Thursday, June 6, 2013

ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ (႐ုပ္သံ)

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေနတဲ့ ကမၻာ့စီးပြြားေရးဖုုိရမ္မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ အနာဂတ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဘီဘီစီ debate အစီအစဥ္မွာ သမၼတရံုုး၀န္ႀကီး ဦးစုုိးသိန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၊ ေဒၚဇင္မာေအာင္၊
ေဒါက္တာ သန္႔ျမင္ဦးတို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြး
Copy from - 1myanmar

0 comments: