Monday, January 27, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားအား P.S.L.F/T.N.L.A ၏ ပန္ၾကားခ်က္


၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၇ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က
အမွတ္။ ။ ဝဝ၂/ဝ၅/ဌနခ-၂၀၁၄

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး P.S.L.F သည္ တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တအန္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ T.N.L.A ကို ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္း တပ္မေတာ္အၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလာသည္မွာ ၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ထို ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတိုအတြင္း တအန္းႏွင့္ျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ဖက္အၾကား ထိေတြ႕မႈတိုက္ပဲြ ၾကီးငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႕T.N.L.A ဖက္မွ ၁၁ ဦး က်ဆံုး ကာ ၂၀ ခန္႕ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရွိခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ အနဲဆံုး ၃၀၀ ေက်ာ္ က်ဆံုးၿပီး ၇၀၀ ေက်ာ္
ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စကခ (၁)၊ စကခ (၁၆) ႏွင့္ ရမခ တိုင္း လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေပါင္း ၃၀ မွ ၅၀ ခန္္႕သည္ မိမိတို႕ တအန္းေဒသတြင္း ပံုမွန္ လွည့္လည္ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားေနျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ လ ၁၂ ရက္ထိ တပ္ရင္းေပါင္း ၁၁ ရင္းထိတိုးခ်ဲ႕လႈပ္ရွားေနေသာ တအန္းတပ္မေတာ္၏ ေပ်ာက္က်ား တပ္စခန္းမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း မည့္သည့္တပ္စခန္း ကိုမွ်ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိျခင္း၊ လူထုေထာက္ခံမႈမ ရွိျခင္းႏွင့္ အထက္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တဖက္သတ္အမိန္႕ ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား မလိုအပ္ပဲ ထိခိုက္က်ဆံုးၿပီး၊ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ား ျမႇင့္တက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ေငြမ်ား ျဖဳန္းတီးခဲ့ၾကရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္က “ဒီမိုကေရစီတို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕ ဆိုတာက အာဏာခြဲေဝဖို႕ အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တိုင္းျပည္ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ တိုးတက္ေစဖို႕အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာက္လို႕လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ ေသာင္းက်န္းသူကိုမွ မတိုက္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း လည္း မရွိပါဘူး။ မတိုက္ရဲစရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာဆိုလိုက္ျပန္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ထိုႏႈတ္ထြက္စကားသည္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ ပိုမို ေဝဝါး ေစၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ား ပိုမိုေတာက္ေလွာင္ေစေရးကိုသာ ဦးတည္ေနပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အမွန္တကယ္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ခံစားေနရသူမ်ားမွာ ေရွ႕တန္းေရာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မွဴး တပ္သားမ်ား၊ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ သန္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္တြင္းစစ္အေပၚ သေဘာထားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား  တိုက္တာ စည္းစိမ္မ်ားအၾကား အာဏာယစ္မူး ေနႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားအား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာေတာင္နယ္ေျမမ်ားသို႕ ေသေက် ပ်က္ဆီးေစရန္ ေသတြင္းသို႕ပို႕ေပးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

မိမိတို႕ တအန္းတပ္မေတာ္သားမ်ားမွာလည္း မိမိတို႕၏ လူမ်ဳိး၊ ေတာေတာင္နယ္ေျမ၊ သဘာဝ သယံဇာတကို ကိုယ္က်ဳိးစြန္႕ အသက္ေပး ကာကြယ္သြားၾကမည္သာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာလူမ်ဳိး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ တဘက္သတ္ မုန္းတီးစိတ္မ်ား လံုးဝ ထားရွိမည္မဟုတ္ေပ။

မိမိတို႕၏ လူမ်ဳိး၊ နယ္ေျမ၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႕ခဲြႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေက် အလည္ ေဆြးေႏြးရယူ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အတြင္း တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အၾကား ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မည့္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း မိမိတို႕ T.N.L.A တအန္းတပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ျဖစ္သည့္ P.S.L.F ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆက္လက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းညႇိႏႈိင္းေန ပါသည္။ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား တဆင့္ခ်င္းေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာပါက တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အခ်င္းခ်င္းလက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး ေရရွည္တည္တံ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ တအန္းေဒသအတြင္း T.N.L.A ေပ်ာက္က်ားတပ္မ်ား အေျခခ်လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ အမိန္႕မ်ား ေပးၿပီး အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား တအန္းေဒသတြင္ သြားေရာက္ၿပီး ေသေၾက ပ်က္ဆီးေစရန္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူ တပ္မိသားစုမ်ား ဒုကၡႏြံအိုင္တြင္ နစ္မြန္းေစရန္ ညြန္ၾကား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ ထိုမွားယြင္းေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သင့္/မသင့္ ေလးနက္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားအားလံုးကို P.S.L.F/T.N.L.A တအန္း တပ္မေတာ္မွ ေလးစားစြာ ပန္ၾကား ႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
P.S.L.F/T.N.L.A
တအာင္းျပည္

0 comments: