Thursday, November 7, 2013

အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ျပီးမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရဘက္က အသစ္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပ

A.6.11
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျမစ္ႀကီးနား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည္ကို  ေတြ႕ရစဥ္
 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္အတြက္ အစိုးရဘက္က အသစ္ေရးဆြဲထားေသာ မူၾကမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္အခ်က္ကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အသစ္ေရးဆြဲထားေသာ မူၾကမ္းကို အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ထံသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္ ျမစ္ႀကီးနားေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းမူၾကမ္းအသစ္သည္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (ကာ/လံု) ၏ သေဘာထားမ်ား ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့သည့္ မူၾကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ကိုမူ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမွ အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ေျပာဆိုထားခ်ိန္၌ အစိုးရဘက္က ယင္းကဲ့သို႔ တင္ျပလာေသာ မူၾကမ္းအသစ္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အေခ်အတင္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ႏွစ္ရက္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။  

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမွ အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ေျပာဆိုထားခ်ိန္၌ အစိုးရဘက္က ယင္းကဲ့သို႔ တင္ျပလာေသာ မူၾကမ္းအသစ္ေၾကာင့္
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အေခ်အတင္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း  ...
အစိုးရ၏ မူၾကမ္းအသစ္သည္ လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ အစိုးရက ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ မူၾကမ္းႏွင့္လည္း ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အခန္း (၁၄) ခန္းပါ၀င္ေသာ အစိုးရ၏ မူၾကမ္းအသစ္တြင္ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊  ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ား၊ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ တာ၀န္မ်ား၊ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊  လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးရန္ အခြင့္အလမ္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျခင္း၊ အေထြေထြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

အစိုးရမူၾကမ္း၏ နိဒါန္းတြင္ "ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စုေပါင္း တည္ေဆာက္သြားရန္" အခ်က္ပါ၀င္ေသာ္လည္း "ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္" ဖြဲ႕စည္းေရးကို ေရွာင္ၾကဥ္ သံုးစြဲခဲ့သည့္အျပင္ လိုင္ဇာ ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီက ေရးဆြဲထားေသာ မူၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ "ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ နယ္နိမိတ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္" ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ "အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီထားသည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္"အခ်က္ကို အဓိက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ား၊ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတို႔ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ တာ၀န္မ်ားဟူ၍ ခြဲျခားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္တြင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈ လက္ေအာက္ရွိ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ တပ္လဲလွယ္ေရးတို႔မွအပ အျခား စစ္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား တိုးခ်ဲ႕ျဖည့္တင္းျခင္းအပါအ၀င္ စစ္သံုးလက္နက္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြင္း ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္း သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အပစ္ရပ္ နယ္ေျမအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္ရပ္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ သြားရန္လိုအပ္ပါက  အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍သြားရန္ အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္အပိုင္းတြင္ အခ်က္ကိုးခ်က္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး တပ္စခန္းသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္သစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္း၀ယ္၊ လႊဲေျပာင္း၊ စုေဆာင္းျခင္းတို႔အား မျပဳလုပ္ရန္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္ကာလရွိ တပ္အင္အားႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းဖြဲ႕စည္းပံု တို႔ကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရန္၊ ဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္၊ ျပည္သူလူထုကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳရန္၊ အပစ္ရပ္ နယ္ေျမအတြင္း နယ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါ၀င္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တပ္ေနရာခ်ထားရန္ သေဘာတူညီေသာ ေနရာမ်ားမွအပ လက္နက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ မျပဳရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈ လက္ေအာက္ရွိ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အစရွိေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ တာ၀န္မ်ားအခန္းတြင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ပါ၀င္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို လိုက္နာရန္အခ်က္ကို အဓိကအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းအား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ အပစ္ရပ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ  ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ  ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊ အပစ္ရပ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ  ျပည္သူမ်ားအား အဓမၼ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ထိခိုက္ေစသည့္ ျပဳမူေျပာဆို သတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ အပစ္ရပ္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း  နယ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အကူအညီေပးရန္ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းအပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားကို လိုအပ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္မွ ႏွစ္လအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈစတင္ရန္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လိုင္ဇာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီက ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အစိုးရမူၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္သင့္သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ေလးလအတြင္း ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။
 
Copy from -ENG

0 comments: