Thursday, September 26, 2013

လားရွိဳးျမိဳ ့၊ ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား မသမာေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္း ေရာင္းစားေန

 
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လားရွိဳးျမိဳ ့၊ျမိဳ ့နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးႏွင့္ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ရိုးသားလွ ေသာ ေက်းလက္ေတာရြာေန ရွမ္းတိုင္းရင္းသူတိုင္းရင္းသားမ်ား ျမန္မာစာမတတ္ျခင္းကို အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ ရံုစာ ရြက္တါင္ လက္ကိုအတင္းဆြဲကာ လက္ေဗြရာ ႏွိပ္ယူျပီး ‘နင့္ေျမဆံုးျပီ’ ဟု ေျပာကာ ထိုရွမ္းတိုင္းရင္းသား /သူမ်ား ေျမကိုသိမ္းကာ ေျမကြက္ရိုက္ ျပန္ေရာင္းစားျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သတင္းေထာင္၊ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ကာယကံရွင္တို ့ေနထိုင္ရာ လားရွိဳးျမိဳ ့၊မယ္ဟန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ့္ခိုက္ေက်းရြာသို ့သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ လားရွိဳးျမိဳ ့၊ မယ္ဟန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ့္ခိုက္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးစိုင္းစံညႊန္ ့၊မနန္းေအးညႊန္ ့ တို ့ကို ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစံထြန္းဆာ၊ ရြာလူၾကီး ဦးစံၾသ၊ ရပ္ေက်းစာေရးမ အိအိေမာ္တို ့ ကျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးရံုးက (၁၀း၀၀)နာရီအေရာက္ ျခံေျမ ကိစၥအတြက္ လာေရာက္ရန္ ေျပာသည့္အတြက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးစိုင္းစံညႊန္ ့ မအားလပ္ သည့္အတြက္ မနန္းေအးညႊန္ ့-ညီမျဖစ္သူ မေအးဆိုင္စိန္ကို ေခၚ၍ ၇.၈.၂၀၁၃ရက္ေန ့ ျမိဳ ့နယ္အေထြ ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို ့သြားခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးခန္းသို ့အေရာက္ ဘာမွမေျပာဘဲ အၾကာၾကီး ထိုင္ခိုင္းထား ျပီးမွ ရပ္ေက်းစာေရးမ အိအိေမာ္က ရံုးစာမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ စာရြက္တစ္ခုအေပၚ၌ လက္မွတ္လာထိုးခိုင္းသည္။

ျမန္မာစာအနည္းအက်ဥ္းသာတတ္သည့္အတြက္၊ ဘာေရးထားသည္ကို နားမလည္သည့္အတြက္ လက္မွတ္မထိုး လိုေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါ အမည္မသိအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္း၀တ္စံု၀တ္ထားသူ) က ကၽြန္မရဲ ့ လက္ကို အတင္းဆြဲယူေခၚသြားျပီး တံဆိပ္ရိုက္မွင္ဘူး၌ လက္ကိုတို ့ကာ အဆိုပါရံုးစာရြက္၌ လက္ေဗြႏွိပ္ယူသြား ပါသည္။ ခနအၾကာမွာ ရပ္ေက်းစာေရးမ အိအိေမာ္က နင္တို ့ေျမဆံုးျပီ။ ထပ္သြားမရွဳပ္နဲ ့၊ ရွဳပ္ရင္ အမွႈ ့(၂)မႈနဲ ့ ေထာင္ခ်ပစ္မယ္ ဟု ေျပာလာ ပါသည္။

ကၽြန္မရြာသို ့ငိုျပီးျပန္လာကာ ရြာသူၾကီး ဦးစံၾသ၊ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္း ဆာတုိ ့ကိုေျပာျပသည့္အခါ မရွင္းေပးသည့္အျပင္ ကၽြန္မတို ့ကို ရြာထဲမွ
ေမာင္းထုတ္ပါသည္။

အမွန္တစ္ကယ္ဆိုလ်င္ ယၡဳမတရားသိမ္းပိုက္ခံရသည့္ ေျမမ်ားမွာ ကၽြန္မ၏ အဖိုးလက္ထက္မွစျပီး လယ္ယာလုပ္ ကိုင္လာခဲ့တဲ့ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမပါ။ ကၽြန္မ အေဖ ဦးက်င္ေရႊ၊ ယခုဆိုရင္ (၇၈)နွစ္ရွိပါျပီ ဟု ေျပာလာေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ ေတာ္ (စာေရးသူ)မွ ဦးက်င္ေရႊအား သိလိုသည္မ်ားကို ေမးခဲ့ရာ ဦးက်င္ေရႊ၏ ေယာကၡမ ဦးေမာင္ငင္းထံမွ လက္ဆင့္ ကမ္းလယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ၏အသက္ (၄၅)ႏွစ္ခန္ ့ က ယခု စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ နမ့္ခိုက္ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း၊ နမ့္ခိုက္ေက်းရြာအား ေပ (၃၀၀)ပတ္လည္လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ျပီး ယၡဳအဓမၼအသိမ္းခံရေသာ ျခံေျမ (၃)ဧကအတြက္ ျမိဳ ့နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာ ခ်ထားေရးေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ေျမေနရာခ်ထားျခင္း၊ ရက္စြဲ ၁၃၇၃ သီတင္းကၽြတ္လ ၦန္း (၁) ရက္၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈)ရက္၊ စာအမွတ္ ၁/၁-၂/ေရး ၂(၁၀၄၈) ရက္စြဲ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာ (၈)ရက္ေန ့ရက္စြဲျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထိန္လင္း ကိုယ္တိုင္ သိမ္းဆည္းခံေျမေနရာ မ်ားကို ျပန္လည္ ခ်ထားေပးခဲ့ျပီး ယခုလယ္ယာလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာမွ ႏွစ္စဥ္ ေျမယာခြန္ကို ရပ္ေက်းစာေရးနွင့္ ရြာလူ ၾကီး ဦးစံၾသထံသို ့ တစ္ဧက က်ပ္ ၂၀၀၀၀ိ/-ႏွဴန္းနွင့္ ၃ ဧက ၆၀၀၀၀ိ/-က်ပ္ကို ၂၀၀၉/၂၀၁၀ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ သြင္း ခဲ့ရျပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ၏ (၁.၇.၂၀၁၁)ရက္စြဲ ႏွင့္ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္(၁)အရ အကြက္အမွတ္ (၆၄) အမွတ္ (၆) (၇) ေျမကြက္ျပန္လည္ ခ်ထားေပးျပီးမွ ျမိဳ ့နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္ေက်းစာေရးမ အိအိေမာ္၊ ရြာလူၾကီး ဦးစံၾသ၊ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစံထြန္းသာ ႏွင့္ ျမိဳ ့နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတို ့မွ ျပန္လည္၍ ပူးေပါင္း ၾကံစည္ကာ မတရားသိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း အသက္ (၇၈)ႏွစ္ ရွမ္းတိုင္းရင္း သားၾကီး ဦးက်င္ေရႊက ရွမ္းဘာသာစကားျဖင့္ ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို တူမျဖစ္သူက (စကားျပန္) ဆို ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ၾကားသိရသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။

အမွန္တစ္ကယ္ဆိုလ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ရိုးသားစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနသည့္ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာ အားနဲေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား၊တိုင္းရင္းသူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအေပၚ ယခုလို အာဏာကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး ႏိုင့္ထက္စီးနင္း အတင္းအဓမၼ၊ အတင္း အၾကပ္ အလိုမတူဘဲ လက္ေဗြႏွိပ္ယူ ျခံေျမလယ္ ယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား အကြက္ခ်ေရာင္းစားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ ့ခံစား ရေသာ ကာယကံရွင္မ်ား ထံမွတဆင့္ ေမးျမန္းေရးသားတင္ျပအပ္ေပသည္။

သတိျပဳရန္မွာ ျမန္မာစာ၊ျမန္မာစကား မေျပာတတ္၊မဖတ္တတ္ေသာ ၀၊ရွမ္း၊ပေလာင္၊လီဆူး၊ခ်င္း တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၀န္ထမ္းမ်ားက မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ ရံုးဌာနမ်ားသို ့ေခၚလ်င္ ျမန္မာစာနားလည္တတ္ကၽြမ္း ေသာ သူကို ေခၚ၍ သြားပါ။ ရမ္းျပီးလက္မွတ္ထုိးျခင္း၊ လက္ေဗြႏွိပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အထက္ေဖာ္ျပသလို ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အတင္းအၾကပ္ လက္ေဗြႏွိပ္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္၍ လက္မွတ္ ထိုးခုိုင္းျခင္းမ်ားရွိလ်င္ နီးစပ္ရာ မီဒီယာ၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားကြန္ရက္သို ့ အကူအညီ၊ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းၾကပါရန္ အၾကံျပဳ ေရးသား တင္ျပအပ္ေပသည္။

က်ားေၾကာက္၍ ရွင္ၾကီးကိုး၊ ရွင္ၾကီးက က်ားထက္ဆိုး အျဖစ္ဆိုးမ်ား လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္မ်ား ကင္းေ၀းၾကပါေစ။

စံ၀ရဇိန္
သတင္းစာဆရာမ်ားကြန္ရက္ ရွမ္း/ေျမာက္

0 comments: