Wednesday, October 23, 2013

KIO ဦးေဆာင္ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ဒီလ(၂၈)ရက္ေန႔ျပဳလုပ္မည္

KIO ဦးေဆာင္ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
===========================
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ဒီလ(၂၈)ရက္ေန႔ျပဳလုပ္မည္
=============================
(KNG)
အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)ၾကားေဆြးေႏြးပြဲသေဘာတူညီခ်က္အရ KIO ဦးေဆာင္ျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္မ်ားပါဝင္ေသာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္ရပ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္း ၂၈-၃၀ ၾကား ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ KIO ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သြားမည့္ ေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ ေျပာသည္။

"တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ KIO ဘယ္လိုပါဝင္မယ္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔သေဘာတူညီစြာေဆြးေႏြးျပီးေတာ့ အခုအစိုးရကေနေခၚေနတဲ့ တႏိုင္ငံလုံးလက္မွတ္ထိုးဖုိ႔ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ္ အားလံုးရဲ႕အျမင္ေတြဖလွယ္သြား မွာျဖစ္တယ္"

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC  အဖြဲ႔၀င္တပ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ “ဝ” တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အျခားတပ္ဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၈၊ ၉၊ ၁၀ အတြင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ KIO ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးလက္မွတ္ထိုးပြဲသို႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIO) တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္ကို အစိုးရကို အေၾကာင္းမၾကားမီတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ျပဳလုပ္က်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ခ်ိန္ အစိုးရဘက္မွ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIO)သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း KIO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ လူထုရွင္းလင္းပြဲတရပ္ျပဳလုပ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကိုဖလွယ္ေပးခဲ့သည္။
 
အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)ၾကားေဆြးေႏြးပြဲသေဘာတူညီခ်က္အရ KIO ဦးေဆာင္ျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္ရပ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္း ၂၈-၃၀ ၾကား ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ KIO ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္သြားမည့္ ေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ ေျပာသည္။

"တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ KIO ဘယ္လိုပါဝင္မယ္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သေဘာတူညီစြာေဆြးေႏြးျပီးေတာ့ အခုအစိုးရကေနေခၚေနတဲ့ တႏိုင္ငံလုံး လက္မွတ္ထိုးဖုိ႔ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ္ အားလံုးရဲ႕အျမင္ေတြဖ လွယ္သြား မွာျဖစ္တယ္"

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႔၀င္တပ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ “ဝ” တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အျခားတပ္ဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၈၊ ၉၊ ၁၀ အတြင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ KIO ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးလက္မွတ္ထိုးပြဲသို႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIO) တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္ကို အစိုးရကို အေၾကာင္းမၾကားမီတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ျပဳလုပ္က်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ခ်ိန္ အစိုးရဘက္မွ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIO)သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း KIO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ လူထုရွင္းလင္းပြဲတရပ္ျပဳလုပ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကိုဖလွယ္ေပးခဲ့သည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ကခ်င္သတင္းဌာန

0 comments: