Monday, October 28, 2013

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေရွာင္လႊဲမေနသင့္ဟု KIO ဥကၠ႒ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား

KIO Ningbaw Zawng Hra
KIO ningbaw kaba Lanyaw Zawng Hra
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရာတြင္ ေရွာင္လႊဲေနျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသတို႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးၾကာရွည္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO (၅၃) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ KIO ဥကၠ႒ေဇာင္းဟရား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“KIO အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားအားလံုး ႏိုင္ငံေရးအျမင္တူညီရန္ အဓိကအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ KIO အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားအားႏုိင္ငံေရးျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ ေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥေ ဆာင္ရြက္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တာဝန္ယူထားသူမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအား ေၾကညာၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသရွိ တပ္စခန္းမ်ားအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း” မိန္႔ခြန္းတြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုေပါင္းထားေသာ UNFC အေနျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ေပၚရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အင္အားႀကီးမားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားညီလာခံအား လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသည္လည္း အမ်ိဳးသား ရန္သူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ မိသားစုဝင္မ်ားကိုလည္း အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KIO ဥကၠ႒၏ အမွာစကားတြင္ KIO အဖြဲ႕ဝင္မႈေဆာင္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား အထူးမွာၾကားခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ အမွန္တရားသာလွ်င္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေျမာက္ေရး နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္တရားအား ကာကြယ္ခ်စ္ျမစ္ႏိုးေသာ စိတ္ဓာတ္ အဖြဲ႕ဝင္တဦးစီတြင္ ထားရွိရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ အမွန္တရားဘက္ ရပ္တည္ရန္၊ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား မပ်က္မကြက္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ KIO (၅၃) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကို KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔တပ္စခန္းေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KIO ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာ ျပည္သူ႕ေဆးရံု ႏွင့္ လိုင္ဇာမေနာကြင္း ႏွစ္ေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး အစီစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသား အလံအား အရိုအေသျပဳ ဦးညႊတ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးအတြက္အသက္စြန္႔သြားေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအား အရိုအေသျပဳ ဦးညႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဥကၠ႒ မိန္႔ခြန္းအား ၾကားနာခဲ့ေၾကာင္း တက္ေရာက္သူ ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၂၅) ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လာရိႈးၿမိဳ႕ KIO ပိုင္ေနအိမ္၌ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊လာရိွဳး၊ ကြတ္ခိုင္၊ ဆင္လီ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားစုေပါင္းပါဝင္ၿပီးဖြဲ႕စည္းထားကာ အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ KIO (၅၃)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ေန႔အခမ္းအနားအား ပါေဂ်ာ္ဘြမ္၊ အလဲန္႔ဘြမ္ေက်ာင္း၊ လိုင္ဇာမေနာကြင္း၊ ေဝႀကိဳင္၊ လုိင္ဇာျပည္သူ႕ေဆးရံု၊ မုန္လိုင္ခက္ (Munglai Hkyet)၊ မုန္ဆိုင္ယန္၊ ဂ်ာထူဘြမ္ႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိရာ ေဂ်ယန္႔စခန္းႏွင့္ ဖြန္လြမ္ယန္စခန္းတို႔တြင္လည္း အသီးသီး အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕မေနာကြင္းတြင္ က်င္းပေသာအခမ္းအနားသုိ႔ KIO ဌာနဆိုင္ရာသီးသီးမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ား (၆၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ကခ်င္သတင္းဌာန

0 comments: