Friday, June 7, 2013

KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္၏ ကခ်င္လူထုႏွင္႔ေတြဆံုပြဲမွ မိန္႔ခြန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ မေနာကြင္းတြင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္ေသာ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုမ်ားေတြ႔ဆံုစဥ္ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္မွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား။( စ-ဆုံး)

ဦးဆြမ္းလြတ္ဂမ္ မွယခုကဲ႔သို႔ ကခ်င္ျပည္သူုလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရသည္႔ အတြက္ ၀မ္းသာေၾကာင္းႏွင့္္ ကခ်င္လူငယ္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ ကခ်င္စစ္ေရွာင္တိမ္းေနထိုင္သူမ်ား ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုသည္ ကို အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္က ျပည္သူမ်ားအား KIO ၏ေ႔ရွဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္သူလူထုမ်ားအား တင္ျပရွင္းလင္း ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ေ႔ရွဦးစြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က စစ္ျဖစ္ေနသည္႔ ကာလအတြင္း ျမစ္ၾကီးနားရွိျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ မရရွိေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္သူလူထု မ်ားႏွင့္ KIO တို႔၏ ႏွလံုးသားမွာ အျမဲတမ္း ထပ္တူထပ္မွ် ရွိေနပါတယ္ ယခုကဲ႔သို႔ ေတြ႔ဆံုရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္ ရဲ ႔ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

 စစ္စျဖစ္ခါစ အခ်ိန္ ၂၀၁၁၊ဇြန္လေနာက္ပိုင္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လဂ်ားယန္မွာ ေတြ႔ဆံုတဲ႔အခါ “ ဒီစစ္ပြဲကို ရပ္ရမယ္”လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIO ေတြ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ကိုေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ေတာင္းဆိုမွဳ ေတြ ဘာမွမပါတဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးရေအာင္ ဆိုၿပီး KIO ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတာင္းဆိုခဲ႔တယ္။ဒါေပမဲ႔
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြ
သေဘာမတူခဲ႔ဘူး။

 အဲဒီအခ်ိန္မွာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ဘက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေအာင္ ပါခဲ႔တယ္ ၊အစိုးရတို႔ဘက္မွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္႔ အတြက္ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား သေဘာမတူခဲ႔သည္႔ အတြက္ စစ္ပြဲ ၾကာရွည္ခဲ႔တယ္။

KIO ဘက္မွလည္း ဤကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည္႔ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းရမည္ ကို နားလည္ထားသည္႔အတြက္ စစ္ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ ထုိျပႆနာ ကိုေဆြးေႏြးရန္ KIO အေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ကာ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္။

 ကခ်င္ျပည္သူလူထုမ်ား အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးမွဳ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ ခဲ႔ေသာ္လည္း အေျဖမရရွိသည္႔အတြက္ KIO ကို ေမးခြန္းေတြအမ်ားႀကီး ေမးခဲ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တတ္ရတဲ႔ေၾကာင္းရင္း (၃)ခ်က္ရွိပါတယ္။

 တစ္အခ်က္အေနနဲ႔ KIO ဘက္မွလိုလားတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျဖကို ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရရွိမည္ဆိုတာ ကို ေမ်ွာ္လင့္တဲ႔အတြက္ျဖစ္တယ္။

 ႏွစ္အခ်က္အေန KIO ေတြမွန္တယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပရန္ ျဖစ္တယ္။

 အားလံုးသိထားသည္႔ အခ်က္ျဖစ္ေသာ KIO ၏အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ KIO အေနျဖင့္ လြန္ခဲ႔သည္႔ အခ်ိန္မာ I= Independant ဆိုတဲ႔အနက္ကို ေဆြးေႏြးမွဳ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္။ Independant ၏အနက္အဓိပၸာယ္ကို ႏွစ္မ်ိဳးနားလည္ထားရန္ လိုတယ္။

 တစ္အခ်က္အေနနဲ႔ I= Independent သည္ KIO အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးစလုပ္ခဲ႔စဥ္ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ ၿပီး အသံုး၀င္ခဲ႔သည္႔ စကားလံုးျဖစ္ခဲ႔တယ္။

 ႏွစ္အခ်က္အေနနဲ႔ ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ေနသည္႔ စကားလံုးကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္႔ စကားလံုးျဖစ္တယ္။

 နံပါတ္သံုး အေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆိုတာျဖစ္တယ္။ လြတ္ေျမာက္ေရးလို႔ ေျပာသည္႔ေနရာမွာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ အားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ေရး (freedom)ကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။
ဥပမာ KIO လြတ္ေျမာက္ေနေျမကို ေရာက္ရွိလာသည္႔ လူငယ္တစ္ဦးရဲ ႔ေျပာဆိုပံုေတြက လြတ္လပ္မွဳ အျပည္႔အ၀ ရရွိၿပီး ေျပာဆိုႏိုင္တယ္၊ ၿမိဳ ႔ ျပ မွာရွိတဲ႔ လူငယ္တစ္ဦးရဲ ႔ ေျပာဆိုပံုနဲ႔ အေတာ္႔ကို ကြာျခားပါတယ္။
ဒါေတာင္လြတ္လပ္တဲ႔ ႏိုင္ငံေတာင္မဟုတ္ေသးဘူး။ NLD ပါတီက ညီေနာင္ေတြက လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမလို႔ ေျပာတယ္။အဲဒီေနရာမွာေတာင္ လြပ္လပ္စြာေျပာဆိုလို႔ရတယ္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွု ကင္းစြာနဲ႔ ေနထိုင္ရတဲ႔ အာနိသင္ကေတာ႔ အလြန္ဘဲ ကြာျခားလွပါတယ္။

KIO ေနျဖင့္ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုး ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္ျမာက္ေရး ကို လိုလားသည္႔ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တဲ႔ အေၾကာင္း အျမဲတမ္းေျပာဆိုေနတယ္။

“ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးေတြ စစ္မွန္တဲ႔ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (Federal) ေတာင္းတယ္။ ၁၉၄၇ ခုနစ္မွာ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စု အသီးသီးမွေခါင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗမာေခါင္းေဆာင္းမ်ား တန္တူညီမွွ် အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အတူတကြ သေဘာတူညီ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ၾကတယ္။” ဟုေျပာသည္။

 စစ္မွန္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္႔ ကိုယ္႔ကံၾကမၼာဖန္တီးပိုင္ခြင္႔ ကို ယေန႔ေျပာေနျခင္း ျဖစ္တယ္။ ယေန႔ခ်ိန္ခါမွာေတာ႔ မိမိ၏ရင္ထဲ ရွိေနတဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြ နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္သည္႔ဆႏၵေတြ ကို မမ်ိဳသိပ္ထား သင့္ေတာ႔ဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုဖို႔ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္တယ္။ ထိုကဲ႔သို႔ ေျပာဆိုရာတြင္ အသံတစ္သံထဲျဖစ္ေအာင္ စည္းစည္းလံုးလံုး ျဖစ္ေနရမယ္။

 စစ္စျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုဖို႔ အတြက္စိုးရိမ္ရတဲ႔ အေျခအေနမွာရွိတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ေတာ႔ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ လူငယ္ေတြလူၾကီးေတြ ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳ ေတြလြပ္လြပ္ လပ္လပ္နဲ႔ ျပဳလုပ္လို႔ရၿပီ။

 ဆရာၾကီးဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ေျပာ သလိုဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ လာတဲ႔အခ်ိန္မွာ ၾကိဳဆိုတဲ႔လူ ေတြက ၿမိဳ ႔ထဲေရာက္ေလေလ လူပိုၿပီးမ်ားေလေလ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ထဲမွာ ျဖစ္ခ်င္တဲ႔ဆႏၵေတြကို သို၀ွက္ထားရမယ္႔ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းနဲ႔ ေျပာျပဖို႔ လိုလာတဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္လာ ပါၿပီ။

 ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ တူညီေနရမည္႔ အခ်က္ေတြက ေတာ႕-

၁။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ကိုလိုခ်င္တဲ႔ လူမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။
၂။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကိုႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္လာ ဖို႔ ေတာင္းဆိုေန တယ္။စစ္မွန္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖစ္လာၿပီ ဆိုရင္ေက်နပ္လိုက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမယ္။

 ၂၀၁၂၊ဒီဇင္ဘာလမွာ စစ္ေရးအရွိန္အဟုန္ ျပင္းထန္လာတဲ႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIO ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ UN, US, UK, China စသည္႔ႏုိင္ငံေတြကို အကူအညီေတာင္းခံမွဳ ေတြျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္စာျဖင့္ အကူအညီေတာင္ခံမွဳေတြျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္တယ္။

UN က ကမာၻအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ႔ အတြက္အကူအညီေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္တယ္။KIO နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ ေတြ အၾကိမ္ႀကိမ္ ဂတိေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္။ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုမွဳေတြျပဳလုပ္တယ္။ေတာ္လွန္ေရး ကို (၅၃) လံုး ေတာ္လွန္ခဲ႔တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေတြ ေရးထိုးခဲ႔တယ္။ျပန္ျပီးစစ္တိုက္ၾကတယ္။ အခုကပို ၿပီး စစ္ေရးတင္းမာလာတယ္။ပိုၿပီးျပင္းထန္လာတယ္။

 အဲဒါေၾကာင့္ KIO က ကမာၻႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာတယ္။စစ္မွန္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ၾကီးကို တည္ေဆာက္ရေအာင္ လို႔ဘဲေျပာတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Kachin ေတြကို အရမ္းႀကီး ထိုးစစ္ဆင္လာတယ္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Kachin ေတြသီးသန္႔ေန လိုက္မယ္လို႔သာေျပာရင္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Kachin ေတြဘာျဖစ္သြားမလဲ မသိဘူး လို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးေျဖရွင္းလို႔ မရေတာ႔ဘူး နင္တို႔ေတြပါ၀င္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုလာ ၿပီလို႔သူတို႔ဆီ ကိုစာေရးေပးပို႔ခဲ႔တယ္။

US ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုတယ္။သူတို႔က Super Power ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို Edgement Policy လုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္တြဲေခၚေနတာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ကူလည္းကူညီတယ္၊ တြဲလည္းတြဲေခၚေနတယ္။သူ႔ကို မလြတ္ေတာ႔ဘူး။ တရုတ္အစိုးရ ကိုေျပာတယ္ သူကိုလက္မလြတ္ေတာ႔ဘူ မ်က္စိမျမင္ရတဲ႔သူကို လက္တြဲေခၚသလိုတြဲေခၚသြားေတာ႔မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္တြဲေခၚေနတယ္ ပညာေပးတယ္ ကူညီေနတဲ႔ Super Power ရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ႔အတြက္ US ကိုဖိတ္ၾကားရျခင္းျဖစ္တယ္။

China က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ နယ္စည္းဘဲျခားထားတယ္။သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြေနထိုင္တဲ႔ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ Super Power ရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။အျမဲတမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ နဲ႔ဆက္ဆံ ေနရမယ္႕ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ အတြက္သူတို႔ကို ဖိတ္ၾကားရျခင္းျဖစ္တယ္။

UK ႏိုင္ငံကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရးကိစၥမွာ ပါ၀င္ကူညီဖို႔ ေျပာတယ္။ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုရင္ အရင္တုန္းက ဗမာလူမ်ိဳး နဲ႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ တစ္သီးျခား ေနထိုင္တယ္ဆိုတာ သူဘဲသိတယ္။ တစ္သီးတျခားေနထိုင္ တဲ႔လူမ်ိဳးေတြကို သူလာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔တယ္။ လြပ္လပ္ေရးေပးခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ လည္းဗမာလူမ်ိဳးေတြ နဲ႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ စစ္မွန္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ အတူေနထိုင္မယ္ဆိုတာကို သူဘဲသိခဲ႔တယ္။အတူတကြ လြပ္လပ္ေရးေပးခဲ႔တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔သူတစ္ေယာက္ထဲဘဲ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဟာ သူတို႔ေဒသနဲ႔ သူတို႔ ေနထိုင္ တဲ႔လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းဆံုးေတာ႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ အေနႏွင့္ စစ္မွန္တဲ႔ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ရသင့္ေၾကာင္းေျပာျပႏိုင္တာ သူဘဲရွိတယ္။တစ္ေန႔ေန႔ မွာ အဲဒါေတာင္မရႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ ဒီကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ သီးျခားေနထိုင္သင့္တယ္ ဆိုၿပီး ေျပာမယ္႔သူလည္းျဖစ္တဲ႔အတြက္ UK ကိုဖိတ္ၾကားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

Wunghpawng Mungdan ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ေနေျမမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တရားစီရင္တယ္ ေျမၾကီး ကို Wunghpawng Mungdan လို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကီးမားေအာင္ တည္ေဆာက္ယူမယ္ဆို တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔လက္ထဲမွာ ဘဲရွိတယ္။

Jinghpaw Mungdan ကို Wunghpawng Mungdan လို႔ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ Jinghpaw Wunghpawng , Wunghpawng ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ ႔အေၾကာင္း ေျပာတယ္။မ်ိဳးႏြယ္စု အားလံုးမွာ ဘာသာစကား၊ စာေပ ၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ က်မ္းစာေက်ာင္း၊ သင္းအုပ္ဆရာ၊ ဓမၼဆရာေတြ အသီးသီး ရွိတယ္။ဒါေတြကို တန္ဖိုးထားေလးစား သလို Kachin လူမ်ိဳးေတြရဲ ႔ ဘံုဘာသာစကား ျဖစ္တဲ႔ ကခ်င္စာ၊ကခ်င္စကား ကိုလည္း ေလးစား ျမတ္ႏိုးဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္တာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ ႔အမ်ိဳး မေပ်ာက္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနျခင္း ျဖစ္တယ္။

 ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရေျပာ ေနတဲ႔ တိုင္းရင္းသားစုစုေပါင္း (၁၃၅)မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အရင္တုန္းက ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ သင္ရိုးညြန္းတန္းမွာ အားလံုးသင္ခဲ႔ရတာက ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊မြန္၊ျမန္မာ၊ရခိုင္၊ရွမ္း လို႔ေခၚတဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြဘဲရွိတယ္။ တိုင္းရင္းသား ဆိုတာကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္တယ္။ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြကို တိုင္းရင္းသားလို႔သတ္မွတ္ရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။

 ကမာၻႏိုင္ငံေရး သိပၸံ(Political Sciencs) အရဆိုရင္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တုိင္ရင္းသား ဆိုၿပီး သတ္မွတ္မယ္ ဆိုရင္ Ethnic Nation State Position မွာရွိရမယ္။ Kachin လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ Ethnic Nation State Position မွာရွိတယ္။ေလာ္ေ၀ါ၊ လခ်ိတ္၊ ဇိုင္၀ါး လို႔ေျပာလိုက္တာ နဲ႔ Ethnic Nation State Position မွာ မရွိေတာ႔ဘူး။

Ethnic Nation State Position (တိုင္းရင္းသား) ဟုသတ္မွတ္ခံရ ဖို႔ အခ်က္(၄)ခ်က္လိုတယ္။

 ၁။Ethnic Nation Community လူမ်ိဳးႀကီး အျဖစ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ႔သည္႔ အမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ kachin လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရွိခဲ႔တဲ႔ လူမ်ိဳးဆိုတာကို သိႏိုင္တယ္။ Kachin ဆိုတာက Ethnic Nation Community ဆိုတဲ႔ေနရာ မွာ ရပ္တည္ေနတဲ႔ အမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။
၂။System of Self Government လို႔ေခၚတဲ႔ ကိုယ္႔လူမ်ိဳးကို ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔တဲ႔ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ဓေလ႔ ထံုးတမ္း၊ ပံုစံ ရွိတဲ႔လူမ်ိဳးကို လည္း တိုင္းရင္းသားလုိ႔သတ္မွတ္တယ္။
၃။National Language and writing literature လို႔ေျပာတဲ႔ မိမိလူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကား၊စာေပရွိျခင္း။
၄။Land လို႔ေျပာတဲ႔ ဌာေနပိုင္ဆိုင္တဲ႔လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ရမယ္။ Kachin land ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခၚတယ္။ Wunghpawng Mungdan ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမေတြကို လက္ညိဳးညြန္လို႔ရတယ္။

 ဒါေတြနဲ႔ျပည္႔စံုမွ ကမာၻက သတ္မွတ္ထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြကို ရရွိခံစားႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ေလာ္ေ၀ါ၊ လခ်ိတ္၊ ဇိုင္၀ါး လို႔ ေျပာရင္ကေတာ႔ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ အၾကံဳးမ၀င္ဘူး။မရပ္တည္ဘူး။ ဒီအခြင့္အေရးေတြကို မခံစားႏုိင္ဘူး။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆိုတာေတာင္မရွိေတာ႔ဘူး။ ကခ်င္အခြင့္အေရးဆို တာလည္း မရွိေတာ႔ဘူး။ ဒီအခ်က္ေတြ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သတိထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။

 ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာတယ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းကို ၀န္ႀကီးေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ ေတြနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းစဥ္စားေတြးေခၚဖို႔ လိုတယ္။၀န္ၾကီးေပးမယ္လို႔ ေျပာတဲ႔ေနရာမွာ စကားအရဘဲေျပာတာ မ်ိဳးမျဖစ္ရဘူး။ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခံခံဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ေပးရမယ္လို႔ ေျပာတဲ႔အတိုင္း Constitutional Mandated Right လို႔ေခၚတဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခံခံဥပေဒ မွာ ေရးဆြဲထားရမယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခံခံဥပေဒမွာဘဲ ေရးဆြဲမထားဘဲနဲ႔ လက္ေတြ႔က်င္သံုးဖို႔ရန္လည္း လိုအပ္တယ္။ အေျခံခံဥပေဒမွာ ေရးဆြဲမထားရင္ ဘယ္လို က်င္႔သံုးမလဲ။

 ၂၀၀၉ BGF Proposal ေပးတုန္းက KIO ေတြ အစိုးရအဖြဲ႔ ေျပာတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIO ေတြ ျမစ္ၾကီးနားမွာ လာထိုင္ၿပီး လာအုပ္ခ်ဳပ္မယ္လို႔ေျပာတာ အဟုတ္ဘူး။ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရမွာ လုပ္ပိုင္ခြင္ ဘယ္ေလာက္ရွိ လဲဆိုတာ ကိုေမးတာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIO အဖြဲ႔ေတြအာဏာရရွိ ဖို႔ ႀကိဳစားေန တာမဟုတ္ဘူး။ ဗန္းေမာ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ တာ ၾကံခိုင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပါတီ ကေန ကခ်င္ဘယ္သူမွ မပါဘူးဆိုတာေတြ ျဖစ္တယ္။

 ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ မွာသင္ရိုးညြန္းတန္း အစိုးရတာ၀န္ယူတယ္။ အရင္တုန္းက သင္ခဲ႔ရတဲ႔ သင္ရိုးညြန္းတန္း နဲ႔ ယေန႔သင္ၾကားေနတဲ႔ သင္ရိုးညြန္းတန္းက အတူတူျဖစ္ေနတယ္။ သင္ရိုးညြန္း တန္းကို လုပ္သင့္ တာက ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဘာေတြသင္ရမလဲ။ ပညာေရးဆိုရင္းလည္း Policy ရွိတယ္။ ဥဗမာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုရင္ ဒီမွာ စပါးစိုက္ရင္ စပါးစိုက္နည္းသင္မယ္။ ေျပာင္းဖူးစိုက္ရင္ ေျပာင္းဖူးစိုက္တဲ႔နည္း သင္မယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စိုက္လို႔ မရတဲ႔ အေၾကင္းေတြ ဘာေၾကာင့္သင္ေနရမလဲ။ အဲဒါမွ ဒီႏွစ္ပညာေရး Budget ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ ပညာေရးဌာနက ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရကို တင္ျပမယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း အစိုးရ၀င္ေငြခြန္မွာ ၾကည္႔မယ္ လိုသေလာက္ေပးမယ္။ပိုတာေတြကို ဗဟုိအစိုးရကို ေပးမယ္။ အခုကေတာ႔ ဗဟုိအစိုးရကေန ေလာက္မေလာက္ အသိဘူး ဒီေလာက္ဘဲသံုး ပိုက္ဆံခ်ေပးတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ ကအစိုးရကို ပုတ္ခတ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။စနစ္ကို ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမးတာက ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္း ျဖစ္တယ္။

 ယေန႔ ျပည္သူေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမးခြန္းေမးတယ္။တခ်ိဳ ႔က Aungdawm လို႔ေျပာတယ္။ တခ်ိဳ႔က Federal လို႔ေျပာတယ္။ Federal ဆိုတာက System ျဖစ္တယ္။ Aungdawm ဆိုတာက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အစိုးရ၊ျပည္သူ၊ KIO တို႔ပူေပါင္းၿပီး တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္တယ္။ federal တည္ေဆာက္ဖို႔ ျပည္သူဆီမွာ အခြင့္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာဘာလဲ။ ႏိုင္ငံရဲ ႔အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ကို ဘယ္သူပိုင္သလဲ။ ဘယ္သူေတြက ကာကြယ္ထားသလဲ ဆိုတာျဖစ္တယ္။

 ၂၀၀၉ BGF လို႔အစိုးရေျပာတဲ႔ အခါ BGF ဆိုတာ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ဖို႔ အခြင့္အေရး မရွိဘူး။ KIO ဆိုတာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔တာ၀န္ရွိတယ္။ ယေန႔ ကမာၻမွာ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ျပႆနာက လက္နက္ကိုင္ တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ကို ဘယ္လိုလုပ္ရလဲ ဆိုတာျဖစ္တယ္။ KIO မွာက အေျဖရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ ေျပာတာဘဲ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႔ရေအာင္ KIO ကိုျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ထဲ ထည္႔လိုက္မယ္လို႔ KIO ရဲရဲ၀ံ၀ံေျပာတယ္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ဆိုတာ တပ္မေတာ္မွာဘဲ တာ၀န္ရွိတယ္။အဲဒီတာ၀န္ကို ဘာေၾကာင့္ KIO ကို မေပးခ်င္ရတာလဲ။ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္ျဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ အရင္းအႏွီး အမ်ားၾကီးထည္႔ၿပီး ျဖစ္တယ္။ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြအားလံုး စိတ္ဆင္းရဲတယ္ ထိန္႔လွန္႔စိုးရိမ္တယ္ အခ်ိန္ ေတြ ကိုယ္ရဲ ႔ေသြးရင္းသားရင္းေတြရဲ ႔အသက္ေတြကို ရင္းႏွီးခဲ႔ရတယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဘဲ ေျဖရွင္းလို႔မရေတာ႔တဲ႔ အတြက္ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကူအညီေတာင္ခံၿပီး ဖိတ္ေခၚၿပီး။ ဒီလိုဖိတ္ေခၚတဲ႔ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ အေနနဲ႔ ၾကိဳတင္ၿပီး စိတ္ကို ျပင္္ဆင္ထားဖို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ႔ အရာ၊ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔အေျခအေန၊ အစိုးရ ရဲ ႔လက္ရွိအေျခအေန၊ ကမာၻမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြ အေပၚၾကည္႔ ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုတယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊလီမွာ လုပ္ခဲ႔တဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲမွ KIO လိုခ်င္တဲ႔ အဆင့္(၃)ဆင့္ ပါတဲ႔ proposal ကို အစိုးကို ေပးခဲ႔ၿပီ။အဆင့္(၁) အေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းခ်င္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိရမည္။ စစ္ေရးကို ေလွ်ာ႔ခ်ရမယ္လို႔ေျပာတယ္။အခုက တပ္မေတာ္စစ္တပ္နဲ႔ KIA တပ္ေတာ္ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိေနတဲ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင္မို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ႔ေနရာေဒသ ေတြအတြက္ စစ္ေရးညိႏွိဳင္းရေအာင္လို႔ေျပာတာျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုး အေ၀းေရာက္သြားေအာင္ဘယ္လို လုပ္မလဲ ဆိုတာ နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိေနေပမဲ႔ စစ္မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သြားမလဲ ဆိုတာေတြ ကိုေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္။

 အဆင့္(၂) အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ႔သူေတြအားလံုးပါ၀င္သြားဖို႔ ျဖစ္တယ္။ စာထဲမွာေရးထားတာ ကေတာ႔ ပင္လံုတြင္က်င္းပ သကဲ႔သို႔ လို႔ေျပာထားတယ္။ တခ်ိဳ ႔ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ ေျပာတာက ဒုတိယပင္လံု (သို႔) ၂၁ ရာစုပင္လံု ဆိုၿပီးေျပာတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာတာကေတာ႔ ပင္လံုတြင္ က်င္းပသကဲ႔သို႔ အဲဒီလိုမ်ိဳး ညီလာခံကို က်င္းပရေအာင္လို႔ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။ဘယ္မွာ က်င္းပမယ္ဆိုတာ မသိေသးဘူး။ လိုင္ဇာ၊ျမစ္ၾကီးနား၊ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ေနျပည္ေတာ္ ဘယ္မွာလဲဆိုတာမသိေသးဘူး။ အဲဒီအတြက္ အခုကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ႔ ကခ်င္ေတြ ဘာအခြင့္အေရးရသင့္တယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ႔ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ ဘာရသင့္တယ္။ ကခ်င္လူမ်ိဳး တျခားျပည္နယ္မွာေနတယ္ သူတို႔ ဘာအခြင့္အေရးေတြ ရသင့္တယ္။ ကခ်င္လူမ်ိဳး မႏၱေလးတိုင္း ရင္းသား သူတို႔က ဘာအခြင့္အေရး ရသင့္တယ္ ဒါေတြကို အရင္စည္းေ၀းမယ္။ၿပီးေတာ႔ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္က ရွမ္းေတြနဲ႔ စည္းေ၀းပြဲ လုပ္မယ္။ တျခား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ စည္းေ၀းမယ္။ဒါေတြၿပီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ နဲ႔ စည္းေ၀းမယ္။ညီလာခံ အၾကီးတစ္ခုလုပ္မယ္။ညီလာခံမွာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ ႔အခ်က္ေတြကို တင္ျပမယ္။ဥဗမာ အခ်က္(၁၀၀) ရွိတာ ကို တင္ျပတယ္။အစိုးရအေနနဲ႔ အခ်က္(၅၀)အခု ရမယ္၊(၂၅)ခ်က္က မရေတာ႔ဘူး၊ က်န္တဲ႔အခ်က္(၂၅)ခ်က္ ကေတာ႔ တစ္ျဖည္းျဖည္းရမယ္ လို႔ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူထုနဲ႔ ျပန္ေတြ႔မယ္ လူထုသေဘာတူညီခ်က္ လူထုကခြင့္ျပဳမွ သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးမယ္။အဲဒါေၾကာင့္ အနည္းဆံုးေတာ႔ အဆင့္(၂) ကို ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားရမယ္။

 အဆင့္ (၃)အေနနဲ႔ အဆင့္(၂)မွာ ရထားတဲ႔အခ်က္ေတြကို လြတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူမယ္။ လြတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီး မွသာလ်ွင္ လြတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းသြားမယ္။ ဆိုတာေတြျဖစ္တယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆင့္(၂)ေရာက္ေအာင္ၾကိဳးစားတဲ႔ေနရာမွာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳေတြလုပ္ထားဖို႔ လိုတယ္။ ဘာေၾကာင့္အနည္းဆံုး အဆင့္(၂)ေရာက္ေအာင္ သြားဖို႔လိုသလဲဆိုရင္ တစ္ကမာၻလံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုေစာင့္ၾကည္႔ေနတာ ျဖစ္တယ္။အခု ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာင္ လူေတြအမ်ားၾကီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည္႔ေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ပညာရွင္ေတြ၊ ကမာၻက Observer ေတြအားလံုေစာင့္ၾကည္႔ေနတယ္။ အားလံုးေစာင့္ၾကည္႔ေနတဲ႔ေနရာမွာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနတယ္ ဆိုရင္ အစည္းအေ၀းမွာ ပါ၀င္ေနတဲ႔သူေတြအားလံုးက လိမ္လို႔မရဘူး ေနာက္ဆုတ္ထြက္ခြာ သြားလို႔မရဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကလည္း အဲဒီအဆင့္ေရာက္ေအာင္ သြားရမယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ၾကိဳဆိုတဲ႔အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြေျပာတယ္ Awngdan sai, Awngdawm ဆုိၿပီးေအာ္တယ္။ အားလံုးသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆႏၵေတြကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီျဖစ္တယ္။Federal လို႔ေျပာတဲ႔အခါ Theories နဲ႔ Concept ကို apply လုပ္တဲ႔အခါ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တယ္။ Concept ကို နားလည္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားထားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားေရး ပန္တိုင္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားတဲ႔ေနရာမွာ ခရီးဘယ္ေလာက္ရွည္ မယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွအသိႏိုင္ဘူး။ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မနက္ျဖန္ (သို႔) ႏွစ္ေတြဘယ္ေလာက္ၾကာမွေပးမယ္ ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ဘူး။ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား ဖို႔လိုမယ္။ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကံၾကံခံႏိုင္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားရွိဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။အရင္းအႏွီးေတြ စိုက္ထုတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ KIO က စစ္စျဖစ္တာနဲ႔ Padang Hkrung lam Majan Masin Rung ဆိုၿပီးဖြင့္ခဲ႔တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Hkrung lam ဆိုၿပီးထည္႔ထားတယ္။ Hkrung lam ဆိုတဲ႔ေနရာမွာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ေက်ာ္ျဖတ္မွ ပန္းတိုင္ ဆိုတဲ႔ေနရာမွာ ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္။

 ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားတဲ႔ေနရာမွာ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ ႔ကို စံနမူနာ ထားၿပီးၾကိဳးစားရမွာျဖစ္တယ္။ဥဗမာ ပါလစၥတိုင္း ႏိုင္ငံဆိုရင္း ဟိုးအရင္ကေန ၾကိဳးစားခဲ႔တယ္။ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂ႏွစ္ ကစၿပီး UN မွာ Observer ဆိုၿပီးသတ္မွတ္ခံရတယ္။ သူတို႔ဆိုရင္ ေယရွဳမေမြးဖြားခင္ ကေန ရွဳပ္ေထြးခဲ႔တဲ႔ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ ေတာ္လွန္ေရးကာလ (၅၃)ႏွစ္ဆိုတာ ဘာမွမေျပာပေလာက္ပါဘူး။ၿပီးေတာ႔ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံ သူတို႔ကို သူတို႔ ႏိုင္ငံရယ္လို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးေတြ ကိုလိုခ်င္တဲ႔ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာတဲ႔ အခါ ဒါေတြကို စံနမူနာယူဖို႔ လိုတယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ႔ ေနရာေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားၿပီးသြား တဲ႔ ေနရာမွာ နည္းလမ္းမွန္ဖို႔ လိုတယ္။ ျပည္သူေတြ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တဲ႔အဆင့္ ကို ေရာက္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ အားလံုး ေသနတ္ကိုင္ဖို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပည္သူေတြၾကိဳဆုိခဲ႔တယ္။ ဒါေတြလညး္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာဘဲျဖစ္တယ္။ ကိုယ္႔ရဲ ႔ရန္သူေတြ၊အစိုးရေတြ ကၽြန္္္ေတာ္တို႔ KIO ကို အထင္မေသးရဲ ေတာ႔ဘူး။ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ေတြကို အရွင္းရွင္းလင္းလင္းဘဲေျပာတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စစ္တိုက္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြကို အထင္ေသးလို႔ စစ္တိုက္တာျဖစ္တယ္။တစ္ျခား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာဘဲ သူတို႔ေတြကို က်ေတာ႔ စစ္မတိုက္ဘဲ ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘဲစစ္တိုက္ရလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ရဲ ႔စိတ္ထဲမွာ ငါတို႔စစ္တိုက္ လိုက္ရင္ သူတို႔ အားလံုး ကြဲသြားမွာဘဲ၊ အားလံုး အိမ္ျပန္ သြားၾကမ်ာဘဲ ဆုိတဲ႔ အထင္ေသးတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ တိုက္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ႔ေနရာမွာ နည္းလမ္းမွန္ကန္လိုအပ္တယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ကိုယ္ရဲ ႔အလုပ္အကိုင္ ေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရး ကို လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ကိုယ္ ရဲ ႔အလုပ္ အေပၚမွာ အားလံုး အမ်ိဳးသားေရးကို ကိုယ္စီလုပ္ကိုင္ေနၾကမယ္ ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး တိုက္ေနရတဲ႔ စစ္ပူကို ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ ၿပီး အမ်ိဳးသားအားလံုးနဲ႔ ျပည္သူေတြပါ၀င္တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထု ရဲ ႔ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္လာၿပီ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ႔ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIO အေနျဖင့္ ျပည္သူေတြကို ေျပာခ်င္တာက အမ်ိဳးသားေရးကို အစဥ္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ ဖို႔ရန္ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ အေျခအေနမေကာင္းရင္ ရပ္ထားရတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာ အျမဲလုပ္ေနလို႔ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။KIO အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး စစ္ေရးကို ေကြကြင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ဆက္လ်က္ လုပ္ကိုင္ေနေအာင္ ၾကိဳးစားသြားမယ္ဆိုတာ ကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။
တခ်ိဳ ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIO ကို ေမးတယ္ ဘာလို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုး လဲ ဆိုၿပီးေမးတယ္။ KIO အေနျဖင့္ (၁၇)ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေစ တဲ႔အတြက္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို KIO ကေမးေနတာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ၿပီးရင္ဘာလုပ္မလဲဆိုတာျဖစ္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ၿပီးရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခံဥပေဒထဲ ကို၀င္သြားရမလား? ဘယ္လိုလုပ္မလဲ တိုင္ပင္ေနတာျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒထဲ ၀င္သြားရမယ္ ဆိုရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးရေအာင္။ အပစ္အခတ္လက္မွတ္ထိုး ၿပီးမွ စစ္ေရးေတြျပင္ဆင္ၿပီး စစ္ျပန္တိုက္မယ္္ဆိုရင္လည္း လက္မွတ္မထိုးရေအာင္လို႔ ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။

 အပစ္အခတ္လက္မွတ္မေရးထိုးဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္း ျပဳလုပ္သြားႏိုင္တယ္ဆုိရင္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ႔ ပန္းတိုင္ကို ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု ပြဲေတြမွာ ကမာၻႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ သက္ေသ အေနနဲ႔ ပါ၀င္သြားမယ္ဆို ရင္ KIO အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အၿမဲတမ္း စစ္ဘဲတိုက္ၿပီး ေနသြားမွာ လည္းမဟုတ္ဘူး။ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္ျဖစ္တဲ႔ ၂ႏွစ္အတြင္း စစ္ေရွာင္တိမ္းေနထိုင္သူေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္လာတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေနေျမေတြ မွာ စစ္ေရွာင္တိမ္းေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္။၁၄၊၁၅ ႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြ ၂တန္း၃တန္းတတ္ေနရတယ္။ဒီလို ကေလးငယ္ေတြ မ်ားျပားေနမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြရဲ ႔ အနာဂတ္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ KIO အေနနဲ႔ NGOေတြ၊ဘာသာေရးအဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး သူတို႔ရဲ ႔ ပညာေရးေတြ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ဒါေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ႔ အရင္းအႏွီးေတြ ထည္႔ေနပါတယ္ဆိုၿပီး စိတ္အားတင္းထားတယ္။

 ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIO အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္းထိေတြ႔ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမစ္ၾကီးနား ၿမိဳ ႔တြင္ technical team ေတြဖြဲ႔စည္းသြားပါမယ္။ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ ကၽြန္္္္ေတာ္္တို႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ႔ေနရာ ေဒသ ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးကို မရပ္မနား နည္းလမ္းမွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္းေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ အာလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
by-Kachin Wave
 
 Copy from -Jade Land 

0 comments: