Sunday, July 21, 2013

အစိုးရစစ္ ဆင္ေရးၾကားထဲက PSLF ၏ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ခံယူပြဲ

 
စစ္ပြဲေၾကာင့္ ရြာပုန္း ရြာေရွာင္ ဘ၀မ်ဳိးျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္ ေရာက္ေနၾကသည့္ တအာင္း လူထု အေျခအေနကို ေျဖရွင္း ေပးပါရန္ ဇူလိုင္ (၁၉) ရက္ေန႔၌ က်င္းပေသာ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (P.S.L.F/ T.N.L.A) မွ ဦးေဆာင္သည့္ လူထု သေဘာထား ခံယူပြဲတြင္ တအာင္း လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေတာင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္း တက္ေရာက္သူ မ်ားက ဆိုပါသည္။

“ ဆႏၵခံယူပြဲကို TNLA ရဲ့ အေျခခံ ေဒသမွာဘဲ လုပ္ပါတယ္။ (၈)ျမို႔နယ္က ေဒသ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၀)ေက်ာ္ တက္ပါတယ္။ အဓိက တင္ျပ ၾကတာ ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဒုကၡသည္ ဘ၀ အေျခအေန၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ၊ ေဒသ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရး အေျခအေန၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥေတြကို တင္ျပၾကပါတယ္” ဟု ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက ဆိုပါသည္။

PSLF သည္ ျဖစ္ရွိေနေသာ စစ္ေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး လူထု အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနသည့္ ကာလ၌ မည္သို႔မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီ နိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ လူထု အက်ဳိးစီးပြားကို ငဲ့ညွာေသာ အားျဖင့္ တိုက္ပြဲ မျဖစ္ပြားရန္ ေရွာင္ရွားေပးေနေၾကာင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး တားဘုန္းေက်ာ္မွ လူထုအား ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိ၌ TNLA ေဒသတြင္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ၃၀၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀၀ အၾကားတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤဒုကၡ မ်ားအတြက္ စားနပ္ ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ ေနရေၾကာင္း၊ ျပည့္စံု လံုေလာက္စြာ မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း မျပတ္လပ္ သြားေစရန္ စီစဥ္ေနရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး အေရးတြင္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမွဳမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဘိန္းအစားထိုးသီးနွံစိုက္ပ်ဳိးနိုင္ေရးကိုႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း၊ ရံပံုေငြ အခက္အခဲေၾကာင့္ နွစ္ရွည္ ပင္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ မေပးနိုင္ေသး မီစပ္ၾကားရာသီသီးႏွံ ျဖစ္သည့္ ေျပာင္း၊ စပါး၊ အာလူး၊ပဲ ၊ ပိန္းဥ စသည့္ မ်ဳိးေစ႔မ်ားကိုသာ အစားထိုး ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ တိုက္ပြဲ မျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ရပ္သြားသည့္ အေန အထားမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္မေရြး တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ မၾကာခဏ အပစ္ခံေနရသျဖင့္ လူထုမ်ားကလည္း တိုက္ပြဲ ျဖစ္လာမည့္ အေရးကို ေတြးပူေနၾကရေၾကာင္း၊ မိုးရာသီတြင္ သြားလာေရး ခက္ခဲျပီး စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲသျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ ဒုကၡေရာက္ ရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ယင္းဆႏၵခံယူပြဲသို႔ေက်ာက္မဲ၊ နမ့္ဆန္၊ မန္တံု၊ နမၼတူ၊ လားရႈိး၊ ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ခမ္းႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္တို႕မွရပ္မိရပ္ဖ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

အစိုးရသည္ နမ့္ဆန္ႏွင့္ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္သာလ်ွင္ တအာင္း လူမ်ဳိးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါ သည္။ ျပည္သူ မ်ားကမူ နမၼတူ၊ ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ခမ္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္/ေျမာက္ျခမ္း အစရွိသည့္ ေဒသမ်ားကိုပါကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္း ပါ၀င္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ဤသည္PSLF၏ပထမဆံုးအႀကိမ္လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္ က်င္းပသည့္ အခါ မုိးမိတ္၊ မုိးကုတ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႔၊ အလယ္၊ ေတာင္ပုိင္းရွိ တအာင္းလူထု ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကုိပါ ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း PSLFတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာန

0 comments: