Thursday, October 3, 2013

KNPP တႏိုုင္ငံလုုံးအပစ္ရပ္ပြဲသုုိ ့တက္ေရာက္မည္မဟုုတ္


 
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုု္းတက္ေရးပါတီ နိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အာမခံခ်က္ မရွိတဲ့ လက္မွတ္ထိုုးပြဲသိုု႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားတာပါ။
Copy from - DVBTV News

0 comments: