Monday, October 14, 2013

အခ်ိန္ ၄၈ နာရီအတြင္းမွာ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ ဗံုး (၅) လံုး ေတြခဲ့ရပါၿပီ

ဘယ္သူေတြ လုပ္တယ္ျဖစ္ေစကာမူ ဒါဟာ - အနည္းဆံုးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး သိကၡါခ်မႈတစ္ရပ္ပါ ဒီ့အျပင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား လာႏိုင္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ သိလိုစိတ္ျပင္းျပမႈ (၀ါ) စပ္စပ္စုစု သိရွိလိုမႈေၾကာင့္ ၀ိုင္းအံုၾကည့္ရႈျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္ အကယ္ဒႏၲဳ ဗံုးေဖာက္ခြဲတဲ့ တရားခံ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ဟာ -

၁။ အေသခံ ဗံုးေဖာက္ခြဲလိုသူ လုိ႕သာ ယူဆၾကည့္လိုက္ရရင္
၂။ လူမ်ားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေစလိုသူ ဒီလိုႏွစ္ခ်က္မ်ဳိးနဲ႔သာ ေတြးျမင္ယူဆၾကည့္လုိက္ရင္ လက္နက္ / ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာ၀တၳဳနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဗဟုသုတ နည္းတဲ့ သာမန္ျပည္သူ ႏိုင္ငံသားေတြသာလွ်င္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈနဲ႕ ေသြးထြက္သံယုိမႈေတြ ျဖစ္ပြားလာမည္သာျဖစ္ပါတယ္
၃။ ဒါေၾကာင့္ အေလးအနက္ထား ပန္ၾကားခ်င္တာရွိပါတယ္ - >>>
(က) သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ပစၥည္း အရာ၀တၳဳ (တယ္လီဖုန္း ထက္ေသးငယ္ေသာ အထိပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္) ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီဆိုတာနဲ႕ အနားမကပ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏို္င္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ / အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တာ၀န္ ရွိသူမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားပါရန္ >>>
(ခ) ၀ိုင္းအံု ၾကည့္ရႈမႈ မလုပ္ၾကပါရန္ >>>
(ဂ) မိုင္း ရွင္းအဖြဲ႕ ( စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းမွ ) ေရာက္ရွိ ရွင္းလင္းေနခ်ိန္တြင္လည္း ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ိုင္းအံုၾကည့္ရႈျခင္း မျပဳၾကပါရန္

၄။ အထက္ အပိုဒ္ (ဂ) ကို ပိုမို အေလးအနက္ထား ေရွာင္ရွားေစလိုတာက >>>
(က) Remote ကိုင္ေဆာင္ထားသူဟာ လူအုပ္အတြင္း ပံုဖ်က္ေရာေႏွာ ၀င္ေရာက္ေနႏိုင္ျခင္း >>>
(ခ) ဓာတ္ပံုရိုက္သည့္ အလင္းေရာင္ ( Flash ) လိုေၾကာင့္ ဗံုးေပါက္ကြဲေအာင္ တပ္ဆင္ထားႏိုင္ျခင္း >>>(ဂ) မိုင္းရွင္းလင္းေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ မေမွ်ာ္မွန္းအပ္တဲ့ ေပါက္ကြဲမႈ အႏၲရာယ္ ေတြေၾကာင့့္ ျဖစ္ပါတယ္

၅။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လံုၿခံဳေရးယူေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း အဲဒီ လူအုပ္ ၀ိုင္းအံု ၾကည့္ရႈျခင္းကိုပါ ရေအာင္ မျဖစ္ျဖစ္တဲ့ နည္းလမ္းသံုးၿပီးူ တားျမစ္ရပါမယ္ (အေလးအနက္ထား တားျမစ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္)။

မႏၲေလးမွာ ဒီေန႕ တစ္ရက္တည္းနဲ႕ နာရီပိုင္းေလးတင္ျခားၿပီး ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားတဲ့ လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုး (ေရႊဘဲ စားေတာ္ဆက္ အနီး လမ္း ၈၀ x ၁၆ လမ္းေထာင့္ )နဲ႕ ေနာက္ထပ္တစ္လံုး (အမ်ဳိးအမည္ စိစစ္ဆဲ ( ၆၉ လမ္း ၂၉ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃၀ ၾကား)မွာ တစ္လံုး ႏွစ္လံုးေတြ႕ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္မ်ားကို အဓိက ထားေရွာင္ရွားရင္း တာ၀န္သိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိတာေတြကေတာ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ဘာသာတရားကို အထြဋ္အျမတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေလာ- ကံေကာင္း၍ေလာ ျပည္သူမ်ား သတိရွိေန၍ေလာ။ မိုင္းရွင္းအဖြဲ႕ ဦး၍ေလာ မည္သို႕ပင္ ဆိုေစ စိတ္ေတာ့ သက္သာရာ မရပါ။ ဗုံးေတြ မည္သူ ခြဲေနသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံကလြဲ၍ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္သည္တရားခံမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာတတ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခြဲၾကသူမ်ားမွာ ဝန္ခံဖို႕ ေဝးစြ မဟုတ္ဟု အသီးသီး ျငင္းဆန္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အခ်ိန္အခါကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ရွိလာျပီး အခါႀကီးရက္ၾကီးမ်ား နီးခ်ိန္တြင္ တမင္သက္သက္ လုပ္သည္ဟု ေျပာေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ သတၱိမရွိသည့္ မိန္းမလ်ာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေနၾကပါသည္။

အာဆီယံဥကၠဌ ယူတဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ီးလန္႕စာစား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟုလည္း ေျပာၾကပါသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကျပန္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ကလည္း အစြန္းေရာက္မ်ားလက္ခ်က္ ဟုဆိုၾကပါသည္။ မိမိတို႕၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္...ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားကို ကြန္မန္႕တြင္ ရိုက္သြင္းေပးပါ။ ဤခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား ဖတ္၍ တစ္စုံတစ္ရာ သဲလြန္စ အေထာက္အကူရလွ်င္ ေက်နပ္ပါသည္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx မႏၲေလး လမ္း၈၀ ၁၆ လမ္း ေထာင့္ ေရႊဘဲ စားေတာ္ဆက္အနီး ေထာင္ထားခဲ့ေသာ အမ္ ၆၇ လက္ပစ္ဗံုး ႏွင့္ အမ်ဳိးအစားတူသည့္ လက္ပစ္ဗံုးအား ပူးတြဲတင္ျပထားပါသည္ ။ ( အဆိုပါ လက္ပစ္ဗံုးအား Timer Detonator ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ခ်ိန္ကိုက္မိုင္းသဖြယ္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္မွ် အမ်ားျပည္သူထိ္တ္လန္႕တုန္လႈပ္မႈ ေသြးထြက္သံယိုမႈတို႕ မျဖစ္ေစလိုပါ အမ်ားျပည္သူမွလည္း သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာ လူ အရာ၀တၳဳ ပစၥည္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာ ျမန္မာႏို္င္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသို႕ သတင္းေပးပို႕ တိုင္ၾကားရင္း ေ၀းေ၀းေနႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသတင္းမွ

0 comments: