Friday, June 14, 2013

တအာင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ တအာင္းျပည္နယ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သင့္/မသင့္ ေလ့လာေရးသုေသတနစစ္တမ္း

ပုံအႀကီးၾကည့္ခ်င္ရင္ ပုံေပၚကိုႏွိပ္ပါ..
 


မြန္-ခမာ အႏြယ္၀င္ တအာင္း (ပေလာင္) လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေရွ႕နွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ကတည္းကပင္ ယခု တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ား အျခခ်ေနထိုင္သည့္ေဒသသို႕ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေျပာင္းေရြ႕လာကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေစာ္ဘြားအစဥ္အဆက္ျဖင့္ အဆက္ဆက္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တည္ရွိေနထိုင္ေနၾကသည့္ တအာင္းလူမ်ဳိးတို႕သည္ ျမန္မာ-ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟူ၍မေပၚေပါက္ေသးမီ ကာလကပင္ ယခုေတာင္တန္းႏွင့္ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားေပၚတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။
 
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္အတူ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ား ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ပေလာင္အမ်ဳိးသား ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ပန္းစိန္က ေတာင္တန္းနယ္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ၾကီး ေပၚထြန္းေရးတြင္ သမိုင္း၀င္ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကို ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ဦးစီး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပေလာင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ပန္စိန္၏ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သမိုင္း၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊
သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္နွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္တို႕ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၄၈ ခုနွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီးကာလမွ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မတ္လ ၂ ရက္ေန႕ ဗိုလ္ေန၀င္းစစ္အုပ္စုက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ကတည္းက စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္မည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးတို႕ ကို လက္လြတ္ ဆံုးရွဴံးခဲ့ၾကရသည္။
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တို႕နွင့္အတူ ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖဲြ႕ PNF ကို ၁၉၆၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ဖဲြ႕စည္းလႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။
၁၉၇၆ ခုနွစ္တြင္ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖဲြ႕ကို ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ P.S.L.A အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ တာခြန္ေသာင္း ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပေလာင္ အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ ေတာ္လွန္ေသာစိတ္ဓါတ္ကိုမ်ားစြာစည္းရံုးလွဴံ႕ေဆာ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ပေလာင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္  ခိုင္မာ ေသာ စစ္ေရး၊ နိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာခ်မွတ္က်င့္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ န၀တ စစ္တပ္၏ နည္းမ်ဳိးစံု ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ ဆင္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ၁၉၉၁ ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ေန႕တြင္ န၀တ နွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနာက္္ န၀တ တျဖစ္လည္း နအဖ စစ္အုပ္စုကညစ္ပတ္သည့္ နည္းပရိယာယ္္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အင္အားသံုး ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ လက္နက္အပ္ခဲ့ရပါသည္၊
P.S.L.A အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစုတြင္ အဖဲြ႕၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေစလြတ္ထားေသာ ပေလာင္တပ္ဖဲြ႕သည္ ပေလာင္ေဒသရိွမိခင္အဖဲြ႕အစည္းသို႕ မျပန္ ေတာ့ပဲ မာနယ္ပေလာတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးနွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး P.S.L.F ကိုဖဲြ႕စည္းၿပီး ပေလာင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပဲြ အတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
 
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ကိုယ္စား အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းစြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္တြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ T.N.L.A ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ T.N.L.A သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ တအာင္းေဒသအတြင္း စစ္ေရး၊ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပင္းအထန္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနလွ်က္ရွိ ပါသည္။ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ မန္တံု၊ နမၼတူ၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ(မိုင္းေငါ့)၊ မိုးမိတ္၊ မိုးကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၁၀၁၊ ၁၁၂၊ ၂၅၆၊ ၃၆၇၊ ၄၇၈၊ ၅၂၇ ႏွင့္ ၇၁၇ တို႕အေျခခ်လႈပ္ရွားေနပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး P.S.L.F / T.N.L.A အေနျဖင့္ တိုက္ပဲြဝင္ရာတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားတရပ္လံုးလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ မည္သည့္အဆင့္ထိ ထားရွိသင့္ ပါသလဲ။ တအာင္းအမ်ဳိးသား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ မည္သည့္အဆင့္ထိ ထားရွိသင့္ပါသလဲ။ တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကို ပြင့္လင္းလြတ္ လပ္စြာ ေျဖၾကားေပး ေစလိုပါသည္။

ဒီလင့္တြင္ သြားေရာက္ေျဖၾကားႏိုင္ပါသည္။   
https://www.facebook.com/questions/232863716838215/
Cooy from - pslf-tnla.blog

0 comments: