Saturday, July 6, 2013

ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ ကာလံု

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း (ကာလံု) ကိုေတာ့ ပြဲထုတ္လာခဲ့ၿပီ။

သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိ္န္ပင္ ထုတ္မေျပာခ့ဲေသာ (ကာလံု) အေၾကာင္းႏွင့္ (ကာလံု) အစည္းအေဝးေခၚဖုိ႔ စေျပာလာသူ၊ (ကာလံု) ကို ေျဗာင္ပြဲထုတ္လာသူမွာ အေမရိကန္မွ ပူပူေႏြးေႏြးျပန္လာသူ ဗိုလ္ေရႊမန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္က (ကာလံု) အပါအဝင္ ေသာ့ခ်က္ေနမ်ားကို သူ႔လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလံုးကို ေျပာလုိက္တာနဲ႔ ျပလိုက္တာလုိ႔ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ (ကာလံု) ေျဗာင္လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာတာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီထဲမွာ ဝါစဥ္အရ ဥကၠ႒ရာထူး ဗိုလ္ေရႊမန္း ယူပါလို႔ သမၼတ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္က လႊဲအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလို (ကာလံု) ကိစၥေတြ အသံထြက္လာတာပါ။ ေပၚေပါက္လာတာပါ။

ဗိုလ္သိန္းစိန္က ပါတီဥကၠ႒ရာထူးကို ဗုိလ္ေရႊမန္းကို လႊဲေပးလုိက္ျခင္းဟာ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီထဲမွာ ဗိုလ္သိန္းစိန္အခန္း ကုန္ဆံုးသြားၿပီဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီဆိုတာ အျခားေသာ ဒီမုိကေရစီပါတီေတြလို ပါတီဝင္ထုရဲ႕ မဲဆႏၵနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်တင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္ပံုစံအတုိင္း ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး စီနီယာက ကြန္မင္ဒါလုပ္တဲ့ သေဘာပဲျဖစ္တယ္။ (buttom up) မဟုတ္ဘူး။ (Top down) ပဲ ျဖစ္တယ္။ အတိတ္က (မဆလ) ပါတီ လုပ္ခဲ့သလိုေပါ့။

စီနီယာျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ေရႊမန္းဟာ ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ေနရာေတြကို ကိုင္ထားတာ ေတြ႔ရမယ္။

ၾကံ႕ဖြ႔ံပါတီဥကၠ႒
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
ကာလံု အဖြဲ႔ဝင္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ဒုတိယ) သက္တမ္းအတြက္ နာယက
ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၅ မွာ “သမၼတလုပ္မည္”ဟု ေျပာထားသူ (သမၼတထက္ ျမင့္တာရွိ လည္း လုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာသူျဖစ္တယ္)

က်ေနာ့္ယူဆခ်က္ကေတာ့ ပါတီဥကၠ႒ကေန အရာရာကို စီမံကြပ္ကဲေနရာခ်ထားေနတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သမၼတ (ဗိုလ္) သိန္းစိန္ကို ခ်ီးမြန္းေနရာကေန လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘက္ေျပာင္းခ်ီးမြန္းတာကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ထက္ ဗိုလ္ေရႊမန္းက ပိုၿပီး အခရာက်တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေစာေစာရိပ္မိသြားပံုရပါတယ္။

ဗိုလ္ေရႊမန္း ေျပာတာေတြကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကာလံုအစည္းေဝး အျမန္ေခၚေပးရန္၊ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္ ကာလအတြင္း (ကာလံု) အစည္းအေဝး တပတ္တႀကိမ္ လုပ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၁ ဦး ရွိတဲ့ (ကာလံု) တန္းစီဇယားအရဆုိရင္ ဗိုလ္ေရႊမန္းအထက္မွာ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦးပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ဖြဲ႔စည္းမႈသေဘာအရ ဟန္ျပ႐ုပ္ျပသေဘာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ (ကာလံု) ရဲ႕ တကယ့္အာဏာနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္က ဗိုလ္ေရႊမန္းလက္ထဲမွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔က လုပ္ခဲ့တဲ့ (ကာလံု) အစည္းအေဝးက ကာခ်ဳပ္ မပါတဲ့ (ကာလံု) အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လည္းဟာ ရင္ခြင္ပုိက္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကေလးသာျဖစ္ပါတယ္။ သူလည္း အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းအမိန္႔ကို နာခံရပံုေပၚပါတယ္။ ဗုိလ္ေရႊမန္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ်က္ေတြက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးစြဲေနတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဗုိလ္ေရႊမန္းက သူ႔ အာေဘာ္ကို အခုလုိ ေဖာ္ထုတ္ထားပါတယ္။

“အခ်ိဳ႕ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ားအတြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္း တင္ျပလာမႈမ်ား ရွိပါသည္” တဲ့။

ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုတင္ျပသလဲ။ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္သူက ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တင္ျပလာသလဲ ဆုိတာ ရွင္းျပဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္းအေနနဲ႔ ဟုိလိုလုိ ဒီလိုလို ေျပာေနမယ့္အစား တည့္တည့္တန္းတန္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဖုိ႔ လိုပါတယ္။ သမၼတလုပ္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာသလိုမ်ိဳး ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လိုလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကုိယ္စား ေမးခြန္းထုတ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆန္းစစ္ ေဝဖန္ၾကဖို႔နဲ႔ သေဘာထား အျမင္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ေ ျပာဆိုၾကဖုိ႔ လိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီက ႀကိဳးကုိင္စီမံေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဗဟုိေကာ္မတီ ၁၁ ဦးထဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းလည္း တေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ေအာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္မင္းဟာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီထဲမွ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအနက္ တဦးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္မင္းနဲ႔ သူ႔ေနာက္ေတာ္ပါ MPC ႐ံုးက ႐ံုးလုလင္ေတြဟာလည္း တခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီေရးည ေအာ္ခဲ့သူေတြ၊ ABSDF မွာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူေတြ ျဖစ္တယ္။ MPC ႐ံုးဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံျခားဒိုနာေတြရဲ႕ ပ႐ိုပိုဆယ္ေငြနဲ႔ ဖြင့္ထားတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ MPC ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ MPC က ႐ံုးလုလင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗဟိုေကာ္မတီက ၫြန္ၾကားတာ/ခုိင္းတာ လုပ္ရတာပဲ။ သူတို႔သေဘာနဲ႔သူတုိ႔ ထြင္ၿပီး ေျပာလုိ႔၊ လုပ္လု႔ိရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မဆုိင္တာ ေျပာမိ/လုပ္မိတာနဲ႔ အလုပ္က ျပဳတ္သြားမွာေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ ဗိုလ္ေအာင္မင္း မဂၤလာယူေနတာေတြ၊ ဗုိလ္ေအာင္မင္းရဲ႕အာလူးေတြကို ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘဝင္မက်ေလသလား။

သုိ႔မဟုတ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတုိ႔ ေလပစ္ေနၾကတဲ့ “တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Accord ) ကိစၥ” ကို ဗိုလ္ေရႊမန္း မလိုလားေလသလား။ ဦးေအာင္မင္းက လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ “တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္” ကိစၥကို သမၼတ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လစဥ္ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္မေျပာသြားတာကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ ဒါ့အျပင္ လတ္တေလာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ UWSP စစ္ေရးတင္းမာလာမႈကလည္း “တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္” မျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခ်ိန္ကုိက္ေဖာ္ထုတ္လာတဲ့ အဖုအထစ္တခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖုအထစ္ကို ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္လာသူဟာ စစ္တပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ (ကာလံု) အစည္းအေဝးမွာ ေျပာတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း အလိုမက်မႈ ဘယ္အတုိင္းအတာထိ ဆက္စပ္ေနသလဲ။

တူေမာင္ညိဳ

Copy from - drlunswe

0 comments: