Saturday, January 18, 2014

အမ်ဳိးသမီး တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ နွစ္ဦးခန္႔အပ္မႈအေပၚ ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို ေဟာစာတမ္း...

 
အဂၤါနံျဖင့္ နာမည္စတင္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီး တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ နွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးၾကီး ေဒၚစိုးစိုးျမင့္ (ၾကည္း ၂၂၅၀၄) နွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးၾကီး ေဒၚစန္းသီတာခင္ (ၾကည္း ၂၆၀၇၀) တို႔သည္ အဂၤါသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ Attack လုပ္ဖို႔ ေဗဒင္ အရ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ထိုအမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေတြေရာ ခန္႔အပ္သူပါ ၾကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္နိုင္ပာု ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။
 
အင္တာနက္သတင္းသာမ်က္ႏွာမွ

0 comments: