၀နႀ္ကီးဌာနက လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ ၀န္ႀကီးစတာပါလို႔ ဂ်ာနယ္ကို တရား၀င္ ေျဖထားပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက ၀န္ႀကီး အေၾကာင္း ျပခဲ့တာက ရန္ကုန္မွာ ကားေတြမ်ားၿပီး ေလထု ညစ္ညမ္းလာလို႔ တိရိစာၦန္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တဲ့ အတြက္ ေရႊ႕ရတာပါလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေနတဲ့သူေတြက တိရိစာၦန္ေတြေလာက္ေတာင္ အေလးထား မခံရ ေတာ့ဘူးလား။ တိရိစာၦန္္႐ံု ၿမိဳ႕ျပင္ ေရႊ႕ၿပီးရင္ အဲဒီ ေနရာကို ဘယ္သူ႕ကို ေပးဖို႕မ်ား စီစဥ္ခဲ့ပါသလဲ။

၀န္ၾကီးနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ ဆီက ထြက္လာတဲ့ စကားအရ စက္မႈ(၁)က ေျမေနရာေတြကို ၀န္ႀကီးနဲ႔ နီးစပ္သူေတြကို သူခိုးေစ်းနဲ႔ ေပးခဲ့ပါသတဲ့။ တျခား မၾကည့္ပါနဲ႔။ စစ္ေတာင္း စကၠဴစက္ကို ၀န္ႀကီးက
ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီကို ဘယ္ေစ်းနဲ႔ ေပးခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွာ ေငြပမာဏနဲ႔တကြ အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါတင္မက ႐ံႈးတယ္လို႔ ကုမၸဏီက ေျပာတဲ့အတြက္ ဘယ္ႏွစ္ ေငြေပးသြင္းခြင့္ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္ဆိုတာပါ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစက္႐ံုကိုပဲ ေနာက္တက္လာတဲ့ စက္မႈ၀န္ႀကီး လက္ထက္မွာ ငွားေတာ့ ၀န္ႀကီးငွားခဲ့တဲ့ ေစ်းထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုရခဲ့တာကို ၀န္ႀကီး ဘယ္လို ေျဖရွင္း ခ်င္ပါသလဲ။ ၀န္ၾကီးလက္ထက္မွာ ေပးခဲ့တဲ့ အင္းစိန္ဆပ္ျပာ စက္ရုံေျမေနရာကလည္း အျပင္မွာ

ကား နဲ႔ ေမာ္ဒယ္ျပပြဲ

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ၃၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အၾကီးဆံုးကားျပပြဲၾကီးကို မတ္လ ၁၆ ရက္ကေန ဧပရယ္ ၆ ရက္ေန႔အထိ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕က Muang Thong Thani မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ကား၀ါသနာအိုးေတြအတြက္ကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ပြဲတစ္ပြဲပါ။

ကိုယ္တုိင္ မသြားေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ Bangkokpost သတင္းစာကေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ဒီလ အႏွစ္သက္ဆုံး ကာတြန္းပုံရိပ္။

Thursday, April 3, 2014

သာသနာကြယ္ေအာင္ဘယ္သူေတြလုပ္ေနလဲ (အခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္ေပးပါ)

... သာသနာကြယ္ေအာင္ဘယ္သူေတြလုပ္ေနလဲ (အခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္ေပးပါ)
========================================

၁ ။ မူလ ပိုင္ရွင္ အား မဟာသႏၱိသုခ ကမၻာ့ ဗုဒၶသာသနာ ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီး မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း။

ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ စတင္တည္ေထာင္သူ မူလပိုင္ရွင္ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဘဒၵႏၲပညာဝံသအား ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ ( မဟန ) ကိုေနာက္ကြယ္မွ မိမိတို႔အလိုက် ၾကိဳးကိုင္၍ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွထြက္ခြာသြားရန္ အမိန္႔ ေပးညႊန္ၾကားမႈသည္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဝိနည္းက်င့္ဝတ္အရ၎ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား မ်ားအရ၎ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္မိသည္။
ဤကဲ့သို႔ ကမၻာ့သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအား ေရွ႕ဆက္လက္၍ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍မရေအာင္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအား ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသရွိ သာသနာ့သမိုင္းဝင္ လယ္တီသိမ္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ အား ေျမလွန္ျဖိဳခြဲ ဖ်က္ဆီး၍ေနရာသစ္ သို ႔ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္း။

လယ္တီသာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ သာသနာ့သမိုင္းဝင္ မဟာေအာင္ေျမ သိမ္ေတာ္ေျမေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဗုဒၶသာသနာဆိုင္ရာ ဒီပနီက်မ္းဂန္စာေပမ်ားအား အပတ္ တကုတ္ ေရးသားရာေနရာျဖစ္ျခင္း ၊ ဝိပႆနာကမၼဌာန္းတရားမ်ားကို ပြားမ်ားခဲ့ေသာ သူေတာ္စဥ္တို႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ ျဖစ္ျခင္း စသည့္ ဝိေသသထူးမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေအာင္ေျမေနရာမွန္ ျဖစ္သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိ အျပင္းအထန္း ကန္႔ကြက္သည္။

၃။ လက္ပေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းကုိ လက္နက္သုံးၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္း။

၄။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမႇ လူမ်ိဳးျခားမ်ား ႏိုင္ငံတြင္း စိမ့္၀င္ေနျခင္း။

ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ဘင္ဂါလီ ေတြကုိ (လ၀က) က ရုိဟင္ဂ်ာ(ဘင္ဂါလီ)တစ္ေယာက္ကုိ
White Card လုပ္ရင္ တစ္ခုကုိ ၁၀သိန္းေပးၿပီး ထုတ္ေပးခ့ဲလုိ႕ ရခုိင္ေဒသဟာ
ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြ ဘင္ဂါလီေတြ မ်ားခ့ဲေလၿပီး။ ဒီလူေတြမ်ားျခင္းက သာသနာအတြက္
ဗုဒ္ဓဘာသာအတြက္ ၊ လူမ်ဳိးအတြက္ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္။

၅။ သံဃာ (၃)ပါးအား က်ဴးေက်ာ္ေက်ာင္းေဆာက္သည္ဟုဆုိကာ လူ၀တ္လဲခုိင္းၿပီး
ေထာင္ (၆)လ ခ်ျခင္း။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအတြင္းက်ဴးေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဟုဆုိကာ တရားရင္ဆုိင္ေနသည့္ ေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ ၃ ပါးကုိ
ေထာင္ (၆)လ ခ်ခ့ဲသည္။

ခ႐ိုနီေတြကိုေတာင္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧက ေသာင္းခ်ီေပးထားခဲ့တယ္။ မတ္လထဲက golden key ကုမၼဏီသတင္း DVB မွာ ၾကည့္လိုက္ရတယ္။ ရခိုင္႐ိုးမမွာ ဧက ၃၀၀၀၀ အေျပာင္႐ွင္းနဲ႔ ကြၽန္းစိုက္ဘို႔ ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားတယ္။

အဲဒီလို လုပ္ခ်င္ရာက်ေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး သာသနာအတြက္မွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ဥပေဒေတြ သိပ္ေ႐ွ့တန္းတင္ေနတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိလုပ္ရက္ဟာ အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနသည္ဟု ေျပာရမည္။ ဗုဒီဘာသာထြန္းကားတ့ဲ ႏုိင္ငံလုိ႕ ဆုိေနၾကတ့ဲ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီလုိ ျဖစ္ရပ္ေတြ ၾကဳံေနရတာဟာ
တကယ္ကုိ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူအားလုံးပဲ အမွန္ကုိ အမွန္တုိင္း ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစ။
 
၁ ။ မူလ ပိုင္ရွင္ အား မဟာသႏၱိသုခ ကမၻာ့ ဗုဒၶသာသနာ ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီး မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း။
ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ စတင္တည္ေထာင္သူ မူလပိုင္ရွင္ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဘဒၵႏၲပညာဝံသအား ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ ( မဟန ) ကိုေနာက္ကြယ္မွ မိမိတို႔အလိုက် ၾကိဳးကိုင္၍ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ ထြက္ခြာသြားရန္ အမိန္႔ ေပးညႊန္ၾကားမႈသည္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဝိနည္း က်င့္ဝတ္အရ၎ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား မ်ားအရ၎ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ဖီလာ ဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္မိသည္။
ဤကဲ့သို႔ ကမၻာ့သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးအား ေရွ႕ဆက္လက္၍ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ မရေအာင္ ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရးအား ပိတ္ပင္ တားဆီးျခင္း ျဖစ္သည္။
 
၂။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသရွိ သာသနာ့သမိုင္းဝင္ လယ္တီသိမ္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ အား ေျမလွန္ျဖိဳခြဲ ဖ်က္ဆီး၍ ေနရာသစ္ သို ႔ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္း။
လယ္တီသာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ေက်းဇူးရွင္လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ သာသနာ့ သမိုင္းဝင္ မဟာေအာင္ေျမ သိမ္ေတာ္ေျမ ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဗုဒၶသာသနာဆိုင္ရာ ဒီပနီ က်မ္းဂန္ စာေပမ်ားအား အပတ္ တကုတ္ ေရးသားရာေနရာျဖစ္ျခင္း ၊ ဝိပႆနာ ကမၼဌာန္းတရားမ်ားကို ပြားမ်ားခဲ့ေသာ သူေတာ္စဥ္တို႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ ျဖစ္ျခင္း စသည့္ ဝိေသသထူးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေအာင္ေျမ ေနရာမွန္ ျဖစ္သည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိ အျပင္းအထန္း ကန္႔ကြက္သည္။
 
၃။ လက္ပေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းကုိ လက္နက္သုံးၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္း။
 
၄။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမႇ လူမ်ိဳးျခားမ်ား ႏိုင္ငံတြင္း စိမ့္၀င္ေနျခင္း။
ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ဘင္ဂါလီ ေတြကုိ (လ၀က) က ရုိဟင္ဂ်ာ(ဘင္ဂါလီ)တစ္ေယာက္ကုိ White Card လုပ္ရင္ တစ္ခုကုိ ၁၀သိန္းေပးၿပီး ထုတ္ေပးခ့ဲလုိ႕ ရခုိင္ေဒသဟာ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြ ဘင္ဂါလီေတြ မ်ားခ့ဲေလၿပီး။ ဒီလူေတြမ်ားျခင္းက သာသနာအတြက္ ဗုဒ္ဓဘာသာအတြက္ ၊ လူမ်ဳိးအတြက္ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္။
 
၅။ သံဃာ (၃)ပါးအား က်ဴးေက်ာ္ေက်ာင္းေဆာက္သည္ဟုဆုိကာ လူ၀တ္လဲခုိင္းၿပီး ထာင္ (၆)လ ခ်ျခင္း။
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအတြင္းက်ဴးေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဟုဆုိကာ တရား ရင္ဆုိင္ေနသည့္ ေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ ၃ ပါးကုိ ေထာင္ (၆)လ ခ်ခ့ဲသည္။
ခ႐ိုနီေတြကိုေတာင္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧက ေသာင္းခ်ီ ေပးထားခဲ့တယ္။ မတ္လထဲက golden key ကုမၼဏီသတင္း DVB မွာ ၾကည့္လိုက္ ရတယ္။ ရခိုင္႐ိုးမမွာ ဧက ၃၀၀၀၀ အေျပာင္႐ွင္းနဲ႔ ကြၽန္းစိုက္ဘို႔ ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားတယ္။
အဲဒီလို လုပ္ခ်င္ရာက်ေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး သာသနာအတြက္မွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ဥပေဒေတြ သိပ္ေ႐ွ့ တန္းတင္ေနတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိလုပ္ရက္ဟာ အာဏာရွင္ ဘုရင္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနသည္ဟု ေျပာရမည္။ ဗုဒီဘာသာ ထြန္းကားတ့ဲ ႏုိင္ငံလုိ႕ ဆုိေနၾကတ့ဲ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီလုိ ျဖစ္ရပ္ေတြ ၾကဳံေနရတာဟာ တကယ္ကုိ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာျပည္သူအားလုံးပဲ အမွန္ကုိ အမွန္တုိင္း ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစ။

 အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသတင္း

UWSA "၀" နဲ႔ မိုင္းလားအဖြဲ႔ အပစ္ရပ္ မူၾကမ္းညိႇႏိႈင္းေရးမွာ ပါ၀င္မည္

(ဓာတ္ပံု - ဦးလွေမာင္ေရႊ)
(ဓာတ္ပံု - ဦးလွေမာင္ေရႊ)
လာမယ့္္ စေနေန႔မွာ စတင္က်င္းပမယ့္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း ေရးဆဲြေရးေဆြးေႏြးပဲြကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ အနည္းဆံုး ၁၆ ဖဲြ႔ တက္ေရာက္ဖုိ႔ရိွေနၿပီး ဒီအဖဲြ႔ေတြထဲမွာ ၀ နဲ႔ မိုင္းလား အဖဲြ႔ေတြလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ဘက္ကေတာ့ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးနဲ႔ တပ္မေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးတုိ႔ ပါ၀င္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ ကိုမိုးေဇာ္ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

တႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း ေရးဆဲြဖုိ႔အတြက္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒီလ ၅ ရက္နဲ႔ ၆ ရက္ေန႔ေတြမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ
ေဆြးေႏြးၾကပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့လက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေရးဆဲြဖုိ႔ ေဆြးေႏြးရာ မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ NCCT တို႔သာ အဓိက ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကၿပီး လာမယ့္ ေဆြးေႏြးပဲြမွာေတာ့ NCCT မွာ မပါ၀င္တဲ့ ၀ နဲ႔ မုိင္းလားအဖဲြ႔ေတြပါ ပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

UWSP ေခၚ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ပါ၀င္တက္ေရာက္မယ္ဆုိတာကို အဖဲြ႔႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦးေအာင္ျမင့္ က အခုလို အတည္ျပဳပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ သြားမလို႔ အခုလမ္းမွာ၊ လမ္းမွာ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဘက္က ၇ ေယာက္ေလာက္ ပါပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ေယာက္ေလာက္ ပါပါတယ္။ ျပည္ပဆက္ဆံေရးဌာနႀကီးမွဴးေလ၊ ဦးေက်ာက္ဖန္း ဦးစီးၿပီးေတာ့ သူတို႔ အဓိကသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”

မိုင္းလားအဖဲြ႔လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အဖဲြ႔ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားၿပီး တက္ေရာက္မယ္လုိ႔ထင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။ မုိင္းလားအဖဲြ႔ကိုေတာ့ ဆက္သြယ္လုိ႔ မရခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့အဖဲြ႔ဟာ မိုင္းလားၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္စဥ္မွာ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

Wednesday, April 2, 2014

သမီးကေလးေက်းရြာက အိမ္ေထာင္စုေတြကို တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကားတန္းကို ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ၀င္ခြင့္မေပးပဲ တားဆီးထား

သထုံတြင္ပိတ္မိသည့္သမီးေလးတုိ႔အဖဲြ႔ ဒံုုသမိတံတားအနီး ညအိပ္ရပ္နားရမည္

(ဓာတ္ပုံ ရွင္းလင္းခ်က္ - သမီးေလးေက်းရြာ၊ ေဒၚကာလီေက်းရြာနဲ႔ အင္းမတီးေက်း ရြာေတြက အိမ္ေထာင္စု ၈၀ ဟာ DKBA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အတြင္းက ေက်ာက္ခက္ေက်းရြာကုိ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က DKBA အဖြဲ႕ရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕စဥ္ - Photo : Kyaw Zaw Win, Lar Wah Shee/RFA )

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ သမီးေလးေက်းရြာမွ ႏွင္ထုုတ္ခံရသည့္ ရြာသား ၂၀၀ ခန္႔ကုိ DKBA  အဖြဲ႕က ယေန႔နံနက္ပိုုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္သိုု႔ ေခၚေဆာင္သြားရာတြင္  ကရင္ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အ၀င္တြင္ တားဆီးခံရၿပီး ေနာက္ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရ တိုု႔အၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရေသးဘဲ ယင္းတံတားအနီးတြင္ပင္  ညအိပ္စခန္းခ်ရပ္နားရမည္ အေျခအေန ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မိုုးမခ သတင္းေထာက္ က သတင္းေပးပိုု႔ရာတြင္ “ေန႔ခင္းကတည္းက ဘားအံကိုုေပး၀င္ဖိုု႔ ဒီေကဘီေအနဲ႔ အစိုုးရဘက္က တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕နဲ႔ ညွိတာ မရဘူး၊ ေနာက္ညေနပိုုင္း သစၥာေတာင္ ဆရာေတာ္ၾကြလာၿပီး ၀င္ညွိလည္း မရဘူး၊ ေနာက္ဆံုုးေတာ့ ဒုုကၡသည္ေတြ အဲဒီေနရာမွာပဲ ညအိပ္ဖိုု႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ တေန႔လံုုးေနပူထဲမွာ ေနၾကရေတာ့ ကေလးေတြ အမ်ိဳးသမီးေတြ နဲ႔ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ေတြပါေတာ့ ေဆး၀ါး အကူအညီလိုုအပ္တာေတြရွိမယ္” ဟုု ေျပာသည္။

ညေန ၆နာရီခြဲ ေနာက္ဆံုုး သိရွိရသည့္ သတင္းမ်ားအရ DKBA  အဖြဲ႕မွ ဗိုုလ္မွဴး ဆန္းေအာင္ နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တိုု႔ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ဒံုုသမိတံတားေပၚ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေသာ္လည္း  DKBA  နယ္ေျမသိုု႔ သြားေရာက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုုးရက ေျပာဆိုုသည္ဟု သိရသည္။

Copy from - moemaka.

နိုင္ငံေရး လုပ္ေနသူေတြ ခင္ဗ်ားတို႔ အခု ဘာလုပ္သင္႔တယ္လို႔ ထင္လဲ


ကုိေနမ်ဳိးဇင္နဲ႔ ဦး၀င္းခ်ဳိကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လစီခ်

ကုိေနမ်ဳိးဇင္နဲ႔ ဦး၀င္းခ်ဳိကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လစီခ်
By ေနာ္ႏိုရင္း 1 April 2014  

လူမႈေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သူ ဦးေနမ်ဳိးဇင္နဲ႔ လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ ဦး၀င္းခ်ဳိတုိ႔ ၂ ဦးကုိ ႔ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေန႔မွာ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရုိင္တရားရုံးကေနၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံမွာ လယ္သမားအေရးအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့လုိ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းကေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ တရားစြဲဆုိခံတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေန႔က ဆႏၵမျပခင္ ဆႏၵျပဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာ လယ္သမားမရွိဘူးလုိ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လယ္သမား အေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆက္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာလုိ႔ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေနခင္းပုိင္းမွာေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ကို ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ၿပီးလုိ႔ တရားရုံးကုိ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ ေ၀မွဴးသြင္က ဒီဗြီဘီကုိ ေျပာပါတယ္။

Nay Myo Zin U Win Cho
http://burmese.dvb.no/archives/54226

1 April 2014
  လူမႈေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သူ ဦးေနမ်ဳိးဇင္နဲ႔ လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ ဦး၀င္းခ်ဳိတုိ႔ ၂ ဦးကုိ ႔ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေန႔မွာ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရုိင္တရားရုံးကေနၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
သူတုိ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံမွာ လယ္သမား အေရးအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့လုိ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းကေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ တရားစြဲဆုိခံတာျဖစ္ပါတယ္။
 
အဲဒီေန႔က ဆႏၵမျပခင္ ဆႏၵျပဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာ လယ္သမားမရွိဘူးလုိ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လယ္သမား အေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆက္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာလုိ႔ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီကေန႔ ေနခင္းပုိင္းမွာေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ကို ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ၿပီးလုိ႔ တရားရုံးကုိ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ ေ၀မွဴးသြင္က ဒီဗြီဘီကုိ ေျပာပါတယ္။
By ေနာ္ႏိုရင္း
Copy from - DVB
 
 

Tuesday, April 1, 2014

အၾကမ္းဖက္ ၀ါဒ က်ဆံုးပါေစ


ဒါလား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ

ေၿပာင္းလဲ ပါၿပီ ဆိုတဲ့ အာဏာရွင္နဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ား ေကြ်းေမြးထားတဲ့ သခင္ လက္ကို ၿပန္ကိုက္တဲ့ ေခြးဝဲစား သူေတာင္းစားဆိုတာ ခင္ဗ်ာတို႔ ပဲ ။ ၿပသနာကို ဒီ ပံုစံနဲ႔ ေၿဖရွင္းတာ ေၿပလည္မယ္တဲ့ လား ။ ဦးေႏွာက္ေတြ သံုးပါအံုး ဗ်ာ ။ ခင္ဗ်ာတို႔ ၿပင္ဆင္မွဳ နဲ႔ သူတို႔ရဲ့ ရပ္တည္ခြင့္ကို ၿပဳလုပ္ေပးၿပီး တၿဖည္းၿဖည္း ညိွထိန္ ၿပင္ဆင္သြားရမယ့္ အရာ ဗ် ။

ေၿပာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတဲ့ ။ တိုင္းရင္းသား ...ၿပည္သူေတြရဲ့ စား ၊ ဝတ္ ၊ ေနေရး အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြကို ဘယ္မွာ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့လို႔ လဲ ။ သူတို႔ အတြက္ လံုၿခံဳမွဳလည္း မေပးႏုိင္ဘူး ။ ႏုိင္ငံတကာမွာ တိုင္းခန္း လွည့္လည္ၿပီး ေတာင္းစားဖို႔ေတာ့ တတ္တယ္ ။ ခင္ဗ်ာတို႔ အစား က်ဳပ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူေတြ ရွက္တယ္ ဗ်ာ ။

ခင္ဗ်ာတို႔ လုပ္တတ္တာက တရုတ္ ၊ ကုလားေတြကို ဖင္ခံမယ္ ။ ကိုယ့္ တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္မယ္ ။ ဒါေတြက လြႊဲလို႔ ဘာမွ မလုပ္တတ္ေတာ့ ဘူး ။ ခင္ဗ်ာတို႔ အာဏာရွင္ေတြ ဝဇိန္ခ်ဳပ္မယ့္ အခ်ိန္ကလည္း သိပ္ၿပီး မေဝးေတာ့ ပါဘူး ။ တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူေတြကလည္း ခင္ဗ်ာတို႔ အာဏာရွင္ေတြ