Thursday, January 23, 2014

ဆူဇူကီး ကားကုမၸဏီအား သီလဝါ စီးပြားေရးဇုန္တြင္ စက္႐ံုေဆာက္ခြင့္ ပထမဆံုး ခြင့္ျပဳ

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဆူဇူကီး ကားကုမၸဏီကုိ စက္႐ံု တည္ေဆာက္ခြင့္ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာ ဖက္စပ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည့္ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးျပတ္ ေသးေသာ္လည္း ဂ်ပန္ ဆူဇူကီး ကုမၸဏီကုိ ပထမဦးဆံုး အျဖစ္ စက္႐ံု တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ဆူဇူကီး ကားကုမၸဏီသည္ ရင္းႏွီး...ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ငန္း တုိးခ်ဲ႕ခြင့္ျပဳရန္၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ စက္႐ံု တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ သီလဝါ စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိင္းသြယ္တန္းျခင္း၊ ေျမျပင္တုိင္းတာျခင္း၊ ေရခ်ဳိသန္႔စင္ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ အပိုင္း (၁) အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္

ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ကုိ ဂ်ပန္ အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ေျမငွားရမ္းခြင့္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းရင္းျမစ္ - ျမ၀တီ

0 comments: