Tuesday, December 24, 2013

ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ျမန္မာပုိ႔စ္သတင္းဂ်ာနယ္ သုိ႔ေျပာၿပီ ....

 
~ ၁၉၉၀-ေ႐ြးေကာက္ပဲြ တြင္ ဒုတိယမဲအမ်ားဆုံးအႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသားအင္အားႀကီးပါတ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ SNLD(ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္)သည္
ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
မျပင္ဆင္ပါက ၂၀၁၅-ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဝင္ေရာက္... ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး
က ျမန္မာပုိ႔စ္သတင္းဂ်ာနယ္ သုိ႔ေျပာၾကားသည္။
Ref: The Myanmar

0 comments: