Thursday, June 27, 2013

ဖုန္းေစ်းက်မွာကုိ လႊတ္ေတာ္က ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနသလဲ

 
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရတ့ဲ ကုမၸဏီအမည္ ေၾကညာမယ့္ အစီအစဥ္ကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးဖုိ႔ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းေၾကာင္း  မေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူမရိွ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါၿပီ တ့ဲ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးဌာနကေတာ့ စီစဥ္ထားတ့ဲအတုိင္း ဒီကေန႔ ေၾကညာပါ့မယ္ ဆုိတ့ဲအေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္ကုိ ကုိးကားၿပီး  The Voice Daily သတင္းစာမွာ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းအျဖစ္ ေရးထားပါတယ္။

လုပ္ငန္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရမယ့္  ကုမၸဏီ ၂ ခု အမည္ ေၾကညာမယ္လုိ႔ သတင္းထြက္ကတည္းက ဖုန္းကုိ သင့္ေလ်ာ္တ့ဲေစ်းနဲ႔ ကုိင္လုိသူေတြက ၀မ္းသာေနၾကတာပါ။ အရံကုမၸဏီ ၁ ခု အမည္လည္း ေၾကညာမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန႔ The Voice Daily အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္မွာလည္း အခုလုိ ေဝဖန္ထားပါတယ္။

"ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္သကဲ့သို႔ အေပၚစီး ယူလြန္းသည္ကို ေခါင္းငုံ႔ ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေစ်းသက္သာေသာ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေစလိုေသာ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ကို ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္သည္ သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ ျပည္သူလူထု မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စု မ်က္ႏွာ ႏွစ္ဖက္အနက္ မည္သည့္ဘက္ကို ၾကည့္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္"

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ထုိင္ေနတ့ဲ အမတ္မင္းေတြ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္မွာလဲ လုိ႔ ေျဗာင္ ေမးထားတာပါ။

အမတ္မင္းေတြက ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာ မၾကည့္တ့ဲအတြက္ အဲဒီလုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကတာ ရွင္းေနပါတယ္။

အမတ္မင္း ဆုိရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔လုိ NLD က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီနဲ႔ တျခားပါတီမ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ တမတ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ဆုိလုိတာပါ။

သူတုိ႔က တယ္လီဖုန္း ကုိယ္စီ ခါးထုိးထားႏုိင္သူေတြ ဆုိေတာ့ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာ ဘယ္ၾကည့္ေတာ့မလဲ။

ေရႊ႕ဆုိင္းေရး အဆုိကုိ ကန္႔ကြက္သူမရိွ ဆုံးျဖတ္တယ္ ဆုိေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တယ္လည္း ညီညြတ္ၾကပါလားလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။

ကန္႔ကြက္သူမရိွ သေဘာတူတယ္ ဆုိတာကုိလည္း ဒီေန႔ထုတ္
ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီ သတင္းစာမွာ ေရးထားပါတယ္။ ေရႊ႕ဆုိင္းေရး အဆုိတင္သြင္းသူကေတာ့ တႏုိင္းမဲဆႏၵနယ္ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီ အမတ္မင္း ဦးမ်ဳိးေဆြ ျဖစ္ပါတယ္။

"ေရရွည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရႏုိင္ၿပီး ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ၀ါးမ်ဳိျခင္း ခံရနုိင္တယ္ လုိ႔ ျပည္သူလူထုအၾကား စုိးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္" စသျဖင့္ သူက အဆုိတင္သြင္းေၾကာင္း ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီ သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးမွာ ေရးထားပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြ ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကတာ ဘယ္ ျပည္သူလူထုက  စုိးရိမ္မွာလဲ။ စားသုံးသူဆုိတာ ကုမၸဏီေတြ ၿပိဳင္ဆုိင္တာကုိ သေဘာက်တာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ထုံးစံပါ။

ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီေတြ "အခက္အခဲမ်ား၊ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား" ရင္ဆုိင္ ရတာလည္း ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ထုံးစံပါ။ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ ကာလမွာေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရတ့ဲ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြက ဒီလုိ ဘယ္ရင္ဆုိင္ရပါ့မလဲ။

အမတ္မင္း ဦးမ်ဳိးေဆြရဲ႕ အေျခအျမစ္မရိွတ့ဲ အထက္ပါ စကားလုံးေတြကုိ သူ႔ပါတီက အမတ္ေတြ၊ တမတ္သား အမတ္ေတြ သေဘာတူတာၾကေတာ့ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ တျခား အတုိက္အခံ အမတ္မင္းမ်ားက သေဘာတူလုိက္ၾကတာကေတာ့ အ့ံၾသဖြယ္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေထာက္ခံ လုိက္တာလဲ။
အိပ္ငုိက္ေနတာေၾကာင့္မ်ားလား။
ျပည္သူေတြ တယ္လီဖုန္း ေဖာေဖာသီသီ အသုံးျပဳခ်င္တာကုိ မသိလုိ႔လား။
ျပည္သူေတြ ဘာလုိခ်င္တယ္ ဆုိတာကုိ မသိဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြၾကားထဲ မသြားဘဲ
ေနျပည္ေတာ္မွာ သြားထုိင္တာ သိပ္မ်ားသြားၿပီလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။

ဖုန္းေစ်းက်မွာကုိ လႊတ္ေတာ္က ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနသလဲ လုိ႔ ျပည္သူေတြက ေမးၾကပါေတာ့မယ္။

အခုေလာက္ ဆုိရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္းေတြဟာ  "ဘာေၾကာင့္ သေဘာတူလုိက္ၾကတာလဲ" ဆုိတ့ဲ သတင္းေထာက္မ်ားရဲ႕ ေမးခြန္းကုိ  ေျဖဆုိႏုိင္ဖုိ႔ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ ထုတ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ယူဆပါတယ္။ 
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

0 comments: