Sunday, January 26, 2014

ၿမန္မာနိုင္ငံကို စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္လိုဖ်က္စီးေနႀကလဲဆိုတာ ယၡဳပုံကိုႀကည့္ႀကပါ

ၿမန္မာနိုင္ငံမွာ လူလည္းေနစရာမ႐ွိ သတၲာဝါေတြလဲေနစရာမ႐ွိ ၿဖစ္သြားေနတာ ဒါလက္ေတြ႔ပါ
၂၀၁၁ ကသာမွာ ေတြ႔ရၿပီး ေကအိုင္ေအ လုပ္တာမဟုတ္ပါ။
 
 ဂါ မဏိ(FB) သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ

0 comments: