Tuesday, July 2, 2013

တိုးတက္မႈ မ႐ိွသည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲကို KNU က မလိုလား

 
ေဆြးေႏြးထားသည့္ ႏွစ္ဘက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အစိုးရဘက္မွ လိုက္နာမႈမ႐ိွပါက ဇူလိုင္လ အတြင္း၌ ထပ္မံေတြ႕ဆုံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး KNU အဖြဲ႕၏ တြဲဖက္ အတြင္း ေရးမႉး ပဒိုမန္းမန္းက ယေန႕ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

... “ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံထားတဲ့ အေပၚမွာ တိုးတက္မႈ မ႐ိွဘူးဆိုရင္ဒီဇူလိုင္လ အတြင္း မွာ အစိုးရနဲ႕ ျပန္ေတြ႕ဖို႕ဆိုတာကေတာ့ အလားအလာ နည္း သြားေစတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

ဇူလိုင္လ အတြင္း အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ႔ဆုံရန္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတြင္ KNU ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ပိုမို အေရးႀကီးသလို လိုအပ္ခ်က္အရ အစိုးရတပ္မ်ား ေ႐ြ႕ေျပာင္းေရးကိစၥသည္လည္းမျဖစ္မေန ထပ္မံ ေဆြးေႏြး သြားရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤအခ်က္မ်ား အေပၚ၌ အက်ဳံးဝင္မႈ၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားမည္သို႔ ႐ိွသည္ဆိုသည့္ အေပၚ၌သာ မူတည္ျပီး ေတြ႔ဆံုေရး ကိစၥကို သတ္မွတ္ သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ပဒိုမန္းမန္း က ဆိုပါသည္။

“ႏွစ္ဖက္ လိုက္နာရမဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြ ေဆြးေႏြးထားေပမဲ့ အစိုးရတပ္ေတြ အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခ်လာတယ္၊ အခိုင္အမာ တပ္စခန္း အျဖစ္ တည္ေဆာက္လာေနတယ္၊ ေနရာတိုင္းမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ အရင္က ထက္စာရင္ KNU တပ္ဖြဲ႔နား ကပ္ၿပီးေတာ့ စခန္းခ် တပ္စြဲ ထားတာ ႐ိွလာပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

ဤသည္ အခ်ိန္မေရြး တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြား လာႏိုင္သည္ကို သိလွ်က္ႏွင့္ အစိုးရဖက္မွ ဖန္တီးေနသလို ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ထိန္းသိမ္း ရမည့္အစား စစ္ေရးအရ အေပၚစီး ရယူမွဳမ်ားကိုသာ ျပင္ဆင္ လာေနသျဖင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ လာႏိုင္ေၾကာင္း ပဒိုမန္းမန္း ကဆိုပါသည္။

KNU သည္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တိုက္ပြဲ ဝင္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အဆိုးဆုံး အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားရန္လည္း ဝန္ေလးေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု ဆိုပါသည္။

KNU သည္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ အေျဖရွာရန္လိုလားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အစိုးရ အဖြဲ႔သည္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ လွည့္စားတိုင္း ၄င္းတို႔၏ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ ရ႐ိွထားသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ အေနႏွင့္ အသစ္ တာ၀န္ေပးထားေသာ သူမ်ားျဖင့္ အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေဆြးေႏြး တတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဖန္တီးလာပါက KNU အေနနဲ႔ လက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္လည္း ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ုိဳး ဖန္တီးလာေနျပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ သေဘာထား ကြဲသေယာင္ေယာင္၊ အေရးေပၚ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ေခၚေတာ့ မေယာင္ေယာင္ ႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွဳတ္ထြက္ေတာ့ မေယာင္ ေယာင္ သတင္းမ်ား ျဖစ္လာေနပါသည္။ ဤသည္ အစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္ နည္းပရိယာယ္ အသစ္တရပ္ ထပ္မံ ခင္းက်င္းေနသည္ဟု ယူဆေနၾကပါသည္။

KNU ႏွင့္ အစိုးရ တို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း၌ ျပည္နယ္ အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ အျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ တရားဝင္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ တိုးတက္မွဳ မရွိေသးဟု ဆိုပါသည္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းရင္းျမစ္

0 comments: