Friday, March 14, 2014

အပစ္ရပ္ ၿပီးေနာက္ တပ္ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ကိစၥ ညိွႏိႈင္းရ ခက္ခဲ

အပစ္ရပ္ ၿပီးရင္ တပ္ေတြ ဖ်က္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုုခ်က္အေပၚ အစိုုးရနဲ ့ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔ေတြ ညိွႏိႈင္းဖိုု႔ အခက္အခဲ ရွိေနပါတယ္။

0 comments: