Monday, November 4, 2013

အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူရန္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့

 
November 4, 2013
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ က်င္းပခဲ့သည္႔ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႔၏ ပထမဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆ...ြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

“ႏိုဝင္ဘာလမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ကေတာ့ မေသခ်ာေတာ့ဘူး ေျပာရမယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆို က်ေနာ္တို႔ေတြ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြ မၿပီးျပတ္ေသးတာလည္း ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္ကို တိုင္းရင္းသားေတြကို တင္ျပထားတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က တင္ျပတဲ့ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရမယ့္ အခ်က္ေတြလည္း ရွိေနတယ္”ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက ဧရာဝတီသို႕ ေျပာဆိုသည္။

ျမစ္ၾကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမရက္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကို အစိုးရဘက္သို႔ ခ်ျပရာတြင္ အစိုးရပိုင္းမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပခင္ အပစ္ရပ္ရန္ တင္ျပျပီး တိုင္းရင္းသား ဘံုသေဘာတူခ်က္တြင္ပါသည့္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ ျပင္ခိုင္းတာက ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ေရးရာလို႔ ျပင္ဖို႔ေျပာတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဒီအေပၚမွာ ျပင္ေပးဖို႔ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး”ဟု တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ Nation Wide Cease-Fire Coordination Team (NCCT) မွ ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ အစိုးရပိုင္းမွ လိုင္ဇာတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ မူၾကမ္း မဟုတ္သည့္ အသစ္ေရးဆြဲ ထားေသာမူကို ျပန္လည္တင္ျပသြားၾကသည္။

ယေန႕ ေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္ခင္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္မွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲရာတြင္ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ” ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စား နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏိုင္ဝင္းက ေျပာၾကားျပီး အေျခခံမူ ၆ ခ်က္ ပါဝင္သည္။ ၎တို႕မွာ ၁။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္ ၂။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၌ ကတိတည္ရန္ ၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အျမတ္မထုတ္ရန္ ၄။ေဒသခံမ်ားေပၚတြင္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ ၅။ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္ ၆။ ဒို႔တာဝန္အေရး သံုးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္တို႕ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေရးထိုးၿပီးသည္႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳရန္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္တို႕ ပါဝင္သည့္ မူဝါဒ ၄ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တင္ျပေျပာၾကားခဲ့ရာ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ သမၼတ၏အေျခခံမူ ၄ ခ်က္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူ ၆ခ်က္ ေပါင္း ၁၀ ခ်က္ တင္ျပခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုက သမၼတ၏ မူဝါဒမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ပံုရွိၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မူဝါဒပိုင္းမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ကြဲလြဲေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လိုလားတာေတြ မရႏိုင္ဘူးလို႔ လက္ခံထားပါတယ္။ ဒီအေပၚေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာပါ”ဟု ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာဆိုျပီး RCSS ရွမ္းအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မႈးႀကီး စိုင္းလွကလည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာကို အာမခံေပးမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ရွိရမယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံက တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာ လူတုိင္းသိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအတိုင္း လိုက္ပါဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ခုေျပာေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းရာမွာ အတားအဆီးမ်ား
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

0 comments: